Takie są - ujęte w skrócie - uzasadnienia przyznania tej honorowości:

---  Bartoszewskiemu za to, że "jest postacią wyjątkową i bezkompromisową. Jest symbolem wolności i bohaterem odrodzonego Państwa Polskiego";

---  Buzkowi za "jego śląskie pochodzenie" itd.;

---  Poetteringowi za to, "że znany jest z zaangażowania..." itd.

Wszystkie trzy uchwały przegłosowano jednogłośnie. Dwoje radnych PiS było nieobecnych, bo nie chcieli głosować przeciwnie, "by nie psuć nastroju i nie podważać prestiżu tego tytułu".

                 Opole

Dotychczas wręczono ten tytuł m.in. Lechowi Wałęsie, Andrzejowi Wajdzie oraz Maryli Rodowicz. Dodajmy, że wiosną 1933 roku przyznano tytuł honorowego obywatela miasta Opola Adolfowi Hitlerowi, za co ten podziękował parę miesięcy później.

Jesienią 1933 roku, w 10. rocznicę puczu monachijskiego, dyplom - oprawiony w najwyższej jakości świńską skórę - został wystawiony na widok publiczny w opolskim muzeum. Można tam było obok wiersza Eichendorffa przeczytać:

"Magistrat i Rada Miasta górnośląskiego, stołecznego i rejencyjnego miasta Opola postanawia w myśl jednogłośnej uchwały nadać Panu Kanclerzowi Rzeszy  ADOLFOWI  HITLEROWI,  budzicielowi i wodzowi narodu niemieckiego Wschodu honorowe obywatelstwo miasta Opola".