Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1193 posty 19883 komentarze

Czy nauczyła nas czegoś historia - 12.08.2016.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wczorajszą wypowiedź o Rosji tak zakończyła pani Tiamat: "Rosjanie zareagowali wobec Erdogana tak, jak kiedyś Aleksander I wobec polskich żołnierzy, którzy po klęsce Napoleona jak niepyszni wrócili do kraju.

Szkoda, że tak mało wiemy o naszej historii. Naszych nauczycieli historii nie interesuje, co powiedział car Aleksander I Tadeuszowi Kościuszce". - Jak zachował się Aleksander I wobec polskich żołnierzy? Co powiedział car Tadeuszowi Kościuszce? – O tym będzie w dzisiejszej notce.

Aleksander I - cesarz Wszechrusi i król Polski

Po wojnie 1812 roku Aleksander I marzył o powstaniu Królestwa Polskiego, zjednoczonego z Rosją unią personalną, odcinał się od polityki swej babki Katarzyny II i chciał być postrzegany jako dobroczyńca, który puścił w niepamięć udział Polaków w wojnach napoleońskich. Objęcie władzy na ziemiach polskich oznaczało, iż w roku 1815 to Rosja zwyciężyła w wielowiekowej polsko - rosyjskiej walce o dominację w Europie.

 

Czy nauczyła nas czegoś historia - 12.08.2016.

Aleksander I

Król polski – taki tytuł przyjął Aleksander I po Kongresie Wiedeńskim; dbał o dobrobyt nowych poddanych; w okresie konstytucyjnym (1815-1830) w królestwie nastąpił wzrost gospodarczy, a wiele polskich miast - przede wszystkim Warszawa - wypiękniało. Ale car nie dotrzymał wielu złożonych obietnic, bo w ostatnich latach życia był już zgorzkniałym i zrezygnowanym człowiekiem.

Cesarz Napoleon w akcie abdykacyjnym, podpisanym w Fontainebleau w dniu 11 kwietnia 1814 roku, wyraził troskę o lojalnych mu Polaków: "Wojska polskie wszelkiej broni, pozostające na służbie Francji, będą miały wolność powrotu do domów, zachowując broń i bagaże, a to dowód ich zaszczytnej służby”. Kilka dni po tej abdykacji polscy generałowie udali się do Aleksandra I, by poznać zamiary monarchy co do losów wojska. Cesarz Wszechrusi wyraził szacunek dla odwagi i waleczności Polaków, zapewniając swoich gości, że "pragnie zapomnieć o przeszłości, bo dwa narody sąsiedzkie, bliskie obyczajami i mową, raz złączone, powinny się pokochać na zawsze”(1).

Na pytanie pytanie, czy wojska mogą zatrzymać kokardę narodową, Aleksander odpowiedział: "Owszem, i mam nadzieje, że wkrótce będziecie ją nosić z pewnością zatrzymania jej na zawsze"(2). Zarządził defiladę polskiej armii, po której cesarzewicz Konstanty (tytuł cesarzewicza nadawano następcy tronu, którym był wówczas właśnie Konstanty, ponieważ Aleksander nie miał syna. Konstanty bardzo cenił sobie ten tytuł nadany mu przez ojca Pawła I i nosił go do końca życia) w imieniu brata przekazał Polakom, iż cesarz podziwia odwagę oraz lojalność wobec Napoleona.

 

Czy nauczyła nas czegoś historia - 12.08.2016.

 

We Francji, przy obiedzie u generała Krasińskiego, Aleksander pije zdrowie "dzielnego narodu polskiego”(3), na balu u księżnej Jabłonowskiej rozmawia z Kościuszką, którego bardzo sobie ceni i z którym od pewnego czasu koresponduje. Po triumfalnym wstąpieniu do Paryża cesarz otrzymał od Kościuszki list, w którym Polak pytał o los swej ojczyzny.

W odpowiedzi cesarz zadeklarował: ”Z Bożą pomocą mam nadzieje wskrzesić naród odważny, do którego Pan należy. Dałem uroczystą obietnicę, a dobro narodu polskiego bardzo leży mi na sercu. Okoliczności polityczne stanęły na przeszkodzie ku realizacji moich zamiarów. Przeszkody zostały usunięte w wyniku strasznej, ale zwycięskiej dwuletniej wojny. Wkrótce Polacy będą mieli Ojczyznę [...], a ja będę rad udowodnić, że człowiek, którego oni uważali za wroga, zapomniał o przeszłości i [....] realizuje ich marzenia”(4).

Podczas pewnego balu cesarz zapytał Kościuszkę, czy nie chciałby wrócić do kraju. W odpowiedzi usłyszał, iż słynny wódz nie wróci, póki Polska nie zostanie wyzwolona. Wtedy cesarz rzekł do otaczających go oficerów: "Panowie, trzeba sprawę załatwić w ten sposób, aby ten dzielny człowiek mógł wrócić do ojczyzny”(5). W geście dobrej woli Aleksander zezwolił również na połączenie wszystkich rozproszonych legionów polskich. Formacja ta, nazwana wojskiem Księstwa Warszawskiego, miała stać się zalążkiem armii przyszłego Królestwa Polskiego. W geście przychylności do Polaków cesarz zapowiedział, że wojskiem Księstwa będzie dowodził jego brat, wielki książę Konstanty.

Wiara Polaków w Napoleona

Polacy niepokoili się, jak Aleksander potraktuje ich po tym, jak wojsko polskie walczyło u boku Napoleona. Gdy w maju 1812 roku cesarz Francuzów opuścił Paryż i pomaszerował na wschód, pod jego sztandarami zgromadziło się pół miliona osób: Sasi, Włosi, Niemcy, Holendrzy. Wśród nich było 90 tysięcy Polaków, stanowiących najsilniejszy kontyngent ze wszystkich sojuszników Francji. Wielka Armia przetoczyła się przez Niemcy i Prusy, zahaczając także o Księstwo Warszawskie.

 

Czy nauczyła nas czegoś historia - 12.08.2016.

 

Właśnie w Warszawie Napoleon miał powiedzieć pewnemu francuskiemu dyplomacie, iż na jednej drodze do panowania nad całym światem stoi Rosja, którą on zamierza unicestwić. 22 czerwca w Wilkowyszkach, na północny zachód od Kowna, Napoleon podpisał rozkaz dzienny, skierowany do żołnierzy, ale szeroko rozpowszechniony także wśród mieszkańców ziem koronnych i litewskich, w którym Bonaparte zadeklarował, iż rozpoczyna 'drugą wojnę polską', która skończy się pokonaniem Rosji i sprowadzeniem jej do roli nic nie znaczącego pionka na europejskiej szachownicy.

Czy nauczyła nas czegoś historia - 12.08.2016.

Czy mówiąc o 'drugiej polskiej wojnie', cesarz Francuzów naprawdę planował odbudowę państwa polskiego? Czy tylko zamierzał użyć polskich aspiracji do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu z Rosją?
Oczywiście, przygotowując się do starcia z wojskiem cesarza Aleksandra, Bonaparte brał pod uwagę kwestię polska, bo Księstwo Warszawskie okazało się 'realnym bastionem systemu napoleońskiego'. Umocnienie tego 'państewka' leżało w interesie Napoleona. Jedyną drogą do osiągnięcia tego celu było przyłączenie dawnych ziem Rzeczypospolitej i utworzenie silnego państwa polskiego. Polacy zaczęli marzyć o granicach co najmniej takich, jakie miała Polska w dobie Konstytucji 3-go maja. Należało więc wygrać wojnę z Imperium Rosyjskim.

Przypisy:
(1) B. Gembarzewski, Wojsko Polskie 1815-1830, Konstanty Trepte, 1903
(2) ibid, s.I
(3) H. Troyat, Aleksander I. Pogromca Napoleona, Amber, 2007, s. 203
(4) Szylder H.K, Imperator Aleksandr i jevi zhizn i carstvovanie
(5) H. Troyat, op. cit, s. 203

Autor: Violetta Wiernicka: Rosjanie w Polsce. Czas zaborów 1795-1915
(Bellona Warszawa 2015)

Opracowała: Tiamat

 

* * * * * * *

Problemem, który niewątpliwie niepokoi umysły wielu z nas, są liczne awantury wojenne, rozpętane przez USA. Jest też obawa przed wywołaniem wielkiej (atomowej) wojny, obawa, widoczna szczególnie wśród mieszkańców Rosji i Niemiec. Wyraża dobitnie tę obawę w 2012 roku dr Matthias Rath w poniższym filmie, przetłumaczonym na język polski:

 
Mówi dr Rath m.in.: "My, ludzie w Niemczech, mamy dziś wyjątkową szansę pokazania ludziom w Europie i na świecie, że historia czegoś nas nauczyła. (...) Z tego miejsca wzywam panią Merkel i cały jej gabinet: Minął już czas sloganów... Ta Europa ma zgniły posmak. Śmierdzi jak szuflady z czasów cesarza i nazistów. Droga modelu Europy, po której pani zmierza, pani Merkel, jest wybrukowana zwłokami prawie stu milionów ofiar dwóch wojen światowych".
 
Dr Rath mówi o zagrożeniach ze strony karteli chemiczno - farmaceutycznych. Jest lekarzem, ale jest też cenzura w Niemczech, nazywana poprawnością polityczną, więc brakuje słów: 'USA, żydzi, syjoniści'. Ale jest skromne zdanie: "W tych dniach świat z obawą spogląda także na Bliski Wschód. Wielu polityków wskazuje na program atomowy Iranu jako wyzwalacz tego kryzysu. Mało kto jednak mówi o Benjaminie Netanjahu".
.
 
Przypomnę tu notkę sprzed ponad roku, zatytułowaną "Generałowie armii byłej NRD ostrzegają przed wojną":
.

09.05.2015. - Zastanawia mnie i niepokoi fakt, że w mojej Ojczyźnie tak niewiele osób publicznych występuje przeciw nierozsądnym działaniom naszych polityków i dziennikarzy na rzecz wojny.

Przecież są pewne fakty oczywiste: agresywna polityka USA w Europie Środkowo - Wschodniej, skierowana przeciw Rosji, może spowodować wybuch wojny. Nie piszą Polacy o tym często (a rozmawiają - owszem), więc przedstawiam tłumaczenie fragmentu listu otwartego najwyższych władz armii byłej NRD:

Żołnierze za pokojem!

Kierownictwo sił zbrojnych byłej NRD ostrzega przed wojną i żąda współpracy z Rosją, a nie konfrontacji

Jako wojskowi, pełniący w NRD odpowiedzialne funkcje, zwracamy się z wielką troską do niemieckiej opinii publicznej o zachowanie pokoju i utrzymanie trwałości cywilizacji w Europie.

W latach zimnej wojny, kiedy przeżyliśmy długi okres zbrojeń i konfrontacji, grożących otwartym konfliktem, dzieliliśmy się wiedzą i naszymi wojskowymi umiejętnościami dla zachowania pokoju i ochrony naszego socjalistycznego państwa.

Narodowa armia nie uczestniczyła w wojennych akcjach i w decydującym stopniu zatroszczyła się podczas wydarzeń 1989 /90 o to, by nie użyto śmiercionośnej broni.

Pokój był zawsze najważniejszą maksymą naszego działania. Dlatego też jesteśmy zdecydowanie przeciwni temu, iż czynnik militarny staje się ponownie rozstrzygającym instrumentem politycznym. Jest oczywiste, że nabrzmiałych problemów naszego czasu nie da się rozwiązać militarnymi środkami.

Trzeba tu przypomnieć, że armia radziecka poniosła w II wojnie światowej główny ciężar w rozgromieniu faszyzmu. 27 milionów obywateli ZSRR oddało swe życie za to historyczne zwycięstwo. Należy im się, tak jak i armiom sprzymierzonym, nasze podziękowanie w 70 rocznicę wyzwolenia.

Konstatujemy teraz, że wojna znowu towarzyszy ludzkości. Wprowadzanie nowego porządku świata przez USA i ich sojuszników doprowadziło do wojen w Jugosławii i Afganistanie, w Iraku, Jemenie i Sudanie, w Libii i Somalii. Prawie dwa miliony ludzi zginęło w tych wojnach; miliony uciekły ze swych krajów.

Teraz wydarzenia wojenne ogarnęły znowu Europę. Strategia USA zmierza w sposób jawny do wyłączenia Rosji jako konkurenta i osłabienia Unii Europejskiej.

W ostatnich latach NATO zbliżało się coraz bardziej do granic Rosji. Próba przyjęcia Ukrainy do UE i NATO ma stworzyć kordon, ciągnący się od państw nadbałtyckich do Morza Czarnego, by izolować Rosję od reszty Europy. Według amerykańskich kalkulacji byłyby też niemiecko - rosyjskie relacje utrudnione lub załamane.

By wpłynąć na opinię publiczną, odbywa się bezprzykładna kampania medialna, w której niepoprawni politycy i skorumpowani dziennikarze biją w bęben wojenny. W tej dusznej atmosferze powinien rząd niemiecki wspierać pokojowe rozwiązania.

Tego wymagają zarówno geopolityczne położenie Niemiec, jak i historyczne doświadczenia oraz interesy ludzi. Przeciwne temu są żądania prezydenta militarnej odpowiedzialności i wzniecanie w mediach histerii wojennej i rusofobii.

Forsowana militaryzacja Europy Wschodniej nie jest zabawą z ogniem, lecz grą wojenną. Wiedząc o niszczącej sile współczesnych wojen i w poczuciu odpowiedzialności mówimy wyraźnie: tu zaczyna się już zbrodnia przeciwko ludzkości. (...)

Podpisali:

Heinz Keßler - były generał armii NRD,

Theodor Hoffmann - były admirał i minister obrony NRD

oraz kilkudziesięciu oficerów, służących w armii NRD.

Przetłumaczył: Zygmunt Białas

Link do niemieckiej wersji:  //www.jungewelt.de/2015/05-06/023.php

 

KOMENTARZE

 • Spotkanie Stirlitza z Putinem w Szwajcarii
  https://www.youtube.com/watch?v=2VZkjyI-AbU
 • @detektywmjarzynski 11:41:58
  "Spotkanie Stirlitza z Putinem". -

  --- Najlepsza rola przypadła Killary.
 • @zygmuntbialas 12:24:49
  Witaj ,raczej kill all-ry .Ave.
 • @Repsol 16:09:29
  Witam Cię :)

  Ktoś już ją nazwał Killary czy też Killery.

  Dzwonię za 5 minut :)
 • Polecam syntetyczny materiał na temat w sumie -na szczęście- udaremnionych przez FSB Krymu /Rosji/
  aktów dywersji i sabotażu przeprowadzonych tam pod osłoną nocy z 7/8 sierpnia br , przez kilka grup dywersyjno-rozpoznawczych Głównego Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy. Nie obeszło się bez strat w ludziach żołnierzach FSB.

  http://tass.ru/politika/3528423

  Grupy takie działają w składzie zazwyczaj 7-9 osobowym ze specjalistami dopasowanymi pod kątem realizowanego zadania, Zazwyczaj działanie takich grup skoordynowane jest z agenturą wojenną znajdująca się na wrogim terenie .

  Tak też było i w tym przypadku. Spowodowało to ujawnienie i likwidację przez FSB również tej agentury, co wcale nie oznacza , iż zagrożenie zostało oddalone . Siatka powiązań mieszkańców Krymu i Ukrainy jest bardzo wysoka. Do tego dochodzi ruch turystyczny. Stan ten tworzy ciągłe zagrożenie przed próbami podjęcia w przyszłości podobnych terrorystycznych działań na Krymie przez Ukrainę.

  /analiza własna – w latach 1976-80 byłem oficerem kontrwywiadu wojskowego 1 batalionu szturmowego w Dziwnowie , którego żołnierze szkoleni byli do tego rodzaju działań na tyłach wroga, osobiście wielokrotnie uczestniczyłem w tego typu ćwiczeniach . Stąd moja znajomość przedmiotu rzeczy /
 • @detektywmjarzynski 17:39:11
  W swoim poście z wczorajszego dnia na temat aktów dywersji na Ukrainie na koniec postawiłem pytanie, cytuję : Jestem bardzo ciekaw jaka będzie odpowiedź Rosji i jej Prezydenta Władymira Putina ?

  Istnieje możliwość zerwania stosunków dyplomatycznych przez Rosję z Ukrainą i odwołania z Ukrainy swojego ambasadora. Taka możliwość jest brana pod uwagę powiedział premier Rosji Miedwiedew .Niemniej ostateczna decyzja w tej sprawie jest w gestii Prezydenta Rosji Władymira Putina.

  http://voicesevas.ru/news/25031-medvedev-dopustil-vozmozhnost-razryva-dipotnosheniy-s-ukrainoy.html
 • Mam pytanie
  Jako że z historią u mnie zawsze było na bakier, mam do pana panie Zygmuncie pytanie.
  Co to za armia NRD i czy to NRD leży w Europie.
  Pozdrawiam.
 • @Husky 18:55:01
  Co można zrobić , z idiotą ?. Armia NRD , MA Ciebie głęboko.
 • @Husky 18:55:01
  To widać,ale to nie powód aby się tym chwalić.. niestety nie ma na to lekarstwa
 • @detektywmjarzynski 17:55:41
  "... jaka będzie odpowiedź Rosji i jej Prezydenta Władymira Putina?" -

  --- W pewnym momencie może dojść do otwartej wojny (boję się pisać: dojdzie do otwartej wojny). Amerykanie wiedzą na pewno, że po ich "ukraińskich" występach czas gra na korzyść Rosji, więc będą podpuszczać swe marionetki do dalszych działań przeciw Rosji.
  W sumie sytuacja jest bardzo niebezpieczna.
 • @Husky 18:55:01
  "Co to za armia NRD i czy to NRD leży w Europie". -

  --- Przytoczyłem tytuł notki sprzed roku: "Generałowie armii byłej NRD ostrzegają przed wojną". - Z tego wynika, że nie ma już tej NRD. A skoro ludzie z NRD żyją, to znaczyłoby, że NRD istniała nie tak bardzo dawno temu.
  Podałbym Panu link do Wikipedii, ale Szanowna Pani AgnieszkaS byłaby wzburzona faktem, iż polecam tę syjonistyczną encyklopedię.

  Pozdrawiam :)
 • @Olka P. 21:33:16
  "... niestety nie ma na to lekarstwa". -

  --- Jest lekarstwo: poczytać trochę odpowiednich książek (komiksy odpadają) lub zajrzeć na pożyteczne strony w sieci.
 • @Husky 18:55:01
  Dyzurny niestarannie zmazal tablice i dlatego zostaly napisy z poprzednich lekcji.

  Dyzurny otrzymuje nagane z wpisaniem do dzienniczka.
 • @Repsol 16:09:29
  Killery?
  Raczej Hitlery Clinton
 • Jeden z największych rewolucjonistów świata Fidel Castro wraca do gry
  Jakoś nam umknęło, że Fidel obchodzi urodziny!

  Sto lat Commandante!

  Революционер-долгожитель Фидель Кастро отмечает 90-летие

  Фиделю Кастро исполнилось 90 лет. 10 лет назад он передал бразды правления своему брату Раулю, но по-прежнему сохраняет политический вес.

  Герой для одних, диктатор для других, Фидель Кастро уже более полувека является важным участником мировой истории.

  1 января 1959 г., находясь во главе повстанческой армии, он сверг диктаторский режим Фульхенсио Батисты и встал во главе Кубы.

  .https://www.youtube.com/watch?v=D1LaRk3QbIE

  za źródło: brusek
 • @Katana 04:32:03
  Panie Katana,

  proszę się wczytać w to, co pisze pani Tiamat i głupot nie pisać.
 • @detektywmjarzynski 05:55:43
  "Fidel obchodzi urodziny! -

  --- Obejrzałem film: interesujący skrót dla młodszego pokolenia :)
 • @Katana 13:47:35
  "Proszę wyjaśnić co pisze Tiamat...". -

  --- Prościej już nie da się opisać.
 • @Katana 13:52:36
  "Dlaczego tylko ja miałbym się wczytać w to co pisze Tiamat bez wzajemności". -

  --- Pani Tiamat nie jest zobowiązana do czytania Pana tekstów.
  I w drugą stronę też to działa.
 • @Katana 15:47:59
  Tu nie ma miejsca na takie bzdury.
  Blokada.
 • @
  Stopniowo jednak zmieniały się poglądy polityczne Aleksandra I. Car powoływał na najwyższe urzędy w Królestwie wyłącznie ludzi ślepo mu oddanych. Przykładem takiej nominacji jest powierzenie funkcji namiestnika generałowi Józefowi Zajączkowi. Car starał się odsunąć od władzy stare rody magnackie, a opierał się głównie na nowej arystokracji polskiej, której sam nadał tytuły, liczył więc na jej lojalność.
  O zmianie kursu politycznego Aleksandra I świadczy powołanie na stanowisko komisarza pełnomocnego Mikołaja Nowosilcowa, wrogo nastawionego do Polaków, i powierzenie funkcji naczelnego dowódcy armii Królestwa w. ks. Konstantemu, chociaż konstytucja gwarantowała najwyższe stanowiska w państwie wyłącznie Polakom.
  W 1819 r. car po raz kolejny złamał konstytucję, wprowadzając w Królestwie cenzurę prasy i wydawnictw. W związku z tymi posunięciami
  Aleksandra I pojawiły się głosy krytyki ze strony posłów. Oburzony car przez 5 lat nie zwoływał sejmu, a przywódcy opozycji zostali aresztowani. Represjom
  zaczęto poddawać nie tylko organizacje konspiracyjne, ale także działające legalnie, np. stowarzyszenia studenckie. Szerzyło się donosicielstwo..................................... to tak w związku z tymi carskimi marzeniami wobec Polski
 • @puuuq 18:35:05
  "Stopniowo jednak zmieniały się poglądy polityczne Aleksandra I". -

  --- Tak, mówią o tym historycy. Jednakże było faktem, że były ze strony Rosji próby, by znaleźć jakieś pozytywne rozwiązanie.
 • @ zygmuntbialas
  "Zabierz im dziedzictwo historyczne; staną sie twoimi niewolnikami."

  Kto to powiedzial? Marks?
 • @puuuq 18:35:05
  /Car powoływał na najwyższe urzędy w Królestwie wyłącznie ludzi ślepo mu oddanych./

  Niesłychane!!! :) jak wiadomo powszechną praktyką jest powoływanie ludzi zdecydowanie wrogich.

  /konstytucja gwarantowała najwyższe stanowiska w państwie wyłącznie Polakom. /

  Gdzie? konkretnie które punkty dawały taką gwarancję ?
  dla ułatwienia odpowiedzi w załączeniu linki do tekstu konstytucji w językach (jak przystało na państwo dbające o historyczną pamięć) francuskim i rosyjskim
  http://unikdoc.rusarchives.ru/GRSearch/Search/Details/74833797-e050-4df9-9476-747d0a16eb79
  http://www.pereplet.ru/history/Russia/Imperia/Alexandr_I/kx1815.html

  O! a to jest najlepsze:

  /. Represjom
  zaczęto poddawać nie tylko organizacje konspiracyjne, ale także działające legalnie, np. stowarzyszenia studenckie. Szerzyło się donosicielstwo/

  Życie kochaneńki nie stoi w miejscu.A tak między nami to nic nie wiesz o donosicielstwie.
  Zaczęło się od Wartburg Festiwal w 1817 https://en.wikipedia.org/wiki/Wartburg_Festival
  Potem było słynne zabójstwo https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Ludwig_Sand a w skutkiem śledztwa okazało się że organizacje studenckie całkowicie zinfiltrowane są przez masonerię.W konsekwencji tego wszystkie studenckie stowarzyszenia zostały zdelegalizowane,wszyscy,podkreślam WSZYSCY studenci kontrolowani przez policję a profesorowie zobowiązani do raportowania policji o nastrojach wśród studentów.Stan ten trwał z różnym nasileniem do 1914r.O szczegóły zapytaj pana Zygmunta który zna j.niemiecki i znajdzie ci ciekawe materiały.
  Aleksander I który osobiście interweniował w sprawie zabójstwa August von Kotzebuea (jego synowie Otto,Paweł,Wilhelm i Maurycy byli wysokimi urzędnikami Imperium Rosyjskiego) nie mógł tolerować u siebie tego co było przestępstwem w Prusach.
  A tobie puuuq wydawało się że kim byli ci: filomaci,filareci,promieniści i inna swołocz?
 • @ikulalibal 07:19:23
  "... który zna j.niemiecki i znajdzie ci ciekawe materiały". -

  --- Kiedyś zapewne będę szukał, bo to są interesujące i ważne sprawy, a tak inaczej przedstawiane przez historyków.
  O filomatach, filaretach i innych proszę napisać kiedyś przy okazji :)
 • @ikulalibal 07:19:23
  //....W latach 1817 - 1823 studenci założyli kilkadziesiąt tajnych organizacji politycznych. Powstał m.in. Związek Przyjacielski - Panta Koina (gr. 'wszystko wspólne') i Związek Młodych Polaków, w którym działał Maurycy Mochnacki. Podobne organizacje powstawały na Wileńszczyźnie, np.Towarzystwo Filomatów i Związek Filaretów, w których działał Adam Mickiewicz. Tworzyły się też tajne organizacje wojskowe. W 1819 r. major Walerian Łukasiński założył Wolnomularstwo Narodowe. W tym czasie masoneria była organizacją półjawną prowadzącą działalność dobroczynną i oświatową. Na terenie Królestwa działały 32 loże masońskie skupiające około 4 tys. członków. Aleksander I początkowo popierał wolnomularstwo, ale w 1822 r., gdy porzucił poglądy demokratyczne, zawiesił działalność masonerii. Walerian Łukasiński próbował wykorzystać struktury loży masońskiej do działań konspiracyjnych. Stawiał hasła pełnej niepodległości.....//.........................jeśli dla Ciebie ludzie dążący do niepodległości Polski , to jakaś tam swołocz , to chyba nie jesteś Polakiem
 • @zygmuntbialas 23:12:41
  jedynym pozytywnym rozwiązaniem dla Polski byłoby wycofanie się z Polski ale skoro nie po to ktoś okupuje inny kraj by się wycofywać ale czerpać korzyści z okupacji , nie ma dzisiaj żadnych przesłanek by usprawiedliwiać zachowania Rosjan
 • @puuuq 11:35:33
  Bardzo dawno temu przeczytałem w książce historii do II kl LO, że tuż po rozbiorach najgorzej było Polakom pod względem ekonomicznym i także politycznym w zaborze austriackim. I w pruskim też nie było dobrze, a cały impet Polski kierował się przeciw Rosji. Widać, że było to sterowane, podobnie jak dzisiaj.
  Jest oczywiste, że "po to ktoś okupuje inny kraj by czerpać korzyści z okupacji". Trzeba byłoby też sobie odpowiedzieć, biorąc pod uwagę ówczesny stan Polski, czy bez ingerencji Rosji powstałoby państwo polskie, czy też Prusy i Austria powiększyłyby swój stan posiadania.
 • @zygmuntbialas 18:03:34
  //...Zabór rosyjski obejmował w 1815 r. 82% terytorium dawnej Rzeczypospolitej w granicach z 1772...//.....to chyba jest wystarczający powód ,że ......a cały impet Polski kierował się przeciw Rosji.............zamiast wiadomości ze szkolnych podręczników lepiej sięgnąć po konkretne prace historyków np Jerzego Łojka, z których jasno wynika ,że głównym inicjatorem rozbiorów była Rosja , i to jest najważniejsze ,a nie w jakim zaborze lepiej czy gorzej się żyło , wiedza z książek do historii z okresu t zw PRL musiała się mieścić w takim wymiarze by nie wykraczać poza przyjęty z góry zamysł by o Rosji i Rosjanach tylko dobrze albo wcale
 • @puuuq 18:46:36
  "...zamiast wiadomości ze szkolnych podręczników". -

  --- Napisałem "Bardzo dawno temu przeczytałem w książce historii do II kl LO,...". - Pisząc to zdanie, chciałem zwrócić uwagę, że już w wieku 16 lat coś mnie zastanawiało.
  Głównym inicjatorem rozbiorów były Prusy.
  Ówczesne (z przełomu lat 60. - 70.) propagandowe ujęcia i ograniczenia nie były większe od tych dzisiejszych.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY

więcej