Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1219 postów 20160 komentarzy

The Saker: Antyczne źródła rusofobii - 23.12.2016.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dla judaistów i łacinników Kościół prawosławny jest jedynym świadkiem, który może otwarcie zakwestionować ich legitymizację i identyfikację. Z prawosławnego punktu widzenia współcześni żydzi nie są żydami, a katolicy nie są katolikami.

 

The Ancient Spiritual Roots Of Russophobia

 

THE SAKER: ANTYCZNE ŹRÓDŁA RUSOFOBII,
//thesaker.is/the-ancient-spiritual-roots-of-russophobia/

 

Wprowadzenie

Termin „rusofobia” (nienawiść do wszystkiego, co ma rosyjskie pochodzenie) zdobył popularność w ostatnich latach zapewne z powodu antyrosyjskiej histerii, narzuconej przez Imperium Anglo-syjonistyczne. Nie jest to jednak nowe zjawisko. W książce “Russie-Occident – une guerre de mille ans: La russophobie de Charlemagne à la Crise Ukrainienne” („Zachód przeciwko Rosji – wojna od tysiąca lat: rusofobia od Karola Wielkiego do kryzysu na Ukrainie”) Guy Mettan umieszcza korzenie rusofobii w czasach Karola Wielkiego. Jak to możliwe? – Oznaczałoby to, że rusofobia jest o dwa wieki starsza od powstania Rusi. Mettan ma rację, choć nawet on nie przedstawia pełnego obrazu.

Proponuję skoncentrować się nie na nowoczesnej rusofobii, która ma wiele form, lecz spojrzeć daleko w przeszłość na dawne duchowe korzenie tego relatywnie nowego zjawiska.

Moja teza zapewne wywoła o wiele więcej niż zwykle protekcjonalnych uśmieszków, wyrazów oburzenia, oskarżeń o rasizm czy bigoterię. W porządku. Przyjmę to jako normalną reakcję na mój wywód. Z pewnością słabością mojej argumentacji będzie brak prezentacji dowodów przyjętych twierdzeń. Nie piszę jednak rozprawy naukowej, poza tym nie mam czasu i miejsca na uzasadnienie mojej argumentacji. Zresztą każdy chętny, dysponujący dostępem do Internetu, może te fakty zweryfikować samodzielnie. Moim celem nie jest przekonanie krytykantów i sceptyków, ale przedstawienie użytecznych wskazówek dla osób usiłujących połączyć fakty w poszukiwaniu pełniejszego obrazu rzeczywistości. Po tej deklaracji cofnijmy się w czasie.

 

Dwa tysiące lat jednego sporu

Najlepiej, aby osoby wierzące, że to Rzymianie ukrzyżowali Chrystusa, skończyły lekturę w tym miejscu i nadal cieszyły się komfortową ignorancją. Osoby, które przeczytały Nowy Testament lub podstawowe judejskie teksty, dotyczące tej sprawy, wiedzą, że Chrystus został oskarżony o bluźnierstwo: twierdził, że jest Synem Bożym, Synem Człowieczym (tytuł mesjański), mesjaszem zapowiedzianym przez proroków i Bogiem: Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM» (J 8:58). To jest bezpośrednie odniesienie do Wj 3:14: Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM».

Ta deklaracja rozdzieliła żydów na grupę, która uwierzyła Chrystusowi i na tych, którzy nie uwierzyli. Interesująca jest tutaj opinia żydów, którzy zaakceptowali Chrystusa na temat tych, którzy go odrzucili. Jak wiemy, święty Jan Teolog napisał słynne słowa: „Znam bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są żydami, a nie są, lecz są synagogą Szatana (Ap 2:9). Chrystus powiedział: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama» (J 8:39). Widzimy tutaj podstawy do deklaracji wygłoszonych po raz pierwszy w czasach apostolskich, a następnie rozwiniętych przez Ojców Kościoła: ci żydzi, którzy odrzucili Chrystusa, utracili swoją „żydowskość”, a „nowymi żydami”, „ludem wybranym” stali się chrześcijanie niezależnie od swoich korzeni etnicznych.

W czasach hiper-poprawności politycznej i ogólnego „ekumenicznego dialogu miłości” chrześcijanie są zwykle tego nieświadomi, a kiedy to wiedzą, to nie mówią o tym publicznie. W czasach, kiedy papieże deklarują, że żydzi są ich „starszymi braćmi”, którzy nie muszą przyjąć Chrystusa, i że żydzi i chrześcijanie wspólnie oczekują drugiego przyjścia Chrystusa, że chrześcijaństwo odbiera żydom ich identyfikację, jest to niewygodna wiedza. Ale przed XX wiekiem chrześcijańskie twierdzenie, że współcześni „żydzi” nie są już żydami, było powszechną wiedzą zarówno wśród chrześcijan, jak i wśród żydów.

Na marginesie: jak już wyjaśniłem tutaj:
//thesaker.is/off-topic-but-apparently-needed-judaism-and-christianity-back-to-basics/comment-page-2/
współczesny judaizm nie jest religią „Abrahama, Izaaka i Jakuba”, lecz religią Majmonidesa, Karo i Lurii i ma korzenie w nauczaniu sekty Faryzeuszy, w Talmudzie i Kabale. Najbliższym współczesnym dziedzicem żydów, odrzucających Chrystusa, jest sekta karaitów. Współczesny judaizm powinien być nazywany faryzejskim talmudyzmem. O tradycyjnym patrystycznym podejściu do faryzejskiego talmudyzmu tutaj:
//www.preteristarchive.com/ChurchHistory/0386_chrysostom_adversus-judeaus.html//www.newadvent.org/fathers/01281.htm

Judejskie nauczanie o Chrystusie również nie jest zbyt przychylne. Krótka lektura Toledot Jeshu czy fragmentów Talmudu, dotyczących Chrystusa, potrafi przekonać, że faryzejska nienawiść do Chrystusa była gorąca i nie została zaspokojona Jego ukrzyżowaniem (…).

Współczesny niepoinformowany obserwator może odnieść mylne wrażenie, że pomiędzy chrześcijanami a żydami panuje pokój i miłość. Jeśli tak się dzieje to dlatego, że współcześni chrześcijanie i żydzi już nie wierzą i nie postępują według swoich tradycji. Dla tradycyjnych chrześcijan współcześni żydzi są upadłymi ludźmi, którzy odrzucili wybraństwo Boże i teraz starają się zabrać siłą to, co zostało im kiedyś obiecane przez Boga. Dla tradycyjnych żydów chrześcijanie to najpodlejsi bałwochwalcy, czczą bluźnierczego magika urodzonego przez rozwiązłą fryzjerkę z nasienia rzymskiego legionisty, który został sprawiedliwie skazany i stracony, a teraz w piekle pokutuje w kotle pełnym wrzących ekskrementów. Niech nikt nie myśli, że ta wrogość to przeszłość; dodam, że żydzi ciągle oczekują na swojego mesjasza, a zgodna opinia Ojców Kościoła mówi, że ten judejski mesjasz będzie tą samą osobą, którą Chrystus i Apostołowie nazywali Antychrystem.

Dlaczego to ma znaczenie? – To ma znaczenie dlatego, że na dnie znajduje się twierdzenie, że to chrześcijanie zastąpili żydów jako Lud Boży, a współcześni żydzi nie są żydami nie tylko dlatego, że więcej wśród nich Chazarów niż żydów, ale z powodu ich wiary, która nie jest wiarą antycznych żydów opisaną w Starym Testamencie. Krótko mówiąc chrześcijanie mówią, że żydzi nie są żydami.

 

Tysiąc lat sporu

Zachodnie podręczniki historii mówią zwykle, że Rzym został przejęty w 410 roku i upadł w 476. To pierwsze to prawda, a drugie to fałsz oparty na utożsamieniu miasta Rzymu z Imperium Rzymskim. W V wieku upadł jedynie Rzym-miasto i zachodnie Imperium Rzymskie, samo Imperium Rzymskie funkcjonowało na wschodzie przez następne tysiąc lat aż do 1453 roku, kiedy to Osmanowie zdobyli Konstantynopol. Stolica Imperium została przeniesiona z Rzymu do Konstantynopola, „Nowego Rzymu” przez cesarza Konstantyna w 320 roku. Rzym przejmowany przez Wizygotów, Wandali, Ostrogotów nie był już stolicą Imperium Rzymskiego.

Te dwie daty – 476 oraz 1453 rok – używane są często jako początek i koniec Średniowiecza (równolegle do innych dat z V i z XV wieku). Ponieważ przedstawiam kluczowe dla mojej argumentacji daty, dodam jeszcze jedną: 1054 – „oficjalną” datę tak zwanej „Wielkiej Schizmy” pomiędzy Rzymem (miastem) z jednej strony a pozostałymi czterema patriarchatami założonymi przez Apostołów: Patriarchatami Aleksandrii, Antiochii, Jerozolimy oraz Konstantynopola.

W tym miejscu sprawy się komplikują i pobieżne uczciwe przedstawienie tej historii zajęłoby pewnie 100 stron tekstu, włączając w to dyskusję z zakresu teologii dogmatycznej, kultury, socjologii i polityki. Mogę tylko w kilku punktach podsumować, co się wtedy stało.

Frankowie, zwłaszcza Karol Wielki, zdecydowali, że odbudują Imperium Rzymskie. Aby było ono naprawdę rzymskie, Frankowie chcieli wnieść swój własny wkład do chrześcijańskiej teologii. Zrobili to dodając fragment do „Symbolu Wiary” czy „Credo” po łacinie, do tekstu podsumowującego wiarę chrześcijańską. Ponadto, ponieważ okupowali Rzym, byłą stolicę Imperium, Frankowe uważali, że kontrolują duchową stolicę chrześcijaństwa i że reszta świata chrześcijańskiego powinna uznać przywództwo biskupa Rzymu, nazywanego papieżem, i jego prawo do narzucania światu chrześcijańskiemu nowych dogmatów. Po około dwustuletnich napięciach pomiędzy Rzymem, okupowanym przez Franków, a ciągle wolnym wschodnim Imperium Rzymskim, rozwód miał miejsce w 1054 roku, kiedy papież ekskomunikował patriarchę Konstantynopola, a ten odpłacił tym samym.

Co jest dla nas ważne: nie tylko inwazja Franków na Rzym zakończyła rzymską cywilizację na Zachodzie, odcięła także Zachód od Imperium Rzymskiego, które funkcjonowało jeszcze przez tysiąc lat. Proces zrywania więzów pomiędzy dwoma częściami Imperium rozpoczął się w V wieku po upadku Rzymu i trwał przez stulecia. W X wieku Rzym doświadczał „ciemnego wieku” i tzw. rządów Harlot (pornokratia). W X wieku, kiedy Konstantynopol doświadczał szczytu swej chwały, Frankowie oddawali się orgiom destrukcji i korupcji, które całkowicie zmieniły zachodnią część kontynentu i całkowicie zerwały kulturowe i duchowe więzy utrzymujące Imperium Rzymskie w całości w zeszłych stuleciach.

W trakcie tysiąca lat, kiedy Imperium Rzymskie kontynuowało swoje istnienie na Wschodzie, europejskie Średniowiecze powoli i z bólami dało początek nowej cywilizacji – Europie Zachodniej, która dojrzała w czasie Renesansu, ponownie odkrywając antyczny świat Grecji i Rzymu. Niezależnie od form tego odkrycia Antyku faktem jest, że 1000 lat Średniowiecza oddzieliło Zachód Europy od cywilizacji Rzymu i że nowoczesną Europę zapoczątkowali Frankowie, a nie Rzymianie. Prawosławny Wschód nie znał żadnego średniowiecza i utrzymywał kulturalną i religijną ciągłość od antycznego chrześcijaństwa i Imperium Rzymskiego.

Na Zachodzie tak zwany Kościół rzymskokatolicki (kolejne nieporozumienie – nie ma nic rzymskiego czy katolickiego (powszechnego) w papizmie, jest on frankistowski i lokalny) lubi przedstawiać się jako oryginalny Kościół z korzeniami tkwiącymi w czasach apostolskich. To zwykły fałsz. W rzeczywistości religia, która nazywa się „rzymskokatolicką”, jest relatywnie nowa, o kilka wieków młodsza od islamu, zapoczątkowana została w XI wieku na fundamencie odrzucenia założeń tysiącletniego chrześcijaństwa. Ponadto religia ta od swojego powstania podlega nieskończonemu cyklowi innowacji, włączając w to XIX wieczne(!!!) dogmaty o nieomylności papieża czy o Niepokalanym Poczęciu. Łacinnicy nie są konserwatystami czy tradycjonalistami, przeciwnie – zawsze byli innowatorami i modernistami.

Współcześnie istnieje wiele wyznań chrześcijańskich, ale tylko Kościół prawosławny może zaświadczyć, że lokalny kościół Franków nie jest ani rzymski, ani katolicki (powszechny), że jego korzenie nie sięgają czasów Apostołów, a jedynie ciemnych wieków średnich, oraz że nie jest dziedzicem dwutysiącletniej wiary „ofiarowanej przez Pana, wyznawanej przez Apostołów i zachowanej przez Ojców Kościoła”, używając słów świętego Atanazego, łacińska wiara jest niczym innym jak tylko zbiorem dewiacji oryginalnego chrześcijaństwa.

 

Znienawidzony świadek

Widzimy mechanizm. Zarówno dla judaistów, jak i łacinników Kościół prawosławny jest jedynym świadkiem, który może otwarcie zakwestionować ich legitymizację i identyfikację. Z prawosławnego punktu widzenia (odnoszę się do tradycyjnego poglądu Ojców Kościoła) współcześni żydzi nie są żydami, a katolicy nie są katolikami. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z udanymi oszustwami. Prawosławni chrześcijanie wierzą, że to oni są prawdziwymi żydami i prawdziwymi chrześcijanami. Współcześni żydzi są jedynie faryzeuszami, a łacinnicy są po prostu heretykami. Żydzi byli nazywani Ludem Wybranym w czasach, kiedy Rzym był uznawany za „pierwszego wśród równych” przez inne patriarchaty. W obydwu przypadkach widzimy tragiczny upadek ze stanu łaski w sposób przypominający upadek Lucyfera z Niebios („Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody?” Izajasz 14:12). Każdemu, kto uzna te twierdzenia za niedorzeczne, Kościół prawosławny może przedstawić olbrzymi dorobek Ojców Kościoła, który potwierdza powyższe tezy. Odrzucenie powyższych tez oznacza odrzucenie chrześcijaństwa.

Moja argumentacja nie ma charakteru historycznego czy teologicznego. Niezależnie czy ktoś zaakceptuje prawosławne spojrzenie na współczesny „judaizm” czy „rzymski katolicyzm” – pewnym jest, że zarówno żydzi, jak i łacinnicy zdają sobie z tego sprawę (istnieje mnóstwo polemicznych tekstów napisanych w ciągu stuleci na ten temat przez wszystkie strony sporu), że jest to wyzwanie dla ich identyfikacji i legitymizacji. Wsparcie prawosławnego punktu widzenia przez ogromne imperium takie jak Rosja oznaczało, że stało się ono śmiertelnym wrogiem, który musiał zostać podbity lub wyeliminowany.

Na marginesie – islam. Warto zauważyć, że prawosławne chrześcijaństwo, które muzułmanie nazywają „Rūm” (Rzym), w żaden sposób nie podważa legitymizacji czy identyfikacji islamu. Pomiędzy islamem a chrześcijaństwem jest mnóstwo różnic teologicznych, muzułmanie nie twierdzą, że są żydami czy chrześcijanami. Także prawosławni chrześcijanie nie twierdzą że są prawdziwymi muzułmanami. Koegzystencja tych dwóch religii nie jest wykluczona, mimo że ich teologie są całkowicie różne.

 

Współczesna dyskusja

Twierdzenie, że całą współczesną rusofobię można wyjaśnić argumentami teologicznymi, z pewnością byłoby absurdalne. W rzeczywistości ani Rosja, ani Zachód nie są dzisiaj przesadnie religijne. Choć Rosja doświadcza ożywienia religijnego, to dotyczy ono mniejszości Rosjan. Ponadto istnieje mnóstwo innych, świeckich przyczyn do nienawiści czy strachu przed Rosją, chociażby fakt, że Rosja zawsze była niepodbitą potęgą militarną, że sowiecki reżim uciskał miliony ludzi w Europie Wschodniej i w Związku Radzieckim, że każdy mniej lub bardziej niezależny rosyjski reżim jest przeszkodą w przejęciu kontroli nad olbrzymimi bogactwami naturalnymi Rosji, itp. Prawdziwie religijni żydzi czy łacinnicy są niewielką mniejszością w porównaniu do większości zwykle agnostycznie nastawionych ludzi. W rzeczywistości współczesna rusofobia ma wiele niezależnych „wektorów” składających się na „sumę wektorów”, wyrażaną w aktualnej polityce Zachodu wobec Rosji.

Niezależnie od aktualnego poziomu religijności w Rosji obiektywnie jest ona historycznym i kulturalnym dziedzicem Imperium Rzymskiego: Pierwszy Rzym upadł w 476 roku, Drugi w 1453 roku a Trzeci w 1917 roku.

Na marginesie: czwartego Rzymu już nie będzie, ponieważ nie ma nikogo, kto mógłby ten tytuł przekazać. Siedemdziesiąt lat komunizmu to nieprzekraczalna bariera pomiędzy Rosją – Trzecim Rzymem a współczesną Rosją i żadna sukcesja nie jest już możliwa.

Ignorowanie historycznych konsekwencji istnienia chrześcijańskiej rzymskiej cywilizacji, trwającej od IV do XX wieku, jest dużym przeoczeniem. Te szesnaście wieków miało wielki wpływ na rosyjską kulturę, nawet na tych Rosjan, którzy są powierzchownie religijni czy są agnostykami, wpływ ten można odczuć do dziś. To samo dotyczy Zachodu: czy Imperium Anglo-syjonistyczne nie jest kulturalną kontynuacją Imperium Brytyjskiego z dodatkiem elementu syjonistycznego (judejskiego)? Niech argument, że protestanci czy anglikanie nie są rzymskimi katolikami, nie odwiedzie was od realiów: protestantyzm jest przecież duchowym dzieckiem swoich łacińskich i judejskich rodziców. To samo dotyczy masonerii – dominującej na świecie ideologii – dziecka protestantyzmu i faryzejskiego judaizmu. Niezależnie od tego czy jesteśmy tego świadomi, żyjemy w cywilizacji o antycznych korzeniach i nasz światopogląd jest ukształtowany przez przeszłość, o której bardzo mało wiemy.

 

Podsumowanie

Żyjemy w czasach zderzenia cywilizacji, choć nie jest to zderzenie pomiędzy „chrześcijańskim Zachodem” a islamem. Po pierwsze, współczesny Zachód dawno temu przestał być chrześcijański i teraz powinien być określany jako post-chrześcijański. Po drugie, świat islamu nie jest zjednoczony i nie ma dość zasobów, aby znacząco sprzeciwić się Imperium Anglo-syjonistycznemu. Dopóki Chiny czy Ameryka Łacińska czy jakakolwiek inna cywilizacja nie wzmocnią się na tyle, aby zakwestionować współczesny porządek świata, to Rosja jest jedynym krajem, który odważa się zakwestionować legitymizację zachodniego systemu politycznego i ideologii, na której jest on zbudowany. Współczesna Rosja ma chęci i środki do kwestionowania dominującej ideologii Zachodu, od kapitalizmu do wiary w homoseksualizm jako normalną i zdrową odmianę ludzkiej seksualności, właśnie z powodu jej roli jako kontynuatorki chrześcijańskiego Imperium Rzymskiego.

Prawdą jest, że przez ostatnie trzysta lat Rosja była rządzona przez elitę zapatrzoną w Zachód, ale elita ta zawsze była tylko obcą nadbudową narzuconą rosyjskiemu narodowi, który nigdy się z nią nie identyfikował. W Putinie Rosja znalazła lidera, który nie reprezentuje interesów elit, lecz interesy olbrzymiej większości ludności – to jest przyczyna jego olbrzymiej popularności. Jest to także przyczyna obaw Zachodu, zwłaszcza zachodnich elit świadomych zagrożenia ich rządów przez nuklearne supermocarstwo, które nie zechce im oddać całej planety. Trudno przewidzieć, co się teraz stanie. Przypuszczam, że ten starożytny konflikt pomiędzy całkowicie różnymi modelami duchowości i cywilizacjami w jakiś sposób, lepiej lub gorzej, zostanie rozwiązany w najbliższej przyszłości.

Napisał: The Saker

Przetłumaczył: Metro

 

* * * * * * *

KOMENTARZ TŁUMACZA

Judaizm a chrześcijaństwo, Stary i Nowy Testament

Autor powyższego tekstu jest prawosławnym chrześcijaninem. Jednym z mitów założycielskich chrześcijaństwa jest teza o tożsamości sadystycznego plemiennego boga z żydowskiej tradycji przedstawionej w Starym Testamencie z (w dużej mierze) uniwersalnym bogiem, uosobieniem miłości i miłosierdzia, przedstawionym w Ewangeliach i generalnie w Nowym Testamencie. Wiemy, że krytyczna lektura tych ksiąg nie potwierdza powyższej tezy.

Autor trafnie zwraca uwagę na transformację judaizmu z religii opartej na Starym Testamencie w religię opartą (głównie) na Talmudzie. Żydzi twierdzą, że Talmud stanowi rozwinięcie, interpretację Starego Testamentu, zaś z chrześcijańskiego punktu widzenia Talmud jest jego zaprzeczeniem. Krytyczna lektura tych tekstów potwierdza twierdzenia żydów. Podstawowe w nowoczesnym judaizmie koncepcje, tak pięknie rozwinięte w Talmudzie, na przykład narzucenie żydom dążenia do panowania nad całym światem, judejska supremacja (środowiskowa, rasowa?) czy podwójne standardy moralne, są już obecne w Starym Testamencie, co chrześcijanie starają się przemilczeć, ewentualnie interpretują je w zupełnie odmienny sposób. Tylko kto ma prawo lepiej rozumieć starożytne judejskie teksty, żydzi czy chrześcijanie?

Doktryna chrześcijańska, uformowana na soborze nicejskim, odrzuca (racjonalne) argumenty żydów o bluźnierstwie Chrystusa (polecam szczególnie Pwt 13:2-12),
//biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=227
i przyjmuje fikcję tożsamości boga ze Starego Testamentu oraz boga z Nowego Testamentu. Żydzi twierdzą, że ich bóg nakazał Chrystusa zabić (ukamienować), co zostało, w miarę możliwości, dokonane w Jerozolimie (w okupowanej przez Rzym Judei Sanhedryn nie miał prawa wydawać wyroków śmierci, dlatego tradycyjne ukamienowanie musiało zostać zastąpione ukrzyżowaniem na mocy wyroku rzymskiego namiestnika). Tożsamość boga ze ST i z NT to dogmat chrześcijan, w tym autora, i zarazem słabość jego argumentacji.

 

Wojna cywilizacji także w Polsce

Kontynuując z chrześcijańskiego punktu widzenia (tożsamość boga ze ST i z NT), warto zauważyć, że powyższy tekst może zawierać całkowicie nowe ujęcie tematu dla osób wychowanych w tradycji łacińskiej. Faktem jest, że tradycyjny materiał edukacyjny stosowany w łacińskim kręgu kulturowym jest pełen przemilczeń. George Orwell nauczał: najskuteczniejszą metodą kłamstwa jest przemilczenie.

Kuria rzymska tradycyjnie odczuwa silną nienawiść do Kościoła prawosławnego; nigdy nie przestała go zwalczać i podejmować prób zdominowania, można przytoczyć mnóstwo przejawów tego zjawiska na przestrzeni setek lat. Spektakularne są oczywiście wyprawy krzyżowe; ukrytym ich celem było podporządkowanie czterech patriarchatów Rzymowi. W Polsce przez setki lat byliśmy świadkami rozbijania jedności Kościoła prawosławnego, czego przejawem była chociażby Unia brzeska. Słynne dymitriady z początku XVII wieku, w czasach rosyjskiej Wielkiej Smuty, były sprowokowane bezpośrednio przez kurię rzymską i wspierane przez fanatycznych łacinników chcących podporządkować Moskwę Rzymowi, z użyciem w tym celu polskich awanturników.

 

//vignette3.wikia.nocookie.net/warszawa/images/3/3d/Sob%C3%B3r_Newskiego.jpg/revision/latest?cb=20070204135733

Sobór świętego Aleksandra Newskiego w Warszawie, widać Park Saski

 

//bi.gazeta.pl/im/1/10223/z10223571Q,Rozebrany-w-latach-20--XX-w--sobor-sw--Aleksandra-.jpg

Sobór świętego Aleksandra Newskiego w Warszawie

Na dymitriadach i podważaniu spójności I Rzeczypospolitej przez hierarchię łacińską, w celu zniszczenia prawosławia, wcale się nie skończyło. W 2016 roku minęło 90 lat od zburzenia, na obecnym Placu Piłsudskiego soboru świętego Aleksandra Newskiego. Pamiętajmy, że w tym zbożnym dziele pomagali polscy żydzi: II Rzeczypospolita wyemitowała nawet obligacje w celu sfinansowania wyburzenia świątyni. Od 1919 roku zniszczono lub ukradziono wiele cerkwi, czego hierarchia łacińska była zawsze pośrednim lub bezpośrednim beneficjentem. Dlaczego prymas i biskupi nie protestowali przeciwko takiemu barbarzyństwu? – Pamiętajmy również należy o końcowym akcencie istnienia II Rzeczypospolitej, o zburzeniu/spaleniu głównie na Podlasiu 100-180 cerkwi w latach 1938-39. To był z pewnością największy sukces sanacyjnego wojska. I znowu, dlaczego łacińska hierarchia nie protestowała przeciwko temu barbarzyństwu?

Przez stulecia Kościół rzymski zrobił wiele dla zasiania nienawiści czy choćby niechęci pomiędzy Polakami (łacinnikami) a Rosjanami czy szerzej, Ruskimi (prawosławnymi), warto to docenić i o tym pamiętać. Łatwowierni i naiwni Polacy często byli narzędziem w brudnej wojnie łacińskiej hierarchii.

Dzisiaj łacińscy kapelani Wojska Polskiego sprawują „opiekę duchową” nad polskimi żołnierzami, żandarmami pomagającymi niszczyć Irak czy Afganistan. Wiemy, że polscy najemnicy walczą z Noworosją, czy są tam również kapelani łacinników? – Łaciński zakonnik ojciec Rydzyk i spora część hierarchii mają wielki udział w podgrzewaniu rusofobii wśród polskich papistów (Katyń! Katyń! Smoleńsk! Smoleńsk!). A może dzieło ojca Rydzyka jest dalszym ciągiem dymitriad czy burzenia soboru świętego Aleksandra Newskiego i setek innych cerkwi? Może hekatomba powstania warszawskiego to karmiczna odpłata za barbarzyństwa popełniane przez fanatycznych polskich łacinników?

 

https://www.mazowieckie.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-27950.jpg

Plac Piłsudskiego w Warszawie – gdzie jest sobór świętego Aleksandra Newskiego? – Sto lat temu jeszcze tu był!

 

Inne przejawy wojny cywilizacji

W tradycji prawosławnej mówi się, że Kościół rzymski skompromitował się ostatecznie w 1204 roku w trakcie IV wyprawy krzyżowej. W tymże roku krzyżowcy, w drodze do Palestyny, po drodze oblegli, zdobyli i splądrowali Konstantynopol, wówczas największe chrześcijańskie miasto świata (!!!). Krzyżowcy zrobili to na życzenie swojego sponsora, Wenecji, występując w roli komornika. Powodem oblężenia miała być egzekucja długu Cesarza Rzymskiego wobec międzynarodowych żydów (ówczesna Wenecja to odpowiednik dzisiejszego Nowego Jorku i Londynu).

W XX wieku szczególnie spektakularnymi osiągnięciami łacinników były, podczas II wojny światowej, wyczyny ukraińskich banderowców oraz chorwackich ustaszy. Banderowcy skierowali swój atak na żydów i na innych poddanych kurii rzymskiej, na Polaków, ale początkowo ta sekta była zaprojektowana i hodowana na potrzeby walki z Rosją (zapoczątkowano tę sektę jeszcze w podporządkowanych Rzymowi Austro-Węgrzech, a dzisiaj działa zgodne z oryginalnym przeznaczeniem). Nieco mniej znani w Polsce chorwaccy ustasze w niezwykle okrutny sposób dokonali ludobójstwa na prawosławnych Serbach. Obydwie sekty, banderowcy i ustasze, miały swoich duchowych opiekunów wśród rzymskich biskupów (Andriej Szeptycki i Alojzy Stepinac), którzy oczywiście nie znaleźli okazji, aby sprzeciwić się barbarzyńskiemu ludobójstwu. Dowody aktywnej współpracy podporządkowanego Rzymowi duchowieństwa z tymi bandziorami zwykle się przemilcza.

Dla pobożnych prawosławnych chrześcijan rzymski papież ma reputację zbliżoną nie tyle do następcy świętego Piotra czy namiestnika Chrystusa, ile do namiestnika diabła. Warto to zrozumieć, mają silne powody, aby tak uważać.

 

//l7.alamy.com/zooms/bb6b503b984b41cfb040dbb90ae560e9/statue-of-tsar-alexander-ii-on-senate-square-dom-cathedral-style-gothic-akcjrg.jpg

Dla porównania pomnik cara Aleksandra II na Placu Senackim w Helsinkach

Wśród wielu łacinników funkcjonuje pogląd o rzekomym podobieństwie Kościoła rzymskiego i prawosławnego, w opozycji do sekt protestanckich. Pogląd taki głoszą jedynie papiści, trudno znaleźć jego potwierdzenie po stronie prawosławnej. W możliwie wyczerpujący sposób prawosławny punkt widzenia na rzekome podobieństwa jest wyjaśniony w tej publikacji:
//prawoslawnikatolicy.pl/wp-content/uploads/2013/12/Prawoslawie-a-Rzymski-Katolicyzm.pdf
i generalnie na portalu
//www.prawoslawnikatolicy.pl

W rzeczywistości, dokładnie jak pisze Saker, Kościół łaciński jest zbudowany na odrzuceniu (antycznej) tradycji chrześcijańskiej, to religia o setki lat młodsza od islamu.

 

Podsumowanie:

Powyższy tekst Sakera, w szczególności:

—  przypomnienie o permanentnej ponad tysiącletniej walce Rzymu z prawosławnymi patriarchatami Antiochii, Aleksandrii, Jerozolimy i Konstantynopola, oraz

—  podkreślenie wspólnoty interesów Rzymu i Judei,

to chyba udana próba wyjaśnienia czynnego udziału przedstawicieli hierarchii Kościoła rzymskiego w kreowaniu chorobliwej rusofobii wśród polskich łacinników.

Napisał: Metro

 

KOMENTARZE

 • @lorenco
  Przeniesione z poprzedniej strony: emigracja lat 80-tych i rusofobia. .

  Ja naleze do tej emigracji lat 80-tych i bardzo czesto proszono mnie jako tlumacza w ambasadzie australijskiej.
  Polacy sie rejestrowali w kilku ambasadach na raz. Mysmy zdecydowali tylko na jeden kraj docelowy.
  Oboz tzw. filtracyjny jak pan to nazywa, byl bardzo krotki: trwal najwyzej 2-3 dni, samotni mezczyzni siedzieli czasem troche dluzej bo pierwszenstwo mialy rodziny z dziecmi. Po zidentyfikowaniu emigrantow, posylano ich do gasthausow i tam byli karmieni, mieszkali jak w hotelu. Mogli pracowac, a mogli nic nie robic bo mieli wyplacane jakies pieniadze. Ja odwiedzalam te gasthausy - normalne domy wczasowe. W Austrii, Niemczech, Wloszech, Grecji , Hiszpanii, Polacy otrzymywali kazda pomoc. A byli nie tylko Polacy; z calego obozu demoludow w tym i z Rosji sowieckiej.
  Ja nie przeszlam przez oboz, bo mysmy o obozach nie slyszeli. Bylo duzo latwiej emigrowac przez PAIRC czy inna organizacje pomocy niz prywatnie. W Niemczech podobno Polacy czekali dluzej, bo Niemcy potrzebowali pracownikow. Ale tez byl i inny system limitow. Byly okresy, w ktorych wiekszosc Polakow chciala leciec do USA, wiec musieli czekac dluzej.
  I tu sie zaczyna nowa zabawa: Polak mial prawo wybrac kraj docelowy.
  Mnie zdumiewa ilosc bajek i legend o polskiej emigracji z tamtych lat..

  Po przyjezdzie do Australii pracowalam ochotniczo cale lata (ponad 10 lat) w organizacjach pomocy Polakom. Poniewaz dostalismy od razu prace zgodnie z kwalifikacjami, moglismy kupic samochod i moglismy pomagac przyjezdnym. Bylo kilka bardzo dobrze zorganizowanych organizacji pomocy i rzad Australii przyznawal tzw. grant-in-aid, fundusz pomocy nowoprzybylym.
  Nikomu sie krzywda nie dziala, choc wielu Polakow pyskowalo, ze nie sa UWAGA! "traktowani jak uchodzcy".
  Nigdy nie zalowalam, ze pomagalam Polakom. Znakomita wiekszosc urzadzila sie zupelnie komfortowo i warto bylo troszke im pomoc na poczatku.

  Jacy Polacy byli w Polsce - tacy emigrowali. Rozni. Znakomici i mniej znakomici.
  Pamietam jedna pania inzynier z Krakowa, ktorej Australia sie od razu nie spodobala i tlumaczyla mi bardzo efektownie: Prosze pani, takiej kolekcji kaktusow jaka mialam na balkonie w Nowej Hucie zaden Australijczyk na oczy nie widzial".
  Mysle, ze akurat mowila prawde.

  Ja chce tylko wyjasnic, ze zarowno nasza emigracja z lat 80-tych jak i obecny najazd na Europe nie spadly z nieba i maja to samo zrodlo .

  I jak bardzo nie lubie Merkelowej, to akurat miala i ma guzik do powiedzenia, kogo jej globalisci przyslali do Niemiec.
  Mnie zdumiewa nawet taka beztroska i bezmyslna bujda, ze Merkelowa zaprosila emigrantow do Europy.
  Trzeba nie miec wyobrazni.
  To, co Merkelowa mowila na poczatku, to miala swieta racje:" Mamy uchodzcow- traktujmy ich zgodnie z miedzynarodowym prawem".
  Niemcy nie po raz pierwszy przyjmowali nie tylko uchodzcow ale i gastarbeiterow z calego swiata. Nic nowego. I wszyscy mieli zawsze te same prawa.
  Tyle, ze tym razem, to byl frontalny nalot na cala Europe zorganizowany celowo: Nie chodzi wcale o Niemcy czy Merkelowa. To jest najwiekszy przekret biznesowy.
  Do Polakow dalej nie dociera.

  Zarowno nasza emigracja lat 80-tych jak i obecne przemieszczanie ludnosci zostalo CELOWO zorganizowane, choc z roznych powodow.

  W przypadku naszej emigracji chodzilo o to, zeby tzw. demoludy wydrenowac z kadry naukowo technicznej.
  Zachod przechodzil ogromna rewolucje przemyslowa; a mianowice zmieniano caly system na dane komputerowe. Trzeba bylo zbudowac ogromna infrastrukture komputerowa; polaczenia satelitarne, slupy transformacyjne, polaczenia komunikacyjcne, telefoniczne itp.
  A przede wszystkim trzeba bylo z wszystkich kartotek, karteluszkow, zapiskow przeniesc dane do komputrow. Do tego potrzebna byla armia specjalistow od programowania nie tylko bazy danych i calych systemow przetwarzania informacji; potrzebne byly rozniste technologie sterowania komputerowego w przemysle i programowania w real -time system.
  No i potrzebne byly nowe budynki, cale osiedla, zaklady pracy budowane dla potrzeb nowych technologii zarowno w przemysle cywilnym jak i wojskowym.
  Szatanskim rozwiazaniem, ale i najlepsza metoda, zeby sprostac tym nowym zadaniom bylo "zaproszenie' wyksztalconej kadry ze Wschodniej Europy, zeby za pol darmo te rewolucje przeprowadzila. Potrzebne wiec bylo rozpieprzenie najlepszej gospodarki socjalistycznej i systemu nauczania, i kradziez wszystkich patentow, i wyksztalconej kadry technicznej a przy okazji, pozbawienie Rosji 1/4 terytorium i 65% przemyslu.
  Polsce zabrano caly przemysl i prawo zarzadzania wlasna gospodarka i edukacja.

  Zboczenie antyrosyjskie Polakow polega na tym, ze ich najbardziej oburzyl Putin, kiedy powiedzial, ze rozpad Zwiazku Sowieckiego byl najwieksza tragedia w historii Rosji.
  I dlatego, ze powiedzial prawde, szczerze go znielubielismy?

  Obecna fala emigracyjna na Europe byla zapowiadana od dawna. Wszyscy mieli w dupie wywiady z Sorosem, ktory przeciez ostrzegal, ze chce zniszczyc Europe fala uchodzcza.
  No to gdzie byli ci wszyscy uczeni Polacy, gdy wroble na dachu cwierkaly, a Kolomojski zakladal Europejski parlament Zydowski w Brukseli - w tym samym budynku co Europejski Parlament???

  Gdybysmy mniej nienawidzili Rosje a wiecej kochali Polske - 8 milionow Polakow nie plataloby sie po Zachodzie, ale budowalo potege Polski , ktora to potega TYLKO Zachodowi sie nie podoba.
  Od dawna.
  Od kiedy na zachodnie "zamowienie" zamordowalismy prezydenta Narutowicza a ukochali sobie Pilsudskiego.
  Polska za czasow Gierka byla potega w Europie.
  Nienawidzimy tej Polski PRL-owskiej tak samo jak nienawidzimy Rosji.
  Cui bono?

  Czy juz nikt tej pani nie pamieta" A przeciez ostrzegala, ze jest po to w Szwecji, zeby rozwalic cala "etniczna "(plemienna Europe). I to na kilka lat wczesniej "przepowiedziala' fale uchodzcza do Europy.
  Merkelowa winna??

  Barbara Spectre – “Swedish” Zionist | Why I Left Sweden

  http://www.whyileftsweden.com/?p=198

  A bylo to juz pokazane w 2010 roku i powtarzane co rok - zanim sie fala emigracyjna zaczela:

  Jewish activist promotes "multicultural mode" for Europa: Sample Sweden - YouTube

  https://www.youtube.com/watch?v=5jl-OJJVAEg

  Soros - Jew George Soros admits to destroying the Polish economy - Topix

  George Soros przyznaje sie do zniszczenia polskiej ekonomii.
  Reformy Sorosa w Polsce « Grypa666's Blog

  http://grypa666.wordpress.com/2010/05/20/6619/

  http://www.topix.com/forum/world/poland/TIFKS0D1UKB61IF9R

  http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/17/pis-w-fundacji-batorego-georgea-sorosa-uaktualnienie/

  PiS w Fundacji Batorego George’a Sorosa – uaktualnienie | Veritas et libertas ultra omnis sunto ________ Sursum Corda – Józef Bizoń

  http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/17/pis-w-fundacji-batorego-georgea-sorosa-uaktualnienie/

  A Polakom znow ktos podlozyl nocnik, zeby sobie reke umoczyc.
 • prawdziwa wiedza usuwa uprzedzenia
  Myli sie Pan w ocenie Boga tzw.Starego Testamentu.Te plemiennosc Jego stworzyli owczesni Zydzi zawlaszczajac Go dla siebie.Tymczasem posilkujac sie tym narodem, ktory sam karal wielokrotnie dopuszczaja do ich klesk z rak Asyryjczykow badz Chaldean (Babilonczykow) doprowadzil do pojawienia sie wsrod nich Mesjasza-Chrystusa.I tu ich rola jako jako cielesnych Jego przedstawicieli sie skonczyla.Mial pojawic sie nowy duchowy Izrael.Jego surowosc w karaniu zla zarowno wsrod Zydow jak I wobec okolicznych ludow czesto plawiacych sie w popelnianiu zla przypominajacego dzisiejsze ISIS podkreslaja tylko to,ze On nie bedzie tolerowal zla w nieskonczonosc.W dzisiejszych czasach tez.Odchodzac tam skad byl wyslany Jezus powiedzial:ide do Ojca mojego I Ojca waszego,Boga mojego I Boga waszego.Nie odszedl do Siebie samego,a wiec do Kogo?
 • Światowa sensacja, o której od wieku jest cicho!
  https://treborok.wordpress.com/2016/12/21/swiatowa-sensacja-o-ktorej-od-wieku-jest-cicho/

  Jak mało wiemy o niedawnej w sumie historii.
  https://treborok.files.wordpress.com/2016/12/09-ssok.jpg
 • @Tiamat 06:27:15
  Gdybysmy mniej nienawidzili Rosje a wiecej kochali Polske - 8 milionow Polakow nie plataloby sie po Zachodzie, ale budowalo potege Polski , ktora to potega TYLKO Zachodowi sie nie podoba. ==

  Jaki ''my'' mamy na to wpływ?? Żaden.

  Ciekawy objaw ''propolskiej'' działalności polskiego ministerstwa ''pracy'':

  -''Ścigani: polscy urzędnicy tropią przedsiębiorców w całej Unii
  6 grudnia 2016

  Kontrowersje. Czy półnędzarze zarabiający 2 tys. zł miesięcznie będą w ogóle w stanie cokolwiek państwu zapłacić? Krakowski przedsiębiorca Grzegorz Blak, po wielu latach płacenia składek i podatków na Litwie, dowiedział się nagle, że… nigdy tam nie działał. Pokazuje akta firmy i setki zdjęć pracowników roznoszących ulotki na ulicach Kowna i Wilna. – Ponoć to fikcja – stwierdza.

  „Spytali urzędniczkę z litewskiego ZUS, czy kiedykolwiek przyszło jej do głowy nękać własnych lub np. niemieckich przedsiębiorców tak jak polskich.

  Odpowiedziała zirytowana: – Oczywiście, że nie. Polaków nękamy na wyraźne żądanie Polski. ” (!!)

  W interpelacji do Elżbiety Rafalskiej, szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, krakowska posłanka PiS Barbara Bubula pisze, że w podobnej sytuacji znalazło się już kilkadziesiąt tysięcy polskich przedsiębiorców i ich pracowników, nie tylko z Litwy, ale i Słowacji, Czech, Niemiec, Węgier i Wielkiej Brytanii. I ciągle ich przybywa.

  W całej tej wojnie chodzi o obowiązkową składkę na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców. W Polsce wynosi 1,1 tys. zł miesięcznie.
  (...)
  http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/scigani-polscy-urzednicy-tropia-przedsiebiorcow-w-calej-unii,11584098/

  A w Anglii do 50 tys. dochodu 60 zł. !!!
  Kwota wolna od podatku 60 tys. zł. !

  I tak jest na każdym kroku..
  Tak się traktuje naród, i jest przyczyna zarobkowej emigracji.
 • @Tiamat 06:27:15
  Od kiedy na zachodnie "zamowienie" zamordowalismy prezydenta Narutowicza a ukochali sobie Pilsudskiego.==

  Nie ''my'', to była prowokacja jakich wiele i notorycznie doświadczamy, my:

  https://marucha.wordpress.com/2013/12/27/historyczne-wydarzenie-ktore-obroslo-mitami-dlaczego-eligiusz-niewiadomski-mogl-zabic-prezydenta-narutowicza/
 • @dron67 10:04:33
  Z linku:

  -''Prowokacja piłsudczyków?

  Tymczasem w świetle skrupulatnych badań i dociekań głównie śp. Jędrzeja Giertycha rysuje się zupełnie inny obraz tej tragedii. Czyn Niewiadomskiego prawdopodobnie nie był przejawem skrajnych, morderczych skłonności środowisk narodowych, lecz wynikiem przemyślnej i perfidnej prowokacji, która była dziełem obozu piłsudczykowskiego!

  Plan i cel spiskowców był bardzo prosty. Zakładali oni (słusznie), że z powodu śmierci Narutowicza z ręki „endeka” (faktycznie Niewiadomski nie był w tym czasie członkiem żadnej narodowej organizacji) wybuchnie w Warszawie masowy protest, a na ulice wyjdą wielkie manifestacje robotników-socjalistów oraz licznych w tym mieście Żydów. Do manifestacji dołączą przygotowane zawczasu zakonspirowane bojówki piłsudczykowskie rekrutowane na bazie członków byłego POW i to one w atmosferze chaosu i anarchii dokonają pogromu polityków i działaczy narodowych obwinionych o „moralne sprawstwo” zabójstwa prezydenta. Wśród ofiar spontanicznego gniewu ludu znalazłby się m.in. gen. Józef Haller, którego już parę dni wcześniej, gdy trwały demonstracje antynarutowiczowskie próbowano wmanipulować w kierowanie tą akcją, posługując się w tym celu grubymi nićmi szytą i na szczęście zdemaskowaną prowokacją policyjną.''
  =======================================

  -''Koniec legendy Piłsudskiego!
  ==================

  Źródło: Klubinteligencjipolskiej.pl

  Cud nad Wisłą w świetle historii, czyli jak Józef Piłsudski zniszczył bohatera Polski gen. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego.

  „(…) Wyraźnie odmienne od Piłsudskiego i zupełnie optymistyczne stanowisko zajął tylko gen. Rozwadowski (…) Rozwadowskiego spotkałem w Spa. Tutaj już rozwinął on przede mną pogląd na możliwość bronienia się bez względu na czynniki zewnętrzne takie, jak rozejm lub obca pomoc.” Władysław Grabski
  https://radtrap.wordpress.com/2016/12/05/koniec-legendy-pilsudskiego/
 • spekulacje religijne
  Ja zawsze powtarzam, ze nie religia jest problemem - a jej interpretacja.
  A ten groch z kapusta, ktora nam przedstawil pan Saker jest szalenie jednostronny.
  Nie wiem, kim jest The Saker ale wyglada, ze jest antypapieski, co mu nie bardzo pozwala byc obiektywnym.
  Czego pan Saker nie rozumie, to historia Azji i przed-chrzescijanskiej Euro-Azjii.
  Od zarania dziejow narody swiata walczyly o terytorium: Od czasow Egiptu, Babilonii, Grecji, Persji - a i Wikingow, Norsmenow, Celtow itd, itp.
  Walka o skarby tej ziemi (zloto, lapis lazuli, zelazo, srebro ) nie jest wynalazkiem katolikow ale wlasciiwe kazdej religii i tej spisanej w Starym Testamencie; spisanej nie wiadomo kiedy i przez kogo. I.... przetlumaczona setki razy na setki jezykow.
  Stary Testament nie jest dokumentem historycznym.

  Czego ja sie czepiam?
  Kosciola Anglikanskiego!!!
  Kosciol anglikanski podbil caly swiat, zniewolil i zniszczyl wiele panstw. Anglia jest jedynym koscielnym panstwem chrzescijanskim i nie zasluzyla sobie nawet na wzmianke u pana Sakera??
  Chyba nikt bardziej nie probuje zniszczyc Rosji jak Anglia. I to od wiekow.
  Anglia jest jedynym panstwem, ktorego glowa panstwa jest rownoczesnie glowa kosciola.
  I panu Sakerowi to nie przeszkadza?

  Uwazam, ze Watykan w historii narobil bigosu i nie mam zamiaru zaprzeczac, ze probuje sie dostac na Wschod. Jest to prawda, ze katoliccy Chorwaci i morduja Serbow a Watykan im daje pieniadze i bron przeciwko prawoslawnym Serbom.
  I prawda jest, ze kosciol prawoslawny w Serbii byl zawsze z narodem, czego nie mozna powiedziec ani o kosciele katolickim w Polsce ani o kosciele prawoslawnym w Grecji!!!
  Ale i prawda jest, ze w krajach katolickich i Ameryce Lacinskiej a takze na Filipinach nie ma takich konfliktow spolecznych ani takiej fasady i kastowosci i takiego bezczelnego rasizmu jaki jest w krajach anglosaskich - czysto protestanckich.
  Cale imperium Brytyjskie nienawidzi Rosji od wiekow, a probuje podbic Rosje juz od czasow Cromwella.

  Pan Saker sie troszeczke myli jesli chce cala rusofobie zwalic na kosciol ale tylko katolicki.
  Wikingowie podbili Rus Kijowska ale kudy im bylo do Watykanu. Fakt, ze szybko zmienili Ivora na Igora i tak jak wszystkie inne religie swiata chrzescijanstwo sie rozprzestrzenialo terytorialnie. Tak jak Islam, ktory od Egiptu, poprzez Bliski Wschod dotarl do Azji Poludniowej, Poludniowo- Wschodniej, na Filipiny, i do Indonezji. itd.
  Protestancka Ameryka i Anglia od wiekow sa najwiekszymi wrogami Rosji. bez wzgledu na to, czy Rosja jesta carska, prawoslawna swiecka -radziecka , czy Rosja Putina.
  Nie wiem skad pan Saker wzial swoja wiedze o Sredniowieczu ale jest ona zenujaco uboga. Juzby lepiej nie ruszal tematu. Jest w glebokich mrokach o Sredniowieczu.

  Mnie niepokoi fakt, ze walczac z kosciolem glownie katolickim, obecna wsciekla propaganda probuje z kazdego katolika zrobic zyda.
  I to jest podle. I nigdzie nie potwierdzone.
  I to swiadczy o absolutnej ignorancji.

  Wytlumacze:
  Wszystkie religie chrzescijanskie wierza w Chrystusa. Czyli kazdy Chrzescijanin to zyd bo od zydow pochodzi religia katolicka.

  Sprobujcie taki kit wcisnac buddyscie, ze kazdy buddysta to Wietnamczyk.
  Kazda religia jest ponadpanstwowa, nawet obecna zydowska,. Syjon na sile chce z Izraela zrobic panstwo zydowskie a na polskich blogach szaleja dyskusje, kto jest Slowianinem - a kto nie jest.
  Przeciez to jest zalosne. I chore.
  Czy wracamy do Wiosny Ludow i przygrywki do rozwalenia wspolczesnego swiata?
  I kiedy ambasador syryjski w ONZ opowiada, ze w najwiekszym meczecie w Syrii (Meczet Ommajada) jest grob sw. Jana Chrzciciela i zarowno katolicy, prawoslawni jak i muzulmanie modla sie tam razem- to Stany Zjednoczone i zasrana Europa postanowila Syrie zniszczyc.

  Kosciol katolicki jest tak samo bezuzyteczny obecnie jak i protestancki .
  Ale widac pan Saker ma ukryte powody, zeby nie wspominac o tym co nam zrobila Anglia i co nam obecnie robia Amerykanie.
  I co zrobili carskiej Rosji. I jak wykiwali Rosje Sowiecka w czasie II-ej wojny swiatowej.

  Czego pan Saker nie wie (na 100%!!).
  Zanim Gutenberg wynalazl druk, Biblia byla przepisywana recznie.
  I tlumaczona szalenie emocjonalnie. Nie bylo sluzb tlumaczy przysieglych. Biblie nie tylko, ze tlumaczono jak kto chcial i umial na rozne jezyki ale tez i tlumaczono z roznych jezykow.
  Dwie glowne podobno wersje pochodza z greckiego tlumaczenia (Septuaginta) i Vulgata - lacinska.

  I zaczyna sie zabawa.
  Wiekszosc apostolow to byli zydzi i Grecy. Ale w jakim jezyku powstal oryginal Biblii?
  Przeciez nie w hebrajskim, bo plemiona hebrajskie nie chodzily do szkoly i nie umieli czytac ani pisac.
  Czytajac Stary Testament, nawet slepy zauwazy, ze jest to kompilacja:

  W Genesis
  Rozdzial I : 26 czytamy:
  "Zatem rzekl Bog: uczynmy czlowieka na wyobrazenie nasze, wedlug podobienstwa naszego, ..(caly czas na poczatku Starego Testamentu, Bog wystepuje w liczbie mnogiej)
  I:27
  "I stworzyl tedy Bog czlowieka na wyobrazenie Boze; stworzyl mezczyzne i niewiaste
  28
  " I rzekl do nich: rozmnazajcie sie .."

  A teraz:
  Mojzeszowe 2.3
  Rozdzial II: 20
  Tedy dal Adam imiona wszystkiemu bydlu, i ptastwu niebieskiemu i zwierzowi polnemu. Lecz Adamowi nie byla znaleziona pomoc, ktoraby przy nim byla.

  (I zlitowal sie Pan Bog nad samotnym Adamem):
  21
  "Tedy przypuscil Pan Bog twardy sen na Adama; i wyjal jedno zebro i napelnil cialo
  22
  I zbudowal Pan Bog z zebra onego , niewiaste.

  Ten kawalek biblii byl tlumaczony na wiele jezykow w roznym przedziale czasowym. Skad wiemy co naprawde pisalo?
  0
  Jeszcze inaczej:
  Metro jest znakomitym tlumaczem. Ja tylko pisze co jest w tekscie bo nie jestem zawodowym tlumaczem i przewaznie robie to w pospiechu.
  Wystarczy teraz, ze pan Metro przetlumaczy kawlaek tekstu i ja zrobie to samo tlumaczenie na tym samym tekscie.
  I beda to dwa rozne teksty.
  I to nie tylko chodzi o wyrazenia idiomatyczne: jeden pisze "operacja falszywej flagi" - inny: "prowokacja".
  Ale tez kazdy tlumacz pisze tak jak on rozumie i czuje tekst.

  A teraz sobie wyobrazmy, ze cala biblie tlumaczyli i przepisywali skryby w Irlandii, Hiszpanii, w greckim monasterze i w sredniowiecznej Normandii.
  W pewnym momencie, w Europie fruwalo po jarmarkach tyle roznych biblii i interpretacji, ze papiez sie wsciekl i zakazal czytania biblii a nakazal sluchania ewangelii z ambony.
  Dzis rozne glupie sekty interpretuja to jako papieski idiotyzm.

  Religia nie jest problemem. Ale jej interpetacja.
  Widac to na przykladzie islamu.
  My, cywilizowana rasa, od czasu awantury 9/11wymordowalismy ponad 30 milionow muzulmanow tylko dlatego, ze sa muzulmanami i ukradlismy im ziemie i rope.
  A nasza nienawisc do Bliskiego Wschodu siega czasow biblijnych. Wtedy tez dla celow rabunkowych zgotowano ludnosci cywilnej BW ludobojstwo i ubrano w sztandary religijne.
  Tylko co to ma wspolnego z Rosja?
  Tak samo nie lubimy Rosji jak i Syrii i ludow Bliskiego Wschodu.
  Teraz trzeba rozwalic chrzescijastwo. I zrownac z ziemia i Rzym i Watykan.
  Latwiej bedzie wtedy dopasc Rosje.
 • Dziecięca eutanazja w majestacie „prawa”
  Z cyklu: „Państwo istnieje formalnie”

  Jak już powszechnie, chyba, w Polsce wiadomo, tzw. Raport Klubu Rzymskiego, czyli dokument przygotowany przez CIA w latach 1968 – 1970, ustalił liczbę mieszkańców w kraju pomiędzy Odrą, a obecnie Bugiem, na 15 300 000. Z „krajowych” przedstawicieli w tym Klubie uczestniczył mjr UB, niejaki p. Kołakowski, oddelegowany potem do pionu propagandy i agitacji na stanowisko profesora filozofii uniwersyteckiej. Na stanowisku tym miał możność indoktrynacji wielu roczników rządnych wiedzy młodych ludzi. Skutki takiej i podobnych działalności obserwujemy do dnia dzisiejszego.
  (…)
  http://alexjones.pl/aj/aj-technologia-i-nauka/aj-medycyna/item/103698-dziecieca-eutanazja-w-majestacie-prawa
 • To mądry tekst
  więc nie należy mieć złudzeń że zostanie zrozumiany.Ci zaś którzy staraliby się go zrozumieć muszą uświadomić sobie że (o prawosławiu a o rosji zwłaszcza) niczego nie wiedzą .Nawet gorzej-wszystko co wiedzą,wiedzą od jezuity Antonio Possevino (włoskiego wychrzczonego żyda ) https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Possevino
  Dość jeden rzut oka na obraz "Batory pod Pskowem"

  https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Possevino#/media/File:Jan_Matejko-Batory_pod_Pskowem.jpg

  i co inteligentniejsi od razu wiedzą co mistrz Jan chciał nam pokazać.A chciał pokazać główną postać owych wydarzeń.
  "Misja" jezuity Possevino była tylko kontynuacją długiej tradycji.Przed nim był biskup krakowski Mateusz https://pl.wikipedia.org/wiki/List_biskupa_Mateusza_do_%C5%9Bw._Bernarda_z_Clairvaux jako realizator "piastowskiej polityki wschodniej" https://www.academia.edu/3069989/Piastowie_a_idea_wypraw_krzy%C5%BCowych_w_czasie_pierwszej_i_drugiej_wyprawy_krzy%C5%BCowej
  Mówiąc o "bolesnych" relacjach polsko-rosyjskich" Polacy nie wiedzieć czemu rozrachunki rozpoczynają od w XVIII.Zupełnie jakby świat powstał właśnie wtedy i o ani jedno stulecie wcześniej.
 • @
  Ja na antycznej historii i relacjach historycznych podłóg wiary się nie znam. Jeżeli jednak post ten ma odpowiedzieć nam na pytanie dlaczego Polacy są w większości "rusofobami" jest jednak totalnie nietrafiony. Rusofobia nasza nie ma korzeni religijnych a oparta jest na treści zdarzeń czysto rzeczywistych i historycznych no i w dzisiejszym czasie także na propagandzie "wielkiego brata".
 • @Tiamat 06:27:15
  Dobry wpis chociaż z genezą całej tej "stypy" troszkę się różnimy.
 • @Stara Baba 15:15:08
  I ja uwazam, ze ta analiza kosciola w kontekscie chrzescijanskich panstw byla troche na wyrost.
 • @ikulalibal 11:30:15
  Bardzo dobry tekst ze świetnym komentarzem.
  Tym bardziej cenny, że 'zewnętrzny'.
  Analiza papiestwa wyśmienita.
 • @Tiamat 06:27:15
  "Mnie zdumiewa nawet taka beztroska i bezmyslmna bujda, ze Merkelowa zaprosila emigrantow do Europy. Trzeba nie miec mozgu.
  To, co Merkelowa mowila na poczatku, to miala swieta racje:" Mamy uchodzcow- traktujmy ich zgodnie z miedzynarodowym prawem". -

  --- Też mnie to zdumiewa. I dziwne, że jest tyle ludzi wykształconych w Europie i w Niemczech, i w Polsce (około 23% mgr w młodym pokoleniu) i tak niewielu mówi, że narzucono bzdury i wokół tych bzdur toczy się "dyskusja".
  Zastrzelono muzułmanina we Włoszech, wcześniej polskiego kierowcę. Okrutni są ci etatowi terroryści.
 • dobro
  https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/15541086_1026767390783540_1689880328676392247_o.jpg?oh=fb70a1fc9c7b3ae13b7d401cf0ecc50d&oe=58F800E8
 • Ale gniot...
  Czego juz ludziska nie powymyslaja zeby z tej rosji i putina zrobic narod wybrany i zbawcow wszechswiata.

  Blad na bledzie, manipulacja kosmiczna, brak spojnosci, wszelkiej logiki.
  Ogolnie poziom skandali, ktos pamieta jeszcze ta poczytna gazete.
  Jak bylem chlopcem , pamietam glowe psa wystajaca ponad drewniany plot, a obok glowy po obydwu stronach ludzkie rece, byl jeszcze tytul ktory sugerowal jakis cud, czy fenomen.

  : )))
 • @dron67 16:14:25
  Tytul jest mylacy. Rosja nie jest krajem antycznym. I kultura lacinska nie ma nic wspolnego z nienawiscia do Rosji.
  Wszystkie kraje lacinskie akurat kochaja Rosje.
  I dlatego, gdy chodzi o 'antyczne zrodlo" - to chrzescijanstwo tez jest nie bardzo antyczne.
  Analiza Watykanu, moze i nie najlepsza - ale chyba w tym miejscu zle trafiona. To jest temat na osobna dyskusje.
  Osobiscie nie lubie zadnej administracji koscielnej. Anglikanskiej tez nie.
  I to mnie dziwi, ze nie byla nawet wspomniana.
 • @eonmark 22:13:30
  W naszym swiecie "monopolowym", kazdy narod jest wybrany.
  Najbardziej wybranym krajem jest Polska. Choc jeszcze nie wiem do czego.
  Ale wlasnie w Polsce ostatnio koronowano Chrystusa na Krola Polski.
  Czy ktos sie pytal Chrystusa o zgode?
 • @Tiamat 00:39:41
  //W naszym swiecie "monopolowym", kazdy narod jest wybrany.//

  Nie kazdy, jest wiele krajow ktore nie ma tak megalomanskich ambicji.
  Glownie prym wiedzie pare krajow, chociaz ostatnio na prowadzenie zaczyna wysowac sie rosja, oczywiscie dzieki putinowi, to ponoc nowy zbawca globu, od iluminatow, masonow, rozokrzyzowcow, watykanu, kosmitow, lewakow, no i sterujacych ponoc wszystkim 'zydow' ktorzy znowu, ponoc, z ludow stepowych na darmowa przejazdzke sie zalapali...

  : )))

  //Najbardziej wybranym krajem jest Polska. Choc jeszcze nie wiem do czego.//

  Zapewne do 'wybranstwa'.

  : )))

  //Czy ktos sie pytal Chrystusa o zgode?//

  A tammuza albo kukulkana kto sie pytal?
  Nie ma potrzeby, rzuca sie haslo, i lud bedzie nalegal az inicjatorzy laskawie uchwala, przypieczetuja i uchwala.
 • @eonmark 01:42:25
  Widac, ze nigdy pan nie pracowal z Chinczykami. Wystarczy wziac taksowke, ktora prowadzi kierowca z Chin. Dowie sie pan od razu, kto jest najstarsza kultura, ktora przetrwala wieki i dlatego te wszystkie mlode panstwa moga Chinczyka pocalowac...
  A ja wytrzymalam 10 lat pracujac zarowno z Chinczykami z Singapuru , Hong Kongu i tzw. mainland China, czyli "mother China". Ci sa chyba najgorsi.
  I teraz, wystarczy tylko sie pilniej troszeczke przypatrzec: gdy wszystkie kraje sie ze soba awanturuja i spieraja o byle co - np. wolny rynek, Chinczycy podbijaja swiat po cichutku i skutecznie: Rosja sie musi z nimi liczyc, a Amerykanie sa juz zadluzeni w Chinach na 19 trylionow dolarow (dzisiejsze wiadomosci). Do niedawna bylo jeszcze 13 trylionow!.
  No wiec zajmujemy sie bardzo emocjonalnie Putinem, Trumpetem, Obama, pania Merkel, PiS-em, Trybunalem i 500+..
  A tymczasem Chiny wykupuja Kalifornie, Ukraina im placi amerykanska bronia bo juz na Ukrainie rozkradli zloto, wiec Ukraina splaca dlugi Chinom w samolotach, ktore dostali od USA i euro, ktore dostali miedzy innym z Polski.
  Duterte na Filipinach zaprzyjaznil sie z Chinami i wyglada na to, ze USA straci wplywy na Filipinach co jest akurat bardzo wazne dla bezpieczenstwa USA.
  Amerykanie bombardowali Syrie przez 5 lat. Damaszek jest najstarsza istniejaca stolica. I nie da sie go zbombardowac.

  I podcas gdy oczeta wszystkich utkwione sa w Obamie i Putinie - nikt nie zauwazyl co Robia w Syrii Chinczycy.

  Ja tak mysle, ze narod wybrany to taki, ktory zna tajemnice przetrwania: Chiny, Iran, Indie...
  Brytyjskie imperium juz sie skonczylo, USA na ostatnich nogach, a Rosja?
  O Rosji akurat wiemy bardzo malo.
  A myslimy, ze wiemy wszystko.
  I spedzamy wiele czasu na dyskutowanie Rosji. Nie Rosji. Putina. Bo w Rosji nie ma ludzi, nie ma dzieci, nie ma 273 roznych narodowsci, ktore mowia tymi wszystkimi roznymi jezykami. W Rosji nie ma nic oprocz Putina i Czeczni. Teraz doszla Ukraina i Syria. O USA tez niewiele wiemy.

  My, naiwni tego swiata

  *
  Innopolis jest miastem studenckim w Rosji, w Tatarstanie- Kazan. Miasteczko studenckie oddane do uzytku w 2015 roku i jest naukowym centrum IT. Miasto jest zbudowane na 150 tysiecy mieszkancow. Studenci mieszkaja tam w czasie studiow. Innopolis jest stolica naukowa cybernetyki. (IT)

  Innopolis University

  https://university.innopolis.ru/en/

  Innopolis - Russia's New City of the Future (Video)

  http://russia-insider.com/en/innopolis-russias-new-city-future-video/ri8161
 • @eonmark 22:13:30
  Gniot?! -

  --- Proszę napisać cokolwiek mądrzejszego.
 • @Tiamat 00:39:41
  Polemizując z @eonmark, pisze Pani: "Najbardziej wybranym krajem jest Polska. Choc jeszcze nie wiem do czego". -

  --- Myślę, że obie wojny światowe wiele tu tłumaczą.

  Za kilka godzin wyjadę do rodziny. W drugi dzień świąt chciałbym opublikować przemówienie ambasadora Syrii w formie notki. Proszę Panią o dokończenie przekładu w blog.pl :)
 • @Katana 09:35:28
  Pisze Pan: "... straszliwe kłamstwa są w tekście". -

  --- Napisał uznany w świecie bloger The Saker, przetłumaczył świetny tłumacz Metro. I co? Mam poprawiać?
  Opublikowałem tekst dla Czytelnika, biorąc pod uwagę, że znajdą się osoby, które nie zgodzą się z myślą Sakera. Osobiście staram się (ostatnio dość konsekwentnie) nie zabierać głosu w sprawach religii i wiary.

  Pozdrawiam :)
 • Z poprzedniej strony NE:
  @dron67 16:05:37
  Polemizuje Pan z Panią Tiamat:
  "[Pani] zrównuje odpowiedzialność naszego narodu z działaniami izraelsko- usańskiej junty, pod której nieustannym władaniem i propagandą jesteśmy od 28 lat, i nie jest to tylko problem Polski. Pani to wie doskonale".
  "Kto myśmy nie chcieliśmy??
  Co człowiek po 45 latach życia w socjalizmie może sam zreformować?
  Bez wiedzy o podstawowych procesach ekonomicznych?
  To było jedno wielkie socjotechniczne oszustwo.
  Zostaliśmy po raz kolejny wymanewrowani.
  Na czele tych ''zmian'' stały i stoją nadal te same kreatury,...". -

  --- Używa Pan porządnych argumentów... Już wczoraj przymierzałem się do napisania paru słów o tej dyskusji, ale trudno wyważyć sąd w nie za długim komentarzu. Otóż jest faktem, że nie mieliśmy i nie mamy wiele do powiedzenia, że manipulowano i manipuluje się nami. Broni się przed tym (na ogół niekonsekwentnie) część społeczeństwa.
  Jednakże są fakty, które trudno do końca wytłumaczyć, np.
  --- robotniczy zryw w 1970 roku, bo kiełbasa zwyczajna zdrożała z 36 na 46 złotych;
  --- masowe poparcie Wałęsy i szukanie nawet mądrości w głupotach, które wypowiadał;
  --- zgoda na udział polskich żołnierzy na wojny w Afganistanie, Iraku,...
  --- walka z "islamizacją Europy" - były marsze, były rzeki nienawiści, ignorancji i pogardy. Ktoś to narzucał, ale czemu tak wielu Polaków nabierało się na tak bezczelne bzdury?
  Równocześnie Polacy nie wiedzą, nie chcą wiedzieć, że dr Mateusz Piskorski, człowiek mądry i rozsądny, lider partii ZMIANA, siedzi już ponad 7 miesięcy w areszcie. I nikt nie chce protestować.
  Osobiście - jako Polak - czuję się tu i ówdzie - winny.

  Pozdrawiam Pana :)
  i Panią Tiamat też :)

  zygmuntbialas - 24.12.2016 - 09:56:59
 • Z e-mailu, który nadesłał Krzysztof J. Wojtas (fragment):
  Wigilia MIŁOŚCI

  Czy Wigilię Bożego Narodzenia można nazwać Wigilią Miłości?
  Zasadnym jest postawienie inaczej sformułowanego pytania: czy są to uroczystości tożsame, czy też ich geneza jest odrębna?
  Boże Narodzenie, chrześcijańskie święto, obchodzone jest na pamiątkę narodzin Chrystusa, ale zarówno rok urodzenia, a tym bardziej dokładniejsza data, nie jest określona; czas przesilenia zimowego został ustalony dla przeciwwagi z obchodzonym w Rzymie świętem Niezwyciężonego Słońca.
  Pytaniem kolejnym jakie się pojawia jest nawiązanie do słowiańskich tradycji istniejących na naszych terenach jeszcze przed przyjęciem Chrztu. A wreszcie, skoro świętujemy pamięć narodzin Chrystusa, to dlaczego przywiązujemy tak dużą wagę i obchodzimy z takim pietyzmem Wigilię Bożego Narodzenia; tego zwyczaju nijak się nie da połączyć z samym Dniem Narodzin. Ceremonia wigilijna jest kultywowana tylko na terenach słowiańskich, a i to jedynie w rejonach mniej „ucywilizowanych” Zachodem.
  Wniosek jest oczywisty: Wigilia Bożego Narodzenia jest zwyczajem słowiańskim o tradycji przedchrześcijańskiej, a jedynie wkomponowana w liturgię roku religijnego i, co należy zaznaczyć, jest stopniowo, ale systematycznie eliminowana z tradycji katolickiej poprzez nadawanie jej rytu wyłącznie folklorystycznego, pozbawionego pierwiastka mistyczno-duchowego, który nie odpowiada przemianom zachodzącym w Kościele, stanowiąc niewygodną pozostałość poprzednich zasad.

  Jak widać sprawa staje się coraz bardziej skomplikowana i wymaga głębszych wyjaśnień”
 • @zygmuntbialas 10:33:02
  Zdrowych, spokojnych Świat Narodzenia Pańskiego w rodzinnym gronie i z tymi którzy Pana kochają najbardziej !
 • @Katana 09:35:28
  Tlumacz niczego nie argumentowal.
  Wiele artykulow jest po to, zeby inni wypowiedzieli swoja opinie i przedstawili swoj punkt widzenia.
  Tymczasem, my czesto zamieniamy skadinad ciekawa dyskusje w targowisko proznosci i osobistych zlosliwosci. I w ten sposob rozmydlamy problem i odbiegamy od tematu.
  Dla mnie te rozmyslania Sakera sa troche nieuczesane i nie zgadzam z jego jednostronnym atakiem na kosciol ale tylko katolicki, kiedy mamy inne denominacje rownie politycznie zaangazowane.
  Ale Saker reprezentuje pewien swiatopoglad z punktu widzenia Zachodu; i nawet jesli krytykuje Zachod - zawsze jest czescia tego Zachodu.

  Wiec wlasciwie nie chodzi o Sakera ani o tlumacza - i Metro jest znakomitym tlumaczem.
  Dyskutujemy poglady i swiatopoglady i oceniamy wspolczesne wydarzenia.
  Kazdy ma swoje zdanie oparte nie tylko na wiedzy teoretycznej, wiadomosciach szkolnych czy gazetowych. Na codzien jestesmy bombardowani ogromnym ladunkiem informacji - bardzo czesto sprzecznych, czesto nieprawdopodobnych.
  Zyjemy w bardzo skomplikowanym swiecie i wiele rzeczy nie wiemy, nie umiemy i po to jest forum, zeby wymieniac to co wiemy i dzielic sie i opinia i dostepna informacja.

  Dlatego skladam wszystkim najserdeczniejsze zyczenia swiateczne.
  Nam, Polakom potrzebne jest bardzo wzajemne zrozumienie i popieranie interesu narodu polskiego ale tylko polskiego.
  Marzy mi sie, zeby Polska byla niezalezna i od Rosji i od Niemiec i od Ameryki i potrafila wykorzystac polozenie geograficzne i wykorzystywac obie strony a nie byc wykorzystywana przez i Zachod czy Wschod.

  Ale do tego Polacy musza dojrzec i nie bawic sie w gaz rosyjski kupowany od Niemcow. przeciez to idiotyzm. Co spotykam Polaka to mi tlumaczy, ze od ruskich gazu sie nie kupuje tylko od Kataru. Ale Katar sprzedaje gaz po 600 dol. za kubik.
  Inni Polacy mi tlumacza, ze Ukrainie trzeba pomoc przeciwko ruskim i dlatego Polacy popierali majdan. Ale guzik nas obchodzi awantura Ukrainy z Rosja?? Niech sie pozagryzaja - ale dalczego naszym kosztem?
  Dlaczego nas bardziej obchodzi Krym a nie obchodzi Lwow i Stanislawow?. I nie Sowieci nam zabrali Lwow, tylko Anglicy.(Linia Curzona)
  I dobrze byloby uczyc dzieci historii Polski.
  Wiec takie mam noworoczne marzenie, zeby Polacy popierali polski przemysl, polska racje stanu i dbali przede wszystkim o polskie dzieci i polskie rodziny.
  Serdecznie pozdrawiam
  I zycze Szczesliwego Nowego Roku
  T
 • Wesołych Świąt!
  Najlepsze Świąteczne Życzenia
  Radości, Spełnienia Marzeń oraz Polski o jakiej Pan marzy
  dla Pana, Panie Zygmuncie oraz dla Wszystkich komentujących na tym blogu!
 • Czy to ten obiecany prezent swiateczny?
  Rosyjski samolot Tupolew 154 z przedstawicielami ministerstwa obrony i rosyjskim chorem, ktory lecial z Moskwy do Latakii w Syrii, zniknal z pola widzenia po uzupelnieniu paliwa w Soczi.
  Na razie nie ma szczegolow.
 • Sowiecka (nie)latająca trumna
  Ogółem do 2010 roku doszło do 67 katastrof samolotów Tu-154, w tym 7 w latach 2005–2010, zginęło w nich ogółem 2736 osób.
  Dodać należy stratę 4 Tu-154 (katastrof a nie zestrzeleń) w czasie wojny w Afganistanie gdzie łącznie zginęło 327 żołnierzy sowieckich. To daje sume ponad 3 tys. ofiar.
  To rekord, smutny rekord

  Najważniejsze katastrofy miały miejsce:

  69 occurrences in the ASN safety database

  date type registration operator fat. location pic cat
  19-FEB-1973 Tupolev 154 CCCP-85023 Aeroflot / International 66 near Praha-Ruzyne... Czech Rep.
  07-MAY-1973 Tupolev 154 CCCP-85030 Aeroflot / Moscow 0 Moskva-Vnuko... Russia
  10-JUL-1974 Tupolev 154 SU-AXB EgyptAir 6 near Cairo Egypt
  30-SEP-1975 Tupolev 154A HA-LCI Malev 60 near Beirut Inter... Lebanon
  01-JUN-1976 Tupolev 154A CCCP-85102 Aeroflot / International 45 Macías Nguem... Eq. Guinea
  ??-???-1976 Tupolev 154 CCCP-85020 Aeroflot / International 0 Kiev-Borispo... Ukraine
  02-DEC-1977 Tupolev 154A LZ-BTN Balkan Bulgarian Airlines, opf. Libyan Arab Airlines 59 near Benghazi Libya
  18-FEB-1978 Tupolev 154A CCCP-85087 Aeroflot / West Siberia 0 Novosibirsk-... Russia
  23-MAR-1978 Tupolev 154 LZ-BTB Balkan Bulgarian 4 near Damascus Syria
  19-MAY-1978 Tupolev 154B CCCP-85169 Aeroflot / Azerbaijan 4 near Maksatiha, T... Russia
  01-MAR-1980 Tupolev 154A CCCP-85103 Aeroflot / West Siberia 0 Orenburg Air... Russia
  08-JUL-1980 Tupolev 154B-2 CCCP-85355 Aeroflot / Kazakstan 166 near Alma-Ata Air... Kazakhstan
  07-AUG-1980 Tupolev 154B-1 YR-TPH Tarom 1 Nouadhibou A... Mauritania
  08-OCT-1980 Tupolev 154B-2 CCCP-85321 Aeroflot / Far East 0 Chita Airpor... Russia
  13-JUN-1981 Tupolev 154 CCCP-85029 Aeroflot / Moscow 0 Bratsk Airpo... Russia
  21-OCT-1981 Tupolev 154B HA-LCF Malev 0 Praha-Ruzyne... Czech Rep.
  16-NOV-1981 Tupolev 154B-2 CCCP-85480 Aeroflot / Krasnoyarsk 99 Noril'sk Air... Russia
  11-OCT-1984 Tupolev 154B-1 CCCP-85243 Aeroflot / East Siberia 174+ 4 Omsk Airport... Russia
  23-DEC-1984 Tupolev 154B-2 CCCP-85338 Aeroflot / Krasnoyarsk 110 Krasnoyarsk ... Russia
  10-JUL-1985 Tupolev 154B-2 CCCP-85311 Aeroflot / Uzbekistan 200 near Uchkuduk Uzbekistan
  21-MAY-1986 Tupolev 154B-2 CCCP-85327 Aeroflot / Krasnoyarsk 0 Moskva-Shere... Russia
  18-JAN-1988 Tupolev 154B-1 CCCP-85254 Aeroflot / Turkmenistan 11 Krasnovodsk ... Turkmenistan
  08-MAR-1988 Tupolev 154B-2 CCCP-85413 Aeroflot / East Siberia 9 Leningrad-Pu... Russia
  24-SEP-1988 Tupolev 154B-2 CCCP-85479 Aeroflot / Armenia 0 Aleppo Airpo... Syria
  13-JAN-1989 Tupolev 154S CCCP-85067 Aeroflot / International 0 Monrovia-Rob... Liberia
  09-FEB-1989 Tupolev 154B-2 YR-TPJ Tarom 5 Bucharest-Ot... Romania
  20-OCT-1990 Tupolev 154B-1 CCCP-85268 Aeroflot / Georgia 0 Kutaisi Airp... Georgia
  17-NOV-1990 Tupolev 154M CCCP-85664 Aeroflot / International 0 near Velichovsky Czech Rep.
  23-MAY-1991 Tupolev 154B-1 CCCP-85097 Aeroflot / Leningrad 13+ 2 Leningrad-Pu... Russia
  14-SEP-1991 Tupolev 154B-2 CU-T1227 Cubana 0 Mexico City-... Mexico
  05-JUN-1992 Tupolev 154B LZ-BTD Balkan Bulgarian 0 Varna Airpor... Bulgaria
  ??-JUN-1992 Tupolev 154B-1 CCCP-85282 Aeroflot / Uralsk 0 Bratsk Airpo... Russia
  ??-JUN-1992 Tupolev 154B-1 CCCP-85234 Aeroflot / Privolzhsk 0 Bratsk Airpo... Russia
  20-JUL-1992 Tupolev 154B 85222 Tbilisi Aviation Enterprise 24+ 4 Tbilisi-Novo... Georgia
  01-AUG-1992 Tupolev 154M YA-TAP Ariana Afghan Airlines 0 Kabul Airpor... Afghanistan
  05-SEP-1992 Tupolev 154B-1 CCCP-85269 Air Ukraine 0 Kiev-Borispo... Ukraine
  13-OCT-1992 Tupolev 154B-2 CCCP-85528 Aeroflot / Belarus 0 Vladivostok ... Russia
  05-DEC-1992 Tupolev 154A CCCP-85105 Aeroflot / Armenia 0 Yerevan Airp... Armenia
  09-JAN-1993 Tupolev 154B-2 85533 Uzbekistan Airways, opf. Indian Airlines 0 Delhi-Indira... India
  08-FEB-1993 Tupolev 154M EP-ITD Iran Air Tours 131 near Tehran-Mehra... Iran
  22-SEP-1993 Tupolev 154B 85163 Orbi Georgian Airways 108 Sukhumi-Babu... Georgia
  23-SEP-1993 Tupolev 154B-2 85359 Orbi Georgian Airways Sukhumi-Babu... Georgia
  25-DEC-1993 Tupolev 154B-2 RA-85296 Aeroflot, opf. Vnukovo Airlines 0 Groznyy Airp... Russia
  03-JAN-1994 Tupolev 154M RA-85656 Baikal Airlines 124+ 1 near Mamony Russia
  06-JUN-1994 Tupolev 154M B-2610 China Northwest 160 near Xian-Xianyan... China
  21-JAN-1995 Tupolev 154B-2 UN-85455 Kazakhstan Airlines 0 Karachi Inte... Pakistan
  07-DEC-1995 Tupolev 154B RA-85164 Khabarovsk United Air 98 near Grossevichi Russia
  29-AUG-1996 Tupolev 154M RA-85621 Vnukovo Airlines 141 near Svalbard-Lon... Norway
  13-SEP-1997 Tupolev 154M 11+02 German AF 24 near Namibia Atlantic Ocean
  15-DEC-1997 Tupolev 154B-1 EY-85281 Tajikistan Airlines 85 near Sharjah Airp... U.A.E.
  29-AUG-1998 Tupolev 154M CU-T1264 Cubana 70+ 10 Quito-Marisc... Ecuador A1
  24-FEB-1999 Tupolev 154M B-2622 China Southwest 61 Ruian China
  04-JUL-2000 Tupolev 154B-2 HA-LCR Malev 0 Thessaloniki... Greece
  04-JUL-2001 Tupolev 154M RA-85845 Vladivostokavia 145 near Burdakovka Russia
  04-OCT-2001 Tupolev 154M RA-85693 Sibir Airlines 78 near Adler, Russi... Atlantic Ocean
  12-FEB-2002 Tupolev 154M EP-MBS Iran Air Tours 119 near Sarab-e Do Rah Iran
  20-FEB-2002 Tupolev 154M EP-LBX Kish Air 0 Mashhad Airp... Iran
  01-JUL-2002 Tupolev 154M RA-85816 Bashkirskie Avialinii 69 Überlingen Germany
  24-AUG-2004 Tupolev 154B-2 RA-85556 Sibir Airlines 46 near Gluboki Russia
  22-AUG-2006 Tupolev 154M RA-85185 Pulkovo 170 near Donetsk Ukraine
  01-SEP-2006 Tupolev 154M EP-MCF Iran Air Tours 28 Mashhad Airp... Iran A1
  30-JUN-2008 Tupolev 154M RA-85667 Aeroflot 0 Saint Peters... Russia
  15-JUL-2009 Tupolev 154M EP-CPG Caspian Airlines 168 near Qazvin Iran
  24-JAN-2010 Tupolev 154M RA-85787 Kolavia, opf. Taban Air 0 Mashhad Airp... Iran
  10-APR-2010 Tupolev 154M 101 Polish AF 96 near Smolensk Air... Russia
  04-DEC-2010 Tupolev 154M RA-85744 Dagestan Airlines 2 Moskva-Domod... Russia
  01-JAN-2011 Tupolev 154B-2 RA-85588 Kolavia 3 Surgut Airpo... Russia
  18-FEB-2015 Tupolev 154B-2 RA-85587 Russian AF 0 Samara Airpo... Russia
 • @Husky 09:26:18
  Dobrze pro ukraińsko-izrahellski kolego.
  Russkaja tiechnika balszaja.

  Gdzie materiały z wylotu 10 kwietnia 2010 roku??
  bo chyba do k...y nędzy wszystkie kamery przemysłowe nie ukegły awarii??
  Takie nowjuczesne amerykanckie?

  Przestańcie bredzić, prawda i tak wyjdzie na jaw.
 • @dron67 11:20:32
  Jest proste rozwiązanie, a nie cackanie się z bandytami!

  -''Jedynym sposobem na rehabilitację Europy, byłoby nałożenie sankcji na Turcję, Izrael, Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską i Katar. Sankcje jak najbardziej dotkliwe, a także wykluczenie tych krajów ze wszystkich międzynarodowych organizacji i izolowanie ich na arenie światowej. Wszystko inne będzie przymykaniem oczu na ich niekończące się zbrodnie i wspieranie terroryzmu. Dopóki tak Europa będzie postrzegać walkę o demokrację, dopóty ja jej będę życzyć wszystkiego co najgorsze.

  Jak ja was nienawidzę, wy śmiecie i mordercy połowy świata… Bo odpowiedzialny za to jest każdy Europejczyk, który głosuje na swoich dotychczasowych polityków i wierzy w to, co mówią mu jego media. Jego bierność i głupota to przykładanie ręki do zbrodni tych kryminalistów pełniących najwyższe państwowe funkcje. Każdy, kto głosował na Blaira, Merkel czy Obamę, jest współwinny destabilizacji połowy świata i milionów ofiar. Zatem obyście doczekali się tego samego losu, co Syryjczycy, Kurdowie, Ormianie, Libijczycy i Serbowie. Niech na wasze domy ktoś zrzuca pociski z zubożonym uranem i niech media twierdzą na całym świecie, że to wy jesteście agresorami.

  Kozacy mawiają, że ten kto żyje jako głupiec, ten umiera jako niewolnik. Nie znam mądrzejszego przysłowia. ==

  https://rgrunholz.wordpress.com/2015/12/24/jak-ja-was-nienawidze/

  Też nie znam mądrzejszego, włączamy myślenie.
  Niektórzy ''włanczają''.
 • @dron67 11:24:37
  E, tam. Husky ma racje. Te Tupolewy sa do dupy.

  Natomiast amerykanskie samoloty sa tak zbudowane, ze w 9/11 wlazily w zelbeton nowojorskich wiezowcow jak w maslo i wylatywaly druga strona zupelnie takie same jak wlecialy. Nawet im skrzydla nie odlecialy. Razem ze skrzydlami i niezniszczonym dziobem przebily papierowy zelbeton. Widac w USA maja slabych budowlancow ale za to mocarnych konstruktorow samolotow.

  Polska zas wyzwolona z okwow PRL-u wsadzila swojego prezydenta i pol rzadu do sowieckiego samolotu, ktorego galazka brzozy rozpieprzyla w drebiezgi a nawet spowodowala wyparowanie cial.

  Prawde mowiac, Rosjanie od razu podali te historie awarii Tupolewow, co uwazam, ze jest sluszne, bo Rosjanie nie maja zwyczaju wydawac opinii bez przeprowadzenie sledztwa. Slusznie wiec, ze chca sprawdzic najpierw czy przyczyna moglyby byc wady techniczne samolotu czy moze wina pilota zanim zaczna rzucac oskarzenia..

  Amerykanie zas znaja wyniki katastrofy juz zanim ona nastapi, bo maja bardzo rozwiniety zmysl spostrzegawczy i taki sam zmysl planowania. (katastrof).

  Kiedy amerykanski niszczyciel Donald Cook zostal przepedzony z Morza Czarnego (gdzie probowal napasc na Krym) i cala zaloga podala sie do dymisji i bo nie bardzo wiedzieli co sie stalo: dwa rosyjskie samoloty przelecialy nad niszczycielem amerykanskim, i spowodowaly zniszczenie elektroniki na amerykanskim okrecie. Wszyscy marynarze poglupielistracili kontrole nad okretem.
  A do tego Rosjanie zagluszali tak niemozliwie caly okret, ze zaloga dostawala hopla i jeszcze tego samego dnia wszyscy podali sie do dymisji. Amerykanie do tej pory nie wiedza na czym polega ta technika cyberwar - wojny cybernetycznej.
  Ale tak zglupieli, ze chyba w rok czy dwa potem wyslali tego Donalda Cooka na Morze Baltyckie - bo podobno wszystkie morza naleza do USA.

  I tam sie troszke powtorzyla scena z Morza Czarnego. Amerykanskie media zaalarmowane podawaly, ze dwa samoloty rosyjskie przelecialy nad Donaldem Cookiem i jak smialy na wodach miedzynarodowych Baltyku bez pozwolenia USA. "Donald Cook" tez musial zrezygnowac ze szpiegowania Rosji bo nie wytrzymal 'cisnienia na pecherz'. Posluchajcie co przeszli biedni marynarze USA; nie dosc, ze Rosjanie zagluszali niemozliwie potege amerykanskiej floty to jeszcze pozwalali sobie na obrazliwe uwagi. Tego zagluszania nie dalo sie w zaden sposob zlikwidowac. Okret odplynal jak niepyszny. A CNN i soldateska USA bardzo gardlowaly.
  Amerykanie do tej pory nie wiedza co to za techologia.
  Posluchajcie: ( a najlepiej jest puscic glos na caly regulator dla lepszego zrozumienia sytuacji)

  Rosja Putina przylozyla Amerykanom i pokazuje swiatu, ze nie jest slaba:
  Russias Putin spanks the Americans and shows the world they arent weak - YouTube

  https://www.youtube.com/watch?v=mFXnAIPxEws
 • @dron67 11:20:32
  nielocie !!!!
  pro rosyjski kolego

  a co z pozostałymi 67 katastrofami
  masz jakieś wieści - EKSPERCIE
 • @Husky 12:18:30
  Nie mam rusofobiczny nielocie :)
  Poczytaj o F-35 , całkowita PORAŻKA.
  Gdyby to działało w Aleppo na pewno by to zastosowano
  banderowski pomiocie. :)
  A tak kupa śmierdząca:

  http://antymajdan2.blogspot.com/2016/12/aleppo-syryjski-specnaz-zatrzyma-ponad.html

  Czytaj :)
 • @dron67 12:47:37
  wesołych świąt
 • @dron67 12:47:37
  Posrały się chłopaki po russkich ostrzezeniach, zwyczajnie
  po gaciach jak tchórze, boją się.
  Zawsze się twoja nacja boi siły, z wami tylko tak.
  I słodkie pierdzenie tego nie przuprószy :)

  Syryjczycy tom nasi przyjaciele, jakbys nie fajdaczył :)

  http://antymajdan2.blogspot.com/2016/12/wyzwolone-aleppo.html
  W święta się nie kłócę, ale antypolskim elementom podaję zdecydowane ''NIE''.
 • @Tiamat 12:17:42
  E, tam. Husky ma racje. Te Tupolewy sa do dupy.

  Tak, do dupy :)

  A silniki do rakiet od russkich kupują, pewno dlatego, że są do dupy, ;)
 • @Katana 11:30:02
  Pisze Pan: "... taki podział jest sztuczny i absurdalny... To coś jak dwa sumienia...". -

  --- Dziwne Pan wnioski wyciąga.
  Nie jest moim obowiązkiem zabierać głos we wszystkich sprawach.
 • @Zorion 14:49:21
  Życzę Panu i Pańskiej Rodzinie
  pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
  i dobrego wejścia w Nowy Rok :)

  Zygmunt Białas.
 • @Tiamat 15:18:05
  Zgadzam się, gdy pisze Pani: "Wiele artykulow jest po to, zeby inni wypowiedzieli swoja opinie i przedstawili swoj punkt widzenia. Tymczasem, my czesto zamieniamy skadinad ciekawa dyskusje w targowisko proznosci i osobistych zlosliwosci". -
  --- Przedstawienie interesującego punktu widzenia - taki jest cel publikacji powyższego tekstu, jak i wielu innych na tym blogu.

  Także ja życzę Pani oraz Czytelnikom pomyślnego Nowego Roku :)

  Zygmunt Białas.
 • @javox 17:43:59
  Pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
  oraz pomyślnego Nowego Roku
  życzy Panu i Pańskim Najbliższym

  Zygmunt Białas.
 • @dron67 12:59:36
  E, tam silniki rakietowe. Przeciez Rogozin przyznal, ze Amerykanie moga skakac w kosmos i bez Rosji.
  Z trampoliny.

  Natomiast Amerykanie maja wyrazna przewage finansowa:
  Slynny juz na caly swiat F-35 kosztowal trylion dolarow i dalej nie pracuje. USA sprzedalo te samoloty roznym panstwom. Miedzy innymi Australii kilka lat temu. Pieniadze wzieli ale samoloty dalej spadaja z nieba. Obiecali, ze poprawia . I tak juz poprawiaja te samoloty od kilku lat bez skutku.
  Nie chca latac. A podobno juz kosztowaly 1.5 tryliona dolarow. Jest to samolot wielo-nie-czynnosciowy: ma za male zbiorniki na benzyne wiec za dlugo nie moze byc w powietrzu, zeby stanowic ochrone dla zolnierzy na ziemi. I tak niewiele by pomoglo nawet gdyby baki na beznyne byly wieksze bo dziala pokladowe 'Gatling' nie dzialaja.
  A takze moga byc problemy z zatankowaniem tego samolotu bo on jakos nie jest odporny na cieplejsze paliwo. No wiec wielcy mysliciele i naukowcy w USA wymyslili, ze po prostu pomaluja zbiorniki taka farba co troszke osloni przed sloncem.!
  "The Guardian " zamiescil tez artykul o tym, ze i system radarowy w F-35 jest niesprawny co powoduje, ze pilot musi wlaczac i wylaczac radar co chwile , co moze niejako przeszkadzac w czasie walki. Brakuje rowniez systemu testowania elektroniki.
  Tak wiec jest to szalenie kosztowny samolot bojowy, ktory nie lata, nie strzela i nie daje sie zatankowac.

  Subject: F-35: Trillion Dollar Warplane’s Radar Doesn’t Work

  http://www.blacklistednews.com/_F-35:_Trillion_Dollar_Warplane’s_Radar_Doesn’t_Work/49654/0/38/38/Y/M.html

  Nie tylko w samolotach bojowych Amerykanie wyprzedzili Rosje. Podobne sukcesy odnosza w budowie okretow wojennych:
  Cudo technologiczne , okret przyszlosci, niszczyciel USS Zumwalt ledwo wyplynal na oczach tlumow, to zaraz na srodku Kanalu Panamskiego sie zesral bo mu propelery przestaly nagle dzialac i trzeba bylo go z wody za uszy wyciagac ku zdumieniu gawiedzi.

  Zumwalt Class -- Navy’s Stealth Destroyer Program Failure | National Review

  http://www.nationalreview.com/article/443165/zumwalt-class-navy-stealth-destroyer-program-failure

  Z tego wynika, ze 40 letnie Tupolewy w porownaniu z i osiagnieciami najnowoczesniejszej amerykanskiej techniki sa rzeczywiscie do dupy.
  Ale co tam.
  Amerykanow stac na te 'drobne" niepowodzenia. Moga drukowac kase:

  Kontrola finansowa wykazala, ze Pentagon nie moze sie doliczyc 6 i pol tryliona dolarow bo jakos gdzies wyparowaly.

  Raport Generalnego inspektora opublikowany w sierpniu tego roku szalenie zdumial Amerykanow a zwlaszcza podatnikow. Bardzo dokladny raport ujawnil, ze Pentagon nie moze sie doliczyc 6 i pol tryliona dolarow przeznaczonych na wydatki wojskowe

  Audit Reveals The Pentagon Doesn't Know Where $6.5 Trillion Dollars Has Gone

  http://www.activistpost.com/2016/08/audit-reveals-pentagon-doesnt-know-where-trillions-went.html
 • @Tiamat 12:17:42
  "... amerykanskie samoloty sa tak zbudowane, ze w 9/11 wlazily w zelbeton nowojorskich wiezowcow jak w maslo i wylatywaly druga strona zupelnie takie same jak wlecialy. Nawet im skrzydla nie odlecialy. Razem ze skrzydlami i niezniszczonym dziobem przebily papierowy zelbeton. Widac w USA maja slabych budowlancow ale za to mocarnych konstruktorow samolotow.
  Polska zas wyzwolona z okwow PRL-u wsadzila swojego prezydenta i pol rzadu do sowieckiego samolotu, ktorego galazka brzozy rozpieprzyla w drebiezgi a nawet spowodowala wyparowanie ciał". -

  --- Słuszne spostrzeżenia :)
 • @Husky 12:18:30 and @12:47:37
  "nielocie !!!!
  pro rosyjski kolego";

  "banderowski pomiocie". -

  --- Panowie!!!
  W pierwszy dzień Bożego Narodzenia???!!!
  Przecież można pisać trochę wolniej :)
 • @zygmuntbialas 14:14:11
  Trzeba nazywać rzeczy po imieniu.
  Niestety i aż ..

  Swiętujmy, bez wrogów. ;)
  Lepsze twarde słowo niż żadne.
 • MUZUŁMANIE SPALILI CHOINKĘ PRZED URZĘDEM W ZGORZELCU!
  Jak informuje portal informacje24press – w przygranicznym Zgorzelcu, dzień przed wigilią po zmroku grupa osób (podejrzewa się radykalną muzułmańską młodzież z Niemiec) podpaliła miejską, świąteczną choinkę. W Zgorzelcu zdecydowano o sprowadzeniu 100 strażników granicznych, którzy mieli zapewnić bezpieczeństwo w mieście. To wszystko w związku coraz większymi grupami uchodźców którzy przedostają się przez Niemieckie Gorlizt i którzy bez problemu mogą przechodzić przez granicę w całej strefie Schengen.
  Przypomnijmy, że Sejmowa Komisja Petycji głosami opozycji (głównie PO) i posłów PIS odrzuciła zarówno projekty ustaw Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE ws. zakazu wjazdu do Polski osób wyznających świętą wojnę (dżihad) jak również propozycję referendum w tej sprawie.
  http://serwis21.blogspot.com/2016/12/muzumanie-spalili-choinke-przed-urzedem.html
 • Cenzura w ONET
  Pozwolę sobie umieścić tutaj mój komentarz, który w dniu dzisiejszym nie został dopuszczony do publikacji przez ONET (jak bardzo wiele innych z innych okazji).
  Komentarz ten wiąże się i z tematem notki i z dzisiejszą tragedią - katastrofą TU-154 z Chórem Aleksandrowskim na pokładzie.
  Oto ten komentarz, może chociaż tutaj niech on wybrzmi...


  "Polityka państwa, która opiera się na fobii, w tym przypadku rusofobii prowadzi do zdziczenia obyczajów (np. niszczenie pomników pamięci) i degeneracji jego obywateli (np. radość z nieszczęścia drugiego człowieka, z katastrofy, wypadku).
  Co się z nami dzieje, Polacy?!
  Jeszcze moment, a ku radości naszych wrogów (tu nie chodzi o Rosję!!!) staniemy się obrzydliwością dla świata.
  Będziemy kojarzeni nie tylko z "Polskimi obozami zagłady" ale i z najbardziej prymitywnymi barbarzyńcami - a dajemy ku temu powody, dajemy."

  Świątecznie pozdrawiam Uczestników Forum :)
 • Z BLOG.PL:
  ~Tiamat
  25 grudnia 2016 o 06:53

  Nastepny samolot rosyjski zniknal z radaru.
  Samolot Tupolew 154 z przedstawicielami ministerstwa obrony i chorem rosyjskim lecial do Latakii w Syrii przez Soczi gdzie napelnil paliwo i w 20 minut po opuszczeniu Soczi zniknal z pola widzenia.
  Na razie nie ma szczegolow

  * * *

  ~opolczyk
  25 grudnia 2016 o 13:20

  https://opolczykpl.wordpress.com/2016/12/25/zegnamy-chor-aleksandrowa/
 • @zygmuntbialas 15:22:02
  No i powiedzcie, że to przypadek!!!

  Катастрофа Ту-154: найдены обломки
  https://youtu.be/H86yG_XV7s0
 • @zygmuntbialas 14:14:11
  Pozdrawiam

  Spokojnych świąt
 • @javox 15:22:00
  "... komentarz, który w dniu dzisiejszym nie został dopuszczony do publikacji przez ONET". -

  --- Bardzo mądry, wyważony komentarz.
  Przeniosę go na mój blog.pl i w S24.

  Pozdrawiam :)
 • @Husky 15:25:41 and @dron67 14:55:44
  Pogodnych świąt :)

  Pozdrawiam.
 • @dron67 15:19:29
  Zaczynaja być bezczelni.
  Spotka to się z reakcją. Zasłużoną.
 • @zygmuntbialas 15:22:02
  Co im sukinsynom z mossadu szkodzili śpiewający Rosjanie..?
  Kombinuja aż wykombinują.
  Nie zostanie to pozostawione bez należytej reakcji.
 • @zygmuntbialas 15:31:55
  "(...) komentarz.
  Przeniosę go na mój blog.pl i w S24."

  -Dziękuję. W ten sposób cenzura zacznie tracić chociaż część swoich zębów ;)
 • Chór Aleksandrowa - Jak rozpętałem drugą wojnę światową
  https://youtu.be/vhF40dsepXU

  Mściwość sukinsynów z mossadu jest nie samowita.
  Są święta, i właśnie teraz, to nie ich Swięta, odddajmy im cześć.

  ==Chcesz się zemścić, nie bij pięścią - za krótko boli..

  Spotka ich kara zasłużona...........
 • @ALL
  Wesołych Świąt .Udało mi się chwilowo zalogować . Pozdrawiam.
 • @dron67 15:19:29
  Marzy mi sie, zebysmy w 2017 roku zaczeli pojmowac roznice miedzy prowokacja a faktami.
  Widzialam w swoim zyciu wielu muzulmanow i na Bliskim Wschodzie i w Jugoslawii i w Indonezji i w Indiach i w Australii.
  W zyciu nie slyszalam, zeby muzulmanin spalil choinke .
  Co prawda Dubaj, czy Indonezja sie nie umywaja do Zgorzelca - tylko w Zgorzelcu sa prawdziwi muzulmanie.

  Chryste Panie. Co za bzdury.
  Na te sama chorobe zydowskiej prowokacji cierpia Niemcy, ktorzy tureckich muzulmnow maja od dziesiatek lat. A w Polsce zyja muzulmany od ponad 600 lat. I nigdy nie p[odpalali zadnych choinek, bo muzulmanie czcza Chrystusa jako proroka. I to bardzo waznego.

  Wielu Polakow jezdzi do Dubaju, przez Dubaj, wielu Polakow mieszka w Dubaju. Co roku, najbogatsze choinki wystawiane sa w Dubaju.

  christmas tree in Dubai - Google Search

  http://www.google.com.au/search?q=christmas+tree+in+Dubai&hl=en-AU&gbv=2&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiYoPaIl5HRAhXJGJQKHeLPAhsQsAQIGg

  W Indonezji mieszka ponad 230 milionow muzulmanow:

  noworoczna.christmas tree indonesia - Google Search

  http://www.google.com.au/search?q=christmas+tree+indonesia&hl=en-AU&gbv=2&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjB_O2hl5HRAhUEFpQKHV0DCiAQsAQIJg
 • @Tiamat 07:15:00
  Boze Narodzenie w wyzwolonym Aleppo:

  Christmas In Aleppo: Photos, Video Show Christians Celebrate Assad Victory In Syria

  http://www.ibtimes.com/christmas-aleppo-photos-video-show-christians-celebrate-assad-victory-syria-2464372

  Boze Narodzenie w Syrii - w Damaszku

  http://sana.sy/en/?p=96606
  Christmas services held in churches across Syria, Patriarch Yazigi presides upon Christmas mass in Aleppo – Syrian Arab News Agency

  http://sana.sy/en/?p=96993

  A TERAZ W USA ZABRONIONO w wielu miejscach OBCHODZENIA BOZEGO NARODZENIA

  6 rzeczy zwiazanych z Bozym narodzeniem i zabronionych w USA :

  1. Swiety Mikolaj
  W Oregonie zabroniono pokazywanie Sw. Mikolaja. (Nawet w Sowietach byl Dziadek Mroz)
  Dyrektor od Human Resource Kona Lew- Williams w Portland zabronil pokazywania Mikolaja uzasadniajac, ze kazdy powinien uszanowac zydowska religie i nie pokazywac zadnych innych symboli.
  2. W USA nie wolno teraz mowic "Merry Christmas" tylko "Happy vacation" (Teksas)

  3. Christmas carols - spiewanie koled i pastoralek (Pensylwania
  4. Choinka (Indiana) Wladze miejskie kazaly usunac krzyz z Choinki
  5. Pokazywanie dzieciatka Jezus z w stajence, w zlobku. (Nativity scene) - strasza procesem sadowym)
  6. Pokazywanie symboli chrzescijanskich - Freedom from Religion Foundation (Fundacja wyzwolenie od religii)

  Six Things Banned For Christmas In America In 2016 | The Daily Caller

  Zabronione rzeczy w czasie Swiat Bozego Narodzenia. (Tylko Chanuka nie jest zabroniona)

  http://dailycaller.com/2016/12/24/six-things-banned-for-christmas-in-america-in-2016/
 • @Tiamat 08:22:19
  (Tylko Chanuka nie jest zabroniona)

  Widać kto tam rządzi i dzieli.
  Wystarczy krótki SPRZECIW, żeby wszystko wróciło do chrześcijańskiej
  normy, do normalności.
  Rządzą anormale LBGT dotowane i popierane przez aparat administracyjny
  i mamy to co mamy.
  Sprzeciw, sprzeciw, sprzeciw i wracamy do normalniości, wystarczy 10 minut, nie więcej.

  -''(podejrzewa się radykalną muzułmańską młodzież z Niemiec) podpaliła miejską, świąteczną choinkę. W Zgorzelcu zdecydowano o sprowadzeniu 100 strażników granicznych, którzy mieli zapewnić bezpieczeństwo w mieście. To wszystko w związku coraz większymi grupami uchodźców którzy przedostają się przez Niemieckie Gorlizt i którzy bez problemu mogą przechodzić przez granicę w całej strefie Schengen. (...)

  To jest niezwykle 'plastyczna' masa ludzka, z którą można zrobic dosłownie wszystko.
  Palenie choinek to pikuś.
  Spodziewajmy się bardziej spektakularnych występów.
  Sorosowi płacą.
 • @Tiamat 07:15:00
  W zyciu nie slyszalam, zeby muzulmanin spalil choinke .==

  Wiele nam sie nie śniło, a jest faktem.

  Przy każdym ''zamachu'' sprawca zostawia dokumienty ze zdjęciami dzieci i teściowej, kota i psa.
  I durnie w to wierzą. Taki świat.
 • @dron67 11:29:31
  Zmartwienie w tym, ze czesto sa prawdomowni

  ISIS straszy atakami na wiernych modlacych sie w kosciolach. Podali nawet liste kosciolow w USA czym zdaje sie chca sprowokowac wierzacych do pozostania w domu. Nie umiem tego nazwac w zadnym ze znanych mi jezykow.

  ISIS Threatens Church Attacks Against Christmas Worshipers - Breaking Israel News

  https://www.breakingisraelnews.com/80744/should-americans-be-afraid-to-go-to-church-on-christmas/#L4qshcE3j8hiz4uY.97
 • Rozbłysk na niebie w momencie katastrofy Tu 154
  https://www.youtube.com/watch?v=FNERSzd6PiI

  W związku z rozbłyskiem prawdopodobieństwo zamachu w samolocie zdecydowanie wzrosło.

  Nie tak dawno przecież John Kirby groził Rosji, że będą spadać jej samoloty.

  Być może, jak w przypadku zamordowania rosyjskiego ambasadora w Turcji - to zemsta za Aleppo, a zwłaszcza za fakt, że Rosja trzyma jeńców - zachodnich instruktorów, którzy szkolili An Nusrę i innych dżihadystów w Aleppo. Oprócz rozbłysku za wersją zamachu przemawia jeszcze nagła utrata łączności z wieżą i duży zasięg rozrzuconych fragmentów samolotu (ok 1 km). No i oczywiście to, że - zamach od razu oficjalnie wykluczyli.
  Zdjęcia rozbłysku wykadrowane
  https://yadi.sk/i/0jNAZA8b34vSdt
  https://yadi.sk/i/MtoaDqLa34vT7d
  https://yadi.sk/i/q5WRNtfZ34vTFq

  Jawna zemsta, Rosjanie powinni być cierpliwi..
 • @dron67 11:29:31
  tego faceta z Tunezji, ktorego nie mozna bylo deportowac bo nie mial dokumentow, to znalezli jego paszport pod siedzeniem kierowcy w tej ciezarowce w Berlinie.
  Wiec widac, ze ten przestepca z Tunezji liczyl na to, ze tego pasportu pod siedzeniem nikt nie bedzie szukac, wiec sie moze kiedys jeszcze komus przydac.
  Zastanawia mnie dlaczego sobie wybrali faceta z Tunezji.
  Bo jakos tak sie sklada, ze za kazdym razemto jest z takiego kraju, z ktorym jestesmy na bakier. Te niemieckie baby byly gwalcone przez Syryjczykow, a wczesniej za wszystkie dranstwa popelnione w Europie odpowiadali ci z Pakistanu a i z Sudanu - po dranskim podziale Sudanu..
  Teraz mamy na pienku z Tunezja bo sie buntuja z powodu tej rwwolucji co im Izrael zaserwowal.

  Sa tacy, co sie zastanawiaj co sie podzialo ze zlotem i w ogole pieniedzmi sklradzionymi w iraku. Czy to przypadkiem ISIS sobie nie przywlaszczyl. A zginely tony zlota.
  Did Saddam's money become ISIS trust fund? - Fort Russ

  Czy pieniadze Sadama Husseina zostaly "przenaczone" na Fundusz ISIS?:

  http://fortruss.blogspot.com.au/2015/10/did-saddams-money-become-isis-trust-fund.html
 • Czy to Clintonowa?
  Ruslan Ostaszko sie zastanawia, czy to przypadkiem nie Clintonowa stoi za zabojstwem rosyjskiego ambasadora.
  Zawsze - pisze Ostaszko- podobno nalezy szukac w takich przestepstwach dwoch rzeczy: Motywu i mozliwosci popelnienia przestepstwa.
  Wiec byc moze istnieje prawdopodobienstwo, ze Clintonowa- kandydatka do prezydentury, miala nie tylko powody - chocby najbardziej irracjonalne, zeby nie cierpiec Rosji i miala dostep do narzedzi zbrodni. Jej zupelnie fanatyczna bezzasadna nienawisc do Rosji mogla wywolac chec osobistej zemsty.
  Ale zacznijmy od tego, czy miala mozliwosci, zeby sie zemscic i zorganizowac zamordowanie rosyjskiego ambasadora?
  Zdaniem Ostaszko - miala. A to przez Fethullaha Gulena - ktorego od samego poczatku podejrzewa sie o wspoludzial a nawet zorganizowanie zamachu. Gullen tez mial powody, bo mu sie zamach nie udal. . Duzo linkow prowadzi do USA. A organizacja Gullena jest bardzo popierana przez CIA i Departament Stanu USA.
  Wiec jest mozliwe, ze morderca mogl wspolpracowac z organizacja Gullena.
  Organizacja Gullena ma pelne poparcie finansowe, organizacyjne i prawne w USA.
  Turcy od samego poczatku podejrzewaja Gullena o wspoludzial lub nawet zorganozowanie zamachu na zycie Andreja Karlowa.
  Jest mozliwe, ze zamachowiec (zdaniem wladz tureckich) pracowal dla Gullena ale Gullen ma poparcie w CIA, ktore za wszelka cene chcialo wepchnac Hillary Clinton na tron prezydencki.
  Prawdopodobnie zabojstwo Karlowa mialo przypominac Amerykanom amerykanskiego ambasadora Stevensa w Bengazi i pokazac, ze elita amerykanskiej polityki dalej jest przy wladzy. (Rosjanom moze przypominac Gribojedowa, o ktorym Amerykanie nie slyszeli)
  Nikt nie skorzystal na smierci rosyjskiego ambasadora - morderstwo bardziej przypomina mafie ponadpanstwowa, ktora chce pokazac, zarowno przeciwnikom jak i poplecznikom pani Clinton, ze jeszcze maja moc w kraju.
  No wiec Clinton miala osobiste powody za utracona elekcje, ktorej do tej pory przezyc nie moze i miala narzedzie zbrodni: Gullen i CIA.

  Byc moze nigdy nie dowiemy sie prawdy. Ale dla USA smierc Ambasadora Stevensa w Bengazi , ktory przekazywal bron syryjskiej "opozycji" Free Syrian Army bez zgody Kongresu- jest wielka plama w amerykanskiej historii.
  Putina juz sie oskarza, ze nie zagwarantowal nalezytej ochrony swojemu ambasadorowi.
  Chodzilo o wywolanie efektu- bo nie ma najmniejszego porownania miedzy otwarciem wystawy fotograficznej a dostarczaniem broni terrorystom.
  Sprawa pozostaje do dyskusji bo nie mamy zadnych dowodow.

  Plotting a Russian Benghazi: Is Hillary Clinton behind Ambassador Karlov's murder? - Fort Russ

  http://www.fort-russ.com/2016/12/plotting-russian-benghazi-is-hillary.html
 • Szwedzkie miasta mają przygotować się na wojnę z Rosją
  Prosze zobaczyć co pedofillsko-pedalska nowoustrojowa ''ideologia''
  potrafi zrobić z normalnym euro-pejskim krajem:

  https://radtrap.wordpress.com/2016/12/26/szwedzkie-miasta-maja-przygotowac-sie-na-wojne-z-rosja/

  Ale jak zgwałcony Szwed-idiota próbuje usprawiedliwiać gwałciciela prostaka, to tak musi się skończyć. Cudów nie ma, są tylko znaki.
 • @Katana 15:50:47
  Pomyślnego Nowego Roku życzę :)

  Pozdrawiam.
 • @Repsol 03:20:02
  Witam :)

  Pomyślnego Nowego Roku Ci życzę
  i Małżonce też :)

  PS. Mam nowy (stary) komputer.
  Przyspieszenie pięciokrotne.
 • @Tiamat 08:22:19
  "Boze Narodzenie w wyzwolonym Aleppo;
  "A TERAZ W USA ZABRONIONO w wielu miejscach OBCHODZENIA BOZEGO NARODZENIA". -

  --- A tak znacznej większości ludzi z Zachodu (i z Polski) wydaje się, że żyją w jedynie wolnym świecie.
 • @dron67 11:29:31
  "Przy każdym ''zamachu'' sprawca zostawia dokumienty ze zdjęciami dzieci i teściowej, kota i psa.
  I durnie w to wierzą. Taki świat". -

  --- Dziwne.
  Nie te "pozostawione dokumenty", tylko że ludzie to 'łykają'.
 • @Tiamat 11:47:35
  "Zastanawia mnie dlaczego sobie wybrali faceta z Tunezji". -

  --- Taki im się - po prostu - nawinął.
  Przy okazji testują może inteligencję tzw. opinii publicznej.
 • @All
  Szanowni Czytelnicy,

  nowy (od wczoraj) komputer nie pozwala mi niestety przedrukować najnowszej notki, zamieszczonej na blog.pl, link:

  http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/12/27/co-sie-dzieje-na-bliskim-wschodzie-27-12-2016/

  Jeśli ktoś z Was, zdecyduje się na jej zamieszczenie w portalu neon24.pl na swoim blogu, to na pewno wyrażę swe zadowolenie :)
  Będę oczywiście się starał, by pokonać zaistniałe trudności.
 • Co się dzieje na Bliskim Wschodzie – 27.12.2016. 27 grudnia 2016
  Bashar Ja’afari: Irakijczycy żyli obok siebie tysiące lat, dopóki Mr. Bremer [USA] nie nadszedł i nie odkrył, że już tak razem żyć nie powinni.

  Bashar Ja'afari, Syrian Ambassador to UN.

  http://www.veteransnewsnow.com/wp-content/uploads/2016/12/Bashar-Ja-afari-UN.jpg

  Przemówienie syryjskiego ambasadora Bashara Ja’afari w Instytucie Schillera przy ONZ:

  https://youtu.be/U3LTTbOYVfU

  Część pierwsza, przekład z języka angielskiego:

  W przeddzień 15. rocznicy ataku na wieżowce w Nowym Jorku 9/11, w czasie zebrania Zgromadzenia Generalnego ONZ, Instytut Schillera zorganizował nadzwyczajną konferencję na Manhattanie: „Terroryzm nie zna granic ani tożsamości i dlatego nie może być usprawiedliwiony ani ukrywany”. Przewodniczący konferencji przedstawia ambasadora Syrii: „Naszym ostatnim mówcą, ku zdziwieniu obecnych, jest ambasador Bashar Ja’afari, stały przedstawiciel Arabskiej Republiki Syrii w Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

  Mówi ambasador Ja’afari:
  Panie i Panowie, ogromne dzięki za przybycie tutaj w tę sobotę, gorącą i wilgotną sobotę, żeby posłuchać, co mamy do powiedzenia. Ja wiem, że czasem polityka jest nudna i może też zanudzać słuchaczy, ale problem jest szalenie ważny: dotyczy nie tylko Syrii, ale nas wszystkich – dotyczy USA, Syrii, Iraku, Bliskiego Wschodu, całego Bliskiego Wschodu i całego świata. I będziemy się starać spróbować wyjaśnić pewne sprawy, dodając do tego, co mój szanowny kolega senator Richard Black już powiedział. I do tego co pan Ramsey Clark, również mój wielki przyjaciel, powiedział przed moim przyjściem. Historia nas uczy, że kłamstwa nie są i nie mogą trwać wiecznie. My teraz wiemy z całą pewnością, że liczne tragiczne zdarzenia w historii oparte były na kłamstwie, to znaczy były bezpodstawne i bezzasadne. Mogę wam podać tu setki przykładów. Wiele z nich pochodzi od samej Organizacji Narodów Zjednoczonych, w której to organizacji reprezentuję mój kraj.

  Myślę, że senator Black i pan Ramsey nie zostawili mi wiele do dodania. Niemniej jednak mamy zbyt dużo informacji, którymi chcielibyśmy się podzielić. My możemy godzinami i nawet całymi dniami mówić o tym, co zachodzi w świecie ogólnie, a w Syrii w szczególności – i będziecie zdumieni, ponieważ nigdy nie słyszeliście o tym, o czym chcę wam dziś opowiedzieć. Czuje się bardzo uhonorowany i wyróżniony, że dano mi szansę w tym posiedzeniu przemówić do słuchaczy z tego podium w Kościele św. Bartłomieja na Manhattanie. Przekazuję wam moje szczere pozdrowienia i najlepsze życzenia, i dziękuję Instytutowi Schillera za honor, jaki spotkał mnie i moich kolegów.  Spotykamy się dzisiaj, bo pamiętamy tragedię 11 września 2001. Była to jedna z najsmutniejszych i największych tragedii w całej historii Stanów Zjednoczonych. Była to również bardzo trudna lekcja dla wszystkich narodów i rządów, że terroryzm nie ma granic ani określonej tożsamości i dlatego nie może być usprawiedliwiany ani chroniony czy ukrywany. Mówię o tym dlatego, że senator Black dał do zrozumienia, że są pewne powiązania 9/11 z Arabią Saudyjską. I ja podam za chwilę więcej szczegółów.

  15 z 19-u terrorystów, którzy zaatakowali 9/11 było Saudyjczykami. To nie byli Syryjczycy; to nie byli Irakijczycy; to nie byli Algierczycy. To byli Saudowie. To ci sami Saudowie, stworzeni przez zwany ogólnie wahabizm, który wywodzi swoją nazwę od założyciela tej szkoły myślenia Mohammeda Abdul Wahhaba; wahabizm pochodzi od Abdula Wahhaba, który pojawił się nagle w Hidzazie (stara nazwa Arabii Saudyjskiej). Obecna nazwa kraju Arabia Saudyjska jest fałszywa, bo Saudi pochodzi od nazwiska rodziny al-Saudi. To tak, jakby ktoś zmienił nazwę Stanów Zjednoczonych na Stany Obamy.

  Chodzi o to, że rodzina Saudów ukradła nazwę państwa i zamieniła kraj w prywatną posesję jednej rodziny; po to, by prowadzić własną, rodzinną, bardzo radykalną politykę. Stalo się to pod koniec XVIII wieku. Najśmieszniejsze jest to, że ta szkoła radykalnego myślenia była stworzona i wprowadzona przez ówczesny wywiad brytyjski. Tak więc wywiad brytyjski pomógł w utworzeniu tego bardzo radykalnego ruchu w islamie – oczywiście celowo i z premedytacją. Wiadomo, jak działają Brytyjczycy – nie ma nic za darmo. I natychmiast, w 1815 roku, ten wariat, Abdul Wahhaba, poszedł podbijać Damaszek i Karbalę w Iraku. W Karbali zaatakował świątynie szyickie, a w Damaszku próbował najechać miasto, ale Syryjczycy go powstrzymali i rozgromili pod murami miasta. Wtedy wycofał się i powrócił tam, skąd przyszedł.

  Podaje wam ten wstęp, by pokazać, że ten zwariowany ruch wahabicki nie jest produktem naszych czasów. Istnieje od stuleci, parę razy broniony przez Brytyjczyków, potem przez Amerykanów. To nie dlatego, że oni ten ruch wahabicki kochają, ale ponieważ taki wariacki, radykalny ruch jest bardzo przydatny Amerykanom.

  http://www.globtroter.pl/zdjecia/syria/38455_syria_damaszek.jpg

  Islam to nie Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska – to nie islam. W Damaszku jest największy meczet w Syrii, który nazywa się Meczet Umajjadów [na zdjęciu], w samym środku, w sercu meczetu mamy świątynię św. Jana Chrzciciela. W środku meczetu! Jest to grób św. Jana Chrzciciela w meczecie, który odwiedzają zarówno muzułmanie, jak i chrześcijanie, i gdzie odmawiają modlitwy. Senator Black opowiedział wam o muftim Syrii, tym wspaniałym człowieku. Czy uwierzycie, że politycznym doradcą muftiego jest chrześcijanin? - Doradcą muftiego jest chrześcijanin. Tylko w Syrii. Tylko w Syrii. I dlatego jesteśmy szalenie dumni z naszego sekularyzmu. My jesteśmy z siebie dumni; czy jesteśmy chrześcijanami czy muzułmanami, ale nie jesteśmy gotowi, by stać się takimi wariatami jak Saudowie. I z całą pewnością nie mamy absolutnie nic wspólnego z ich koncepcją religii.

  Notabene, to co robi ISIS i te wszystkie fanatyczne grupy w Syrii i Iraku, które ścinają głowy chłopcom, kobietom i dziewczynkom, odziedziczyli ścinanie głów mieczem od wahabitów. Aż do dzisiaj w Arabii Saudyjskiej, po piątkowych modlitwach, w Saudi Arabii ścinają ludziom głowy mieczem na placu publicznym. Aż do teraz! To nie tylko ISIL. W samej Arabii Saudyjskiej, w każdy piątek, po odmówieniu modlitw, mieczem ścinają ludziom głowy, publicznie. To jest nic nowego i to nie ISIL. ISIL nie jest czymś nowym. ISIL istnieje od wieków, wprowadzone przez Saudów. I to dlatego ich bronią, chronią i zbroją, i finansują.

  Większość z nas na tym świecie uwierzyła, że po czarnym dniu 9/11 zostanie utworzony zjednoczony front międzynarodowy,skierowany przeciw terroryzmowi. O ile pamiętacie, myśmy wszyscy byli bardzo optymistyczni w tym czasie, że w końcu jakoś wspólnie będziemy zwalczać terrorystów i ich założycieli, protektorów i przywódców, i ich duchowych przywódców. Na nieszczęście, co się potem stało, to była inwazja na Irak. No więc, jeśli Saudowie zaatakowali Nowy Jork, i dwa wieżowce, to dlaczego napadać na Irak? - Jeśli głównym powodem była zemsta za 9/11, i wszyscy wiemy, i wiedzieliśmy wtedy, że to była konspiracja saudyjska – no to dlaczego trzeba było zaatakować Irak?

  Irak jest państwem sekularnym tak jak Syria. Syria, Irak, Algieria to trzy państwa, które maja sekularne rządy w całym arabskim świecie. Irak teraz zniknął z pola widzenia. Irak stal się centrum międzynarodowego terroryzmu, po tym jak George Bush wprowadził tam ‚wolność’.
  Algieria… znacie Algierię. Była ‚testowana’ już przed nami, na początku lat 90-tych. Wysłali im wczesną arabską wiosnę, ale się nie udała, dzięki Bogu. I teraz tylko Syria została, i ostatnio Egipt, i to dzięki temu, że wywalili Morsiego, który należy do tej samej rodziny radykalnego ruchu muzułmańskiego. I to nie jest islam; chodzi o ruchy radykalne, które udają i wmawiają, że reprezentują islam, co jest nieprawdą.

  Islam stał się przedmiotem wielkich manipulacji. Bardzo poważnym i intratnym biznesem. Teraz każdy robi dość łatwo wielki biznes na islamie i spróbuje to wyjaśnić. Tu nie chodzi o politykę. Wszyscy mamy dość polityki. I ja też mam dość polityki. To jest o geopolitycznych rozmiarach, rywalizacji, konkurencji, dominacji.
  No więc powiedzieliśmy, że to, co się niestety stało, to inwazja Iraku pod pretekstem zwalczania terroryzmu. I to była najśmieszniejsza część historii. George Bush, gdy napadł na Irak opowiadał, że zwalczał terroryzm i chciał zniszczyć broń masowej zagłady, którą Irak rzekomo posiadał… znowu jeszcze jedno kłamstwo. To znacie. Ale pozwólcie, że opowiem historię, której byłem świadkiem.

  Pracuję w ONZ i wiem, o czym mówię, ponieważ ja tam bylem. Jest to historia, której nie usłyszycie w oficjalnych mediach, jakby powiedział senator Black. Po napadzie na Irak Narody Zjednoczone – pod presją ze strony Tony Blaira i Georga Busha – wysłały tzw. komisję śledczą pod nazwą UNSCOM pod przewodnictwem szwedzkiego naukowca, żeby stwierdzić istnienie broni masowej zagłady. Celem tego było pokazanie tzw. międzynarodowej społeczności, że napad na Irak był w pełni uzasadniony. ‚Bo naturalnie jest broń masowej zagłady w Iraku i mamy tę broń znaleźć i pokazać światu’.

  No więc utworzyli tę komisję śledczą i wysłali do Iraku. Oczywiście, gdy mówię o komisji, to mam na myśli setki ludzi opłaconych przez podatnika irackiego, przez irackie mienie zamrożone przez ONZ. Miliardy dolarów wydano na działanie tej komisji z kieszeni podatnika irackiego. Ta komisja ‚badała’ obecność tej broni w Iraku od 2003 do 2008, i w 2008 roku należało zamknąć dochodzenie, bo okazało się, że nie bardzo jest co pokazać: kłamstwo było tak wielkie, że nie dało się go przełknąć w żaden sposób ani podać publice. Powołano więc Radę Bezpieczeństwa i poproszono komisję, by przedstawiła swój ostateczny raport o wynikach swoich badań.

  Ale ciekawy jest fakt, że ostateczny raport nie zawiera żadnej informacji o posiadaniu broni masowego rażenia przez Irak. Komisja nie znalazła żadnej takiej broni, a nie mogła powiedzieć: „Przepraszamy panów dżentelmenów z Rady Bezpieczeństwa, ale nie znaleźliśmy żadnej broni masowej zagłady w Iraku” – Byloby to wielkim zaprzeczeniem medialnej propagandy autorstwa Georga Busha i Tony Blaira. Więc członkowie Rady Bezpieczeństwa mieli ogromny dylemat. Musieli zamknąć wyniki dochodzenia i ukryć raport, ponieważ całe przedsięwzięcie było ogromnie kosztowne, a Irak już był innym Irakiem, więc był najwyższy czas, by zakończyć jakoś tę całą hecę.

  No to, co robić? Zwołano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa o północy. Tak, o północy. Nie było nikogo poza 15 członkami Rady Bezpieczeństwa. W ciągu kilku minut prezydent rozpoczął zebranie i powiedział: „Przyjęliśmy raport komisji” – ale nie wspomniał, czy komisja znalazła coś czy nie. Problem już nie istnieje. Ale co zrobić z archiwami komisji. To znaczy, jak przechować na wieczną pamiątkę treść i konkluzję tego raportu? Zachować w archiwach, żeby był dostęp do raportu? – Toż to byłby wielki skandal.

  Słuchajcie uważnie, panowie i panie, Rada Bezpieczeństwa postanowiła cały wieloletni dorobek komisji włożyć do archiwum – to jest do żelaznych pudeł, ognioodpornych z zakodowanymi zamkami, których kod zna tylko sekretarz generalny. To raz. A dwa, te żelazne klatki mogą być otworzone dopiero za 60 lat! Jestem pewien, że nie słyszeliście tej historii. Nikt by wam tego nie powiedział. To jest to, co się zdarzyło.

  W taki to sposób ubili dochodzenie o powodach inwazji na Irak. I teraz nikt z nas, na tej sali, nie jest w stanie czekać 60 lat, by ujawnić to wielkie klamstwo. I za 60 lat będzie za późno, by ukarać winnych. Nie będzie już Georga Busha ani Tony Blaira. Ale były trzy miliony zamordowanych Irakijczyków, milion wdów irackich, miliony osieroconych Irakijczyków, miliony uchodźców na świecie. I cały Irak został zniszczony. Plus setki miliardów dolarów, które stanowiły majątek Iraku za granicą – zniknęły. Wyparowały. Podobnie jak 800 milionów dolarów Libii. Nikt nie wie, gdzie się podziały te pieniądze. 800 milionów dolarów w samej tylko Libii.

  http://www.rp.pl/storyimage/RP/20140615/swiat/306159983/AR/0/AR-306159983.jpg&MaxW=980&imageversion=MainTopic1

  Irak – taką wolność i demokrację przynieśli jankesi

  W rezultacie inwazji na Irak wymordowano miliony cywilów, zniszczono infrastrukturę i zniszczono państwo. I co gorsze, przekształcono Irak w międzynarodowe centrum islamskiego terroryzmu. Mówię o tym, bo wszyscy tak zwani przywódcy ISIL wyrośli w amerykańskim więzieniu w Iraku. Wszyscy. Zaopiekowali się nimi amerykańscy żołnierze w Iraku. A więc wiedzieli, jak bardzo są niebezpieczni i nie potraktowali ich tak, jak sobie na to zasłużyli? Dlaczego? - Bo Mr. Bremer uparł się, by podzielić Irak według religijnej, wyznaniowej zasady.

  Irakijczycy żyli obok siebie tysiące lat, dopóki Mr. Bremer nie nadszedł i nie odkrył, że już tak razem żyć nie powinni. „My musimy podzielić ten kraj – przyznać część sunnitom, część szyitom, część Kurdom, inną część Asyryjczykom itd. itp. Czy to oznacza, że Irakijczycy byli ogłupionymi durniami, bo żyli w zgodzie razem koło siebie przez tysiące lat, zanim przyszedł Bremer?

  Subject: Chilling Speech by Syrian Ambassador to UN | Veterans News Now,
  http://www.veteransnewsnow.com/2016/12/21/chilling-speech-by-syrian-ambassador-to-un/

  Przetłumaczyła: Tiamat

  Drugą część przemówienia Bashara Ja’afari przedstawię w najbliższym czasie (ZB).
 • Niemiecki rząd tworzy „ministerstwo prawdy”
  Opublikowano: 25.12.2016 | Kategorie: Media, Świat komputerów, Wiadomości ze świata

  Termin „fake news” jest stosunkowo nowy. Jego pojawienie się może być równie niebezpieczne co tzw. mowa nienawiści. Te dwa terminy mają wspólny mianownik – jest nim ograniczenie wolności słowa. Następcy Goebbelsa chcą utworzyć nowy organ, który zajmie się wyłapywaniem i zwalczaniem „fake news”, czyli informacji, które w ich mniemaniu są fałszywe.[ZNZ]

  Z inicjatywą w tej sprawie wyszło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zwrócono uwagę na możliwość wpływania na wyniki wyborów poprzez działania propagandowe z zagranicy. W tym kontekście wskazuje się na wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA, co według niemieckiego a także obecnego amerykańskiego rządu miało dojść za sprawą Rosjan i kampanii „fake news”.[ZNZ]

  Niemcy proponują więc aby szybko utworzyć centrum ds. zwalczania fałszywych informacji w sieci. Zdaniem rządu, przyszłoroczne wybory są zagrożone i podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, uwielbiana przez George’a Sorosa Angela Merkel może przegrać walkę o reelekcję a do władzy dojdzie ktoś spoza kliki. Niemcy domagają się również aby portal społecznościowy „Facebook” zaangażował się wreszcie w usuwanie nieprawdziwych informacji.[ZNZ]

  Dość łatwo można zauważyć, że obecne władze, czy to w USA, czy w Niemczech, wymyślają kolejne terminy aby nie spaść ze stołka. Przez mowę nienawiści nie wolno np. potępiać polityki migracyjnej Merkel, bo to automatycznie podciągane jest pod rasizm. Teraz przyszedł czas na „fake news” i wszechobecnych rosyjskich hakerów oraz agentów, którzy świadomie lub nie, rzekomo wykonują polecenia z Moskwy. Walka z fałszywymi informacjami w sieci to kolejne narzędzie do ograniczenia wolności słowa, gdyż pozwoli blokować wiadomości niezgodne z oficjalną linią propagandową rządu.[ZNZ]

  Z kolei w 2017 roku Departament Obrony USA otrzyma pieniądze na utworzenie specjalnego ośrodka ds. walki z zagraniczną propagandą. Barack Obama podpisał w piątek odnośną ustawę.[SN]

  Zgodnie z art. 1259C ustawy, państwo wydziela z budżetu środki na utworzenie ośrodka, który będzie „prowadzić i koordynować działania w zakresie monitoringu zagranicznej propagandy i wysiłków podejmowanych w celu szerzenia nieprawdziwych informacji mających za zadanie podkopania interesów narodowych USA”. Dany ośrodek będzie „zajmować się opracowaniem strategii walki z takimi działaniami”.[SN]

  Do kompetencji ośrodka będzie należeć m.in. „udzielanie grantów na wsparcie grup społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzy, organizacji pozarządowych, prywatnych przedsiębiorstw, a także instytucji akademickich zajmujących się analizą, zbieraniem informacji w walką z zagraniczną dezinformacją” — czytamy w ustawie budżetowej.[SN]

  Autorstwo: John Moll [ZNZ], Sputnik [SN]
  Źródła: ZmianyNaZiemi.pl [ZNZ], pl.SputnikNews.com

  http://wolnemedia.net/w-niemczech-powstanie-ministerstwo-prawdy/
 • @Husky 07:03:03
  Bardzo dobry tekst.
  Tylko kto to przeczyta?....
 • Izraelski minister do francuskich Żydów: uciekajcie z Francji
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Izraelski-minister-do-francuskich-Zydow-uciekajcie-z-Francji,wid,18653959,wiadomosc.html
 • @Husky 07:03:03
  "Ci się dzieje na Bliskim Wschodzie...". -

  --- Serdecznie Panu dziękuję za przedruk notki. To jest jakieś wyjście.
  Możliwe, że następną notkę opublikuję w dwóch zdaniach (lead działa), a pod tym krótkim tekstem wkleję całą notkę jako 1. komentarz. Nie wyjdą mi oczywiście zdjęcia.
  :)
 • @dron67 13:27:04
  Niemiecki rząd tworzy "ministerstwo prawdy". -

  --- I tak szczytne idee wolności słowa schodzą na psy.
 • @dron67 13:27:50
  "Tylko kto to przeczyta? -

  --- Są kłopoty, ale to się jakoś wyprostuje. Albo Repsol pomoże, albo syn, ale on przyjedzie za około miesiąc.
 • @dron67 13:35:22
  "Izraelski minister do francuskich żydów: uciekajcie z Francji".-

  --- Te apele do żydów powtarzają się ostatnio dość często.
  Ot, taka gra w celu osiągnięcia określonych celów.
 • Demografia polski i plan Himlera - Józef Kossecki i Adam Wielomski
  https://youtu.be/t-CSOeKKdgg
 • @dron67 13:27:50
  No widzisz ale zmyłka 8-))))
 • Roman Taskajew (pilot oblatywacz) o katastrofie
  Trudno wyobrazić sobie taką awarię maszyny, żeby pilot nie mógł krzyknąć ani słowa. Oni mają to owe krwi, żeby natychmiast o wszystkim meldować. Nastąpiło coś takiego, że wszystkich sparaliżowało. Wersja zamachu wydaje się być prawdopodobna. Samolot nie mógł być na dużej wysokości ale około pół kilometra po 2 minutach po starcie, rozrzut fragmentów samolotu jest więc zbyt duży (1 km). Oficjalnie nie mówi się o zamachu - chodzi o to żeby nie psuć opinii lotniska Soczi i oczywiście o kwestie polityczne (krytyka ingerencji Rosji w Syrii).
  https://youtu.be/kjNR_bGe9Eo

  http://antymajdan2.blogspot.de/2016/12/154.html
 • Jak Zachód zrobił Polskę w konia (dr Jan Przybył, Marcin Janowski, Józef Białek)
  https://youtu.be/UDtKD8LO1Xk

  W kolejnym odcinku serii „Polska bez znieczulenia” dr Jan Przybył, Marcin Janowski i Józef Białek przedstawiają rezultaty transformacji gospodarczej w Polsce po 1989 roku a także wyjaśniają:
  Dlaczego Polska już nie jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych krajów świata?
  Dlaczego Polacy mało zarabiają, chociaż ciężko pracują?
  Dlaczego Polaków nie stać na posiadanie dzieci i polski naród wymiera?
  Dlaczego w Polsce nie ma pracy dla ludzi wykształconych?

  KOmentarze:
  -''artem20123 miesiące temu
  a czy afrykański pomór świń, który ciągle wykrywają w Polsce, nie jest powiązane z tym co mówi Pan na początku materiału mówiąc o likwidacji polskiej żywności? (Czy ten pomór nie jest w jakiś sposób sztuczny lub "zaprogramowany" - w sensie że ktoś macza w tym palce)

  A propos pomoru świń to o dzikach powiem. Na początku lat 90-tych zakazano exportu dzika na zachód gdyż zarzucano pomór świń. Cena tego zwierza spadła do 1,5zł za kilogram. Dzik dalej był wywożony na zachód lecz w tej atrakcyjnej cenie był tutaj kupowany a w Niemczech sprzedawany w cenie wspaniałej dziczyzny 15 EUR za kilogram. Złote pałace tam powstały na polskim dziku. I tak jest ze wszystkim.

  Piotr Knapczyk1 miesiąc temu
  W 1993 roku miałem firmę którą wraz z kolegom zbudowaliśmy dosłownie z niczego. Po silniki i drobne maszyny jeździliśmy pociągami i autobusami. Nie mieliśmy czasami na fajki. Zaczęła się współpraca z podobnymi firemkami które produkowały różności na rynek rosyjski. Systematyczny odbiór towarów, płatność gotówką, niebotyczne ilości i ciągle mało. Zawsze gotówka, uśmiech, serdeczność. Firma (z niczego) rozwinęła się i przynosiła duże zyski. Zaczęliśmy zatrudniać ludzi bo nie mogliśmy sami przerobić tych zamówień. Ciężko było wtedy znaleźć człowieka do pracy gdyż w moim rejonie wszyscy klepali coś do Rosji. W szopkach, garażach, piwnicach, żyrandole, deski do prasowania, suszarki, wózki dziecięce, bagażowe, kwietniki, mydło i powidło! Nadszedł akces do UE a wraz z nim Balcerowicz. UE naciskała na uszczelnienie granic z Rosją, cła, wołczery i inne niedogodności. Zazdrościła nam tego rynku, tej słowiańskiej współpracy, tego bogacenia się tego szczęścia z roboty od rana do wieczora ale za konkretną kasę.
  Zabrali nam to! Zniszczyli i to dosłownie pociągnięciem pióra Balcerowicza. I wszystko to padło dosłownie z dnia na dzień!! Zaczęły się zaległości w ZUS, komornicy, nerwy, zawały, samobójstwa i kupa innego gówna!!!! Po co Balcerowicz i inna żydowska agentura typu Nowak i inne blade huje pojechali teraz na UKRAINĘ? Ukraińcy gdyby byli mądrzy to by ich od razu zajebali. A tak czeka ich to co nas. ROSJO I KOMUNO I REŻIMIE I PZPR WRÓĆ!!!!!

  Marcin Ł.8 miesięcy temu
  mam 27 lat, pochodzę z miasta Kozienice
  Tu panowie podają firmę Duńską co zapowiedziała po wykupieniu polskiej firmy jej zamknięcie, otóż ta firma znajdowałą się w Kozienicach koło elektrowni, nazywała się PREFABET. Fabryka zajmująca się produkcją pustaków z popiołów ze spalanego węgla z elektrowni Kozienice.
  Kiedyś w Kozienicach, mieśćie wedle wikipedii 18 tysięcznym było bardzo dużo fabryk i przetwórni. Teraz jest kilka małych piekarni, mleczarna przed którą powiewa flaga szwedzka, oraz fabryka sprzętu biurowego ESSELTE.
  Kiedyś była fabryka sprzętu radiowego, jakieś układy scalone do telewizorów i radia. była fabryka mebli, fabryka choinek. fabryka słupów takich co oświetlają ulice miast. oraz elektrownia

  Dziś gdyby nie elektrownia bylo by całkiem umarłe miasto. Ale i do tego chcą się dobrać.
  Pamiętam jeszcze w latach 2000-2005 jak do szkoły chodziłem było bardzo dużo ludzi, młodych. Do mojego gimanzjum chodziło 800 osób. dwa gimanzja w mieście dwie podstawówki i dwa licea i było pełno młodych ludzi. Jak jeszcze do liceum chodizłem (2007-09) było od A do H klasy. Teraz jak od A do C sklecą to jest dobrze, zwyczajnie NIE ma ludzi młodych. Wszyscy znajomi wyjechali albo do Warszawy albo Krakowa albo za granicą. Oto nasz los, Polski.
  Wyludniała kraina która zarośnie lasami, moczary, bagniska, jeziora gdzie na łono natury bęą przyjeżdzać niemcy francuzi czy włosi czy angole, bo u nich nie ma takich atrakcji pryzrodniczych bo jest przemysł i rolnictwo==
  (...)
 • Hazin o Ukrainie. Nowy podział wpływów. Polska.
  (...)
  -”Natomiast 4 -5 obwodów zachodnich powinno się oddać Polsce, całą tą banderowszczyznę. Ponieważ nowy polityczny podział świata zakłada, że Polska także przypada nam, więc powinniśmy jakoś zapewnić sobie lojalność Polski. No i też powinniśmy czymś zająć Polskę. Polacy będą mieli zajęcie na 200 lat i będą nam wdzięczni i lojalni. Kiedy ja to powiedziałem moim kolegom w Polsce oni stwierdzili, że im bardzo źle życzę. Ale kiedy dopytałem czy jeśli Polsce zaproponuje się te obwody – to czy ona to weźmie? Oni odpowiedzieli, tego nie powinno się brać ale my weźmiemy.
  (..)

  http://antymajdan2.blogspot.com/2016/12/hazin-o-ukrainie-nowy-podzia-wpywow.html
 • @dron67 13:05:52
  Nie zarosnie lasami bo te tez wycinaja.
 • Informacje
  1. Pojawił się właśnie na You Tube nowy filmik: „Aleksander Jabłonowski, rusofobia geneza wirusa – Maciej Poręba”.
  Oglądałem, polecam! Bardzo potrzebny temat.

  No i...

  2. Groźba wojny NATO przeniesiona 300 000. człowiek na rosyjskiej granicy (?!!!)
  Polski tytuł z translatora, Tytuł w org.
  „Kriegsgefahr NATO verlegt 300 000 Mann an russische Grenze”

  https://www.youtube.com/watch?v=EwifaYNMe0E&t=0s

  I tu właśnie odnośnie punktu 2. do Pana, p.Zygmuncie prośba a może nawet apel:
  -Zalinkowany filmik jest po Niemiecku, b. proszę to obejrzeć/sprawdzić bo ja jedynie posługiwałem się translatorem i mogłem coś namieszać, a już sam tytuł jest PORAŻAJĄCY.

  300 000 żołnierzy przy rosyjskiej granicy???

  Ja mam tylko nadzieję, że jest to jakiś błąd i chodzi tutaj może o 300, albo co najwyżej 3000 osób.
  Pozdrawiam

  Ps. Powyższe info. pozwoliłem sobie wstawić na Pana blogu.
 • @dron67 13:05:52
  "... zwyczajnie NIE ma ludzi młodych. Wszyscy znajomi wyjechali albo do Warszawy albo Krakowa albo za granicą. Oto nasz los, Polski". -

  --- Wyjeżdżają, uciekają, są wyganiani, bo jak nazwać politykę, która wymusza emigrację. No i jest jeszcze jedna - główna przyczyna - mało dzieci się rodzi od ponad 25 lat, coraz mniej.
 • @javox 02:49:38
  "Kriegsgefahr: NATO verlegt 300 000 Mann an russische Grenze”. - Tłum.: "Zagrożenie wojną: NATO przemieszcza 300 000 żołnierzy nad rosyjską granicę". -

  --- Tak, tytuł jest porażający. Tak mówi sekretarz gen. NATO Stoltenberg brytyjskiej gazecie "The Times". Chodzi o przemieszczenie wojsk do krajów nadbałtyckich. Informację potwierdzam na podstawie niemieckich napisów na dole filmu (bo głosu też na razie nie mam).

  Pozdrawiam Pana.
 • @Tiamat 16:51:43 and @All
  Za pół godziny przeniosę do kokpitu przetłumaczoną przez Panią drugą część przemówienia syryjskiego ambasadora. Zapewne za 24 godziny notka będzie gotowa. Już Pani wie, że mam techniczne problemy z przedrukowaniem notki tu w NEON-ie. Jutro zrobię chyba tak: napiszę dwu-zdaniową notkę, kierując Czytelników na 1. komentarz, który będzie faktyczną notką. Zapewne nie wyjdą zdjęcia.
 • @zygmuntbialas 03:43:11
  Wzruszajace sceny z Aleppo. Mozna nie byc bardzo religijnym ale warto zobaczyc jak islam i chrzescijanie moga zyc razem i dzielic wspolne losy: tragedii i szczescia.
  A do szczescia nam jest potrzebne tylko odrobina wytchnienia i poczucie bezpieczenstwa. Wszyscy przeciez mamy te same marzenia i westchnienia.
  Przypomniala mi sie powojenna Swidnica i sie troche rozczulilam

  Boze Narodzenie w wyzwolonym Aleppo. tego zachodnie media nie pokaza.
  Christmas in liberated Aleppo! Merry Christmas to all!
 • Dr Steve Pieczenik. DRUGA AMERYKAŃSKA REWOLUCJA.
  https://youtu.be/L1vJ3GRz5Jg
 • @zygmuntbialas
  Uff.., nieco mi ulżyło :) Najbardziej obawiałem się tego, że to przemieszczenie 300 000 żołnierzy ma nastąpić w trybie nagłym - alarmowym. A to mogło oznaczać tylko jedno, to najgorsze.

  Dziękuję za tak błyskawiczną odpowiedź (godz.03:32:30)! To Pan o tej porze jeszcze/już nie śpi, jeszcze/już pracuje? :)
  Pozdrawiam
 • @dron67 13:47:30
  Ten przytoczony przez Ciebie film był w obiegu bodaj już w październiku, a to jak na wielkie tempo dokonujących się na całym świecie wydarzeń i zmian już dosyć dawno temu, i... I jakoś nie widać aby coś się działo z tego, co zapowiada Pieczenik.
  No chyba, że trwa "walka buldogów pod dywanem"?
  Pozdrawiam
 • @Tiamat 12:42:58
  "Boze Narodzenie w wyzwolonym Aleppo. tego zachodnie media nie pokażą". -

  --- Nie pokażą. Czasem jeszcze możemy przeczytać jak wyżej: "Irakijczycy żyli obok siebie tysiące lat, dopóki Mr. Bremer [USA] nie nadszedł i nie odkrył, że już tak razem żyć nie powinni" (Bashar Ja'afari).
 • @javox 17:08:23
  "... przemieszczenie 300 000 żołnierzy". -

  --- Właściwie to powinienem przetłumaczyć i przedstawić w notce jako przykład totalnie głupiej i tępej propagandy zachodniej. Nie znam się na militarnej strategii, ale zdaje się takie przemieszczenie 300 tysięcy chłopa nad północną granicę rosyjską byłoby nowym Debalcewem razy co najmniej 30.
  Tak więc Zachód napina muskuły i straszy ludzi. Chyba o to straszenie idzie.

  Pozdrawiam.
 • Dyplomacja
  Obama nie umie przegrywać. Własnie rozpoczęła się dyplomatyczna histeria w USA - wydalono 35 dyplomatów rosyjskich zamykane są konsulaty.

  http://antymajdan2.blogspot.com/2016/12/dyplomacja.html
 • Katastrofa Tu-154 skutkiem tajnej operacji NATO? Lyuba Lulko
  https://radtrap.wordpress.com/2016/12/29/katastrofa-tu-154-skutkiem-tajnej-operacji-nato-lyuba-lulko/
 • @zygmuntbialas 17:34:23
  Zachodnie media nie pokaza?
  Ja tez nie pokazalam. Widac zmeczenie straszliwymi huraganami u nas zupelnie mnie wykancza. Od tygodnia mamy burze z wiatrami, wiatr z piorunami i okropne naladowanie elektryczne.
  Dlatego prosze mi wybaczyc jak zaczne bredzic. Strasznie nami przyroda poniewiera. 40 stopni w cieniu, jak przestaje padac (na pustyni) to jest tak duszno, ze z domu nie da sie wyjsc.

  No wiec przepraszam,: nie pokazalam tego Aleppo, ktore mnie wzruszylo do lez.

  Christmas in liberated Aleppo! Merry Christmas to all!
 • Dyplomacja "made in USA"
  Bardzo odwazne przemowienie ambasadora syryjskiego w Radzie Bezpieczenstwa z 19 grudnia. Koncze tlumaczyc.
  Pan ambasador w pewnym momencie „wyszedl ze zloconych ram dobrego wychowania”.

  Amerykanie sa w jakims amoku. W Indiach nazywa sie taki stan „monsoon madness” – amok na skutek ogromnego ladunku elektrycznego w powietrzu przed „rozerwaniem ” i chmury i lawina deszczu.
  No wiec Obama nalozyl sankcje na Rosje, 35 rosyjskim dyplomatom w USA, ktorzy wraz z rodzinami maja opuscic USA w ciagu 72 godzin.

  Wscieklosc USA z powodu „Trojki” – Rosja, Iran i Turcja, ktora uzgodnila warunki zaprzestania ognia na Bliskim Wschodzie i te trzy panstwa sa gwarantorem utrzymania pokoju.
  Naturalnie bedzie to bardzo trudne, bo Amerykanie zostali wykluczeni z rozmow, a przeciez dalej maja ambitne plany pozbycia sie Assada.

  Dzis jakis emerytowany general USA bredzil o tym , jak bezuzyteczny jest Assad, ktory nie ma zadnych cech przywodczych i nie potrafi zjednoczyc narodu,.
  Brednie Jankesow przechodza wszelkie imaginacje. USA do tej pory nie moze sie pozbierac po wyborach, ale chce urzadzac wybory w Syrii.. Takie jak w Libii, Iraku i Afganistanie.
  Poniewaz USA nie jest zainteresowane zadnym pokojowym rozwiazaniem na Bliskim Wschodzie dopoki Izrael nie dostanie w posiadanie Wzgorz Golan, na eksploatacje ktorych juz podpisal wiele umow ( i pewnie wzial pieniadze).
  Rurociag, ktory mial przechodzic wlasnie przez Aleppo ( z Kataru przez Syrie, Turcje do Europy – i zdaje sie do Polski ) zdaje sie juz szlag trafil i to jest najwieksza kleska obcych koropracji..
  Stary amerykanski general otwarcie utrzymuje, ze na Bliskim Wschodzie nie ma „politycznych rozwiazan” bo narod syryjski musi sie zjednoczyc przeciwko Assadowi i dopiero wtedy mozna przywrocic biznes do kraju. Bo, najwazniejesze, bredzi dziadyga, zeby Europe uwolnic od wszystkich uchodzcow i sprowadzic do Syrii.
  O rekonstrukcji i odbudowie kraju general nie wspomina..
  Mieszkancy Syrii to dla Amerykanow pospolite bydlo rzezne.

  Władimir Putin: podpisano porozumienie w sprawie rozejmu w Syrii –

  Wiadomości – WP.PL
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Wladimir-Putin-podpisano-porozumienie-w-sprawie-rozejmu-w-Syrii,wid,18656541,wiadomosc.html

  MSZ Rosji: odpowiemy USA w przypadku nowych sankcji – Wiadomości – WP.PL

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,MSZ-Rosji-odpowiemy-USA-w-przypadku-nowych-sankcji,wid,18656017,wiadomosc.html

  Masowe groby z ciałami cywilów odkryte w okolicach Aleppo w Syrii – Wiadomości – WP.PL

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Masowe-groby-z-cialami-cywilow-odkryte-w-okolicach-Aleppo-w-Syrii,wid,18654200,wiadomosc.html

  Ambasador syryjski podaje nazwiska obcych agentow, ktorzy jeszcze 19 grudnia znajdowali sie w bunkrze we wschodnim Aleppo (wiekszosc z Arabii Saudyjskiej)

  https://www.youtube.com/watch?v=bTRccMqEXAE
 • @dron67 01:10:33
  Od dawna wiadomo, ze za zabezpieczenie lotnisk odpowiada firma izraelska, ktora dziwnie otrzymuje kontrakty na lotniskach mimo tragicznych zaniedban: Amsterdam, Warszawa, 3 lotniska w w Nowym Jorku, w Londyskim metro 7/7, Dododemowo, a i zabezpieczala Fukuszime. Wlasciwie wszedzie tam gdzie odbywaly sie katasttrofy.
  Nigdy i nigdzie nie prowadzono dochodzenia w sprawie zaniedban ochrony miejsc i obiektow strategicznych.
  Firma ta zmienia nazwy jak rekawiczki - teraz sie nazywa Gs4) ale zawsze pozostaje ta sama.
  Ostatnio UNICEF w Libanie ( a wczesniej w Jordanii) zrezygnowalo "z uslug" tej znakomitej firmy.

  UN agency in Lebanon drops G4S | The Electronic Intifada

  https://electronicintifada.net/blogs/charlotte-silver/un-agency-lebanon-drops-g4s?utm_source=EI+readers&utm_campaign=49707c7d13-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e802a7602d-49707c7d13-290660781
 • @Tiamat 03:36:39
  Kilka razy probuje przeslac to video i nie przechodzi. Czy ja cos zle robie?

  Christmas in liberated Aleppo! Merry Christmas to all!
 • @Tiamat 03:39:34
  I znowu nie przeszlo. Sprobuje na blogu u p. Zygmunta.
 • @Tiamat 03:41:46
  https://youtu.be/XvulUqRpbm8
 • @dron67 08:48:30
  Wielkie dzieki.
  Radosc i wyzwolenie moze doceniac tylko ten, kto je utracil- i kto utracil bliskich w czasie bombardowania.
  Tak jak ja.
  I tak jak ja sie uratowal w czasie bombardowania.
  Jeszcze raz dziekuje.
 • Wybiurczo trochę
  Namiestnik Rzymu miał mocne powody do zabicia uzurpatora wszak potwierdził swe aspiracje do tytułu króla żydowskiego stąd korona cierniowa , napis na krzyżu jak i kara tj. z gwoździami kończyny przybite standardowo były krępowane . Tego oficjalnie Piłat nie mógł darować. Tak jak Ukraina w świetle ważnych traktatów nie może uznać oficjalnie oderwania Krymu. Mimo że oderwanie spowodowali decydenci ukraińscy.
  Wg badań Polska była nie pogańska i heretycka . Władcy pogański przyjmujący chrzest byli wynagradzani standardowo świętością . Mieszko tego zaszczytu nie dostąpił jako nawrócony heretyk. A tu coś materialnego
  http://www.cerkiew.swidnica.pl/?p=711
  Tu kłaniają się jeszcze twierdzenia niezależnych badaczy o krucjatach na ziemie polskie jak i mnogość kląt kościelnych na Polskę do dziś nie zdjętych. Podatek świętopietrza płacony przez stulecia etc.

  Co do dymitriad to Polska zachowała się podobnie jak Jarosław w czasie rewolty pogańskiej za Bolesława zapomnianego /wyklętego czy Masława
 • @Tiamat 06:27:15
  "Zboczenie antyrosyjskie Polakow polega na tym, ze ich najbardziej oburzyl Putin, kiedy powiedzial, ze rozpad Zwiazku Sowieckiego byl najwieksza tragedia w historii Rosji."

  Oczywiście materialne bodźce w postaci gazu najdroższego w UE przy polskich dochodach są całkowicie pomijalne.

  No i zaszłości gierkowskie budowa naftoportu to pewnie wczesna faza antyrosyjskości.? Prawda jest trywialna, Polska dławiła się z powodu braku ropy naftowej do przerobu i konieczny był import z tzw. wolnego świata a NRD 3-krotnie mniejszy dostawał akurat trzykrotnie więcej ropy do przerobu. A takich spraw mnogo było
  Uchodźcy i prawo ... prawo nakazuje przekraczających samowolnie granicę aresztować lub zastrzelić przy oporze. I karalne jest więzieniem Sugeruję spróbować doświadczalnie na jakiejś granicy Schengen
 • @Herkules 08:42:34
  A nieskończone miłosierdzie ? Tu na ziemi mamy szkółkę i poligon zarazem . Odsiewa się plewy a ziarno wartościowe idzie dalej.

  Czyżby Bóg stwórca, pełen nieskończonego miłosierdzia nakazał Jozuowi ofiarę heram z Jerycha . Nawet naziści zostawili sobie bydło i majątek ofiar . A ówcześni życi zniszczyli wszystko i posypali solą Aby nic nie wyrosło. To jest sprzeczne z przykazaniem miłości .
 • @dron67 09:47:04
  A ci sami przedsiębiorcy płacili polskim pracownikom za miesiąc pracy z nadgodzinami niepłatnymi bądź za stawkę taka samą po 1600 zł . Kto sieje watr zbiera burzę , nie czyń drugiemu jak tobie niemiłe bo sam będziesz tak potraktowany. Zasłużyli po trzykroć
 • @Tiamat 10:16:03
  "Wikingowie podbili Rus Kijowska ale kudy im bylo do Watykanu. Fakt, ze szybko zmienili Ivora na Igora "

  Zaproszeni do władania jak królowie elekcyjni, jak książęta Wielkiego Nowogrodu z założeniem: obcy zatem bezstronni i nie będą faworyzować nikogo z naszych skłóconych plemion/rodów
 • @gnago 21:26:51
  Kto ustala politykę podatkową (koszty pracy), płacę minimalną i pozostałe parametry? ...

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej