"Stan Polski jest opłakany" - ocenia Grzegorz Braun w wywiadzie udzielonym portalowi prawy.pl. Poniżej dołączam 37-minutowy wideo - film, rejestrujący wypowiedzi reżysera.

Tak więc państwo polskie faktycznie nie istnieje, gdyż zrezygnowało ze swych istotnych prerogatyw w zakresie obrony granic oraz finansów. Grzegorz Braun był 14 czerwca br. prelegentem na konferencji "Zmienić przeznaczenie", podczas której przewijała się myśl: "Co należy zrobić, by zapobiec temu przeznaczeniu".

 

"Trzeba przede wszystkim zdiagnozować stan obecny - ocenia rozmówca. - A rzeczywistość jest taka, że państwo polskie scedowało swe funkcje na organizacje istniejące poza granicami. Państwo zaprosiło ponadto obce służby do działania na naszym terytorium - odpowiednie ustawy zatwierdziły stan faktyczny".

Władza nie jest też w stanie obronić nas przed skutkami kryzysu finansowego, który wisi nad nami. Jesteśmy od lat cząstką tej samej piramidy, której wierzchołkami są Bank Światowy, amerykański Federal Reserve System (FED) i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). "Jesteśmy chłopstwem pańszczyźnianym, które zostało zaprzedane w niewolę na kilka pokoleń".

To zadłużenie występuje na szczeblu centralnym, samorządowym oraz indywidualnym. Władza polska nie tylko milczy w tej sprawie, ale wręcz usypia opinię publiczną. "Władza czuwa, by pacjent nie wybudzał się ze snu podczas operacji" - mówi reżyser.

"Władza warszawska, która podaje się za polską, aktywnie działa przeciw Narodowi - kontynuuje Grzegorz Braun. - Władza transmituje propagandę dewiacji, która jest podnoszona do rangi cnoty. To wszystko jest inwazją antycywilizacji".

Ilustracją tej tezy jest chociażby ostatnia decyzja państwa o odszkodowaniach (rentach) dla osób, które przeżyły holocaust, także tych zamieszkałych poza granicami Polski - por. link:  http://zygmuntbialas.salon24.pl/589523,jak-glosowali-poslowie-w-sprawie-odszkodowan-za-holocaust  - Do tej pory więc była mowa o roszczeniach i szantażu, wspomaganych wściekłą propagandą, a teraz płacimy i na tym zapewne się nie skończy.

O tym, jak przez lata wpajano Polakom nową mentalność, o sytuacji i roli Kościoła katolickiego oraz o sposobach obrony przed zalewem antycywilizacji i kłamstwa mówi Grzegorz Braun w dalszej części interview: