Tak uzasadnia swą decyzję:

 

 

Skrócony przekład: "Uważam, że Prawy Sektor całkowicie wypełnił swoją misję jako rewolucyjna struktura. Była bitwa na Majdanie, jak i powstanie ochotniczego korpusu do obrony przed agresorem. Teraz przyszedł czas, by skoncentrować się na sprawach państwowych.

Ruch wzmocnił się i wkracza w nową fazę rozwoju. Nie chcemy już działać ściśle funkcjonalnie, lecz jako siła ogólnonarodowa w celu zjednoczenia ukraińskich patriotów. Mój zespół i ja występujemy z ruchu wyzwolenia narodowego - z Prawego Sektora. Zakładamy nowy ruch społeczno - polityczny. Inauguracyjne posiedzenie jest planowane na luty br. Opracowaliśmy koncepcję, program i zasady".

Niepokojące jest to, że Jarosz ogłosił włączenie piątego, siódmego, jak również medycznego batalionu Praweg Sektora do nowego ruchu.

Przyszły "złote czasy" dla nazistów. Ci, którzy walczyli w UPA i OUN pod kierownictwem Bandery i Szuchewicza po stronie hitlerowskich Niemiec, otrzymują od 01 stycznia dodatek do emerytury w kwocie 500 hrywien. I co Zachód na to? - Ano nic. Nie ma o czym gadać.

01 stycznia 1909 roku urodził się Stepan Bandera, więc Nowy Rok na Ukrainie ma swój narodowy charakter. Tak wyglądało to w ubiegłym roku w Kijowie:

 

 

Widzimy pochód i banderowskie flagi czerwono - czarne. Prawie nie widać niebiesko - żółtych, tj. narodowych barw Ukrainy. Na ogromnym transparencie fotografia gieroja Stepana Bandery. Pochodnie, werble, okrzyki.

Podobnie było w tym roku. Prócz banderowskich powiewają flagi Ukrainy i nazi-partii Swoboda:

 

 

Napisał: Niki Vogt

Przetłumaczył (fragment): Zygmunt Białas

Link do niemieckiego tekstu:  //quer-denken.tv/index.php/1979-bericht-aus-der-ukraine-25

 

                                              * * * * * * *

Pisze gazeta "Deutsche Wirtschafts Nachrichten":

--- Rosja oskarża Ukrainę przed sądem w Anglii, ponieważ rząd w Kijowie odmawia negocjowania w sprawie niespłaconego kredytu w wysokości 3 mld dolarów. Ukraina jest praktycznie bankrutem, utrzymywanym z pieniędzy europejskich podatników oraz kredytów MFW.

--- Rosja opracowała nową, dotyczącą bezpieczeństwa państwa, doktrynę, w której określa tak zwane kolorowe rewolucje jako wysokie ryzyko. Doktryna jest odpowiedzią na - wspierany przez Zachód - pucz na Ukrainie i zaostrzenie militarnych formuł NATO.

--- Uniwersytet w Ottawie przedstawił wyniki badań, dotyczących kijowskiego Majdanu: strzały, skierowane przeciw demonstrantom nie były oddane przez stronę Janukowicza, lecz przez ówczesną opozycję, wspieraną przez Zachód. Tymczasem wiadomo też, że finansowana przez niemieckich podatników Fundacja Adenauera była zaangażowana w przewrót polityczny na Ukrainie.