Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1193 posty 19883 komentarze

Żydzi w Rosji - 07.12.2016.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Jak wiadomo, ochrzczony Żyd nie przestaje być Żydem, nie traci specyficznych cech i nawyków życia swego narodu" - pisze autor poniższego artykułu.

 

JAK  KATARZYNA  'WIELKA'  OSIEDLIŁA  NA  RUSI  LICHWIARZY  I  HANDLARZY  ALKOHOLEM

Trzeba pamiętać o wielkich zwycięstwach naszych przodków - pisze rosyjski publicysta. - To święty obowiązek każdego z nas, ponieważ wiedza o tych wielkich zwycięstwach z przeszłości nosi w sobie klucze do zrozumienia tego, jak trzeba budować swoją przyszłość. Tak jak pamiętamy zwycięstwo naszych dziadów w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej nad nazizmem hitlerowskim w 1945 roku, tak samo musimy czcić i pamiętać nieoceniony wkład w rozwój Rusi zwycięstwa księcia Światosława Chrobrego w 964 nad Chazarią.
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania światosław chrobry
.
Po tej klęsce Chazarowie rozproszyli się
.
Rozbijając żydowski Chazarski Kaganat - państwo pasożytnicze, które żyło wyłącznie z handlu niewolnikami, lichwy i kontroli nad szlakami handlowymi, tak zwanym "Wielkim Szlakiem Jedwabnym" - Światosław, syn Igora, uwolnił Rosję z jarzma chazarskiego, wzmocnił potęgę Rusi i wyprowadził ją na wiodące pozycje w światowej polityce tamtych czasów. Zwycięstwo nad Chazarią – to triumf rosyjskiego oręża i niezwyciężonego ducha nad systemem pasożytniczym, stworzonym przez Żydów w państwie chazarskim.
.
Imperium, które żyło dzięki handlowi i rozbojom, przestało istnieć. Jego turecka ludność (ros. – тюрки, тюркское население – Turkijczycy, ludność turkijska, posługująca się nazywanym obecnie językiem tureckim – Turcy, Azerbejdżanie, Uzbecy…; w słownikach współczesnych używa się zamiast tych określeń: Turcy, turecki – od tłum.), za wyjątkiem małego plemienia Karaimów, rozstała się z judaizmem, przechodząc do innych wyznań (w większości - do islamu), a Żydzi właściwie zostali zmuszeni do szukania sobie innego miejsca przebywania - głównie w Europie Zachodniej i Środkowej.
.
Książę Światosław - Odeski Politikum Światosław był poganinem i wielkim wojownikiem, przed którym drżał nawet Konstantynopol. Ale on niezbyt dobrze znał historię narodów świata i nie zdawał sobie sprawy, z kim tak pomyślnie się rozprawił. Dokonał rozgromienia Kaganatu nie ze względów religijnych lub etnicznych, a tylko ze względów politycznych, wojskowych i państwowych.

Dlatego Żydzi w dalszym ciągu w wielkich ilościach żyli i pracowali na terytorium Starożytnej Rusi, odgrywając istotną rolę w życiu Kijowa. Przymusowe wprowadzenie chrześcijaństwa na Rusi w 988 roku przez księcia Władimira Świetego (według niektórych źródeł – Żyda po matce Żydówce) sprzyjało adaptacji dawnej ludności rosyjskiej do Żydów.

Żyjąc wśród Rosjan, Żydzi pozostawali sobą i zachowywali się tak, jak zawsze to robili i robią wśród innych narodów, to znaczy, ze skrajnym stopniem etno-egocentryzmu. Jednak w tamtych czasach narody były jeszcze przyzwyczajone do wyrażania swojej woli bezpośrednio i aktywnie, w formie "nieparlamentarnej". W 1113 roku w Kijowie wybuchło powstanie, bardzo zacięte, przeciwko wyzyskowi żydowskiemu.

Następstwem tego powstania była narada książąt starożytnej Rusi, którzy postanowili wypędzić wszystkich Żydów z obszarów państwa i w przyszłości nie dopuszczać do ich pojawienia się na ziemi rosyjskiej. Ustalono i publicznie ogłoszono, że życie i mienie Żydów odtąd nie będzie tutaj chronione. Wskutek tego Żydzi usunęli się z zamieszkałych ziem, gdzie tak sprytnie do tej pory załatwiali swoje sprawy i opuścili Ruś. Oczywiście, niektóre osoby czasami "przylatywały" na nasze ziemie.

Ale w całości Rosja na całych sześćset pięćdziesiąt lat była wolna od tego plemienia. Pomimo tego, że Żydzi wielokrotnie prosili, aby zezwolić im na zamieszkanie w Rosji, rosyjscy carowie odmawiali im tego konsekwentnie, chociaż czasami korzystali z usług niektórych bogatych i wykształconych Żydów.

 

ŻYDZI  W  ROSJI  W  XVIII - XIX  WIEKU

Przez SZEŚĆ i pół wieku Rosjanie całkowicie zapomnieli i utracili pojęcie o antynarodowych cechach Żydów i byli zupełnie nieprzygotowani do nowego spotkania z nimi. Spotkanie to miało miejsce w 1775 roku, kiedy Rosja, z woli cesarzowej pochodzenia niemieckiego Katarzyny Drugiej, przyłączyła do siebie ziemie, które kiedyś należały do Rosji, a następnie zostały oderwane przez Polskę. Miejscowa ludność (Małorusini – Ukraińcy i Białorusini) jęczała pod jarzmem Żydów (dzierżawców, lichwiarzy i handlarzy alkoholem), które było wiele bardziej ciężkie i bezlitosne od jarzma polskich gospodarzy, którzy byli zależni od Żydów pod względem ekonomicznym. Teraz z jarzmem żydowskim przyszło zapoznać się i Wielkorusom - przodkom współczesnych Rosjan.

 

Znalezione obrazy dla zapytania katarzyna ii

Katarzyna II

Przez długi czas Żydom nie wolno było osiedlać się poza tymi obszarami ziemi, które zostały przyłączone przez Katarzynę: ustalono tzw. granicę osiedlenia. Ten środek ochronny bardzo drażnił Żydów, którzy marzyli o bogactwach całej Rosji, wywoływał u nich gniew i oburzenie. Niemniej jednak, środek ten był umiejętnie przezwyciężany przez wykształconych i bogatych imigrantów z gminy żydowskiej. Wielu z nich nawet przyjmowało chrześcijaństwo (podobnie jak to zrobił Izrael Blank), aby otrzymać możliwość życia i pracowania w pradawnych regionach Rosji. Jak wiadomo, ochrzczony Żyd nie przestaje być Żydem, nie traci specyficznych cech i nawyków życia swego narodu.

 

Znalezione obrazy dla zapytania żydzi

 

Car Aleksander II dokończył rozpoczętego przez Katarzynę dzieła i obsypał Żydów dobrodziejstwami. Odtąd Żydom wolno było mieszkać w Moskwie wszędzie. (Na początku lat 1890 [czyli za jakieś 35 lat] w Moskwie osiedliło się ponad 70 tys. Żydów!). Od 1856 roku zaniechano powoływania dzieci żydowskich do armii rosyjskiej.

W 1859 roku zostało przyznane żydowskim kupcom pierwszej gildii prawo do zamieszkiwania i handlowania w całej Rosji. W tych samych latach zostały otwarte dla Żydów takie miasta, jak Nikołajew, Sewastopol, Kijów. W 1861 roku wszyscy Żydzi – dyplomowani specjaliści otrzymali prawo do życia poza granicą osiedlenia, i byli dopuszczani do służby państwowej.

W 1865 roku pozwolono przyjmować na służbę wojskowo - medyczną żydowskich lekarzy, został również otwarty tymczasowy dostęp do wewnętrznych prowincji dla Żydów – mechaników, piwowarów, rzemieślników i mistrzów... Praktycznie z tego prawa mogli skorzystać prawie wszyscy Żydzi, którzy chcieli, chociaż miejscami o największej koncentracji Żydów pozostały południowo-zachodnie regiony Imperium Rosyjskiego.

W jaki sposób odwdzięczyli się Żydzi rosyjskiemu carowi? - Dobrodziejstwa Aleksandra II nie uratowały go od żydowskiej plemiennej okrutnej nienawiści. Idea carobójstwa narodziła się w komitecie partii podziemnej "Wola Ludu" (ros. – "Народная воля” – od tłum.), do którego weszło dwóch Żydów (Goldenberg i Zundelewicz), dwóch Polaków (Kobylański i Kwiatkowski) i jeden Rosjanin (Michajłow).

Pierwszym, który podał myśl o zabiciu imperatora i który zaoferował swoje w tym celu usługi był właśnie Goldenberg, jak to stało się znane później z jego własnego świadectwa, opublikowanego w "Dzienniku Historycznym” (ros. "Историческом вестнике” – od. tłum.) z roku 1910. Jednak uznano za niewłaściwe przekazywanie sprawy zabójstwa Cara Rosji bezpośrednio do rąk Żyda.

Zamach udał się 01 marca 1881 roku, pod nogi Cara Aleksandra została rzucona bomba. Chociaż zamachowcami byli Rosjanin Rysakow i Polak Hryniewiecki, to historia przygotowania tej potwornej zbrodni jest upstrzona nazwiskami żydowskimi: Nathanson, Deutsch, Isaac, Aronczik, Aptekman, Dewel, Buch, Gelfman, Fridenson, Zuckerman, Lubkin, Hartmann i inni.

Syn zmarłego Cara, Aleksandr III, który wstąpił na tron, rozpoczął zakrojone na szeroką skalę prześladowanie terrorystów, co wywołało falę szalonej plemiennej żydowskiej nienawiści i zemsty. Wśród zamachowców na nowego cara był Aleksander Uljanow, starszy wnuk Żyda Izraela Blanka. Został złapany i stracony. Na wieść o jego śmierci, jego młodszy brat Władimir Uljanow (przyszły Lenin) ślubował straszną zemstę dla domu Romanowych. Tę przysięgę osobistej zemsty, jak wiadomo, Lenin wypełnił do końca.

Aleksander III, który zdał sobie sprawę ze złowrogiej roli "narodu wybranego" na podstawie tragicznego doświadczenia jego ojca, starał się przywrócić granicę osiedlenia, rozpoczął „wyciskanie” poza jej granice Żydów, rozsianych po całej Rosji. Szczególną wagę przywiązywał on do oczyszczenia z Żydów Moskwy, którą wypełnili oni tak, że w dzielnicy, w której mieściła się synagoga chóralna, można było słyszeć tylko mowę żydowską, a nie rosyjską.

29 marca 1891 roku Minister Spraw Wewnętrznych przedstawił carowi sprawozdanie w sprawie stopniowego wysiedlenia Żydów z Moskwy i guberni moskiewskiej. Aleksander III napisał na dokumencie krótko: "Wykonać”. Imperatorski rozkaz został opublikowany w dniach żydowskiego święta Paschy. Wysiedlenie ludności żydowskiej było obliczone na rok. To odpowiedzialne zadanie zostało powierzone dyrektorowi Departamentu Policji, towarzyszowi Ministra Spraw Wewnętrznych fon Plewe i gubernatorowi generalnemu w Moskwie, bratu Cara - Wielkiemu Księciu Siergiejowi Aleksandrowiczowi. W większości poradzili oni sobie z zadaniem (niestety, nie do końca), ale odtąd obaj zostali skazani.

Dziwne, ale Car Aleksander III przeżył tylko rok po wyżej wymienionej rezolucji, i została ona nie wykonana.

Trzeba powiedzieć, że Żydzi nie tylko działali w podziemiu, ale również całkiem aktywnie i skutecznie zdobywali sobie „miejsce pod słońcem” w legalnej sferze działalności. Z 5,6 mln Żydów, zamieszkujących w 1913 roku w Rosji, 50 tys. było robotnikami, 250 tysięcy – rzemieślnikami, a pozostali zdolni do pracy Żydzi – to kupcy, lichwiarze, szynkarze itp. Według spisu ludności rosyjskiej w 1897 roku z 618.926 osób, zatrudnionych w handlu na terytorium imperium, 450.427 (czyli 72,8%) stanowili Żydzi.

Bankier Domu Imperatorskiego Żyd Stiglitz otrzymał tytuł barona; bankier i właściciel kopalń złota Rubinstein został przyjęty przy dworze; wykonawca na budowie kolei Samuel Poliakow cieszył się przychylnością samego cara. Oszust i partacz, brał ogromne pieniądze od państwa, ale budowę prowadził na chybcika, z materiałów bezwartościowych, „klajstrując” usta rewizorów pieniędzmi.

Właśnie na zbudowanej przez niego nieuczciwym sposobem kolei nastąpiła katastrofa carskiego pociągu, wracającego z Krymu, w czasie której Car Aleksander III uratował swoją rodzinę, ale został ranny, co później doprowadziło do śmiertelnej choroby. Zadania ograniczenia wpływu Żydów w Rosji wykonać nie zdążył. Pomimo restrykcyjnych kwot, w 1910 roku Żydzi stanowili 10% studentów uczelni technicznych. Powszechnie znana jest dominacja Żydów w przedrewolucyjnym dziennikarstwie, w kierownictwie wszystkich partii politycznych lewego skrzydła. I tak dalej...

Wszystkie podobne sukcesy licznych Żydów absolutnie nie uspokajały tego plemienia jako całości, dążącego do zaprowadzenia w Rosji swoich porządków i nie zatrzymującego się w drodze do tego celu przed niczym.

Link do artykułu w wersji oryginalnej:  //antisionizm.info/Kak-Ekaterina-Velikaya-poselila-na-Rusi-arendatorov-otkupshchikov-rostovshchikov-i-torgovtsev-spirtnim-1156.html

29.04.2014. - Tekst przetłumaczył z języka rosyjskiego Janusz Sielicki dla portalu gazetawarszawska.com, link:  //www.gazetawarszawska.com/index.php/money/300-jak-katarzyna-wielka-osiedlila-na-rusi-lichwiarzy-i-handlarzy-alkoholem

 

* * * * * * *

E. MICHAEL JONES – O  WSCHODNICH  ŻYDACH  (OSTJUDEN)

https://www.youtube.com/watch?v=W6nXZqhKvzQ

Fragment wywiadu poświęconego książce "The Jewish Revolutionary Spirit” („Żydowski duch rewolucyjny”).

 

Znalezione obrazy dla zapytania e. michael jones

E. Michael Jones

Kiedy ta fala konwersji (na chrześcijaństwo) miała miejsce na Zachodzie, żydzi, którzy nie chcieli się ochrzcić, stopniowo migrowali na wschód. Polska stała się tym, co nazywa się "Paradisus Iudeorum”, raj żydów, z początkiem XVII wieku.

To był początek problemu. Otrzymali specjalny status, wykorzystywali swój specjalny, a ich główną bronią była lichwa. Tak jak wszędzie, gdzie przybyli, zrazili do siebie gospodarzy i wyalienowali się od otoczenia. Reakcją były pogromy podczas powstania Chmielnickiego z 1648 roku.

Polska klasa rządząca, szlachta, kontrolowała ziemię. Posiadacze ziemscy zawsze mają problem z pieniędzmi. W feudalizmie masz ziemię, masz ludzi uprawiających tą ziemię i ci ludzie corocznie winni są określoną ilość zboża. Pieniędzy potrzebujesz już teraz! Jak więc przekształcić długoterminową ekspektatywę przychodów w krótkoterminowe zasoby gotówki? Tutaj pojawiał się żyd, który potrafił pożyczyć pieniądze.

W ten sposób żydzi przejęli kontrolę nad polską warstwą rządzącą, to samo zrobili w Anglii, pożyczali jej pieniądze. Jak zadłużasz się u żyda, to skończysz jako jego sługa.

Przypis: taką praktykę narzuca żydowski bóg. Księga Przysłów 22:7,  //biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=560  Ubogimi kieruje bogaty, sługą wierzyciela jest dłużnik.

Polska szlachta nie mogła produkować wódki, to było poniżej jej godności. Szlachta przyznawała żydom prawo do produkcji wódki, a żydzi wyzyskali je narzucenia kontroli nad chłopstwem, używali alkohol w prowadzonej przez siebie wojnie kulturowej. To była tradycyjna broń żydów przywołana przez Henry’ego Forda w "Międzynarodowym żydzie”.

Kres nadszedł pod koniec XVIII wieku kiedy Polska została zmieciona z mapy, podzielona pomiędzy Prusy, Austrię i Rosję. Oznaczało to że Paradisus Iudeorum, ci wszyscy żydzi cieszący się tyloma prawami, teraz znaleźli się na zachodniej granicy Rosji, w kraju, który nie wierzył w koncepcję równych praw, tkwił w zupełnie innej epoce.

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Ansiedlungsrayon.svg/1168px-Ansiedlungsrayon.svg.png

Procentowy udział ludności żydowskiej na ziemiach byłej Rzeczypospolitej

W rezultacie żydzi stali się bardzo nieszczęśliwi. Do dzisiaj można zaobserwować wśród żydów tę wrodzoną nienawiść do Rosji. Zaczęło się to wśród tych izolowanych ludzi, którzy nie byli obywatelami, byli izolowani w strefie osiedlenia. To była granica Imperium Rosyjskiego z Zachodem, żydzi byli więc aktywni w przemycie czy w działalności rewolucyjnej. Na początku tego procesu w Rosji pojawił się problem rewolucyjny, którego nie potrafiła rozwiązać a próbowała go rozwiązać w humanitarny sposób.

Aleksander Sołżenicyn w swojej książce "Dwieście lat razem”, która nie została (oficjalnie) przetłumaczona na język angielski z powodu żydowskiego veta, opowiada o problemie żydowskim od samego początku. Początkiem były rozbiory Polski. Rosja połknęła coś, czego nie mogła strawić.

Do cara docierają raporty o głodzie na Ukrainie. Chwileczkę, Ukraina to spichlerz Europy, jak to jest możliwe, że ludzie tam głodują? Jaka jest odpowiedź na to pytanie? - Odpowiedzą jest: żyd! Żydzi pożyczali pieniądze ukraińskim rolnikom, ci nie mogli oddać, więc żydzi przejmowali zbiory, które przeznaczali na wódkę, a nie na chleb, dlatego ludzie zaczęli głodować w najżyźniejszym regionie Rosji.

Car zaordynował: musimy się zając tym problemem! Przekształćmy żydów w rolników! To się nie udało, żyd nie będzie pracował na roli, bo jest to ciężka praca. Dasz żydowi pług, co on z nim zrobi? Sprzeda! Użyje tych pieniędzy do czegoś innego. Ten projekt więc upadł. Skutkiem był rosnący ferment rewolucyjny, rosnący do punktu kulminacyjnego w postaci zabójstwa Aleksandra II w 1881 roku. Byłem w St. Petersburgu, w miejscu, w którym car upadł na ziemię, zbudowano wielką cerkiew. To jest wyraz odrodzenia się rosyjskiego nacjonalizmu w odpowiedzi na żydowską agresję. Romanowowie nie mogli jednak opanować żydowskiego ruchu rewolucyjnego.

Komentarz tłumacza: "Dwieście lat razem” to książka opisująca przejawy wrodzonej nienawiści żydów do Rosji. Wyjaśnia ona sporą część historii Rosji i Polski z ostatnich trzystu-dwustu lat, pozwala zrozumieć korzenie zachowań żydów działających współcześnie w Moskwie, w Kijowie, w Warszawie czy w Nowym Jorku.

https://marucha.files.wordpress.com/2013/04/aleksander-solzenicyn-dwiescie-lat-razem-t-1.pdf

https://marucha.files.wordpress.com/2013/04/aleksander-solzenicyn-dwiescie-lat-razem-t-2.pdf

Przetłumaczył: Metro

 

KOMENTARZE

 • Z poprzedniej strony:
  Zaraz po tym, jak Lawrow z Kerrym sie umowili, ze beda 'rozpatrywac warunki wycofania sie terrorystow z Aleppo' - terrorysci z Al Nusra zaatakowali rosyjski szpital polowy, ktory Rosjanie przygotowali dla rannych i chorych mieszkancow Aleppo. (Przypominam, ze Rosjanie zaczeli budowac normalny szpital i skonczyli na fundamentach, bo przyjaciele amerykanscy - ciaglymi atakami- nie pozwolili dokonczyc)

  Ten szpital polowy mial byc oddany do uzytku dzisiaj. Nie zdazyl. Dwoch paramedykow i ktos jeszcze zginelo. (Zaraz podam link).

  Poniewaz terrorysci dzialaja w ukryciu, nie maja sprzetu satelitarnego ani dostepu do wywiadu, zachodzi pytanie: kto im udzielil dokladnej informacji o lokalizacji tego szpitala? Widac, ze terrorysci maja bardzo bliski kontakt z towarzyszami amerykanskimi.

  Zwolano Rade Bezpieczenstwa.
  Amerykanie zglosili projekt rezolucji o 7 dniowym zaprzestaniu ognia.
  Trzy panstwa zglosily weto, a przede wszystkim Rosja i Chiny.
  Chiny , podobnie jak i Rosjanie uzasadniaja tym, ze grupy terrorystyczne probuja sie przegrupowac, przemiescic i ukryc przed kontr-atakiem, dlatego graja na taktyczna zwloke. To juz nie pierwszy raz.
  Chiny juz po raz piaty uzywaja prawa weta popierajc Rosje. Tlumacza to tym, ze nie popieraja polityki mordowania glowy panstwa, a potem calego narodu.

  A gdy chodzi o tzw. porozumienie z Rosja to Kerry swoje, soldateska swoje.
  Tymczasem przedstawicielka USA w Radzie Bezpieczenstwa nawijala o rosyjskiej agresji, ktora nie pozwala Rosjanom odroznic terrorystycznych terrorystow od nie-terrorystycznych terrorystow.
  Toner, rzecznik prasowy rzadu USA tlumaczyl dziennikarzom, ze "wladze USA sprawdzaja informacje i zbieraja szczegolowe dane, ktore podadza za kilka dni" .
  Zastanawiajace, ze gdy chodzi o oskarzenia przeciwko Rosji , to USA ma gotowe wyniki zanim sie cos wydarzy. (Podobno Rosjanie zbombardowali 5 szpitali i jeden objazdowy- i nie byly potrzebne zadne dowody ani szczegolowe dane).

  Tragedia Aleppo jest jeszcze jedna plama naszej cywilizacji, i jest absolutnym dowodem na to, ze prowadzimy wojny przeciwko cywilnej populacji naszej planety: dzieciom, kobietom i ojcom rodziny.

  Tiamat 06.12.2016 02:07:35
 • Z pl.sputniknews.com/:
  Jest taka partia!

  W należącej do Unii Europejskiej Polsce panuje demokracja i nomen omen prawo i sprawiedliwość. Jest też swoboda zakładania stowarzyszeń, kółek modlitewnych i partii politycznych. Z małym wyjątkiem. Jest taka partia - partia, której w demokratycznej i wolnej Polsce założyć nie wolno. Partia nazywa się „Zmiana" i na przekór pozostałym partiom wojny jest partią pokoju. Partia ta ma bardzo prospołeczny, antykapitalistyczny program.

  Jej założyciele wymyślili sobie, że w zgodzie z polską racją stanu są dobrosąsiedzkie stosunki z wszystkimi sąsiadami naszego kraju. Także z Rosją i Białorusią. Stosunki oparte na wzajemnym poszanowaniu, współpracy gospodarczej i kulturalnej, mogą Polsce może przynieść tylko korzyści. Od blisko dwóch lat, mimo spełnienia wszystkich warunków jakie wnioskodawcy spełnić powinni przed wpisaniem partii do ewidencji, „demokratyczna" Rzeczpospolita decyzjami swych urzędników robi wszystko w tzw. granicach prawa, by do rejestracji nie dopuścić. Wniosek o rejestrację tej partii jest jak wrzód na dupie, z którym władza nie bardzo wie co zrobić, by nie dopuścić do tego co nieuniknione, a jednocześnie dalej udawać, że Polska to kraj demokratyczny, szanujący wolność słowa i swobodę zrzeszania się jego obywateli.

  Jak życie pokazuje praworządność w Polsce istnieje jednak tylko w sprawach, gdy jej przestrzeganie lub nie, elitom rządzącym naszym krajem jest obojętne. Gdy jednak ktoś podejmuje działania polityczne, niezgodne z interesem nie tyle Polski, bo na ten nikt nie ma monopolu i można go zupełnie inaczej postrzegać, ale z interesem elit, które jak rak toczą nasz kraj od 1989 roku, praworządność niż już nie znaczy. Gdy elitom zależy na utrzymaniu status quo, całe prawo ląduje w koszu na śmieci, obok wrzuconej tam w ostatnim roku sprawiedliwości. Czego dowodem przetrzymywanie w więzieniu bez żadnych dowodów zbrodni, czyli faktyczne internowanie Mateusza Piskorskiego założyciela Zmiany.

  Czytaj więcej: https://pl.sputniknews.com/opinie/201612064358213-Jest-taka-partia-Zmiana/
 • Office
  Wlasciwie, trudno mowic o narodzie zydowskim, bo chyba taki nie istnieje. (Chazary to ludy mongolskie, czy tatarskie , (nie semickie) ktore przeszly na judaizm.
  Prof. Shlomo Sand udawadnia, ze trzeba bylo wreszccie taki narod stworzyc, (zeby podbic Palestyne ?) .
  Zydzi dzialaja na zasadzie miedzynarodowej mafii, ktorej narodowosciowo wlasciwie nie da sie zidentyfikowac: ale miewaja pejsy i kapelusze albo futrzane garnki na glowie. Zydowki musza miec zakryte wlosy, wiec nosza peruki.
  Wlasciwie, zydzi nie maja wlasnego panstwa. Ten cyrk z Izraelem to tylko zmylka, bo tak naprawde, to jest to centrum dowodzenia Bliskim Wschodem.
  Zyd nie musi byc religijny- a wiec nie religia ich zagnala do "Ziemi Obiecanej".
  Najlepszym dowodem jest to, ze zydzi planowali zalozyc wlasne "panstwo' w roznych miejscach na kuli ziemskiej: W Patagonii (zdaje sie , ze juz sie tam zagniezdzili) , w Ugandzie, w Kimberley (Australia) , na Ukrainie, w "Polin", na Madagaskarze. W jednej ze swoich ksiazek "Wiek durny.. " Arkady Fiedler opisuje jak sam osobiscie bral udzial w polskiej delegacji na Madagaskar, zeby sprawdzic, czy sie nadaje do zamieszkania przez zydow. Szlo nawet dobrze, ale sie okazalo, ze sie Francuzi nie zgodzili, bo to byla ich kolonia. Australia tez sie nie zgodzila, bo rzad perrorowal, ze 'nie moze byc panstwo w panstwie" (mozna zydowi gadac, ze nie moze).

  A przeciez Stalin przyznal im ziemie na Dalekim Wschodzie pt. Birobidzan i do tej pory istnieje tam Niezalezna republika Zydowska; i tak naprawde nikt nie wie, co sie tam "tworzy" i wyprawia, bo to bardzo tajemnicza republika.
  Zydzi od dawna zglaszaja pretensje do Krymu. I to z powodu tego Krymu, Stalin przesiedlil zydow do Birobidzanu.
  Teresa Toranska, w ksiazce pt."Oni" dosc dokladnie opisuje, jak to zydzi poszli z delegacja do Stalina, zeby biednym i bezdomnym zydom przyznal Krym, gdzie mogliby 'skolatane glowki' przytulic. Poczatkowo Stalin sie podobno zgodzil. Ale szybko zmienil zdanie, bo nie chcial miec panstwa zydowskiego 'u progu ZSRR"..
  Zydzi zdazyli w tym czasie "oczyscic' Krym z Tatarow. Bardzo ich przy tym poturbowali. Wielu Tatarow ucieklo az do Chin, gdzie do tej pory tworza dosc zywa grupe etniczna. Ale wypedzenie Tatarow z Krymu teraz przypisuje sie Stalinowi.
  Stalin sie bardzo zezloscil na te czystke na Krymie i cala delegacje zydowska, na czele ktorej stala zona Bulganina, wyslal na Sybir.

  Zydzi jakos zawsze sie wkrecaja do administracji. Moga sie mutowac, zmieniac wiare, barwy polityczne, obywatelstwo, lojalnosci, malzenstwa, itp.
  Polsce nawet nie bardzo pomogly numerus causus i numerus unus (ograniczanie ilosci zydow studiujacych na polskich uczelniach)
  Zydzi dzialaja na zasadzie cosa nostra i wymagaja totalnego posluszenstwa wobec swoich podwladnych "braci w wierze". Wobec tych podwladnych potrafia byc bardzo bezwzgledni. Sa w stanie poswiecic 'swoich' w dazeniu do celu. Nie znam przypadku, zeby bogaty, zydowski bankier byl zapedzony do kazetu. Miliardy dolarow przekazano na odszkodowanie dla ofiar holokausta a jednak wielu bylych wiezniow niemieckich kazetow zyje w nedzy w Izraelu.

  Wlasciwie zydzi stworzyli ONZ, a Karta Praw Czlowieka zostala napisana przez zydow, dla zydow, ktorzy w ten sposob mieli prawo ubiegac sie o uchodzctwo nie tylko z ZSRR.
  Najlepszym dowodem jest to, ze Karta Praw Czlowieka NIE DZIALA dla innych uchodzcow.
  Wala sie czesto na mnie gromy, ze 'bronie uchodzcow" powolujac sie na Karte Uchodzctwa.

  Ja po prostu bronie prawa KAZDEGO obywatela naszego globu do korzystania z praw, z ktorych korzystaja zydzi. Nienawisc do uchodzcow nie-zydow propaguje wierchuszka mafijna. Tarcza przewodnia, ktora chroni zydow -ale tylko zydow- jest holokaust. Ofiary calopalne z dzieci palestynskich, irackich, libijskich serbskich, czy syryjskich nie maja zadnego znaczenia. Spuscili na nas zydowskie mafiosy zaslone znieczulicy.
  Wlasnie w USA wprowadzili prawo o 'domniemanym antysemityzmie".

  Samo pojecie antysemityzmu jest tak glupie, ze az zeby bola. Przeciez znakomita czesc syryjskiego spoleczenstwa to tez Semici. Arabowie, Palestynczycy , starodawne ludy asyryjskie i babilonskie zamieszkujace Bliski Wschod i polnocna Afryke - to sa wszystko ludy semickie..
  A jednak, antysemityzm odnosi sie tylko do zydow!
  A tak naprawde Zyd nie moze byc semita, bo stanowi glownie krzyzowke polityczna a nie genetyczna. Prof. Sand twierdzi, ze 90 % zydow pochodzi z konwersji.. (przejscia na judaizm)
  Zydowka moze sie ozenic z gojem. Zyd musi sie zenic z zydowka. Wiec nie bardzo rozumiem to genetyczno-religijne prawo do ziemi -jakiejkolwiek. Plemiona hebrajskie zniknely z powierzchni ziemi 2 tys. lat temu. Nie pozostawily po sobie jakichchs nadzwyczajnych pamiatek.
  Podobno zostawili po meczetem Al Aqca stajnie krola Salomona. Ale trudno nazwac Salomona wierzacym zydem, skoro odrzekl sie od wiary ojcow swoich i zostal apostata; i do tego byl synem Hetytki.
  Mial pierwsza zone Egipcjanke a reszte pan -okolo 600- pochodzilo akurat nie z rodow pastuszych.
  Przepedzali te mafie z roznych panstw- ale zawsze potrafia sie 'przemutowac', zmienic garnitur, zalozyc krawat, przypiac muche, zapalic cygaro albo stanac na czele zwiazkow robotniczych.

  Najlepiej okresla narod zydowski stary kawal zydowski z Odessy (bardzo zazydzone miasto rosyjskie) :

  Вы избранный народ и Израиль земля обетованная. Но вас там всего 4 миллиона.
  - А это у нас там офис.

  ( Wy, narod wybrany a Izrael - wasza ziemia obiecana. Ale tam was zyje tylko 4 miliony.
  - a bo my tam mamy tylko swoje biuro.)


  Birobidzan - pierwsze panstwo zydowskie
  Birobidjan – The First Jewish State | Rehmat's World

  https://rehmat1.com/2010/06/13/birobidjan-the-first-jewish-state/
 • @Tiamat 02:52:03
  109 roznych miejsc na Ziemi z ktorych wypedzano Zydow od 250 roku naszej ery

  109 Locations whence Jews have been Expelled since AD250

  http://www.biblebelievers.org.au/expelled.htm
 • @Tiamat 03:18:13
  Wymyslenie zydowskiego narodu - rozmowa z prof. Szlomo Sandem
  Rozmawia Piotr Zychowicz

  “Wymyślenie żydowskiego narodu” – rozmowa z prof. Szlomo Sandem - Bibula - pismo niezalezne

  http://www.bibula.com/?p=59583
 • Zydzi w Brazylii
  No to mamy zydow w Rosji, na Zachodzie i w Ameryce Poludniowej:

  Brazylia: wladza syjonu i muzulmanie w Brazylii (4/1220/16)

  Prezydent Brazylii Michel Temer, doszedl do wladzy w wyniku zamachu stanu na Dilme Vane Rouseff - pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta Brazylii pochodzenia tubylczego.

  Temer, nielegalny prezydent Brazylii, odmowil udzialu w pogrzebie pilkarzy brazylijskich Chapecoense, ktorzy zgineli w katastrofie samolotowej w Kolumbii .
  Temer sie po prostu boi pokazac na tym pogrzebie, bo jest szansa, ze znowu zostalby wygwizdany.

  W czasie ceremonii otwarcia tej skandalicznej Olimpiady w Rio de Janeiro - w sierpniu tego roku- Temer byl wygwizdany przez druzyne brazylijska i zwyzywanay od amerykanskich pajacow.
  Dlatego pan Temer nie byl tez obecny na ceremonii zamkniecia tej skandalicznej Olimpiady Rio. (ktos sie postaral, zeby zrobic szajs - cyrk z olimpiady) .

  Podobnie jak USA, Kanada, Australia i Unia Europejska - media i sektor bankowy sa calkowicie kontrolowane przez pro-izraelskie lobby.
  W czerwcu 2016 roku, Federacja Zydow z Rio oskarzyla i wziela do sadu niezalezne media Vermelho, ktore sugerowaly, ze zamach w Brazylii przeciwko popularnej pani prezydent przygotowali zydzi, a to dlatego, ze Dilma Rouseff nie zgodzila sie na akredytacje izraelskiego ambasadora.

  Od czasu 9/11 i zburzenia wiezowcow w Nowym Jorku, zydowskie media w Brazylii zyc nie daja brazylijskim muzulmanom, ktorych jest w kraju ponad poltora miliona.

  W listopadzie 2009 roku, byly prezydent Brazylii, Lula da Silva rozzloscil Baraka Obame, bo przygotowal bardzo uroczyste przyjecie prezydentowi Iranu dr. Ahmadinejadowi.
  Obama domagal sie od da Silva natychmiastowego zerwania wszelkich kontaktow z Iranem. Zdaniem Obamy - obowiazkiem rzadu brazylijskiego bylo popieranie amerykanskich sankcji na Iran.

  W maju 2010, Obama znow ostro skrytykowal prezydenta Brazylii da Silve i prezydenta Turcji, Erdogana za podpisanie z Iranem programu nuklearnego.
  W listopadzie 2009 , byly prezydent Brazylii Lula da Silva rozzloscil zarowno Syjon jak i rezim w Waszyngtonie, bo uznal panstwo palestynskie: Zachodni Brzeg, Gaza i wschodnia Jerozolima - okupowane nielegalnie przez armie izraelska od 1967 roku.

  W listopadzie 2009 , przestepca wojenny i prezydent Izraela, Szymon Peres odwiedzil osobiscie prezydenta Brazylii na tydzien przed wizyta Ahmadinejada i ostrzegl da Silve przed zagrozeniem Ameryki Poludniowej ze strony Iranu.

  W kwietniu 2016 roku , dziennikarka z Rio, Catherine Osborn, ktorej artykuly sa publikowane w takich gazetach jak Time, The Atlantic, CS Monitor i inne (tez zydowskie) napisala slynny artykul w "Islamic monthly" pt: "Rozszyfrowanie islamofobii w Brazylii".

  Dziennikarka Osborn napisala:

  " W 2015 roku islamofobia zakradla sie do kraju, w ktorym nigdy nie bylo islamskich terrorystow ani ekstremistycznych atakow.
  W dzien po ataku w Paryzu na Charlie Hebdo, w styczniu 2015, najwiekszy meczet w San Paulo zostal zwandalizowany i obsmarowany przy pomocy graffiti: "Je Suis Charlie".
  W tym samym tygodniu, ktos rzucal kamieniami w muzulmanke- chirurg prof. Sare Ghurabe gdy wchodzila do gabinetu lekarskiego.
  Naturalnie zydowskie gazety w Brazyli calymi tygodniami rozpisywaly sie na temat strzelaniny w redakcji Charlie Hebdo w Paryzu . Prym wiodly media amerykanskie.

  Wielu brazylijskich blogierow i pisarzy uwazalo, ze awantura w redakcji Charlie Hebdo byla prowokacja syjonu. (linki)

  W lipcu Paryz przyznal, ze atak w Nicei byl prowokacja. (link)

  "Chociaz rasizm i nietolerancja religijna sa przestepstwem, za ktore mozna isc za kratki, Brazylijczycy bardzo rzadko sa aresztowani z tych powodow, a 103 strony oskarzen przygotowanych i przeslanych przez meczet Luz w Rio do generalnego prokuratora, sa publicznie rozpatrywane" - pisze pani Osborn.

  W Brazylii mieszka 120 tysiecy zydow pomimo tego, ze zydowskie lobby utrzymuje od lat, ze zydzi z Brazylii masowo przenosza sie do Izraela.
  Ale, podobnie jak ilosc ofiar, ktore przezyly holokaust - ilosc zydow w Brazylii nigdy sie nie zmniejsza.

  Brazil: Zionist power and Muslims
  https://rehmat1.com/2016/12/04/brazil-zionist-power-and-muslims/
 • @Tiamat 09:59:21
  Jeszcze w Chinach, Japonii, na Antarktydzie... ;)
  Zawsze przy kasie, lichwie i decyzjach.
 • prawda WAS wyzwoli, kłamstwo niszczy
  Nie do przyjęcia jest twierdzenie, że "Polska szlachta nie mogła produkować wódki bo było poniżej jej godności", ale uchlewanie się przez wieki jak świnie to już nie było poniżej jej godności.

  Polska szlachta nie mogła produkować wódki, sprzedawać i zarabiać na niej bo była do tego za głupia i to jedyna przyczyna, dlatego produkcją i zarabianiem zajęli się Żydzi, a polska szlachta pijaństwem poniżej ludzkiej godności.
 • prawda WAS wyzwoli, kłamstwo niszczy- POPIERAM
  Jednym ze źródeł dochodów właścicieli folwarków była produkcja alkoholu – piwa i wódki. Na przykład we wsi Barwałd w dobrach zatorskich i oświęcimskich w 1564 roku zyski ze sprzedaży alkoholu w czterech karczmach stanowiły zaledwie jedną trzecią dochodów z czynszów, płaconych przez 29 kmieci za korzystanie z ziemi. A w 1627 roku w folwarku składającym się z trzech wsi i miasteczka Skąpe wyprodukowano 137 beczek piwa, jednak na sprzedaż przeznaczono jedynie 51. Reszta – 41 beczek – poszła na „rozchód domowy”, a 45 wypito na stypie po pogrzebie.

  (...)

  http://www.forbes.pl/rzeczpospolita-gorzelniana-historia-produkcji-alkoholu-w-polsce,artykuly,203735,1,1.html
 • Chazarowie
  Chazarowie pokonani przez księcia kijowskiego, wcale nie przyjęli religii muzułmańskiej. Pozostali przy judaizmie stając się Żydami. Są oni więc rdzennymi mieszkańcami ziem zajmowanych teraz przez Rosję. Terenem chazarskim był między innymi Krym - dlatego Żydzi za Stalina próbowali się tam osiedlać. Autor pomija niewygodne dla Rosji fakty, albo kłamie. Dlatego tekst ten jest mało warty.
 • @Henryk Kreuz 12:14:07
  Polska szlachta nie mogła produkować wódki, sprzedawać i zarabiać na niej bo była do tego za głupia

  Głupiś,na pewno nie ze szlachty.
 • @Cheval Noir 17:03:50
  być może i głupi, być może! Ale nie na tyle by nie wiedzieć skąd brała się szlachta? By nie wiedzieć dlaczego produkcję wódki i sprzedaż przejęli Żydzi i że nie miało to nic, ale to nic wspólnego z godnością tylko ze zwykłym pijaństwem i przymroczeniem umysłów.
 • @Murzynio 15:55:27
  Khazaria to panstwo -meteoryt. Trwalo bardzo krotko. Wiec nie bardzo jest istotnie co jest terenem Chazarow. Nawet Afganistan nie jest, choc w Afganistanie mieszkaja Hazarowie i ja znam cale rodziny. Bardzo latwo ich poznac i odroznic od Pasztunow, czy Afganow, ktorzy maja bardzo podluzne twarze i ostre rysy .Chazarowie maja mongoidalne rysy, plaskie twarze.
  Kiedy Amerykanie napadli na Afganistan w 2001 roku , pelno Hazarow ucieklo i dostali status uchodzczy w wielu krajach zachodnich. Do tej pory jest w Afganistanie prowincja zamieszkala porzez Hazarow, maja nawet rodzaj autonomii. Sa szyitami. Nie nosza brody. (clean shaven)
  To wcale nie znaczy ze Afganistan jest terenem hazarskim. Ale na terenie Afganistanu mieszkaja Hazarowie.

  Gdy chodzi o historie, to wszyscy klamia i dlatego zalezy kogo sie czyta czy slucha.
  Wedlug Herodota to teren Hazarii zamieszkiwali Scytowie, a ich potomkami sa Iranczycy. Ale sam Herodot wymienia kupe roznych grup Scytow i pisze, ze niektore grupy maja pochodzenie celtyckie.

  Sam Herodot wymienia setki roznych grup etnicznych i jezykow; , panstwo hazarskie nie bylo jednorodne.
  My wielu rzeczy nie wiemy i nie ma sie co wymadrzac. Mozna sie tylko powolywac na zrodla, czego murzynio nie zrobil.
  Bo my nawet nie wiemy czyim terenem jest Kosowo. A jest blizej od Krymu.
  Ale z cala pewnoscia wiemy, ze Nowy Jork jest terenem Indian.

  Natomiast, skoro panuje powszechna zgoda, ze zydy to Chazary - to z cala pewnoscia Izrael nie jest terenem zydow. Nigdy nie byl.
 • @Henryk Kreuz 12:14:07
  Szlachcie, podobnie jak chlopom na wsiach, tez dawali na kredyt ?!
 • @Henryk Kreuz 17:29:07
  A pan, panie Kreuz, wie, skad "brala sie" szLACH ta ...?
 • @Tiamat 02:52:03 oraz 03:18:13 oraz 03:31:07
  "... trudno mowic o narodzie zydowskim, bo chyba taki nie istnieje". -

  --- Strasznie to ciężkie sprawy i bardzo niejasne. Naród żydowski nie istnieje - to widać (i z tego powodu konsekwentnie piszę wyraz "żydzi" małą literą, ale jednak nie poprawiam pisowni innych autorów).
  Narodu nie ma, a żydzi są - to na pewno pomysł żydowski. Jeśli któryś naród zbuntuje się przeciw lichwiarzom i ciemiężcom, to właściwie przeciw komu?

  Pani wpisy + zestawienie miejsc wygnań żydów + wywiad z prof. Shlomo Sandem są świetnym materiałem na notkę.
  Zanotowałem to 'w archiwum'.
 • Nie jest dobrze...
  Żydłaki mają swoją mafię, banksterzy mają swoją, lewacy mają swoją międzynarodówkę, zieloni mają swoje greenpisy od ocieplania klimatów i nawet pedały mają swoją własną bandę. A niedawno nowe dwie bandy powstały, międzynarodowy, zrzeszająca wojowniczych przeciwników palenia papierosów i genderowców.

  I wszystkie to mafie nadzwyczajne sukcesy odnoszą, od dziesięcioleci i na każdem froncie, zwłaszcza medialnym. My, ludzie normalni, jakimś cudem zawsze w defensywie jesteśmy, oni, mafiozi, zawsze górą. Nawet, jeśli przyjąć, że każdą z powyższych band żydłak centralnie i zdalnie steruje, to i tak sprawność i rozmach działania uznać trzeba.

  My ino reagujemy, oni zawsze o dwa kroki w przodzie. Albo te żydki faktycznie takie cwane, albo my take głupie. My tutaj na jednostce, strategicznie szkoleni oficerowie dyplomowani, pełni podziwu dla sprawności działań wroga jesteśmy. I pełni pogardy dla nieudolności owczego, cywilnego ludu, którym każda mafia trzęsie, jak chce. Przez dekady taktyki obronnej nie zdołaliście wykształcić, żyd was charata, jak chce. Na nic zda się na żydłaka utyskiwanie, gdy działań prewencyjnych nikt nie podjąć niezdolny. Najgorsza forma tak zwanego antysemityzmu, to antysemityzm bezczynny.
 • @Pan podporucznik 22:41:58
  to jest to. Jeżeli być już antysemitą - cokolwiek miałoby to znaczyć - i za to być napiętnowanym to już lepiej być czynnym jak bezczynnym.
  I tak w Polsce można palić kukły Putina to nawet chwalebne jest, można spalić kukłę kogokolwiek, poza kukłami tych z "narodu wybranego". Za spalenie kukły Sorosa "polski" sędzia wsadza na 10 miesięcy bezwzględnej odsiadki w pudle, więc proponuję, aby każdy - no prawie każdy - Polak sprawił sobie kukłę lub kukiełkę jakiegoś tzw. żyda, najlepiej tego co zalazł mu za skórę, i czasami ją sobie podsmażył w zaciszu domowym, a jak przyjdzie czas to konkretnie, ale rzeczywistych żyjących sprawców zbrodni i złodziejstwa należy osądzić sprawiedliwie, czego sobie i wszystkim życzę.
 • @morgan 22:36:22
  lach - sz lach etny - sz lach ta. Tak mogło być i wiele na to wskazuje, że tak było, ale przed 1000-setnym rokiem, kiedy Słowianie mieli wysoką kulturę odmienną od późniejszej, kiedy czcili święte gaje (cmentarze przodków) i prawa natury, żyjąc zgodnie z biosferą tj. otaczającym ich życiem. Mimo ogromnych zniszczeń - przekłamań w naszej Słowian historii i kultury przez ostatnie tysiąc lat, choćby budowa świątyń, katedr na miejscach kultu Słowian, jako dowód podboju, wyższości itp. - to pewne elementy z przeszłości Słowian pozostały w mowie, dlatego mimo upływu 1000 lat i narzuceniu nam obcego alfabetu potrafimy - po wsłuchaniu się - zrozumieć Serba, Rosjanina, Czecha czy Bułgara. Przypuszczam, że z tamtego okresu pozostało też słowo sz-lach-cic pochodzące od sz-lach-etny znaczy lepszy od innych, ale i to określenie zostało zbrukane przez nadania szlachectwa zbirom, zbrodniarzom za służalczość, za zdradę - tak jak zbrukane zostały miejsca kultu Słowian.
 • Nowoczesne metody leczenia
  -”W Holandii już rozpoczęły się eutanazje alkoholików! Kto będzie następny?
  W Holandii wciąż poszerza się krąg osób, które można legalnie pozbawić życia. Są to: chorzy psychicznie, osoby starsze, osoby z depresją itp. Obecnie krąg ten obejmuje także alholików! Na portalu lifenews.com przedstawiona została historia Marka – alkoholika, który zamiast leczenia, otrzymał śmiertelny zastrzyk.
  Holenderski dziennikarz Marcel Langedijk opisał historię swojego młodszego brata, który był alkoholikiem i nie potrafił poradzić sobie z nałogiem. Przez osiem lat walczył, był na odwyku, jego małżeństwo się rozpadło. Nim samym zajmowali się rodzice.

  W końcu mężczyzna poprosił o eutanazję. Fizycznie miał być bardzo chory, psychicznie również cierpiał. Spełniał więc minimalne wymogi holenderskiego prawa, by go uśmiercić. Przyjechała do niego pielęgniarka w czarnej sukience i trampkach, zweryfikowała, czy na pewno można go uśmiercić i podała mu zastrzyk. Umarł szybko.

  Historia ta pokazuje wstrząsające podejście do ludzkiego życia. Prawo cywilizowanego państwa, zamiast potencjalnego samobójcę zatrzymać, przyczynia się do jego śmierci. A wszystko to, dzieje się całkowicie legalnie.

  Co będzie dalej? Czy holenderscy narkomani będą zachęcani do skorzystania z najtańszego programu leczenia uzależnień, jakim jest eutanazja? W końcu to tylko jedna igła i nałóg „znika” na zawsze…

  Źródło: lifenews.com==

  http://telewizjarepublika.pl/w-holandii-juz-rozpoczely-sie-eutanazje-alkoholikow-kto-bedzie-nastepny,41356.html
 • Aleppo. An Nusra prosi o litość
  http://antymajdan2.blogspot.com/2016/12/aleppo-nusra-prosi-o-litosc.html
 • Allahu Akbar! Czeczeński specnaz jedzie do Syrii
  Uzupełnienie do posta http://antymajdan2.blogspot.com/2016/12/kadyrowcy-na-odprawie-do-aleppo.html

  Na filmiku Prezydent Republiki Czeczenii Ramzan Kadyrow osobiście dokonuje odprawy czeczeńskiego specnazu do Syrii. Wiadomo już, że pojadą dwa bataliony Wschód i Zachód. Pod koniec grudnia mają się stawić na rosyjskiej bazie Heimim gdzie będą ochraniać bazę oraz wykonywać inne bojowe zadania. Żołnierze mają krótko przystrzyżone brody, a niektórzy są całkiem ogoleni, co nie jest typowe dla ich kultury, a ma to ułatwić odróżnienie w boju czeczeńskiego specnazowca od innych islamistów, w tym też Czeczeńców, wojujących po stronie Państwa Islamskiego i noszących charakterystyczne długie brody.

  https://youtu.be/ELJQAna58rk
 • @Tiamat 09:59:21
  Należy dodać, że i sama Dilma Rousseff ma także żydowskie korzenie - jej ojciec był bulgarskim żydem.
  Jeśli zaś chodzi o obecnego prezydenta Brazylii, Michela Temera to jest on Arabem z pochodzenia - jego rodzice są Libańczykami z pochodzenia.
 • @vendaval 18:01:19
  O zydowsko-bulgarskim pochodzeniu Dilmy naturalnie prasa sie rozpisywala, gdy chodzilo o wybranie jej do rzadu. Przestala, gdy chodzilo o jej obalenie. O jej indianskim pochodzeniu do tej pory milcza.
  Temer moze pochodzic z libanskich lotrow , ktorzy pomagaja Izraelowi.
  Nie wiem, nie twierdze. Ale wiadomo, ze Temer w Brazylii reprezentuje Sorosa - nie narod brazylijski.
  Chalabi byl tez Arabem i zdradzil Irak - pomogl zniszczyc wlasny kraj.

  Pamietam, u nas bylo wielkie oburzenie jak 200 czynnych zolnierzy libanskich dostalo azyl uchodzczy w ciagu nocy! (zolnierze nie maja prawa do azylu)
  Ci zolnierze pomagali mordowac Palestynczykow. To byli libanscy chrzescijanie , Maronici; ich pochodzenie wywodzi sie od czasu Krzyzowcowi a wiec genetycznie sa bardzo poplatani: arabsko-europejsko- turecko- Bog wie co. .
  Byli pod specjalna ochrona Izraela jak sie wojna w Libanie skonczyla.
  Liban, podobnie jak inne panstwa na Bliskim Wschodzie jest bardzo sztucznym tworem, ktore ciagle probuja ubrac w demokratyczne piorka i czasami sie to udaje. Maja rzady chrzescijansko-muzulmanskie. Ale sa stale zagrozone przez Izrael , ktory gotuje nastepna wojne w Libanie bo im sie Hezbullah nie podoba.

  Wracajac do Brazylii. Zbyt bogaty kraj, zeby go zostawic w spokoju zwlaszcza teraz gdy zydzi sie na dobre zagniezdzili w Patagonii; Chile ostatnio sie tez buntuje przeciwko Izraelowi, a Krystyna Krischner (tez podejrzane nazwisko ?- ) buntowala sie przeciwko Izraelowi - to ja przytruli. Ani Argentyna, ani Chile ani Brazylia nie maja prawa prowadzic samodzielnej polityki.

  Dyskutowalismy juz Brazylie na tym blogu wczesniej, na pare miesiecy przed olimpiada, bo draka byla do przewidzenia.
  Dilma byla bardzo dobrym, uczciwym prezydentem. Ale reprezentowala interesy Brazylii i probowala prowadzic niezalezna polityke. Znacjonalizowanie ropy bylo bardzo waznym osiagnieciem rzady brazylijskiego. Dochod z ropy by, przenaczony na lecznictwo i oswiate.
  I nie wazne czy Dilma miala bardziej brazylijskjie korzenie, czy zydowskie: Soros i Obama wykupili udzialy brazylijskiej ropy i praktycznie przejeli kontrole.
  Nie pomoglo, ze Brazylia w 2013 roku wprowadzila prawo, ze do ropy brazylijskiej ma prawo tylko narod brazylijski

  http://www.newsforage.com/2013/08/brazil-passes-law-that-reserves-nations.html

  A dochod z ropy przeznaczono na lecznictwo i oswiate:

  http://www.newsforage.com/2013/08/brazil-passes-law-that-reserves-nations.html

  Do tego Brazylia przylaczyla sie do BRICS-u, zbuntowala przeciwko NSA , poparla stanowisko Rosji wobec Syrii, krytykowala Izrael i ortodoksyjnych zlodziei ziemi na West Bank, i grzech- nad grzechy: aresztowala przestepce z Izraela , ortodoksyjnego zyda, ktory handlowal nielegalnie kradzionymi diamentami, i do tego za kare ogolili mu brode!.
  Brazylia nie uznaje Jerozolimy jako miasta w Izraelu - dlatego kazali wymienic paszporty,tym, ktorzy urodzili sie w Jerozolimie a maja wpisane: Jerozolima, Izrael.

  W tym kontekscie, czy Dilma miala pochodzenie bardziej zydowskie czy bardziej brazylijskie akurat ma duze znaczenie: Geny indianskie mozna udowodnic - zydowskich, nikt nie probowal. Miala korzenie indianskie i reprezentowala interesy Brazylii. A tego nikomu nie wolno.
  Skad pochodzi Temer - znienawidzony przez narod brazylijski - to tez ma takie samo znaczenie: kogo reprezentuje?
  Zafundowal razem z Sorosem "prezent " Brazylii: rewolucje Zlotej Kaczki i burdel na olimpiadzie..
  I co z tego, ze Temer pochodzi do Arabow (Libanskich Arabow juz dyskutowalismy) , skoro reprezentuje interesy Izraela?.

  Prosze pamietac, ze w Iraku mieszkali kiedys bardzo przyzwoici zydzi, ktorzy uwazali sie za Irakijczykow.
  Tym to zydom, Hagannah i Irgun palili biznesy, i przepedzali z Iraku, (a opornych mordowali) do nowopowstalego panstwa Izrael.
  Teraz propaganda izraelska opowiada, ze ro Araby wypedzily zydow z Iraku i domaga sie odszkodowania od Iraku!!!

  ( The Jews of Iraq - by Naelm Giladi:

  An Iraqi Jew tells his story of Zionist activities that Jews from Islamic lands did not emigrate willingly to Israel; that, to force them to leave, Jews killed Jews; and that, to buy time to confiscate ever more Arab lands, Jews on numerous occasions rejected genuine peace initiatives from their Arab neighbors.)

  Polityka jest bardziej skomplikowana niz samo pochodzenie genetyczne niektorych przywodcow.
  Bo przeciez, wedlug historyka prof. Shlomo Sanda - 90% zydow nie ma zadnych zydowskich korzeni genetycznych. Trudno tez doszukiwac sie korzeni religijnych, skoro mozna byc zydem-ateista; jeszcze trudniej dochodzic zydowskiej narodowosci skoro zarowno po Hebrajczykach jak i Chazarach nie pozostal zaden slad- material genetyczny.. a zydem moze byc kazdy Hotentot, Chinczyk czy Eskimos ktory przeszedl mna judaizm.

  Pamietam slynny proces ( a takich jest wiele w Izraelu) gdy rzad rabinacki nie uznal 'zydostwa ' zydowce wlasnie z Brazylii, ktora z dziada - pradziada 'uprawiala zydowstwo' i wyszla za maz za zyda z Izraela. Rzad rabinacki w Izraelu odmowil jej 'zydostwa' - czyli prawdziwego zydowskiego paszportu. Mozna byc zydem w Rosji od stuleci- ale w Rosji. W Izraelu moga rabiny tego zydostwa nie uznac.
  W Izraelu sa 2 a czasami 3 rodzaje paszportow. Ten 'prawdziwy' uprawnia do dziedziczenia majatku, przekazywania majatku, zawierania slubu w Izraelu, zakupu domu, auta, pochowku na cmentarzu zydowskim, itp.
  Brazylijce, zonie prawdziwego zyda , tego paszportu odmowiono.
  Bardzo wielu obywateli Izraela stamtad wyjezdza bo przegrali sad rabinacki. Nikt im genow nie badal.

  Soros i CIA przygotowali zamach na Dilme Rouseff:
  Soros and the CIA Now Banking on Neves to Defeat Rousseff | Veterans News Now

  http://www.veteransnewsnow.com/2014/10/21/510751soros-and-the-cia-now-banking-on-neves-to-defeat-rousseff/

  I nie wazne jakie Dilma miala korzenie; miala sluchac syjonu.
  A tymczasem:
  - Brazylia otworzyla ambasade palestynska w Brazylii
  - Sad w Brazylii nakazal firmie Nestle oznaczac produkty GMO
  - Rzad buntowal sie przeciwko amerykanskim korporacjom- zabronil pestycydow Bt Monsanto

  Brazylia narazila sie Izraelowi. Zaplacila za nieposluszenstwo. Nie tylko ropa brazylijska ale i totalnym zniszczeniem zasad sportowych Olimpiady w Rio.
 • @Henryk Kreuz 01:40:53
  "I tak w Polsce można palić kukły Putina to nawet chwalebne jest, można spalić kukłę kogokolwiek, poza kukłami tych z "narodu wybranego". Za spalenie kukły Sorosa "polski" sędzia wsadza na 10 miesięcy bezwzględnej odsiadki w pudle,...". -

  --- Tak. Jest to nienormalne i bolesne. I większość Polaków uważa to za stan normalny.
 • @dron67 13:46:21
  Aleppo - wklejam cały (krótki) wpis:

  środa, 7 grudnia 2016
  Aleppo. An Nusra prosi o litość
  Aktualna na dziś wieczór mapka tego co pozostało jeszcze w rękach dżihadystów (zielone). Islamskie ugrupowanie Dżabhat An Nusra oddaje swoje pozycje w Aleppo i prosi Damaszek o zawieszenie broni. Upadek Aleppo będzie zwycięstwem Kremla i porażką Białego Domu.

  http://colonelcassad.livejournal.com/3115237.html?page=1#comments
  https://riafan.ru/582284-dzhebhat-an-nusra-sdaet-pozicii-v-aleppo-i-prosit-damask-o-peremirii
 • @Tiamat 00:53:49 oraz wcześniejszy wpis 09:59:21
  Mam już w kokpicie interesujący tekst Sakera o antycznych źródłach rusofobii, przetłumaczony przez Metro. Tekst może poczekać 2 - 3 dni, bo będzie długo aktualny. Zabiorę się do adiustacji dwóch Pani wpisów o Brazylii, bo to też powinno zainteresować Czytelników.
  Może uda mi się opublikować odnośną notkę za 25 godzin :)
 • @Henryk Kreuz 17:29:07
  To nie jest tak.
  Żydostwo od wieków twierdziło, że religia nie pozwala im brać broni do ręki i walki. Szlachta czy inne stany walczyły w obronie granic, czy z najeźdźcami a żydy robiły w tym czasie geszeft.
  Przedostatnia wojna światowa sprawiła, że żydzi bardzo wzbogacili się na wojnie. Polacy walczyli ze sobą w armiach Prus, Austro- Węgier i Rosji a żydzi bogacili się na potrzebach akwizycji każdego z zaborców w tej wojnie.
  Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, żydzi należeli do bogatszej części społeczeństwa a niektórzy, którzy najbardziej obłowili się na wojnie, kupowali sobie nawet tytuły szlacheckie i stanowiska rządowe.
  Jak już ptaszki ćwierkały, że będzie II W. Św. bogate żydy uciekły najpierw do Wolnego Miasta Gdańsk a potem do USA czy innych Kanad.
  Wiedzieli, że na terenie działań wojennych w tej wojnie interesu nie zrobią, za to z za oceanu i owszem.
  Ci żydzi biedniejsi, którzy zostali, także nie chcieli brać broni do ręki, bo religia zabrania. Myśleli, że zarobią na wojnie, jak ich poprzednicy.
  Nikt ich nie uprzedził przez smartfona, że geszeft w tej sytuacji jest mało możliwy.
 • @zygmuntbialas 01:32:51
  Strasznie szybko Twoje notki spadają na dół ekranu.
  Ponad 5 tys, wyświetleń i lecisz w dół a Talbot coś tam ponad 200 wyświetleń i na świeczniku.
  Czyżby Neon chciał wypromować nowy styl, czyli Talbot, Talbot ponad wszystko?
 • @lorenco 02:30:17
  Gdy chodzi o zydow to wdzieczny temat do dyskusji i rownie zawily co niemozliwie wciagajacy.
  Prawda jest, ze zydy nigdy na pierwszej linii frontu, ale za to wsztabie i na tylach w aprowizacji.
  Byc moze, ze sa jakies grupy, ktorym religia zabrania walczyc ale juz w Starym testamencie hebrajczyki to byly zboje i bardzo waleczni. Podpalalai Bliski Wschod mnieje wiecej z takim samym zapalem, jak teraz.
  Krol Dawid to byl super zboj. Jak kupowal sobie zone Michol od krola Saula, to w dowod bohaterstwa rzucil Saulowi po nogi 200 (podobno) filistynskich napletkow. I podobno sam tych Filistynczykow zarabal bo nie chcieli mu dac dobrowolnie.
  W Sredniowieczu rzeczywiscie handlowali , glownie ziemia, bizuteria i pieniedzmi.
  Ciekawe, ze angielska nazwa zyda (jew) pochodzi wlasnie od bizuterii (jewel) Po raz pierwszy uzyto tej nazwy w 18 wieku.. W jezyku rosyjskim zachowala sie angielska nazwa (jewrey).
  Le juz w armii niemieckiej bylo 150 tys. ofoicerow zydowskich; Hagannah i Irgun - (grupy partyzanckie w Izraelu) znane byly z okrucienstwa. Chodzilo o wymordowanie Palestynczykow i stworzenie panstwa Izrael.
  Obecnie, nie wiem jakie maja nakazy religijne nie- Haredim- (tych rzeczywiscie nie wolno powolac do wojska, ale wielu wierzacych zydow sluzy w wojsku. Wojsko jest tez obowiazkowe dla kobiet w Izraelu. Armia izrzaelska jest zdrowo uzbrojona i wykazali sie walkami i w 1948 roku, i w 1967 i az do tej pory.

  Wydaje sie, ze nasi, polsy zydzi tez sie nie pchali do wojny ale ci w bezpiece i NKWD wiedzieli jak uzywac bron i kiedy.

  Nasze chasydzkie zydy ze wschodu 'nie nadawaly sie do Izraela" i dlatego zawleczono ich o obozow.
  Chasydzi twierdzili, ze im Bog nie pozwolil za kare wrocic do Jerozolimy dopoki nie nadejdzie mesjasz.
  W swojej ksiazce pt. Freedom Fighter - autor Dziura Dziurski (nazwisko przybrane) twierdzi, ze musiala sie polac krew zydowska, zeby moglo powstac panstwo Izrael. "Swiat" , czyli nowopowstale w tym celu ONZ, sie w koncu zlitowal.
  Dziura Dziurski byl czlonkiem AK; a ze byl Slazakiem, AKowcy go wsadzili do niemieckiej Komiski Zdrowia. Byl inspektorem ochrony zdrowia w obozach koncentracyjnych. Niemcy bardzo dbali o higiene i czystosc na terenie obozow- nie dlatego, ze dbali o wiezniow, ale chodzilo o to, zeby personel sie nie zarazil zadna epidemia. Dlatego palili ciuchy nowoprzybylym i dawali 'kazionne' czyste pasiaki. Pisze o tym tez Grzesiuk w swoich wspomnieniach: "Piec lat kacetu".
  Po wojnie Dziura Dziurki wywedrowal do Anglii, gdzie mu przerobili dokumenty i zdaje sie 'podrasowali' rysy twarzy, a nastepnie wyslali do Australii. Umarl w Melbourne.
 • Człowieczeństwo
  https://youtu.be/cZGghmwUcbQ
 • Rosja,najnowsze SU 35 przybyły na bazę w Karelii
  https://youtu.be/TVfOvsNhsew
 • Zamach na polski węgiel! Nasze złoża przejdą w ręce zagranicznych podmiotów!
  http://prawy.pl/42293-zamach-na-polski-wegiel-nasze-zloza-przejda-w-rece-zagranicznych-podmiotow/
 • @lorenco 02:43:40
  "Ponad 5 tys, wyświetleń i lecisz w dół...". -

  --- Jednak jest sporo odsłon, więc nie będę się sprzeczał. Nie mam ostatnio czasu przyglądać się pierwszej stronie. Jest dużo kliknięć, to nie jest źle :)
 • @dron67 14:27:34
  "Człowieczeństwo" -

  --- Zbyt to piękne, by mogło być prawdziwe (przynajmniej w dużej skali).
 • Do Polski mogą popłynąć strumienie pieniędzy, ale ich źródło jest spalane!
  Spalanie węgla brunatnego jest wielkim marnotrawstwem – uważa prof. Ryszard Kozłowski z Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej, który podczas zorganizowanej w czwartek w Sejmie konferencji Konferencji „Kopalnie – zamykamy czy otwieramy – inne spojrzenie na problem polskiego górnictwa” przekonywał do rezygnacji z opalania elektrowni węglem brunatnym, najbardziej „brudnym” paliwem, aby móc ten ostatni wykorzystywać do produkcji kwasu huminowego.

  – 1 tona węgla brunatnego kosztuje 100-150 zł i on jest spalany, natomiast z jednej tony węgla brunatnego możemy wyprodukować 5 ton kwasu huminowego.
  1 tona kwasu huminowego kosztuje na rynkach arabskich 3700 dolarów – wyliczał.
  – Proszę zobaczyć, jakie marnotrawstwo popełnia nasz rząd utrzymując proces spalania węgla brunatnego – dodał, zaznaczając, iż zapotrzebowanie tylko „rynków arabskich jest gdzieś na poziomie 5 mln ton rocznie, a może więcej”.

  Owo marnotrawstwo dotyczy nie tylko obecnie rządzących, lecz również, a może nawet przede wszystkim rząd PO-PSL, który zmarnował polskiemu górnictwu całe osiem lat, przez ten czas jedynie dobijając tą branżę.

  Tak prowadzoną politykę prof. Ryszard Kozłowski ocenia jednoznacznie: „Program niszczenia kopalń był sabotażem wobec naszego państwa”.

  http://prawy.pl/42303-do-polski-moga-poplynac-strumienie-pieniedzy-ale-ich-zrodlo-jest-spalane/
 • @zygmuntbialas 18:31:57
  re: lorenco

  Ja tez zagladnelam -dzieki lorenco- na te strone. I bardzo mi sie spodobala prognoza znanego wpiskowca, ze "Rosja ugrzeznie w Syrii tak jak w Afganistanie".
  Uwazam, ze to bardzo celna uwaga.

  Rosja "ugrzezla" w Afganistanie na cale 5 lat i wycofala sie z honorem. Walczyla tez z honorem, bo nie uzywala najemnikow ani nie narazala sprzymierzonych panstw na ogromne straty w ludziach i finansach..

  Republika jankeska grasuje w Afganistanie juz 15 lat i wlasnie dostaje nakop w srake - dokladnie tak samo jak w Syrii.

  Ale jest i pewne racjonale w opinii przeciwnej do mojej:
  Rosja zdaje sie faktycznie "ugrzeznie" w Syrii na pare lat. Maja tam przeciez juz od lat swoja baze i bezkarnie zupelnie handluja syryjska ropa, ktora kupuja od Syrii i sprzedaja z zyskiem. Chodzi o to, ze Zachod tak zglupial, ze nalozyl sankcje na Syrie, a Rosja ma ten komfort, ze moze sankcje nie tylko lekcewazyc. Ostatnie praktyki wykazaly, ze sankcje pomagaja Rosji sie wzbogacic.

  A ja, zapalony adwokat praw humanitarnych, uwazam, ze w przyrodzie jest potrzebna rownowaga i tzw. balansowanie opinii.

  I ciesze sie bardzo, ze przynajmniej istnieja jeszcze obroncy polityki zagranicznej USA.
  Lezacego sie nie kopie.
  Ale i nie pomaga wstac.

  Jest taki piekny wiersz chinskiego poety P'EI TI, w zbiorku: " Wiersze znad rzeki Wang" - ktorego, niestety nie moglam przeczytac w oryginale, a w przekladzie angielskim mniej wiecej brzmi tak:

  "Kiedy jesien nadchodzi, na lasy i gory padaja ulewne deszcze
  i nikt sie nie schyla, by zbierac opadle liscie".
 • @Tiamat 02:51:54
  "Zachod tak zglupial, ze nalozyl sankcje na Syrie, a Rosja ma ten komfort, ze moze sankcje nie tylko lekcewazyc. Ostatnie praktyki wykazaly, ze sankcje pomagaja Rosji sie wzbogacic". -

  --- Ano zgłupiał Zachód. Dwa i pół roku temu z niedowierzaniem przyjmowałem informacje o czekających Rosję sankcjach. To była i jest buta i głupota Zachodu zarazem. Dużo było o tym na tym blogu.
  No i sankcje Zachodu wobec Syrii. Trzeba nie mieć sumienia i rozumu. Polski rząd też bierze w tym udział.
 • @dron67 14:27:34
  To moze i reklama. Nie bylam w Tajlandii.
  Ale na Filipinach takie sceny sa na porzadku dziennym.

  Czasem wydaje mi sie, ze europejskie niegdys 'wartosci' zrobily sie bezwartosciowe.
 • @lorenco 02:43:40 (II)
  Mam dobry tekst o Ukrainie i Poroszence. To jest około 400 wyrazów - za mało na notkę, więc coś dodam. Jeśli znajdziesz (dziś, jutro, pojutrze) nowe informacje, związane z Donbasem i Ukrainą, przekaż w swych komentarzach. Będzie wtedy notka w całości o Republikach i Kijowie :)
 • @zygmuntbialas 03:24:17
  Moze Pan i Lorenco rzeczywiscie wyjasnia te awanture z gazem. Chyba zakonczyly sie te rozmowy w Brukseli. Z tego co ja rozumiem, a rozumiem malo - Ukrainski sad zaskarzyl rosyjski Gazprom na 6 i pol miliarda dolarow kary za zlamanie jakiegos prawa monopolowego.
  Dla mnie sama nazwa "prawo monopolowe" jest bezprawna ale ja sie na tym nie rozumiem.
  To jest jakos tak: Ukraina juz nie kupuje gazu z Rosji. Ale Europa kupuje. Ten gaz do Europy idzie przez Ukraine. A jest dostarczany przez Naftogaz.
  Ukraina kupuje rosyjski gaz z Europy (takie sam polglowki jak Polacy).

  Amerykanie w ramach tego "prawa monopolowego" chca dostarczac skroplony gaz do Europy.
  Ale jest drobny problem. Sam transport jest bardzo kosztowny wiec i cena gazu bedzie ciekawsza.

  Tymczasem Rosjanie sie awanturuja, ze ta kara nalozona na Gazprom przez Ukraine jest nielegalna, bo to tylko Miedzynarodowy Sad Arbitrazowy w Sztokholmie moze wydac taki wyrok, a nie jakies samozwancy z Kijowa.
  A do tego Gazprom nie prowadzi zadnego biznesu na Ukrainie - tylko Naftogaz.
  Jak cos pokrecilam, to prosze mnie poprawic, bo ja niewiele z tego rozumiem.

  ‘Ukraine’s $6.6bn fine on Russia's Gazprom is illegal’– Russian Energy Minister — RT Business
  https://www.rt.com/business/369827-gas-ukraine-russia-penalty/


  Janukowicz ma przedluzony azyl w Rosji do pazdziernika 2017.

  Living in Russia: Russia extends asylum for Yanukovych till October 2017
  http://uatoday.tv/politics/russia-extends-asylum-for-yanukovych-till-october-2017-827668.html
 • @Tiamat 08:37:58
  "Moze Pan i Lorenco rzeczywiscie wyjasnia te awanture z gazem". -

  --- Poszukam określonych materiałów i spróbuję coś zrozumieć. Może i Lorenco znajdzie trochę czasu.
  Jeśli chodzi o ten gaz skroplony z USA, to wątpię, by Stany Zjednoczone były w stanie konkurować z Rosją. To zdaje się być tylko propagandą, a wnioskuję to z zachowania Rosji i Niemiec, które inwestują w rurociągi. USA nie ma szans na zbudowanie takich rurociągów. I nie ma też szans na tańsze wydobycie gazu i ropy.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY

więcej