Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1242 posty 20454 komentarze

Zlikwidować podatek dochodowy? - 09.08.2017.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Korwin-Mikke i Michalkiewicz wielokrotnie krytykowali podatek dochodowy (często słusznie), ale NIGDY nie zająknęli się w sprawie prawa do kreacji narodowego pieniądza nielegalnie przejętego przez prywatny kartel bankowy.

 Protokół XII: Literatura i dziennikarstwo to dwa najważniejsze czynniki wychowawcze, dlatego też rząd nasz będzie właścicielem większości dzienników. Scentralizuje to wpływ szkodliwy prasy prywatnej, a zarazem stworzy olbrzymi wpływ na umysły. Jeżeli wydamy pozwolenie na 10 dzienników, to sami wytworzymy 30 i będziemy stale utrzymywać ten stosunek. Ogół nie powinien domyślać się tego, wydawane więc przez nas dzienniki będą z pozoru krańcowo przeciwnych kierunków i zdań, co wzbudzi do wydawnictw tych zaufanie i pociągnie do nich przeciwników naszych, nie domyślających się niczego. W ten sposób wpadną oni w nasze sidła i będą unieszkodliwieni. (…) Przeciwnicy nasi będą uważali ową rzekomą opozycję za zwolenników swych i otworzą przed nami karty.

 

Znalezione obrazy dla zapytania prasa amerykańska - zdjęcia

Dzienniki nasze będą przedstawiały kierunki najrozmaitsze: arystokratyczny, republikański, rewolucyjny, a nawet anarchistyczny, będą one posiadały sto rąk, z których każda będzie wyczuwała puls jakiegoś kierunku myśli społecznej. Kiedy puls zacznie bić w sposób przyspieszony, wówczas ręce te zwrócą opinię w kierunku celów naszych, bowiem osobnik podniecony traci rozsądek i łatwo poddaje się nakazom. Głupcy, którzy będą myśleli, że powtarzają zdanie dziennika, reprezentującego ich obóz powtarzać będą nasze myśli lub te, które będą dla nas pożądane. Wyobrażając sobie, że kroczą za organem partii swojej, będą szli za sztandarem, który my im wywiesimy.

Chcąc skierować odpowiednio do tego milicję gazetową, musimy całą sprawę zorganizować ze szczególną dbałością. Pod nazwą centralnego wydziału prasowego stworzymy zebrania literackie, na których agenci nasi będą niepostrzeżenie rzucali hasła i dawali sygnał. Sprzeciwiając się, zawsze powierzchownie, naszym poczynaniom, bez dotykania jednak ich istoty, organy nasze będą prowadziły polemikę bezwartościową z dziennikami urzędowymi jedynie w tym celu, aby dać nam przyczynę do wypowiedzenia się więcej szczegółowo, niż to mogliśmy uskutecznić w pierwiastkowych oświadczeniach urzędowych. Rzecz prosta, iż będzie to z pożytkiem dla nas.

Napaści na nas spowodują jeszcze i to, że poddani upewnią się co do zupełnej swobody gadania, nasi zaś agenci będą mieli podstawy do twierdzenia, że dzienniki występujące przeciwko nam, zajmują się czystą paplaniną, bowiem nie są zdolne znaleźć istotnych przyczyn do rzeczowego obalenia treści rozporządzeń naszych. (…)

Dzięki tym zarządzeniom będziemy w zakresie spraw politycznych, w miarę potrzeby pobudzali lub uspokajali umysły – przekonywali lub dezorientowali, przez drukowanie to prawdy, to znów kłamstw, to pewnych danych – to znów przeczenia im, odpowiednio do tego, czy przyjęto je dobrze, czy też źle. Zawsze jednak będziemy ostrożnie badali grunt, zanim uczynimy krok. Będziemy odnosili nad przeciwnikami naszymi pewne zwycięstwa, bowiem tamci nie będą rozporządzali organami prasy, w których mogliby wypowiedzieć się całkowicie, a to z powodu wymienionych wyżej zarządzeń przeciwko prasie.

Powyższy fragment Protokołów pochodzi najpóźniej z końca XIX wieku, stąd archaizmy w postaci „prasy” zamiast „mass-mediów”, „zebrań literackich” zamiast „demonstracji”, nie ma w nim mowy o Pejsbuku czy Twitterze. Mimo upływu czasu i zmiany okoliczności spowodowanej chociażby postępem technicznym, łatwo się zorientować, że dzisiaj prowadzona jest ta sama polityka. Dzisiejszy postęp techniczny, Internet, w tym YouTube, prowadzenie tej polityki tylko ułatwia.

Aleksander Jabłonowski – Zlikwidować podatek dochodowy!

https://www.youtube.com/watch?v=SG9QSFvm_vQ

0:34 - Podatek dochodowy wymyślono na okoliczność wojny z Meksykiem w 1909 roku. Jeśli jestem w błędzie, proszę wybaczyć.

0:47 - Podatek dochodowy jest nielegalny, sprzeczny z amerykańską Konstytucją.

2:11 - Akcja korwinowców: wystrzelić podatek PIT w kosmos – genialna! Bo co my z tymi pieniędzmi zrobimy? Będziemy inwestować. Tylko my naruszamy system, z czego będzie żył system?

2:27 - Pytanie do AJ: Jeżeli zlikwidujemy podatek dochodowy, to z czego utrzyma się tzw. państwo?

4.05 - Nie jestem ekonomistą, ale są ekonomiści, dopuśćmy ich do głosu, którzy to precyzyjnie wyliczą. Państwo może funkcjonować bez podatku dochodowego. Tylko system nie będzie funkcjonował, system chorego państwa.

4:35 - Kiedyś nie było podatku dochodowego (w Polsce), pamiętacie? W którym roku został wprowadzony podatek dochodowy, ten sławny PIT?

7:31 - Oczywiście jakieś podatku państwo musi mieć. Jakie państwo? Narodowe państwo!

9:45 - Likwidacja podatku dochodowego – TAK.

10:40 - Wręcz precz z podatkiem dochodowym – brawo! Akcja korwinowców – wystrzel PIT w kosmos – bardzo mi się podobała. Poparłem ją…

Znalezione obrazy dla zapytania aleksander jabłonowski

Aleksander Jabłonowski  zawodowo jest aktorem i nie zna szczegółów wprowadzania podatku od dochodów osobistych w Stanach Zjednoczonych, co otwarcie deklaruje. Większość szczegółów nie ma większego znaczenia, przytoczmy te istotne.

Podatek od dochodów osobistych wprowadzono w Stanach Zjednoczonych w 1913 roku. Najpierw konieczna była zmiana Konstytucji, która to Konstytucja pierwotnie zezwalała na pobór podatków federalnych jedynie proporcjonalnie do liczby ludności każdego stanu, co uniemożliwiało wprowadzenie federalnego podatku od dochodów, gdyż ludność różnych stanów osiąga różnej wysokości dochody. XVI poprawka do Konstytucji została uchwalona 13 lutego 1913 roku:  https://pl.wikipedia.org/wiki/16._poprawka_do_Konstytucji_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych

Podatek dochodowy od dochodów osobistych wprowadzono w tym samym 1913 roku. Pierwotnie najwyższa stawka podatkowa, od dochodów od 500 tys. USD rocznie wynosiła 7%. Dochody poniżej 20 tys. USD rocznie podlegały podatkowi o stawce 1%, ang:  https://en.wikipedia.org/wiki/Revenue_Act_of_1913#Income_tax_table_for_individuals  Dzisiejsza wartość dolara amerykańskiego według parytetu siły nabywczej jest przynajmniej 20-krotnie niższa, w dzisiejszych realiach należy przyjąć, że dochody poniżej 400 tys. USD rocznie były wówczas obciążone jednoprocentowym podatkiem liniowym. Historia amerykańskich stawek podatku od dochodów osobistych jest przedstawiona na wykresie:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Historical_Marginal_Tax_Rate_for_Highest_and_Lowest_Income_Earners.jpg

Podatek był progresywny od samego początku i nie jest to negatywne zjawisko. Chyba w każdych warunkach społecznych największe dochody osiągają najwięksi lichwiarze, spekulanci i podobni złodzieje. Jerzy Waszyngton jeszcze przed wyborem na prezydenta był najbogatszym amerykańskim oligarchą, lichwiarzem, spekulantem na ukradzionej indiańskiej ziemi. Po wyborze na prezydenta mógł zwiększyć swoje dochody dzięki wykorzystaniu władzy politycznej w prywatnych interesach. Największe pieniądze zarabiają ludzie, którzy do własnych celów potrafią wykorzystać władzę polityczną czy administracyjną. Czy tacy ludzie, jeśli pozwala im się zatrzymać ukradzione społeczeństwu pieniądze, nie powinni płacić podatku według wyższej stawki? Progresywny podatek to nie jest kara za pracowitość – jak chcą „korwinowcy” i ich naiwni akolici, chyba że przez „pracowitość” rozumiemy oszustwo, kradzież i pospolitą hucpę.

Kontrowersja (eufemizm) dotycząca legalności amerykańskiego podatku dochodowego dotyczy XVI poprawki do Konstytucji z 13 lutego 1913 roku. Art. 5 Konstytucji nakazuje, aby każdą poprawkę do Konstytucji ratyfikowało przynajmniej 3/4 ogólnej liczby stanów, podobno procedura ta w odniesieniu do tej poprawki nie została dopełniona. Jeśli to zasadny argument, to ustawodawstwo bazujące na XVI poprawce z formalnego punktu widzenia nie ma mocy prawnej ,ang:  https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_protester_Sixteenth_Amendment_arguments  Zwykle ten argument, bezskutecznie, podnosiły osoby kwestionujące legalność amerykańskiego podatku dochodowego od osób fizycznych.

W jakim celu został wprowadzony amerykański podatek dochodowy? To wiedza z zakresu politycznej eschatologii niedostępna w podręcznikach. Podatek dochodowy wprowadzono w Ameryce jako dodatkowe obciążenie fiskalne w celu zdobycia źródła na spłatę lichwy od długu publicznego. W latach 1907-13 była to niezwykle istotna kwestia z powodu ukrytych przed opinią publiczną prac nad nową architekturą monetarną Stanów Zjednoczonych. Historię tę ujawnia najpopularniejszy na świecie film dokumentalny „Władcy pieniędzy” (Money Masters) Billa Stilla:

https://www.youtube.com/watch?v=_gFGxy3f2qc

lub

https://www.youtube.com/watch?v=2Wn7Osxq6cQ

W tym samym 1913 roku, 22 grudnia, uchwalona została Ustawa o Rezerwie Federalnej  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_Rezerwie_Federalnej  Ustawa ta przewidywała utworzenie trzeciego już w historii Stanów Zjednoczonych banku centralnego – Rezerwy Federalnej. Rezerwa Federalna to spółka akcyjna, której akcje mogą posiadać jedynie amerykańskie banki, proporcjonalnie do udziału w rynku. Rezerwa Federalna to po prostu administracyjne biuro tamtejszego kartelu bankowego.

Zadaniem Rezerwy Federalnej jest pożyczanie pieniędzy rządowi Stanów Zjednoczonych. Kiedy Departament Skarbu potrzebuje pieniędzy (potrzebuje ich ciągle), to emituje obligacje, w których deklaruje ich wartość nominalną, kupon (oprocentowanie) i termin wykupu. Rezerwa Federalna przyjmuje takie obligacje rządu federalnego i w zamian przelewa na konto Departamentu Skarbu odpowiednią ilość dolarów. Dolarów stworzonych przez Rezerwę Federalną na okoliczność nabycia owych obligacji całkowicie z niczego (ex nihilo). W ten sposób spełniają się słowa Pisma (Pwt 23:20-21,  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=238
Nie będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy, z żywności ani odsetek z czegokolwiek, co się pożycza na procent. Od obcego możesz się domagać, ale od brata nie będziesz żądał odsetek, aby ci Pan, Bóg twój, błogosławił we wszystkim, do czego rękę przyłożysz w ziemi, którą idziesz posiąść. Pwt 15:6,   http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=225
Bo Pan, Bóg twój, pobłogosławił ci tak, jak ci to powiedział. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał; będziesz panował nad wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują.

W realnym świecie rząd federalny może sprzedawać obligacje również bankom komercyjnym, a sama Rezerwa Federalna może kupować rządowe obligacje od innych posiadaczy, w tym od banków komercyjnych. Rezerwa Federalna tworzy pieniądze (dług) dla rządu federalnego, a prywatne banki, akcjonariusze Rezerwy Federalnej, tworzą pieniądze dla Amerykanów, również jako dług obciążony lichwą. Kredyt dla Amerykanów również jest tworzony z niczego, ex nihilo, dzięki mechanizmowi bankowej rezerwy cząstkowej, co również spełnia przywołane słowa Pisma.

Z powyższego wynika że pieniądze na funkcjonowanie rządu federalnego Stanów Zjednoczonych dostarcza Rezerwa Federalna, administracyjne biuro amerykańskiego kartelu bankowego. Pieniądze te są obciążone długiem oraz koniecznością zapłaty lichwy. Lichwę od długu federalnego finansuje podatek dochodowy od osób fizycznych, to dlatego obydwie ustawy, o podatku dochodowym, oraz o Rezerwie Federalnej, zostały uchwalone w 1913 roku.

W realnym świecie ten, kto dysponuje pieniędzmi, ma władzę. W anglosaskim kapitalizmie jest to władza absolutna. To ośrodki interesów stojące za amerykańskim kartelem bankowym decydują, na jakie cele amerykański rząd może wydawać pieniądze. Oczywiście rządowi dużo łatwiej zdobyć pieniądze na kolejną wojnę, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie niż na zasiłki dla ubogich, zwłaszcza dla ubogich „czarnuchów”. Ci, którzy tworzą pieniądze dla rządu federalnego, decydują o kierunkach jego polityki. Dokładnie o tym mówi drugi cytat z Pisma (Pwt 15:6).

Powyżej była mowa o sprzeczności z Konstytucją amerykańskiego ustawodawstwa o podatku dochodowym. Ustawa o Rezerwie Federalnej również łamie postanowienia Konstytucji. Art. 1.8.5. mówi: “Kongres ma prawo do emisji pieniądza (lub: bicia monety), ustalania jej wartości, ustalania wartości zagranicznej waluty oraz ustalania standardów miar i wag".

Według Konstytucji emisja pieniądza to prerogatywa Kongresu. Oficjalna wykładnia mówi, że Kongres scedował to uprawnienie na Rezerwę Federalną. Taka operacja nie mogła mieć miejsca. Organ konstytucyjny, Kongres, nie ma prawa scedować swojego konstytucyjnego uprawnienia i obowiązku na inny podmiot, zwłaszcza na prywatną korporację. Podobnie amerykańscy wyborcy mogliby scedować prawo do wyboru np. prezydenta na Goldman Sachs czy Citibank. Faktycznie mechanizm wyborczy może nawet funkcjonować w ten sposób, jednak z formalnego punktu widzenia jest to ewidentne naruszenie prawa.

Od 1914 roku nikt (a przynajmniej tamtejszy Sąd Najwyższy) nie zauważył oczywistego naruszenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych przez fundament amerykańskiego systemu monetarnego, Ustawę o Rezerwie Federalnej. Tak samo, od 1914 roku nikt nie zauważył, że amerykański podatek dochodowy od osób fizycznych może nie mieć podstaw prawnych. Obydwa „niedopatrzenia” funkcjonują w najlepsze z tych samych powodów, obydwa zostały wprowadzone w interesie amerykańskiego kartelu bankowego, organizacji sprawującej realną władzę w Stanach Zjednoczonych.

To właśnie ludzie kontrolujący kartel bankowy są właścicielami gazet, prasy i stacji telewizyjnych, kontrolują kongresmanów, senatorów i mają do dyspozycji prezydentów, którym pożyczyli czy podarowali pieniądze na kampanię wyborczą (przykład z życia, lista sponsorów Obamy i McCaina: http://www.motherjones.com/politics/2010/10/top-corporate-donors-in-2008-presidential-race/  Sędziowie sądu najwyższego czy każdego niższego są tylko sługusami oligarchów tworzących pieniądze z niczego. Żadna ustawa realizująca interesy tych oligarchów nie może być kwestionowana, dlatego nikt w Stanach Zjednoczonych nie ma odwagi kwestionować konstytucyjności przekazania prywatnemu kartelowi bankowemu prawa do tworzenia państwowego pieniądza. Wszelkie głosy sprzeciwu są skazane na przemilczenie.

W Polsce współczesny podatek dochodowy został wprowadzony w 1991 roku. Wcześniej również funkcjonował podatek dochodowy, jednak był dużo lepiej skonstruowany, niezauważalny dla zwykłego człowieka pracy. Pracodawcy płacili podatek od funduszu płac, nie było rocznych zeznań podatkowych i całego terroru i folkloru z nimi związanego. Podatek dochodowy w Polsce jest tak skonstruowany, że płacą go głównie ludzie biedni. Ludzie bogaci podatku nie płacą lub płacą według niższych stawek, częściowo dzięki licznym lukom kreowanym i tolerowanym przez centralną administrację skarbową. Przykładowo Mateusz Morawiecki, zarabiający miliony lichwiarz, płacił podatek w Polsce tylko od pensji wypłacanej w Polsce przez bank, podczas gdy większą część wynagrodzenia takich osób można było skonstruować jako nie-osobiste dochody za granicą (Szwajcaria, Luksemburg, itp.) nie podlegające polskiemu (i zwykle żadnemu) opodatkowaniu.

W Polsce nie kwestionowano konstytucyjności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako takiej. Ustrój monetarny obowiązujący w Polsce, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, łamie postanowienia Konstytucji. Art. 227.1. mówi: „Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza".

W Polsce, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, banki udzielające kredytów tworzą pieniądze z niczego dzięki mechanizmowi rezerwy cząstkowej. Banki tworzą pieniądze z niczego, podczas gdy Konstytucja emisję złotówek zastrzega jako wyłączną kompetencję NBP. Sprzeczna z Konstytucją jest Ustawa o Narodowym Banku Polskim, która rzekomo w wykonaniu Konstytucji, nadaje NBP uprawnienie jedynie do tworzenia „znaków pieniężnych” (art. 4 Ustawy) dyskretnie zapominając o tym, że olbrzymia większość pieniądza jest tworzona w postaci niematerialnej, faktycznie przez prywatny kartel bankowy. Konstytucja pochodzi z 1997 roku, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych żadnemu sędziemu w Polsce nie przyszło do dzisiaj do głowy kwestionowanie fundamentów mechanizmu kreacji pieniądza jako sprzecznych z Konstytucją.

Aleksander Jabłonowski z uznaniem wypowiada się o „korwinowcach” protestujących przeciwko PIT-owi. Wróćmy na chwilę do końca lat 1980-tych, kiedy to trzech żydowskich trefnisiów: Stefan Kisielewski (już na łonie Abrahama), Janusz Korwin-Mikke i Stanisław Michalkiewicz, założyli Unię Polityki Realnej. Trzej trefnisie zaczęli protestować przeciwko PIT-owi od początku. Wiele z ich argumentów było niewątpliwie zasadnych, podatek dochodowy obciążający głównie ludzi biednych to instrument państwowego terroru.

Trzej warszawscy trefnisie byli podłączeni, także finansowo, do zagranicznych sponsorów, na czele których stoją nowojorskie „fundacje dobroczynne”, na które to fundacje hojnie łożą lichwiarze i spekulanci z Wall Street i City of London. To właśnie sponsorzy z Wall Street i Londynu narzucają program kulturalny: kwestionowanie podatku dochodowego czy lobbowanie za podatkiem „liniowym” czy innymi ulgami podatkowymi dla najbogatszych. Powszechnie znany jest nowojorski „filantrop” George Soros, specjalizujący się w finansowaniu ruchów lewicowych i liberalnych. Januszowi Korwin-Mikke nieobce są pieniądze Sorosa, ale ruchy prawicowe i „wolnościowe” finansują mniej znani bracia Koch, oligarchowie działający w Ameryce w sektorze ropy naftowej. Tak właśnie funkcjonuje słynna dialektyka.

W latach 90-tych prowadzona była kampania propagandowa przeciwko podatkowi dochodowemu, a zwłaszcza przeciwko progresywnej skali podatkowej. Jej efektem w Polsce jest liniowa stawka podatku dochodowego od dochodów z działalności gospodarczej czy ze sprzedaży nieruchomości, liniowy lub prawie-liniowy podatek dochodowy w sowieckiej Pribałtyce czy w samej Rosji. Wówczas to w Stanach Zjednoczonych również drastycznie ograniczono progresję podatkową argumentując, że bogaci dysponując pieniędzmi zainwestują w nowe miejsca pracy. Z najnowszej historii wiemy już, że teza ta okazała się tylko czczym postulatem, lata 90-te to okres dynamicznego tworzenia różnic dochodowych oraz likwidacji amerykańskich miejsc pracy migrujących hurtowo do Chin Ludowych. Nowe miejsca pracy z zaoszczędzonych podatków jakoś nie powstały.

Korwin-Mikke i Michalkiewicz wielokrotnie krytykowali podatek dochodowy (często słusznie), ale NIGDY nie zająknęli się w sprawie prawa do kreacji narodowego pieniądza nielegalnie przejętego przez prywatny kartel bankowy. Przypomnijmy, w Stanach Zjednoczonych obie ustawy z 1913 roku, zarówno dotycząca opodatkowania dochodów osób fizycznych, jak i Ustawa o Rezerwie Federalnej, są sprzeczne z Konstytucją. W Polsce Ustawa o NBP (art. 4 daje NBP prawo tylko do tworzenia „znaków pieniężnych”) jest sprzeczna z Konstytucją (Konstytucja nadaje NBP prawo do emisji pieniądza).

DLACZEGO oni kwestionują tylko podatki?

Korwin-Mikke i Michalkiewicz reprezentują interesy swoich sponsorów, żydowskiej oligarchii finansowej, która ukradła państwu (odpowiednio Stanom Zjednoczonym i Polsce) prawo do tworzenia pieniądza. Zabranie państwu dochodów z podatku dochodowego czy każdego innego to dalsze osłabienie tej organizacji. Nie wszystkie państwa da się dostatecznie kontrolować, przykładem była Libia czy Irak, a ciągle jest Syria, Iran, Rosja czy Korea. Nawet Stany Zjednoczone nie są w pełni kontrolowalne, podobno Barack Hussein Obama podczas swojej ostatniej kadencji zignorował żądania żydowskiej oligarchii, dążącej do rozpoczęcia wojny z Iranem. Z punktu widzenia tych oligarchów im mniej dochodów dla państwa tym lepiej. Państwa „wolnego świata” są już zupełnie pozbawione władzy do tworzenia własnego pieniądza, teraz należy ograniczyć ich dochody. To dlatego trefnisie, funkcjonariusze przemysłu kulturalnego, mają rozkaz walczyć z podatkiem dochodowym.

Stawiam dolary przeciwko orzechom, że Aleksander Jabłonowski, wzorem koszernych poprzedników, będzie kwestionował podatki, a w kwestii zawłaszczenia prawa do kreacji złotówki przez prywatny kartel bankowy zachowa daleko idącą wstrzemięźliwość i znajdzie mnóstwo tematów zastępczych. Protokół XII w akcji.

Napisał: Mariusz B.

KOMENTARZE

 • 5 x *
  A ten Jabłonowski wygląda na zupełnego pojeba. Jednak swołocz to kupi.

  Tymczasem
  Podatek to po niemiecku „Steur”- „Steur " znaczy kierować. Taki jest źródłosłów niemieckiego słowa „podatek” . Pisalem o tym: http://nikander.neon24.pl/post/138814,konfederaci-wybieraja-sie-na-podtatrze
  "...Podstawowym celem systemu podatkowego powinno być takie oddziaływanie na gospodarkę i społeczeństwo by ta pierwsza jak najszybciej się rozwijała, a społeczeństwo stawało kreatywne i twórcze..."

  Jednak zaprzaniec niczego z tego nie zrozumie.
 • Zygmunt Bialas
  Nie chcialam burzyc porzadku wiec wkleilam rocznice wojny w Osetii w poprzedniej notce.
  O tej okrutnej wojnie malo wiadomo ale oskarza sie Rosje.
  Tragedii ludnosci cywilnej Osetii w ogole sie nie dyskutuje.
 • Podejrzane
  "Korwin-Mikke i Michalkiewicz wielokrotnie krytykowali podatek dochodowy (często słusznie), ale NIGDY nie zająknęli się w sprawie prawa do kreacji narodowego pieniądza nielegalnie przejętego przez prywatny kartel bankowy."

  Na spotkaniu z J. K.-Mikkem zadałem mu pytanie o kreację pieniądza jako długu. W odpowiedzi, ten polityk z wyjątkowo klarownymi poglądami na wszystkie inne tematy, kręcił.
 • @nikander 14:50:57
  Witam :)

  "... zaprzaniec niczego z tego nie zrozumie". -

  --- Nie zrozumie. Chyba zresztą nie o zrozumienie idzie, ile o 'przepchnięcie' odpowiednich racji i w przyszłości ich prawny zapis.
 • @Tiamat 16:16:12
  Witam :)

  "O tej okrutnej wojnie [w Osetii] malo wiadomo...". -

  --- Przeczytam późnym wieczorem. Zapewne jest to dobry materiał na notkę, którą bym też opublikował. Wcześniej będzie o USA na podstawie Pani tłumaczenia + mojej krótkiej analizy sondy (którą zresztą też Pani mi przesłała).
 • @
  Tak jest!
  Przecież „PODATKI SILNIE PROGRESYWNE” są punktem 2 Manifestu Komunistycznego, który „wykorzysta panowanie polityczne do tego, aby burżuazję pozbawić całego kapitału”.

  „Burżuazja” w ich mniemaniu to my, ludzie Sektora Produkcyjnego, czyli Zarobkowego. A rząd, to Sektor Nieprodukcyjny (obecnie 60%), którego Lumpen Proletariat musi utrzymać.

  Podatki to współczesne niewolnictwo!
  Wniosek prosty: PRECZ Z LEWICĄ! PRECZ Z PODATKAMI!
 • @PiotrZW 16:17:32
  Witam :)

  JK-M... "z wyjątkowo klarownymi poglądami na wszystkie inne tematy, kręcił". -

  --- Jego poglądy są tak dziwaczne i nierealne, że od początku był mi bardzo obcy. A są młodzi, uprzywilejowani, którzy poważnie (?!) traktują jego gadkę.
 • @Zdzich 16:54:59
  "PODATKI SILNIE PROGRESYWNE” są punktem 2 Manifestu Komunistycznego,...". -

  --- Nie pamiętam punktu 2 Manifestu Komunistycznego., jednakże Pańska wypowiedź wydaje mi się bardzo swobodną interpretacją manifestu.
 • @zygmuntbialas 17:04:14
  Zatem przypominam w calosci:
  1. Wywłaszczenie wielkiej własności ziemskiej i przekształcenie renty gruntowej w dochód państwa.
  2. Podatki silnie progresywne.
  3. Zniesienie prawa dziedziczenia.
  4. Konfiskata własności wszystkich emigrantów i buntowników.
  5. Centralizacja kredytu w rękach państwa poprzez bank narodowy z kapitałem państwowym i wyłącznym monopolem.
  6. Centralizacja transportu w rękach państwa.
  7. Zwiększenie warsztatów narodowych, środków produkcji, wzięcie pod uprawę i melioracja wszystkich gruntów według planu
  społecznego.
  8. Jednakowy obowiązek pracy dla wszystkich, zatrudnienie bezrobotnych, szczególnie przy pracy na rzecz rolnictwa.
  9. Zjednoczenie przedsiębiorstw rolnych i przemysłowych, działanie na rzecz stopniowego znoszenia różnicy między miastem a wsią.
  10. Powszechne i bezpłatne wykształcenie dla wszystkich dzieci. Zniesienie pracy dzieci w fabrykach w dzisiejszej formie. Połączenie pracy z nauką i tak dalej.
 • @nikander 14:50:57
  W Australii w ogole nie bylo podatku dochodowego do 1914 roku!!
  Panstwo zylo z cel, taryf i roznych oplat panstwowych.
  W 1914 roku wprowadzono ... UWAGA ! 1% podatku na wydatki wojenne.
  i tak juz zostalo. Na zarybek.

  Po II-ej wojnie swiatowej bylo 5% podatku a teraz ... tak jak wszedzie: podatek zawszyl cale spoleczenstwa. Trzeba kupowac amerykanski szmelc wojenny i oplacac sie miedzynarodowym oligarchom i handlarzom broni .

  W PRL-u w panstwowych przedsiebiorstwach - a przewaznie takie byly- nie bylo podatku dochodowego. I nie bylo procentow bankowych, ktore sa normalnym lichwiarskim podatkiem od pozyczonych pieniedzy.
  Znamienne jest i to, ze w krajach w ktorych zabroniona jest lichwa - nie ma podatku dochodowego.
  Kraje zachodnie tzw. demokracji kompletnie zwariowaly na punkcie podatkow, ktore w wiekszej mierze sa nielegalne, tzn nie przeprowadzone przez parlament. Sa to rozne oplaty, ktore sie roznie nazywaja dla zmylenia przeciwnika a nakladane na wszystko co sie rusza..
  Bezprawne sa oplaty za parkowanie samochodu, wszelkie kary wprowadzane przez lokalne rzady i rady miejskie.
  Okradanie budzetu stalo sie sportem narodowym w wielu zachodnich demokracjach.
  Najwiekszym szkodnikiem sa Stany Zjednoczone, ktore nakladaja rozne podatki pod pokrywka roznych datkow i oplat rowniez na inne panstwa.

  Nalezy podziwiac pyskowanie na Rosje, ktora ma 13 % liniowego podatku dochodowego. To znaczy, ze kazdy sobie mze sam obliczyc podatek nie musi utrzymywac armii buchalterow.

  Putin to tlumaczyl tym, ze im wiekszy podatek- tym wieksze oszustwo.
  Najlepiej to wiadac i w Stanach i w panstwach satelitarnych imperialistow amerykanskich gdzie im wieksi oszusci - tym mniej placa podatkow. Chowaja pieniadze po Kajmanach i w finansowych nieuczciwych rozliczeniach.
  Dlatego oligarchia ma sie dobrze bo jest zwolniona od podatku..

  Kiedys zapytano Jerzego Urbana, czy rzad w PRLu- byl skorumpowany.
  "Nie mogl byc" - wyjasnil Urban - bo nie bylo gieldy.
  A w obecnej Polsce musialem zostac milionerem, zeby nie zdechnac z glodu".

  Zasada podatku powinno byc dobro podatnika. Nie mozna wyciagac komus pieniedzy na sile z kieszeni i za to jeszcze lac go po pysku.
  Jest to zlodziejstwo w bialy dzien.
  To znaczy pieniadze wplacane do wspolnej kasy - powinny wracac do spoleczenstwa poniewaz naleza do spoleczenstwa.
  A tak nie jest .

  Stany Zjednoczone wydaja wielkorotnie wiecej pieniedzy na oplacanie prywatnych wlasicieli firm zbrojeniowych niz na ... edukacje amerykanskiej mlodziezy.
  To jest najwiekszy skandal TYSIACLECI - nie jednego tysiaclecia.
  Klasycznym przykladem gigantycznego oszustwa i zlodziejstwa jest podatek drogowy. Wedlug zalozen mial m.inn. podatek od benzyny isc na rozwoj drog.
  Nikt sie nigdy i nigdzie z niego nie rozlicza (tak jak ze zbrojeniowego podatku) a zadne miasto w demokratycznym swiecie nie zostalo przygotowane na wzmozony ruch uliczny w miastach i zwiekszona ilosc pojazdow na drodze. Nie zaplanowano ani parkingow ani zwiekszenia transportu publicznego. W Polsce buduje sie drogi za panstwowe pieniadze i wrecza sie oplaty za uzywanie drog prywatnym bandziorom.

  Dlaczego panstwa zachodnie i miasta nie planuja gospodarki transportowej?
  Dlaczego?

  Zeby nie rozgniewac firm naftowych, ktore popieraja przemysl zbrojeniowy, samolotowy i samochodowy i kazdego innego szkodnika planety, zeby tylko zwiekszyc wlasny dochod nie placac podatku dochodowego.

  Dlatego skonczonym dranstwem sa tzw. obcy inwestorzy, ktorzy zeruja na tubylcach we wszystkich krajach, w ktorych "inwestuja".
  A podatnik placi za wszystkie szwindle, bledy i przekrety panstwowe, bankowe, gieldowe.
  Podatek stal sie grzybica gospodarki narodowej.

  A skorumpowane rzady okradaja majatek narodowy i obywateli zupelnie bezkarnie.
 • @zygmuntbialas 16:42:05
  W związku z pamiętną data 08.08.08 jest bardzo dobry dokument o takimże tytule (08.08.08) .Zwarty,rzetelny a co najważniejsze gotowy.W czterech wersjach językowych.Rosyjska,angielska z lektorem a niemiecka i hiszpańska z napisami.
  http://www.war080808.com/

  PS
  niemiecka wersja mi się nie otwiera (nie mam pojęcia czemu) ale jest na YT jakby co.
 • @Tiamat 17:19:44
  "...Podstawowym celem systemu podatkowego powinno być takie oddziaływanie na gospodarkę i społeczeństwo by ta pierwsza jak najszybciej się rozwijała, a społeczeństwo stawało kreatywne i twórcze..."

  To może łatwo się mówi ale aby cel osiągnąć trzeba ruszyć głową.
  Szerzej opisuję to w swojej broszurce: https://www.dropbox.com/s/x5z61olvvwe561c/Filary%20pa%C5%84stwowo%C5%9Bci%20naszej%20R7B5.pdf?dl=0
  Ale w skrócie:
  1. Kwota wolna na poziomie 2,5 płacy minimalnej - nie ma co opodatkowywać pracującej nędzy.
  2. Duża progresja podatkowa (praktycznie gilotyna podatkowa) na poziomie 10-krotnej płacy minimalnej (czyli dla zarobków powyżej 2,4 mln rocznie).
  3. Włączenie do podstawy opodatkowania przyrostu aktywów firmy.

  Takie rozwiązanie ma sprzyjać budowie własności pracowniczej podnoszeniu kapitału strukturalnego i realizuje przesłanie: "albo się podzielisz ze swoimi pracownikami, albo cię ogolimy"

  Będzie o tym mowa na naszej konferencji w Nowym Targu i Zakopanem 10-12 września. Szczegóły agendy podam wkrótce.
 • Oczywiście 5*
  DK

  PS
  JKM, Michalkiewicz, to znane fagasy lichwiarzy. Teraz dołącza do nich niedawny członek nowej narodowej organizacji Olszański vel Jabłonowski - no i macie narodowca.
 • @Zdzich 16:54:59
  Precz z idiotami lub kreaturami - tak, o tobie, Dziduś, mowa.
 • @Zdzich 17:17:13
  "Zatem przypominam w calosci". -

  --- Nie jestem przekonany, czy dyskusja o historycznym już Manifeście Komunistycznym ma tu sens.
 • @zygmuntbialas 18:55:22
  Przeciez Manifest Komunistyczny popieral kapitalizm.

  W rowie miedzy kapitalizmem a komunizmem lezy ten sam nieboszczyk:
  humanizm.
 • @Tiamat 17:19:44
  "Kraje zachodnie tzw. demokracji kompletnie zwariowaly na punkcie podatkow". -

  --- Jest powiedzenie, że śmierci i płacenia podatków się nie uniknie. Łatwo rozpoznać pochodzenie tego, który to wymyślił. Ot znowu zmyłka: niech się biedni pocieszą.
 • @ikulalibal 17:25:03
  "... bardzo dobry dokument". -

  --- Otwiera się też wersja niemiecka, link:

  https://www.youtube.com/watch?v=qHZes7L4YVY&feature=PlayList&p=D2153DFD32C34053&index=0

  Jest to pierwsza z sześciu części.
  W tym roku nie ma notki o napadzie Gruzji na Osetię Południową. Ale może będzie. Pod poprzednią notką jest odpowiedni wpis pani Tiamat o wydarzeniach sprzed dziewięciu lat.
 • @Rzeczpospolita 18:00:16
  "... no i macie narodowca". -

  --- Przed około miesiącem broniłem co nieco Jabłonowskiego na Pańskim blogu. Tu już bym nie bronił.
 • @Tiamat 20:11:15
  "W rowie miedzy kapitalizmem a komunizmem lezy ten sam nieboszczyk:
  humanizm". -

  --- W ciągu naszego życia widać, że 'mieć' zwyciężyło przez nokaut 'być'.
 • @ Autor
  "Progresywny podatek to nie jest kara za pracowitość – jak chcą „korwinowcy” i ich naiwni akolici, chyba że przez „pracowitość” rozumiemy oszustwo, kradzież i pospolitą hucpę."

  To jest właśnie bolszewickie odwracanie kota ogonem - jeśli ktoś czuje się oszukany, okradziony lub widzi, że ktoś robi hucpę to może chociażby powiadomić policję a nie domagać się podatku, na którym upasie się tylko biurokracja.
  A ponadto jeśli ktoś ma dużo pieniędzy to kupuje też droższe rzeczy - byle czego nie wypije i byle czym nie zakąsi ;-DDD Od tego jest większy VAT. A inni mają pracę - i właśnie ci "inni" nie są wtedy biurokracją.
 • @nikander 14:50:57
  "A ten Jabłonowski wygląda na zupełnego pojeba. Jednak swołocz to kupi."

  Jabłonowski Jabłonowskim - każdy ma przywary - To Pan chciał ustawić gilotynę (oczywiście podatkową ;-) ) dla przedsiębiorców...

  Ukłony :-)
 • @Zdzich 16:54:59
  "Podatki to współczesne niewolnictwo!"

  Prawie się zgodzę - a to "prawie" wynika z tego, że zapomniał Pan moim zdaniem o słowie "nadmierne". Same podatki muszą istnieć, żeby istniało też państwo - tu nie ma zmiłuj - jestem nacjonalistą :-)

  Serdeczności
 • @Tiamat 17:19:44, @ All: PODATKI A KOMUNIZM
  "Podatek stal sie grzybica gospodarki narodowej."

  To bardzo cenna uwaga.

  A to moja na temat komunizmu:

  Jednym z celów komunizmu jest likwidacja własności prywatnej.
  W Rosji od roku 1917 własność tę likwidowano metodą bolszewicką.
  Wcielanie w życie komunizmu kosztowało umęczoną Rosję ponad 60 mln istnień ludzkich.
  Obecnie metoda się zmieniła - jest bardziej podstępna - ludziom już odbiera się nie tyle własność prywatną co nawet możliwość jej zdobycia. Właśnie poprzez nadmierne podatki. Obecnie osobom pracującym na etacie państwo odbiera średnio wg niektórych ponad 80% dochodów. To już jest GUŁAG.
  Efekt - Polaków ma być do roku 2100 tylko 12 mln.
  A debile walczą z komunizmem poprzez obalanie pomników armii czerwonej i zmianę nazw ulic.... ręce opadają.
 • @zygmuntbialas 21:53:01
  "W ciągu naszego życia widać, że 'mieć' zwyciężyło przez nokaut 'być'."

  A można być nic nie mając? - bo VAT, PIT, ZUS i abonamenty i akcyzy to już ponad 70%...
  Czy może lepiej poczekać aż "państwo" (biurokracja) podzieli to co zabrała?
 • @Rzeczpospolita 18:00:16
  "JKM, Michalkiewicz, to znane fagasy lichwiarzy."

  Ciężko nazwać fagasem kogoś, kto dostrzegł, że gospodarka a za nią demografia zostały zarżnięte przez podatki i głośno o tym mówią.

  Ukłony
 • @ Autor
  Pozwolę sobie zadać Panu pytanie. Wcześniej zadałem je Szanownemu Rzeczpospolita.

  Na wstępie przyjmę założenie (myślę, że całkiem trafne) że suma danin na rzecz państwa dla osób pracujących na umowie na czas nieokreślony w postaci PIT, ZUS, VAT, abonamentów i akcyz to ok. 70% zarobków. Czy zatem takie obłożenie na poziomie 70% jest według Pana:

  1- za niskie i należy zwiększyć?
  2- w sam raz i nic nie należy poprawiać?
  3- jest stanowczo za wysokie i należy ciąć daniny?
  4- nie mam zdania.

  Proszę o podanie numeru odpowiedzi.
 • @zygmuntbialas 18:55:22
  Ten „historyczny” Manifest Komunistyczny jest obecnie wdrożony przez rząd każdego państwa kontrolowanego przez żydowskich lichwiarzy, czyli bankierów.
  Paragraf „PROGRESYWNE PODATKI” jest tematem Pańskiego artykułu!
  Czy ma to sens tu dyskutować? Z Lewicą, chyba nie.
 • @Tiamat 20:11:15
  "W rowie miedzy kapitalizmem a komunizmem lezy ten sam nieboszczyk:
  humanizm."

  Smutne. Ale jakże prawdziwe. Muszę zapamiętać.

  Dziękuję.
 • @Jasiek 08:13:59
  Podatki nie muszą istnieć, żeby istniało państwo!!

  Najwspanialszy i błyskawiczny okres rozkwitu Stanów Zjednoczonych odbył się w czasach, kiedy kraj ten był bezpodatkowy!
  USA było TAX FREE do roku 1913 w którym to agent rodziny Rothschildów, Mandell House, przekonał marksistę i lidera Ruchu Postępowego, prezydenta Woodrow Wilsona aby zapoczątkował podatkowanie Amerykanów.
  Z zebranych pieniędzy sfinansowano Rewolucję Paździenikową w ZSRR!
  Pomniki Madella Housa stoją w W-wie i Krakowie. ...
 • @Jasiek 08:10:07
  "... jeśli ktoś ma dużo pieniędzy". -

  --- Może powinno być: "... jeśli ktoś ma bardzo dużo pieniędzy". Mariusz B. - autor powyższego tekstu pisze: "Chyba w każdych warunkach społecznych największe dochody osiągają najwięksi lichwiarze, spekulanci i podobni złodzieje". -

  --- I ja się zgadzam z Mariuszem B.
 • @Jasiek 08:13:59
  Podatki nie sa podstawa istnienia panstwa. Widac to bardzo dobrze po krajach, ktore nie maja podatku dochodowego i nie maja kryzysow ekonomicznych.

  Klopot w tym, ze jesli juz istnieja podatki , to tak naprawde nikt ich nie rozlicza i tylko skorumpowana klika ma do nich dostep i decyduje na co je sprzeniewierzyc.
  Najlepszym przykladem jest kampania wyborcza, w czasie ktorej nikt nawet nie smie zapytac o to ile bedziemy wydawac na np. zbrojenie a ile na edukacje.
  Poczekamy az zawita do nas kolejny prezydent USA i wyda odpowiednie instrukcje.
  W obecnym klimacie, podatek dochodowy plus zasrany VAT niszcza ekonomie, bo obnizaja wartosc nabywcza.
  Zadluzony i opodatkowany obywatel nie moze w zaden sposob pomoc ekonomii bo go na nic nie stac.
  Inna zakala jest obcy inwestor, ktory na ogol nie placi podatku.
  Jeszcze inna - sa deweloperzy, ktorzy sztucznie zawyzaja ceny domow; wtedy nabywca musi wziac wieksza pozyczke i splacac procenty calymi latami.
  Caly system jest wsciekle pazerny i wlasnie wprowadzil apartheid finansowy.
  A ludzie tak poglupieli, ze sobie nie wyobrazaja " z czego panstwo bedzie zyc".
  Panstwo nie zyje z podatkow. Z podatkow zyja zlodzieje, wielkie kartele i oligarchia. Panstwo nie stac nawet na wybudowanie drogi, mostu, szkoly dla dzieci. Nie stac na oplate pielegniarek i nauczycieli.
  Panstwo nie moze sobie nawet pozwolic na kontynuowanie i pielegnowanie kultury narodowej: kto pozwolil wykupic Ossolineum? Dlaczego w szkolach nie ma obowiazkowych lekcji muzyki, gry na instrumencie, szkolnych zespolow piesni i tanca, festiwali kulturalnych, uroczystych obchodow polskich wieszczow i artystow..? lista zaniedban jest dluga
  Przeciek pieniedzy jest nieslychany w historii swiata.
  I zadziwiajace, ze zlodziejstwo jest legalne.

  Pewnie dlatego, dla ratowania wolnego rynku w Rosji delegalizuje sie kartele.
  Putin zalecil, zeby ukrocic samowole karteli i wprowadzic wieksza dyscypline rejestracji biznesow kartelowych.
  Przygotowana przez specjalistow ustawa ma byc dyskutowana w Dumie.
  Generalna prokuratura ma przygotowac program kontroli monopolistycznych biznesow.
  Kontrolowanie rynku przez male grupy elitarne jest piractwem.
  Dlatego w kapitalizmie nie ma planowania, bo to przede wszystkim przeszkadza zbojom i piraniom finansowym.

  Podam moze taki aktualny przyklad:

  Prasa ostatnio sie rozpisuje na temat demografii. No bo z jednej strony Europe zalewa niekontrolowana armia przybyszow, z drugiej strony narzekamy, ze spoleczenstwa w tak zwanych krajach rozwinietych sie nie rozwijaja bo sie starzeja.
  Od wielu lat w roznych bogatych krajach az sie prosi o tzw. "population policy" - polityke populacyjna..
  Zaden zachodni kraj nie chce tego sie tknac bo sie boi.... biznesmenow i zlodzieji podatkow!!!
  Optymalna ilosc i spoleczna wartosc mieszkancow powinna byc planowana w stosunku do potencjalu gospodarczego kraju.
  Spoleczenstwa wymieraja i sie starzeja ale nie ma zadnej nawet propozycji proby rozwiazania problemu.
  Bo na to potrzebne sa sily i srodki: wizja tego jakie chcemy miec panstwo za np. 20 - 50 lat.
  W jaki sposob popierac dynamiczny rozwoj spoleczenstwa zapewniajac rodzinom i przyszlej generacji prawidlowy rozwoj.

  Mielismy 5-latki w PRL: Jak budowalismy hute, to przygotowywalismy programy szkoleniowe dla przyszlych pracownikow, budowalismy miasta - to budowalismy szkoly i przedszkola, i warunki fizycznego i umyslowego rozwoju mlodego obywtela.

  To co robia w tej chwili Chiny. Juz teraz sie martwia, ze wkrotce zabraknie "mlodego materialu do kontynuowania istnienia panstwa chinskiego" i kto bedzie popierac rozwoj gospodarki kraju.

  Ale takie planowanie bardzo przeszkadza oligarchom i monopolowi biznesu na handlowanie bronia i narkotykami. Kto bedzie kupowac narkotyki w wyksztalconym spoleczenstwie? Kto bedzie kupowac bron jak zabraknie Macierewicza a spoleczenstwo nie da sie oglupic strachom na wroble?

  W Polsce zdaje sie ciagle liczymy na emigracje za chlebem i ze "jakos to bedzie". A na samo slowo "socjalizm', ktory sprawdzil sie nie tylko w Niemczech, demoludach i panstwach skandynawskich - juz teraz wielu Polakow dostaje wysypki.
  Bo zadbanie o prawidlowy rozwoj spolecznenstwa nie lezy w interesie zbojow i kowbojskiego a wlasciwie zydowskiego kapitalizmu.
  Jaki gescheft ma taki gangster w narodowej gospodarce? I jaka korzysc przynosza zlodziejom panstwowe szkoly czy uczelnie??

  Od wielu lat, w Singapurze na miedzynarodowym testowaniu wynikow nauczania, Finlandia zajmuje przewaznie pierwsze miejsce gdy chodzi o poziom nauczania.
  W Finlandii nie ma w ogole prywatnych szkol ani uczelni. I nikt Finlandii nie oskarza o "komune'!!

  Mlody, wyksztalcony czlowiek ma sie przydac swojej rodzinie, ojczyznie a nie hochsztaplerom zza morza.

  Byla to tak zwana szkola atenska, ktora dopoki dzialala - byla podstawa dobrobytu Aten.
  Ten wzor przyjela powojenna Europa: Francja, Wlochy, Niemcy i kraje demoludow. Polegala na ksztalceniu mlodziezy dla potrzeb spoleczenstwa - nie dla biznesu i obcego kapitalu.

  Trzeba bylo to wszysko rozpirzyc, zeby stworzyc zydowska-nowojorka Unie Euopejska i wykonczyc wszystkie kraje Europy coraz to nowymi wojnami i generowaniem fali uchodzczej..

  Zarowno wojny jak i handel i przemyt ludzi sa kopalnia zlota dla zbojow.

  Tworzenie spoleczenstw kryminalnych i sztuczne tworzenie przestepcow przynosi kokosy wlascicielom prywatnych wiezien.

  W Chinach wlasnie oglosili szesnasta pieciolatke. I sie nie wstydza.
  Bo najwieksza demokracja i ekonomia swiata siedzi zadluzona po uszy w Chinach!. W socjalistycznych Chinach, w ktorych rzadzi Komunistyczna Partia ma kontrole nad tym, co sie dzieje w kraju.
  Ilosc milionerow w Chinach rosnie.

  W USA bez przerwy ktos bankrutuje a kongresmeni i senatorzy dorabiaja na lapowkach.
  Panstwo chinskie stac na to, zeby nie tylko ksztalcic dzieci w kraju ale i za granica.
 • @Jasiek 08:44:02
  "Czy zatem takie obłożenie na poziomie 70% jest według Pana:...". -

  --- O ile mi wiadomo, nie 70, lecz około 50%. I nie podam żadnego numeru odpowiedzi, bo one omijają po prostu istotę rzeczy.
 • @Zdzich 08:59:42
  "Ten „historyczny” Manifest Komunistyczny jest obecnie wdrożony...". -

  --- Ja już tylko czekam, kiedy Pan napisze, że bombę na Hiroszimę zrzucili komuniści. Otóż nie jestem komunistą i nie wyjawiam sympatii do komunizmu. Jednakże nie wytłumaczymy wielu zjawisk współczesnego świata komunizmem czy pozostałościami po komunizmie.
 • @Tiamat 09:44:21
  W USA jest wlasnie wielka dyskusja na temat awantury z Korea Polnocna.
  Jakis bardzo zlosliwy dziennikarz lazil z mapa po ulicch Nowego Jorku i zadawal bardzo podchwytliwe pytania: Gdzie na mapie mozna znalezc Polnocna Koree i czy rzeczywiscie Korea Pn. zagraza Stanow Zjednoczonym?

  Z wszystkich testowanych przechodniow, tylko jeden i do tego Afro-Amerykan udzielil prawidlowej odpowiedzi pokazujac palcem gdzie trzeba.

  Na okolo 10-u zaczepionych nowojorczykow.. czworo pokazalo... Australie!

  Pan dziennikarz po wnikliwej analizie wynikow doszedl do wniosku, ze najbardziej boja sie zagrozenia ze strony Korei ci, ktorzy nie wiedza gdzie ta Korea lezy i jak wyglada. Ze szczegolnym wskazaniem na Australie. (taka duza - to napewno Korea!)
  Nic dziwnego, ze najlepiej namowic do agresywnej wojny wystraszone i niedouczone spoleczenstwo.
 • @zygmuntbialas 10:03:49
  "Komuniści i kapitaliści"
  Oba systemy stworzyli satanistyczni lichwiarze, jako teza i antyteza.
  Satanistyczni, bo faktycznie wyznają religię lucyferyczną.
  To nie jest żart. Co do podatków osobistych, mają tylko jeden cel, zamordyzm państwa. Bank centralny państwowy miała Kanada do roku 1973, dzięki temu finansowali wszystkie prace publiczne, budowę autostrad, połączenie wielkich jezior z Atlantykiem, opiekę zdrowotną, edukację, wojsko itd. Bez podatków, bez długów.
  Lichwiarze teraz mają lepsze cele, depopulację. Bo im za ciasno, przy okazji złożą ofiary swojemu "bogowi"
 • @zygmuntbialas 10:03:49
  ciekaw jestem, czy Pan aby na pewno wie, co to jest komunizm, i dlaczego Pan nie ma sympatii dla komunizmu ?

  Aby Pana naprowadzić na sens owego pytania, zapytam jeszcze, czy chrześcijaństwo postrzega Pan z perspektywy wypraw krzyżowych?
 • @Zdzich 09:20:30
  to był podobny rozkwit do rozkwitu 3 rzeszy, gdy łupiła europę.
 • @Jasiek 09:03:18
  po co tę bzdurę zapamiętywać ?

  aby szpanować tą głupotą przed inteligentnymi inaczej ?
 • @Jasiek 08:44:02
  zawszen proponowałem pół na pół,

  50% podatku od dochodu, każdego dochodu, i już. Proste, i skuteczne.
 • @Jasiek 08:22:54
  czy aby na pewno odróżniasz własność prywatną, od osobistej ?
 • @Jasiek 08:10:07
  każdy oszukany nic nie może zrobić,

  bowiem ci oszuści, których popierasz, już kupili twój umysł i wolę,

  ciekawe jak?

  Czy Ty w ogóle wiesz, że zostałeś kupiony ?
 • @Tiamat 09:44:21
  Bardzo ważny komentarz :)
  Poruszyła Pani kilka spraw. Podkreślę jeden bardzo ważny, przytaczając Pani słowa:
  "...w kapitalizmie nie ma planowania, bo to przede wszystkim przeszkadza zbojom i piraniom finansowym. Podam moze taki aktualny przyklad:
  Prasa ostatnio sie rozpisuje na temat demografii. No bo z jednej strony Europe zalewa niekontrolowana armia przybyszow, z drugiej strony narzekamy, ze spoleczenstwa w tak zwanych krajach rozwinietych sie nie rozwijaja bo sie starzeja.
  Od wielu lat w roznych bogatych krajach az sie prosi o tzw. "population policy" - polityke populacyjna... Zaden zachodni kraj nie chce tego sie tknac bo sie boi.... biznesmenow i zlodzieji podatkow!!!"
 • @rysio 10:39:52
  "Komuniści i kapitaliści"
  Oba systemy stworzyli satanistyczni lichwiarze, jako teza i antyteza". -

  --- Zbyt ogólne sprawy, by ująć w jednym wpisie. Nasuwają się różne pytania, np.: Jakie inne systemy są możliwe? I tak dalej...
 • @interesariusz z PL 11:07:50
  Wiem, co to jest komunizm - tyle co inni wykształceni ludzie, a zapewne więcej.
 • Z BLOG.PL:
  ~opolczyk

  10 sierpnia 2017 o 10:40

  Bardzo dobry tekst Mariusza B. Gratulacje. Świetnie pasują do niego cytaty z żydo-biblii. Przy czym wszyscy krystowiercy, dla których żydo-biblia to „pismo święte” i „objawione słowo boże” powinni uznać żydowskie prawo do ograbiania ich systemem bankowym i do panowaniem nad nimi. Wszak sam „wszechmogący” obiecał rzekomo swoim rzekomym wybrańcom:

  „Bo Pan, Bóg twój, pobłogosławił ci tak, jak ci to powiedział. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał; będziesz panował nad wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują.”

  Krystowiercy wierzący w biblię panowanie żydowskie nad ich krajami muszą uznać za „wolę boską” i nie powinni przeciwko temu protestować. Bo protestując sprzeciwiają się woli ich „boga” objawionej w „piśmie świętym”.

  Tyle że nie zakładam się jak Mariusz B., że agent Jabłonowski/Olszański nadal będzie omijał zawłaszczenie kraecji pieniądza przez żydo-banki. Gdy przeczyta ten tekst, pewnie dla zmyły zacznie i przeciwko kreacji pieniądza zawłaszczonej przez żydo-banki protestował. Niemniej zdemaskował się kolejny raz wspierając akcję żydowskiego proroka prywatyzacji – Goldberga – JKM.

  Pisząc o przywłaszczeniu sobie przez żydo-banki monopolu na kreację pieniądza – i to jako długu – i o nielegalnych podatkach dochodowych na spłacanie przez państwo lichwiarskich odsetek żydo-bankom nie powinno pomijać się jeszcze sedna prywatyzacji, która na równi z bandyckim systemem bankowym ograbia narody i państwa. A to dlatego, że ogrom zysków z najbardziej dochodowych gałęzi gospodarki ląduje nie w budżecia państwa a w kieszeniach prywaciarzy – żydo-banksterów i ich pociotów i służalców. Naturalnie nie mam nic przeciwko małym rodzinnym prywatnym firmom, sklepikom, kawiarenkom itp. Ale kluczowe gałęzie gospodarki jak górnictwo, ropa, energertyka, metalurgia, poczta, łączność, transport kolejowy powinny być państwowe. Z zysku z nich państwo mogłoby finansować siebie, wojsko, policję, bezpłatne lecznictwo, oświatę itp.

  Dodam w tym miejscu, że nacjonalizację banków i kluczowych gałęzi gospodarki zawarłem w moim programie dla Słowiańskiej Polski:

  3. Nacjonalizacja banków. Pieniądze emituje państwo a nie banksterzy!

  5. Nacjonalizacja kluczowych gałęzi gospodarki – przemysł wydobywczy, metalurgia, energetyka, komunikacja, transport.

  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/07/26/program-dla-polski-slowianskiej/

  Pozdrawiam i przesyłam ukłony Mariuszowi B – zrobił świetną robotę.
  .
 • @Tiamat 17:19:44
  Pisze Pani...
  Kiedys zapytano Jerzego Urbana, czy rzad w PRLu- byl skorumpowany.
  "Nie mogl byc" - wyjasnil Urban - bo nie bylo gieldy.
  A w obecnej Polsce musialem zostac milionerem, zeby nie zdechnac z glodu".
  Mam takie same odczucia, co prawda milionerem nie jestem ale po ponad 10 latach proszenia się o zarobione pieniądze od pracodawców musiałem sprzedać mieszkanie żeby spłacic dlugi.
  Za resztę pieniędzy zalożylem firmę i staram sie jakoś żyć, ale tak szczerze to wolalbym chodzic po polu minowym to byłoby sto razy bezpieczniejsze niz biznes w Polsce.
  Pamiętam jak po "transformacji" kradzieży moja Śp. babcia opowiadała mi jak to bylo przed wojną i jak będzie. Dokładnie tak jest!
  Uczciwi giną, cwaniaki żyją.
 • @zygmuntbialas 12:06:22
  Kapitalizm ma cel nadrzędny - zysk, nie ważne, że kosztem gospodarki, społeczeństwa. (Kryzysy finansowe)
  Komunizm bankierzy wymyślili w celu złupienia społeczeństw z surowców, celem nadrzędnym była praca, nawet obowiązkowa. Nie ważne było, że produkuje się "tylko lewe buty"
  Obie formy to niewolnictwo, odwracanie uwagi od istoty problemu.
  Trzecia droga, to współpraca, w celu zapewnienia społeczeństwu wszystkich niezbędnych dóbr i usług. Potrzebne są do tego:
  Ludzie, jako wytwórcy i konsumenci
  Zasoby naturalne - surowce
  Technologia, maszyny i urządzenia.
  To mamy.
  Nowy system wymiany dóbr, tego nie mamy. Pozostaje nie efektywny barter, choć wydaje się, że byłby bardziej logiczny, niż obecny "system"
 • @interesariusz z PL 11:15:11
  50% podatku od dochodu?
  W najciemniejszych wiekach sredniowiecza chlop placil dziesiecine!

  W Rosji placa 13 % flat rate tax!(podatek liniowy)
  W emiratach w ogole nie ma podatku a jakie piekne rzeczy wybudowali.
  Nie rozumiem dlaczego trzeba "panu" oddawac polowe swojego zarobku???

  Poczciwy dziadek O. Lange uczyl nas, ze w kraju potrzebna jest baza i nadbudowa. I zeby istniaja gospodarka potrzebna jest produkcja.
  I tylko produkcja buduje gospodarke - nie spekulacje finansowe.
  Tymczasem, prawem kaduka wlicza sie uslugi do dochodu narodowego! Chyba po to, zeby lepiej wygladalo w cyfrach i na papierze.

  Powinno sie obciac glowe tym madralom co wstawili pieniadz na gielde i z pieniadza zrobili TOWAR!

  I tylko realna produkcja moze zapewnic eksport i ograniczyc import.
 • @interesariusz z PL 11:12:14
  Trzecia Rzesza nie lupila Europy!!
  Hitler wywalil z kraju obcych inwestorow i od razu zrobil sie porzadek.

  Gdy chodzi zas o wojne, to Niemcy zostali wpedzeni w wojne, celowo i swiadomie przez aliantow, ktorym potega gospodarcza Niemiec sie nie podobala. Bo aliantom zadne panstwo, ktore ma narodowa ekonomie sie nie podoba. Dlatego te panstwa wciaga sie do wojny, zeby je zlupic.
  Tak zlupiono Poludniowa Afryke, Libie, Jugoslawie, i trzeba bylo wywalic Marcosa i otruc Chaveza. W Brazylii rozpedzili prawidlowy rzad i wlasnie rzucaja Wenezuele na kolana.

  Narodowa ekonomia blokuje rozwoj Nowego Porzadku Swiatowego.
  Ukraine trzeba bylo zlupic w pore bo akurat chciala sie przylaczyc do euro-azjatyckiej wspolnoty gospodarczej (na wzor EWG).
  Grzech smiertelny. Cala Polska byla oburzona.
  maja teraz i Polacy i Ukraincy ... Miedzynarodowke.
 • @zygmuntbialas 10:00:27
  "O ile mi wiadomo, nie 70, lecz około 50%. I nie podam żadnego numeru odpowiedzi, bo one omijają po prostu istotę rzeczy."

  PIT i ZUS potrącane z automatu to już niemal 40%. Potem dochodzi VAT, abonamenty i akcyzy.

  Jaka jest Pana zdaniem istota rzeczy?
  Oderwanie od rzeczywistości?
  Uduchowione uniesienia po kanonizacji JPII?
 • @Szpuntek 12:35:41
  "Pamiętam jak po "transformacji" kradzieży moja Śp. babcia opowiadała mi jak to bylo przed wojną i jak będzie. Dokładnie tak jest!
  Uczciwi giną, cwaniaki żyją". -

  --- Mnie też to opowiadali, a ja w swej naiwności nie chciałem wierzyć. Ale to było na początku lat 90-tych.
 • @rysio 12:35:48
  "Kapitalizm ma cel nadrzędny - zysk,...";
  "Komunizm bankierzy wymyślili w celu złupienia społeczeństw z surowców,...". -

  --- "Trzecia droga"? - Ależ ona była realizowana po II wojnie światowej w większości państw Europy Zachodniej. Rzecz w tym - tak sądzę - że kapitalizm, a przede wszyskim komunizm, nie istniały i nie istnieją w swej czystej postaci.
 • @Tiamat 15:46:32
  "... tylko produkcja buduje gospodarke - nie spekulacje finansowe". -

  --- Ileż ja musiałem tracić czasu na dyskusje z młodymi ekonomistami po dobrej uczelni, by im to wytłumaczyć. Chyba bezskutecznie.
 • @zygmuntbialas 09:29:09
  ""Chyba w każdych warunkach społecznych największe dochody osiągają najwięksi lichwiarze, spekulanci i podobni złodzieje". -

  --- I ja się zgadzam z Mariuszem B."

  A ja nie. Jeśli ktoś ma pieniądze - nawet gigantyczne, a nie złamał prawa i nikt nie czuje się oszukany to po co gnębić podatkami wszystkich trochę bogatszych? Po co robić głupie uogólnienia o lichwiarzach, spekulantach itp. Dobry aktor czasem dostaje gażę na poziomie nawet kilkudziesięciu milionów dolarów, podobnie piłkarz, poczytni pisarze, wynalazcy. Może to są lichwiarze i przekrętasy, lub "podobni złodzieje"? Dla mnie pisanie takich rzeczy to jest głupia zawiść, a Pan jeszcze się z tym zgadza. Załamka :-(

  Od ścigania przestępców są organy ścigania, a nie system podatkowy - lepiej to sobie w końcu uświadomić zanim Polacy nie znikną z powierzchni Ziemi po tym jak zawistni ludzie i czerwone debile zajadą podatkami polską gospodarkę. Jak Pan może tego nie widzieć?
 • @Tiamat 16:02:30
  "Niemcy zostali wpedzeni w wojne, celowo i swiadomie przez aliantow, ktorym potega gospodarcza Niemiec sie nie podobala". -

  --- Pisał już kiedyś o tym dr Dariusz Ratajczak. Jest wzmiankowane też w niedawnej notce o Pearl Harbour. Jest w tej sprawie sporo pytań i wątpliwości.
 • @zygmuntbialas 17:15:01
  @Tiamat
  "Niemcy zostali wpedzeni w wojne, celowo i swiadomie przez aliantow, ktorym potega gospodarcza Niemiec sie nie podobala". -

  Tutaj Pani jest IMHO zbyt pewna.
  Nie było to tak, że Niemcy byli narzędziem dla Syjonu i międzynarodówki?
  Czyli podbić Rosję i stworzyć Izrael.
  Ich (Niemiec) potęga gospodarcza była przez syjonistycznych finansistów sponsorowana.
  Piszę o tym Douglas Reed w książce "Kontrowersje Syjonu"
 • @zygmuntbialas 17:15:01
  Panie Zygmuncie świetny blog.
  Szkoda,że kończą się wakacje i będzie Pan mniej pisał.
  Pozdrawiam.
 • @Tiamat 09:44:21
  "Podatki nie sa podstawa istnienia panstwa. Widac to bardzo dobrze po krajach, ktore nie maja podatku dochodowego i nie maja kryzysow ekonomicznych."

  Zapewne są jakieś inne podatki - ważne aby ich sumaryczna wielkość nie była patologicznie wysoka jak ma to miejsce w Polsce. Dlatego zgadzam się ze słowami Putina, które Pani przytoczyła (dziękuję), że duże podatki to duże nadużycia.

  "W jaki sposob popierac dynamiczny rozwoj spoleczenstwa zapewniajac rodzinom i przyszlej generacji prawidlowy rozwoj."

  Jestem pewien, że pierwszym krokiem jest zaprzestanie rabowania ludzi z ich zarobków co pozbawia ich możliwości normalnego życia i posiadania potomstwa.

  Bardzo Pani dziękuję za tak obszerną odpowiedź na mój komentarz.

  Ukłony
 • @ufoludek 17:50:17
  Jest to prawda, ze banki zydowskie finansowaly Hitlera.
  Mozna sie spierac o powody ale zdecydowanie bardzo waznym powodem byl tzw. Transfer Agreement, na mocy ktorego zydzi mogli wywiezc caly swoj majatek z Niemiec i wyniesc sie do Palestyny.

  Niby wilk syty i owca zjedzona: Niemcy nie uniknely wojny a zydzi niekoniecznie wszyscy sie z Niemiec wyniesli.

  A Izrael powstal! Widac wynik wojny byl zaplanowany na dlugo przed rozpoczeciem wojny.
  I jest prawda, ze Zachod uzyje kazdego panstwa roznymi sposobami, zeby zdobyc Rosje.

  Z cala pewnoscia jestem ostatnia osoba, ktora zechce popierac Niemcy i usprawiedliwiac ich role w II -ej wojnie swiatowej.
  Chodzi mi raczej o to, ze zarowno pierwsza ja i druga wojna swiatowa byly bardzo skrzetnie przygotowane.
  A przywodcy roznych panstw latwo lykaja pigulke podana przez Zachod.
  Hitler nie chcial wojny co widac po Dunkierce.
  A jednak jest jednoosobowo oskarzony o II wojne swiatowa.

  Po Traktacie Wersalskim, przecietny Niemiec mial prawo znienawidzic zydow. Latwo bylo rozpetac masowa psychoze.
  I jeszcze pewnie latwiej bylo wystraszyc Niemcow komunizmem i bolszewicka rewolucja.
  Tak sie jakos zlozylo, ze przydala sie ta psychoza w zniszczeniu Europy.

  Kompletnie i zupelnie niezrozumiala dla mnie jest chec zniszczenia Jugoslawii przez kraje europejskie, ktore maja taka wielka pretensje do Niemiec.
  Bo bo czym sie rozni NATO od tureckiej nawaly pod Wiedniem?
  Chce przez to powiedziec, ze nielatwo jest dyskutowac wszystkie przyczyny wojny.
  Ale dyskutowac trzeba.

  Mnie dawno temu zaskoczyla ksiazka Burchardta "Znaczy kapitan".

  To polski statek "Batory" przewozil zydow do Palestyny w ramach tego Transfer Agreement - nie znam fachowej nazwy po polsku; moze to byc porozumienie transferowe- przesiedlenia zydow do Palestyny.
  Wiec i widac, rzad polski tez jakos maczal w tym palce.
  Duzo jeszcze rzeczy nie wiemy.
  Serdecznie pozdrawiam
 • @interesariusz z PL 11:15:11
  "50% podatku od dochodu, każdego dochodu, i już."

  Od kiedy masz te bolszewickie objawy?

  "Proste, i skuteczne."

  W czym proste i skuteczne? Bo w kreowaniu szarej strefy to na pewno.
 • @interesariusz z PL 11:13:30
  "po co tę bzdurę zapamiętywać ?"

  Bzdurą to jest ten Twój 50% podatek od każdego dochodu. Prostą i skuteczną - w kreowaniu szarej strefy.

  3m siem.
 • @interesariusz z PL 11:18:48
  "bowiem ci oszuści, których popierasz, już kupili twój umysł i wolę,

  ciekawe jak?"

  Może tak, że nie chcę być rabowany i nie chcę żeby inni też byli rabowani przez biurokratów. I nie chcę żeby demografia padła na twarz.


  "Czy Ty w ogóle wiesz, że zostałeś kupiony ?"

  A czy Ty wiesz, że Twój umysł został opanowany przez czerwoną zarazę?
 • @
  Źródlo podziału tkwi tutaj:

  "Goje (PRWICA) urodzili się tylko po to, aby nam (LEWICY) służyć. Bez usług ludowi Izraela nie mają miejsca na świecie.” - Yosef Ovadia, Naczelny Rabin Izraela

  Dawniej Goje płacicli czynsz komornikowi. Obecnie Goje, jak „pies Pawłowa” patrzący na kalendarz, biegną do Urzędu Podatkowego przed 9-go czerwca (w Polsce) i płacą trzy razy większe podatki niż chłopi pańszyźniani; ale nie uważają się za niewolników!

  Pańszczyzna wynosiła około 104 dni, a współczesny Dzień Wolności Podatkowej przypada na poczatku lipca, zatem pracujemy na nowożytnych feudałów niemal trzy razy więcej niż rzekomo wyzyskiwani chłopi pańszczyźniani.
  Jeszcze bardziej przerażające jest to, że więszośc ludzi woli tkwić w takich zależnościach i żyć złudzeniami, że jeśli tylko odda ponad pół dochodów haraczu, to bandzior państwowy (LEWICA) się nim zaopiekuje.
  Grupą uprzywilejowaną w każdym z tych przypadków, wtedy i teraz, byli … Syjoniści (LEWICA).
 • @Jasiek 18:02:45
  Z tego co ja rozumiem - a przeciez wiele rzeczy nie rozumiem, to chyba zostala calkowicie skopana rola bankow i cel zbierania podatkow.

  Bank nie powinien byc biznesem samym w sobie. Jest to narzedzie ekonomii a nie cel ekonomii. Dlatego mamy te zwierzeca wrecz lichwe.
  Ekonomia dlugu tworzy dlug - nie ekonomie.
  I tak zwana maksymalizacja zysku jest czystym lupiestwem.
  Przeciez nie wszystko musi przynosic zysk. Wystarczy, ze przyniesie komfort i pomaga nakrecac ekonomie..
  Jesli kupilam nowy samochod to nie po to, zeby z niego zrobic taksowke i ze jego cena musi mi sie zwrocic ... z zyskiem.
  Podobnie z wszystkim co kupujemy do domu, i dla dzieci.

  Podobnie jest z infrastruktura. Nowy most nie musi sie splacac,
  Wystarczy, ze pomaga w transporcie czym sie juz przyczynia do gospodarki. Ustawianie licznika na moscie czy drodze publicznej jest przestepstwem gospodarczym.

  Ma pan zupelna racje; obecny system rabuje rodzine - nie popiera.
  I mamy dzieci pasozytow spolecznych, ktore zyja bardzo dostatnio z kieszeni podatnika i mamy dzieci, ktorych nie stac na ksiazki.

  A ja sie zastanawiam, dlaczego mozna na wszystkich niemal ulicach walczyc o " rowne prawa dla pedalow" a nie ma zadnych demonstracji na temat rownych praw dla dzieci?
  Przeciez dzieci stanowia wiekszy procent spoleczenstwa niz na przyklad homoseksualisci.
  Chodzi o to, ze prawo dziecka do normalnego rozwoju jest wazniejsze od homoseksualnych slubow.
  I prawidlowy rozwoj dziecka zarowno fizyczny jak i umyslowy jest o niebo wazniejszy dla rozwoju spoleczenstwa niz politycznie umotywowane pochody i wymagania.

  A podatki?
  Zawsze mi sie wydawalo, ze budzet panstwa to jest pewnego rodzaju skarbonka. Co jakis czas sie oproznia skarbonke i robi potrzebny zakup.
  Tymczasem, my jako spoleczenstwo, skladamy zarobione pieniadze do wspolnej skarbonki ale nie mamy do nich prawa. Przychodzi taki tajniak, zabiera skarbonke i nasze pieniadze rozdaje kumplom.
  Serdecznie pozdrawiam
 • Z BLOG.PL(II):
  ~opolczyk
  10 sierpnia 2017 o 18:25

  Panie Zygmuncie,

  opublikowałem u mnie cały artykuł Mariusza B, jak zwykle z własnym obszernym komentarzem:

  https://opolczykpl.wordpress.com/2017/08/10/banki-lichwa-podatki-i-zydo-biblia/

  Ta sprawa – ograbianie gojów przez żydo-banki jest niezwykle ważna, a tak mało zrozumiała przez większość mieszkańców zachodu. I dlatego o tym należy pisać.

  Pozdrawiam serdecznie.

  * * *

  zygmunt.bialas
  10 sierpnia 2017 o 22:19
  ~opolczyk

  Przeczytałem Pańskie uwagi, które właściwie są drugm artykułem. Podam link do notki czy raczej przedstawię powyższy Pański wpis w NE.

  Pozdrawiam Pana serdecznie :)
  .
 • @Jasiek 17:13:15
  "Jeśli ktoś ma pieniądze - nawet gigantyczne, a nie złamał prawa i nikt nie czuje się oszukany to po co gnębić podatkami wszystkich trochę bogatszych?" -

  --- Nie chodzi mi o trochę bogatszych. Oni zresztą dadzą sobie radę beze mnie. A wymiar sprawiedliwości działa jak działa. I będzie - na przekór swej nazwie - coraz bardziej niesprawiedliwy.
  Czy ja coś pisałem o 'gnębieniu podatkami'? - Nie pisałem, ale zwrócę tu uwagę, że progi podatkowe w Polsce są bardzo nieuczciwie ustawione.
 • @ufoludek 18:01:31
  "Szkoda, że kończą się wakacje i będzie Pan mniej pisał". -

  --- Pisać będę, ale faktycznie mniej.
  No i cieszę się, że docenia Pan nasze trudy.

  Z serdecznym pozdrowieniem.
 • @Zdzich 19:04:20
  "... bandzior państwowy (LEWICA) się nim zaopiekuje". -

  --- Nie znam określeń typu "bandzior państwowy (LEWICA)". Daleki jestem od przyporządkowywania cech dużym grupom społecznym.
  Nie jestem adwokatem lewicy, więc nie napiszę o przekrętach polityków, zwanych prawicowymi.
 • @zygmuntbialas 22:23:58
  Do tekstu Opolczyka nalezy dodac, ze kraje, ktore mialy wlasne banki i nie podlegaly Rotszyldom: Libia, Jugoslawia, Syria czy Irak, ktory probowal sie unizezaleznc, nalezalo zniszczyc.
  Mnie tylko zastanawia, z jak wielka ochota ponad 20 panstw przystapilo do
  niszczenia innych narodow, ktore mialy wlasne banki.
 • @Tiamat 01:59:33
  "Do tekstu Opolczyka nalezy dodac,...". -

  --- Przeniosę ten wpis na blog.pl.

  Notka o napaści Gruzji na Osetię Płd. będzie opublikowana w sobotę, zapewne późnym popołudniem. W sumie będą na moich blogach już cztery teksty o tym haniebnym najeździe. Pod notką podam linki do poprzednich trzech, by cierpliwy Czytelnik miał możliwość poznać fakty, zniekształcone lub przemilczane w mainstreamie.
 • @zygmuntbialas 22:46:33
  Prawica nigdy nie głosowała za podniesieniem podatków. Trump zrezygnował nawet ze swojej pensji prezydenckiej.

  Niemniej jednak i ogólnie, jedyną bezkrwawą metodą pozbycia się (nazwijmy ich) terrorystów państwowych jest USUNIĘCIE KORYTA, czyli podatków.

  Podatki nie są potrzebne do prowadzenia państwa.
 • @zygmuntbialas 17:04:02
  Amerykański sen otumanił nas i sprzedaliśmy się za paciorki jak indiane.
  Pozdrawiam
 • @Zdzich 08:17:05
  "Prawica nigdy nie głosowała za podniesieniem podatków". -
  --- To jest oczywiście nieprawda.

  "Trump zrezygnował nawet ze swojej pensji prezydenckiej". -
  --- Wyrówna sobie z nawiązką w inny sposób. było zresztą na tym blogu o zięciu Trumpa i jego grubych 'interesach'.
 • @Szpuntek 08:17:51
  "Amerykański sen otumanił nas i sprzedaliśmy się za paciorki jak indiane". -

  --- Tak, otumanił. Na tym blogu dużo o tym pisze Tiamat, piszę też ja.

  Pozdrawiam Pana.
 • @zygmuntbialas 10:31:25
  Często nie pisuje ale czytam Pana i Pania Tiamat zawsze.
  Cale życie mieszkałem pod Warszawą i mimo biedy ludzie jakoś sobie radzili, po sprzedaży mieszkania na kilka lat przeprowadziłem się 50 kilometrów od Warszawy i dopiero otworzyly mi sie oczy.
  XXI wiek a ludzie żyją w totalnej nędzy często bez bieżacej wody w starych chałupach rodem z filmu Konopielka.
 • @Zdzich 08:17:05
  Zastanawiam sie co to za prawica - ten Trump?.
  Skoro zalatwia sobie same lewe interesy.

  "Trump zrezygnowal z pensji prezydenckiej.."
  Obiecal to w czasie kampanii wyborczej.

  Niemniej jednak, on i jego rodzina kosztuje podatnika wiecej niz czterech poprzednich prezydentow

  - Po pierwsze, wydawano po inauguracji DZIENNIE ponad milion dolarow na ochrone jego zony i syna, gdy mieszkali w Nowym Jorku gdy synek chodzil do szkoly bo "rodzice nie chcieli mu zmieniac szkoly w czasie roku szkolnego".
  - po drugie, Trump wyraznie powiekszyl swoje dochody bedac prezydentem: firma zbrojeniowa , w ktorej ma ogromne wklady, Rayethon, szalenie podskoczyla na gieldzie po wystrzeleniu tomahawkow w Syrii i jeszcze bardziej po straszliwym zniszczeniu ekologii Afganistanu taka bomba- najwieksza z bomb- ktora Amerykanie nazwali "mother of all bombs" - matka wszystkich bomb. Zamienial cala okolice w proch i pyl!

  Jako biznesman, Trump musial czekac albo przekupywac prezydentow, zeby mu wystrzelili jego wlasne bombki. Teraz, sam sobie wydaje rozkazy wystrzelania i sprzedazy bombek i rakiet.

  - Cala rodzina Trumpa prowadzi prywatne interesy ... z Bialego Domu, ktory nie jest prywatna wlasnoscia Trumpa. Nie placa czynszu bo biedakow nie stac ani na olpacenie czynszu, eletrycznosci, wynajmu lokalu na biznes, rejestracji biznezu, oplat licencyjnych, administracyjnch itp.

  Cala ta mocno podejrzana rodzina - bardzo biedna, dlatego zyje na koszt podatnika- ma bezplatna sluzbe, wikt i opierunek, ochrone, i wrecz palacowa sluzbe na koszt panstwa. Nikt przeciez nie glosowal na dzieci, wnuki i zieciow Trumpa!!!

  - Rownoczesnie, Trump ma pelny etat w swoich rozlicznych biznesach: w Indonezji, na Bali przekupil czlonkow parlamentu, zeby mu sprzedali ogromny teren dookola swietej , najswietszej swiatyni na Bali, centrum turystyki i pelgrzymek.
  Pan Trump buduje tam wiezowce (TrumpTowers), ktore zaslonia swiete miejsce Balijczykow. Kolo wiezowcow powstanie ogromne pole golfowe dla najbogatsszej klienteli swiata.

  - Coreczka Trumpa znana jest i z tego, ze ma w Indonezji fabryki, w ktorych z radoscia wykorzystuje niewolnicza prace.

  - A ziec Trumpa razem z tesciem, naleza do najbogatszych deweloperow w Nowym Jorku..

  Naturalnie pozycja papy- prezydenta pokonuje wszelkie przeszkody administracyjne i prawne w prowadzeniu biznesow.

  - Prawde mowiac to Trump traktuje swoja prezydenture jako swoj prywatny biznes.

  Taka korupcja - matka wszystkich korupcji - jest mozliwa tylko w USA.
 • @Tiamat 13:38:16
  Zapomnialam dodac, ze posiadlosc w Miami na Florydzie jest prywatna wlasnoscia Trumpa.
  Ale obecny prezydent wynajmuje te swoja prywatna rezydencje na wszelkie panstwowe odwiedziny szefow roznych panstw. tam tez goscil Chinskiego prezydenta.
  Wynajem takiej posiadlosci z hotelem dla gosci, pokojami i sala konferencyjna restauracja itp. przynosci prezydentowi kazdorazowo wiecej niz jakakolwiek roczna pensja jakiegokolwiek prezydenta na swiecie.
  Naturalnie za przyjecie delegacji gosci zagranicznych amerykanski podatnik placi gospodarzowi kompleksu, czyli panu prezydentowi.
 • @Szpuntek 11:40:50
  "XXI wiek a ludzie żyją w totalnej nędzy często bez bieżacej wody...". -

  --- Wiem o tym, choć mieszkam w relatywnie bogatym Opolu. Po prostu staram się mieć oczy otwarte i posłuchać też ludzi, których nikt nie chce słuchać. Przecież jest oczywiste, że jeśli są w Polsce ludzie nadmiernie bogaci, to muszą być też biedni, zarówno większość emerytów, jak i młodych, zarabiających poniżej 2 tysiące netto. Jak oni mają rodzinę założyć?!
  Myślę, że co najmniej 30% Polaków żyje na tym samym lub niższym poziomie w porównianiu z latami 80-tymi. A przecież upłynęło ponad 30 lat. Ci ludzie na ogół milczą, więc i wiedza o nich jest dość niewielka.
 • @Tiamat 13:38:16
  "Cala rodzina Trumpa prowadzi prywatne interesy... z Bialego Domu, ktory nie jest prywatna wlasnoscia Trumpa". -

  --- Pisała Pani zresztą kiedyś o zięciu Trumpa, pełniącego funkcję doradcy Trumpa i załatwiającego liczne nieprzejrzyste interesy.
 • @Tiamat i Zygmunt Bialas 13:38:16
  Utrzymanie socjalistycznej rodziny Obamów kosztowało podatnika o wiele więcej niz utrzymanie rodziny Trumpa. Prywatnie Trump podrózuje swoim własnym samolotem oraz nie pobiera pensji państwowej, która mu się należy. Wakacje Trumpa są wakacjami roboczymi, a nie jak Obamy, który co miesiąc szalał za pieniądze podatnika podróżując Air Force One, nie mówiąc o jego żonie, której „dwór” składał się z ponad 20 służących czekających przy niej na pstryknięcie palca.
  http://www.newsmax.com/TomFitton/National-Debt-Travel/2015/08/24/id/671575

  Wspomnę też komunistkę Hillary Clinton, która niedopuszczała do siebie nikogo oprócz tych, którzy wpłacali miliardy na jej Clinton Foundation. Pół miliona dollarów za przemówienie Billa!
  Po czym pieniądze te częściowo zostały wydane na jej kampanię wyborczą, multi-milionowy dom w Chappaqua,NY, oraz konto w banku szwajcarskim. Ani centa nie zarobiła swoją pracą lub transakcją businessową.

  Ochrona każdego prezydenta jest zapewniona przez państwo, a nie na prywatną prośbe Trumpa.
  Utrzymanie go jako Prezydenta jest normalnym wydatkiem z budżetu państwa, o wiele mniejszym niż wymagali tego jego poprzednicy.

  Wasze spekulacje n.t. prywatnego życia Trumpa i jego rodziny, oraz jak on sobie „wyrówna z nawiązką” należą do sfery nadąsanych złośliwców, którzy po prostu zazdroszczą czyjegoś sukcesu.
  Trump dorobił się swoją własną pracą, poza Białym Domem(!), a od podatnika nic nie bierze.
  „Równanie w dól” to polska cecha wychowanków socjalizmu.
  Zachowujecie się jak dzieci.
 • @Zdzich 18:19:20
  Panie Zdzichu
  litosci!

  Donald Trump otrzymal od swojego ojca 20 milionow dolarow na "zarybek". Facet 4 razy zbankrutowal i ratowal go niejaki Soros.
  Informacje o zyciu Trumpa sa dostepne pod warunkiem, ze sie umie czytac.
  Sam Trump nigdy nie robil tajemnicy ze swojej kariery.
  Jak juz komus zazdroscilabym sukcesu - to z cala pewnoscia nie amerykanskiemu deweloperowi i do tego z Nowego Jorku!.
  Prosze sobie poczytac i posluchac wywiadow z Trumpem w czasie i po 9/11

  Ja nie zmyslam. Ja tylko slucham uwaznie, co Trump ma do powiedzenia o sobie. Pan tez to moze zrobic zanim zacznie komukolwiek zarzucac rownanie w dol i oskarzac mnie mnie o cechy socjalizmu.
  Ja naturalnie wole socjalizm od kapitalizmu, ale nie ma to nic wspolnego z ocena jakiegokolwiek prezydenta USA.

  Jakby pan Zdzich byl troszke bystrzejszy toby sie raczej zastanowil dlaczego Trump swoja PIERWSZA wizyte odbyl do Arabii Saudyjskiej, ktora wlasnie w tamtym tygodniu sciela glowy 16 szyitom dokladnie na tym placu "chop-chop", na ktorym Trump z Arabami tanczyl dziki taniec z mieczami, ktorymi obcinaja glowy.
  Druga jego wizyta byla w Izraelu , potem w WATYKANIE i ... w Polsce.
  Przypadek?

  Mnie sie zaden prezydent USA nie podoba wiec dla mnie Trump ani lepszy ani gorszy od innych prezydentow, ktorzy zyja z wojen.
  A porzadnych, ktorych mieli to zamordowali: McKinleya, Kennedyego, itp

  Ja nie mieszkam w Ameryce i naprawde nie interesesuje mnie kogo sobie wybiora za prezydenta. Bo kazdy amerykanski prezydent zagraza pokojowi na swiecie i kazdy ma na sumieniu niszczenie narodow.

  Akurat dzis prasa amerykanska podaje jak bardzo Kushner sie nie sprawdzil jako (nielegalny zreszta ) doradca prezydenta.
  Coreczka prezydenta prowadzi biznesy wykorzystujac prace niewolnikow i to tez nie jest moja "dziecinada" bo mi grzmi kogo Ivanka okrada.

  Glupek Cejrowski to nawet potrafil powiedziec, ze Trump sie z niczego dorobil majatku wlasna praca!.

  Gdyby Zdzich byl obiektywny, toby zgodzil sie ze mna, ze Trump sie sam przyznal, ze kazal na SYrie wypuscic 60 tomahawkow na ludnosc cywilna i na dzieci w Syrii. Nawet nie mozna bylo oskarzyc Rosji bo Trump sie sam przyznal, ze mu coreczka kazala mordowac, bo sie rozplakala a wtedy rozczulony do lez tatus w obecnosci gosci z Chin kazal bombardowac Syrie. Potem opowiadal: "Mielismy ten beautuful tort czekoladowy i miedzy jednym kawalkiem a drugim, wydalem rozkaz bombardowania Syrii".
  I ze te tomahawki sa firmy Raeythona, w ktorej to firmie Trump ma swoje udzialy. Od inauguracji Trumpa akcje firm zbrojeniowych bardzo podskoczyly.

  A gdyby Zdzich czesciej zagladal do blogu Bialasa, toby przeczytal moj pierwszy wpis o Trumpie:
  cytuje z pamieci:

  "Nawet gdyby Trump sie staral i mial dobre intencje, to i tak nic nie wskora, bo w USA nie rzadzi prezydent tylko kleptokracja finansowa".
  No wiec Trump nawet nie smie zawetowac Kongresu.

  Osobiscie mi nie przeszkadza kim/czym jest Trump w polityce USA. Robi to samo co inni prezydenci: straszy wojnami i co chwile opowiada co innego.

  Mnie sie osobiscie narazil tym, ze w czasie kampanii wyborczej obiecal przeniesc stolice Izraela do Jerozolimy. Tego zaden jego poprzednik nie obiecal.
  I jest to jeszcze jeden przyklad amerykanskiego wyuzdania politycznego.
  Jerozolima jest uznana przez wszystkie panstwa ONZ jako stolica Palestyny.
  Amerykanom nic do tego.
  Zydzi sami nie chca stolicy w Jerozolimie bo nie ma miejsca na wszystkie ambasady i nie potrzebuja byc obserwowani przez wszystkie ambasady jak popelniaja ludobojstwo na Palestynczykach.

  Zdzich zdaje sie od niedawna interesuje sie polityka i jeszcze nie zdazyl sie doksztalcic.
  Ja rozumiem, ze Trump ma wielu entuzjastow. Ja do nich nie naleze, bo mi sie zaden prezydent w USA nie podoba. I mam do tego swiete niczym nie wyjete prawo.
  Naturalnie, ze Trump popelnia "conflict of interest" bo jego doradca ma prawo byc czlonek gabinetu, minister, ktokolwiek wybrany w czasie kampanii wyborczej. Kushner nie kandydowal w wyborach.
  Zwlaszcza, ze Kushner nie ma pojecia o polityce.. Handluje tak, jak jego tesc domami i wiezowcami w Nowym Jorku. Jest ortodoksyjnym zydem i jego glownym doradca jest Bibi Nenanjahu i izraelski Mosad.

  Tatus Trumpa slynal z tego, ze caly czas finansowal izrael i dlatego dochrapal sie majatku.
  To wszystko jest w sieci i wywiady i wypowiedzi Trumpa sa w sieci.
  To co Trump wygadywal w Polsce a raczej wycztywal PiSowskie wypociny to jest jeszcze jednym dowodem na to, ze Trump podpisze co mu kaza i przeczyta co mu podsuna.

  Ostatni Trumpa pomysl , to zeby napasc na amerykanska baze na Guam i oskarzyc Koree Polnocna o atak na amerykanska baze, zeby mozna bylo napasc na Koree Polnocna.

  Jak Zdzich ma odrobine oleju to musi przyznac, ze awantura o Koree Polnocna jest dowodem na amerykanski debilizm.

  Kraj ma 10 glowic nie ma srodkow przenoszenia nawet na krotki dystans.
  Tylko debil sie boi Polnocnej Korei.
  Malenkie panstwo wcisniete miedzy dwie potegi nuklearne: Chiny i Rosje!!
  Amerykanie to wyjatkowe tchorze!

  Cala potega amerykanska wystraszyla sie chorego na nerki faceta schowanego w jaskini Hindukuszu. Osama bin Laden nie mial wojska, armii, samolotow, telefonu, komputera ani nawet elektrycznosci.
  I cala amerykanska potega szukala go kilkanascie lat i robila w portki, ze chory staruch zniszczy Ameryke.!

  Od czasow Busha nic sie nie zmienilo.
  Trump z cala swoja flotylla, bombami, satelitami, lotnictwem i rakietami... boi sie malenkiej Korei, ktorej zadan rakieta nie jest w stanie doleciec 970km do Ameryki!.
  Przeciez to nienormalne!

  A Zdzich mnie podejrzewa o dziecinade!!! i "rownanie Trumpa w dol".
  W jaki dol??
  Panie Zdzichu!
  Litosci!
 • @Zdzich 18:19:20
  "Utrzymanie socjalistycznej rodziny Obamów kosztowało podatnika o wiele więcej niz utrzymanie rodziny Trumpa'. -

  --- Panie Zdzisławie,
  rzecz w tym, że Pan przeciwstawia tak pojemne pojęcia jak komunizm /kapitalizm czy lewica /prawica, przyporządkowując jednym to co najgorsze, a drugim zawsze lub prawie zawsze tylko zalety.
  Otóż ja nie jestem obrońcą lewicy, a tym bardziej komunizmu. Ale jednocześnie apoteoza kapitalizmu i demokracji w obecnej postaci jest dla mnie nie do przyjęcia, jak również wywyższanie na przykład Trumpa nad Obamę. U mnie obaj są określonymi typami, służącymi żydowskiej finansjerze. W tym wypadku nawet Trump okazał się 'o niebo lepszy', bo Obama nie miał dobrych papierów u Netanjahu, a Trump już sporo kadził figurom geometrycznym i buchalterii.

  Nie ma wyższości lub niższości tak pojemnych pojęć jak powyższe. Jest tylko problem realizacji, a to tworzą rządzący i obywatele w praktyce. I nie ma tu wartości bezwzglednych. Jednemu podoba się to, co nazywają wolnym rynkiem, drugiemu funkcja opiekuńcza państwa.
 • @zygmuntbialas 21:59:17
  "apoteoza kapitalizmu i demokracji w obecnej postaci jest dla mnie nie do przyjęcia"

  No i to jest właśnie Pański problem z postrzeganiem rzeczywistości.

  Kapitalizm i demokracja? Gdzie?

  1- Państwa narodowe w UE?
  2- Kościół zborgogliowany czy nie?
  3- Własność prywatna? chyba na kredyt u banksterów

  Jak się Pan nie zorientuje, że mamy do czynienia z ofensywą komunizmu to nadal będzie Pan wierzył, że żyjemy w demokracji i kapitalizmie i pisał jak wcześniej, że poza ZUS nie widzi Pan innej możliwości.
  Przypomnę Panu trzy główne cele komunizmu, bo widzę, że jest problem:

  1 - likwidacja państw narodowych
  2 - likwidacja religii
  3 - likwidacja własności prywatnej

  Niech Pan to proszę zestawi z trzema pierwszymi punktami, to może Pan się zorientuje i w końcu dostrzeże ofensywę komunizmu.

  Jeszcze do Pana nie dotarło, że metoda jest inna, ale skutek w Polsce będzie taki sam jak podczas zaprowadzanie komunizmu w Rosji - utrata kilkudziesięciu milionów istnień ludzkich (prognoza na 12 mln Polaków w roku 2100) ?????? Pewnie dlatego, że mają za dużo własności prywatnej, mają państwo za bardzo narodowe i ufają za bardzo katolickiemu papieżowi, nieprawdaż?

  Ja w swoim wpisie o "stole bez kantów" pisałem, że po 4 czerwca komunizm został w Polsce wzmocniony a nie obalony - dla Pana to demokracja i kapitalizm w "obecnej postaci" :-(

  http://jasiek.neon24.pl/post/138755,wpis-rocznicowy
 • @zygmuntbialas 21:59:17
  Modalna zarobków w Polsce to około 2,2 tys brutto.
  Bogatych jest może z 5% Polaków.
  Brakuje kilka milionów mieszkań.
  Średni wiek samochodu to 15 lat.
  Demografia - tragedia/katastrofa

  A Pan robi wpis pt:

  "Zlikwidować podatek dochodowy? ..."

  Stawianie takich pytań jest właśnie objawem czerwonego myślenia do kwadratu. Niestety. Proszę nie traktować tego osobiście, bo napiszę to każdemu, kto tak postrzega rzeczywistość.

  Jestem załamany :-(
 • @zygmuntbialas 22:33:56
  "Nie pisałem, ale zwrócę tu uwagę, że progi podatkowe w Polsce są bardzo nieuczciwie ustawione."

  Ciąg dalszy czerwonego myślenia - jakie progi? :-( Ma być jeden normalny podatek i wolność gospodarcza
 • @zygmuntbialas 10:00:27
  "Czy zatem takie obłożenie na poziomie 70% jest według Pana:...". -

  --- O ile mi wiadomo, nie 70, lecz około 50%. I nie podam żadnego numeru odpowiedzi, bo one omijają po prostu istotę rzeczy."


  Jest ponad 70% - mi chodziło o obciążenie daninami ludzi pracujących na umowach na czas nieokreślony- to oni mają decydujący wpływ na demografię - reszta ma wpływ mniejszy lub nawet zinomy.

  50% odnosi się do całej populacji - jest to wartość średnia. I rzeczywiście mniej więcej się zgadza, bo dzień wolności podatkowej przypada w połowie roku.

  Ale powstaje nowe pytanie. Bo stwierdza Pan, że jest 50% i w domyśle jest to lepiej niż 70% (czy prawidłowo odczytuję Pańskie intencje?)
  Niestety - i 50% i tym bardziej 70% to katastrofa.
  Bardzo dużym podatkiem jest już ten 20%.... taka jest prawda. Smutna prawda. A dodatkowa akceptacja dla takich debilizmów jak ZUS i PIT tylko pokazuje jak głębokie zmiany zaszły w ludzkiej mentalności i jakie spustoszenie poczyniła czerwona zaraza w ludzkich umysłach.

  Serdecznie pozdrawiam
 • @Jasiek 22:56:47
  "Przypomnę Panu trzy główne cele komunizmu, bo widzę, że jest problem:
  1 - likwidacja państw narodowych
  2 - likwidacja religii
  3 - likwidacja własności prywatnej".

  --- Zapisuję najprostszą definicję komunizmu: "Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – ideologia społeczna klasyfikowana jako utopijna, polityczna, gospodarcza, której celem jest utworzenie społeczeństwa pozbawionego ucisku i wyzysku klasowego, a więc społeczności opartej na wspólnej własności środków produkcji i równym podziale dóbr". -

  To, co widzimy wokół nas, w Polsce, w UE, w USA - nie jest komunizmem. Możemy to różnie nazywać, np. budową NWO, ale to nie jest komunizm. Pisze Pan, "że po 4 czerwca komunizm został w Polsce wzmocniony a nie obalony". -

  --- Nie ostał ani wmocniony, ani obalony, bo takowego w Polsce nie było, co najwyżej w pierwszych dziesięciu latach po wojnie w głowach niektórych teoretyków i zapaleńców, ale nie realnie.
 • @Jasiek 23:02:12
  "A Pan robi wpis pt: "Zlikwidować podatek dochodowy? ...". -

  --- Nie za bardzo rozumiem, w jaki to sposób powyższa notka utwierdza /potwierdza aktualny stan gospodarczy i demograficzny w Polsce.
 • @Jasiek 23:10:43
  Pisze Pan: "Ma być jeden normalny podatek". -

  --- To kwestia wyboru. Osobiście jestem za tym, by progi były.
 • @Jasiek 23:18:28
  "Bo stwierdza Pan, że jest 50% i w domyśle jest to lepiej niż 70% (czy prawidłowo odczytuję Pańskie intencje?)". -

  --- Nie. Podatki są w sumie stanowczo za wysokie - to jest oczywiste.

  Pozdrawiam serdecznie :)
 • @zygmuntbialas 01:52:22
  "Nie. Podatki są w sumie stanowczo za wysokie - to jest oczywiste."

  Ufffffff..... jest postęp :-)

  Dziękuję.
 • @zygmuntbialas 01:44:08
  "Nie za bardzo rozumiem, w jaki to sposób powyższa notka utwierdza /potwierdza aktualny stan gospodarczy i demograficzny w Polsce."

  A no w taki, że jak się ludziom obierze pieniądze (obojętne czy to podatek czy (CHOLERNIE PODSTĘPNA) składka) to:

  - padnie popyt i potem gospodarka (skutek: emigracja)
  - nie będą mieli na dzieci i padnie demografia (a potem debile będą mówić, że ZUS ma problemy bo padła demografia jak sami ją wcześniej uwalili składkami)

  Proste, prawda?
 • @zygmuntbialas 01:48:59
  "Pisze Pan: "Ma być jeden normalny podatek". -

  --- To kwestia wyboru. Osobiście jestem za tym, by progi były."

  A wybór jest kwestią mentalności.

  Po co progi jak bogatych jest tylko 5% Polaków?
  Efektywnie opodatkuje się pewnie tylko 2%.

  Więc po co progi? Żeby bogaci uciekli lub robili triki?

  Jeśli nawet Pan zabierze niektórym bogatym to mniej ludzi będzie miało pracę, bo bogaty mniej skonsumuje. A ci co zostaną bez pracy będą czekać na zasiłki oferowane przez państwo.

  Czy Pan w ogóle widzi otaczającą rzeczywistość? Patrzeć może każdy, ale widzieć już nie.
 • @zygmuntbialas 01:39:49
  "Zapisuję najprostszą definicję komunizmu: ..."

  Przecież to wcale nie obala tego co napisałem - jeśli Pan nie dostrzega:

  - likwidacji państw narodowych
  - likwidacji religii
  - likwidacji własności prywatnej

  to już Pana zmanipulowali. Metoda bolszewików nie musi być zatem stosowana.
 • @Jasiek 23:02:12
  "Modalna zarobków w Polsce to około 2,2 tys brutto.
  Bogatych jest może z 5% Polaków.
  Brakuje kilka milionów mieszkań.
  Średni wiek samochodu to 15 lat.
  Demografia - tragedia/katastrofa

  A Pan robi wpis pt:

  "Zlikwidować podatek dochodowy? ..." "

  Czy Pan z którymś z aspektów otaczającej rzeczywistości się nie zgadza?
  Czy nie dostrzega Pan, że przy takiej rzeczywistości stawianie pytań o likwidacje podatku dochodowego jest po prostu absurdalne? Równie dobrze mógłbym się Pana zapytać, czy sądzi Pan, że należy oddychać...
 • @Jasiek 23:18:28
  Prawde mowiac to komunizm jeszcze nie zaistnial tak naprawde. Kiedys w Albanii probowano opowiada, ze maja prawdziwy komunizm.
  W Rosji i w Polsce byl socjalizm ale tez nie na pewno.
  Zasada komunizmu jest "kazdemu wedlug potrzeb", co sie nigdy i nigdzie nie sprawdzi.Wszyscy, ktorym tlumacze, ze w Chinach rzadzi od lat Partia komunistyczna- obrzucaja mnie grubym slowem.
  A przeciez jest to prawda!
  Rzad w Chinach ma panstwowa kontrole i nad srodkami produkcji i nad rozliczeniem i strzelaja do ludzi, ktorzy probuja sprzeniewierzac panstwowa kase.
  A ilosc milionerow rosnie!
  Nie ma bezdomnych, glodnych czy niewyksztalconych!
  Opieka lekarska i nauka sa odpowiedzialnoscia panstwa.
  I o ciekawsze, nikomu nie marza sie jakies demokratyczne wybory.

  Nie mam zielonego pojecia jaki jest obecny system w Polsce.
  Najblizsze okreslenie to jest stragan paskarza, ktory handluje kradzionym towarem.
  W Polsce nie ma planowania, nie ma ZADNEJ reprezentacji w parlamencie, nie ma komisji/ministerstwa do spraw matki i dziecka i nie ma klasy sredniej.
  Dla mnie jest to system pt. (przyklad z Horacego): "Quo, quo scelesti ruitis?/ dokad pedzicie , szalency?./
  Nie ma zadnej publicznej kontroli tego, co sie w kraju dzieje - zdaje sie, ze jestesmy "pozasystemowi".,
  I naturalnie nie mamy prawodawstwa.
  A system gospodarczy w Polsce nie istnieje.
  My nie mamy zielonego pojecia, co bedziemy budowac za 5 lat i co bedziemy produkowac za lat 10 i co beda jesc nasze dzieci ... jutro.

  A i system podejmowania waznych decyzji panstwowych jest w rekach wariatow i cichociemnych.

  Zdaje sie, ze coraz mniej czytamy o komunizmie a coraz wiecej mamy do powiedzenia.

  Celem komunizmu NIE jest likwidacja religii!! gdzie pan to wyczytal??
  Jest zasada racjonalnego myslenia, ktora nie popiera fantatyzmu i talibanskiej interpretacji czwegokolwiek; w tym stworzenia swiata..
  Nie jest cecha komunizmu likwidacja panstw narodowych?? Gdzie pan to wyczytal??
  Jest zasada jednosci narodow - totalny zakaz wojen i zdobywania zysku dla zysku i wyzyskiwania narodow.
  I nie chodzi w komunizmie o likwiadacje wlasnosci prywatnej.
  Gdzie pan to wyczytal?? Nawet w Chinach MAO i Albanii Envera Hodzy byla dozwolona wlasnosc prywatna - mozna bylo miec dzialki przyzagrodowe, wlasne mieszkaniai, wlasnsc osobista, wlasny srodek transportu i mozna bylo dziedziczyc.
  Co bylo nakazane, to PUBICZNA kontrola zakresu wlasnosci.
  Niemozliwe byly kartele, oligarchie, korporacje i monopole. Lichwa byla zakazana. (W Polsce tez, choc nie bylo w Polsce komunizmu. Nie placilismy procentow bankowych)

  Pamietam, ze w Polsce pyskowalismy, ze komunizm jest majaka i bzdura bo za dobrze brzmi i lamie prawo czlowieka do checi zysku i posiadania bogactwa kosztem innych.
  Nie bylo wolnego rynku ale i teraz nie ma.

  Osobiscie uwazam, ze skrajny komunizm jest tak samo glupi jak skrajny kapitalizm i nie ma miedzy nimi zadnej roznicy, poniewaz oba te systemy w skrajnej postaci wprowadzaja totalna kontrole wladzy i kontrole nad indywidualnym czlowiekiem - monopol wladzy i talibanizm ideologiczny.

  Jest pelno teraz roznych madrali w Polsce, ktorzy uwazaja, ze w PRL-u byl komunizm!
  Gadal slepy o kolorach a pokolenie posolidarnosciowe o komunizmie w Polsce!.

  Byly mieszkania za darmo i byly do konca zycia. Nikt nie smial nikogo wyrzucic na bruk, bo dach nad gkowa byl podstawowym prawem obywatela.. I byla przestrzegana konstytucja.

  Zdecydowanie w PRL-u byl lepszy system wyborczy i system zarzadzania. Bo wybory byly coroczne na kazdym szczeblu zarzadzania. W Zwiazku Nauczycielstwa mielismy coroczne wybory do Zarzadu. W kazdej komorce organizacyjnej komitety i zarzady byly wybierane sposrod lokalnych czlonkow.

  Monopole i kartele byly zakazane. Przedstawiciele wladz panstwowych nie mieli prawa do prowadzenia prywatnych biznesow bo bylo to traktowane jako korpucja. Polityk, ktory ma wlasny biznes zawsze bedzie promowal swoje interesy metodami politycznymi.

  Nie zdarzylo sie w PRL-u, zeby nieuk, niewykwalifikowany baran zajmowal stanowisko niezgodne ze swoim wyksztalceniem.

  To tylko w wariatkowie jest dopuszczalne, zeby magister historii byl ministrem obrony!!! i nie musial sie z nikim konsutowac... nawet w sprawie wydatkow budzetowych!!!!!

  W Polsce nie bylo komunizmu bo byla wlasnosc prywatna i budowalismy koscioly.
  Teraz w Polsce sprzedaje sie koscioly i zamienia w restauracje albo prywatna rezydencje. A lokalny papiez jest ksiedzem dyrektorem! - biznesmanem!!

  Najwieksza zaraza w Polsce i w tym calym kapitalizmie jest choroba zysku.
  Nie ma spolecznej kontroli nad podatkami!!!!!!
  I nie wazne czy bedzie 50% podatku, czy 70%.
  Polski budzet to dziurawy garniec. Nikt nawet nie marzy o zalataniu tych dziur w garnku..
  W 5 lat po wojnie w PRL-u nie bylo bezdomnych i bylo panstwowe lecznictwo i edukacja. W 73 lata po wojnei w Polsce jest 5 mln ludzi bez mieszkan?
  A przeciez miliony ludzi wyjechalo z Polski! I obecnie ilosc mieszkancow Polski nie jest duzo wieksza od powojennej populacji.

  W Polsce jest obecnie system, ktory stworzyl kult fallusa i zysku.
  W Polsce nie bylo komunizmu. Pornografia i wyzysk czlowieka przez czlowieka zakazane w kazdym nie-kapitalistycznym systemie.

  Mielismy kochac inne narody. Teraz nam kaza nienawidziec: i Rosjan i zydow i Arabow i muzulmanow i cyganow, i Serbow...
  A mamy kochac bandere i Prawy Sektor oraz ... dac sie zabic z milosci do Zachodu.Polak lata teraz od jednej wojny do drugiej mordujac cudze dzieci.
  Za czasow PRL-u Polacy pracowali w Libii, Iraku...
  Teraz morduja.

  Ja wszystkim teoretykom od komunizmu radze troszke poczytac o zasadach ideologii komunistycznej.
  U zrodel.
  Nie w Wilkipedii.

  PS
  Najbardzielj mnie zszokowala informacja o likwidacji panstw narodowych w komunizmie.
  Przeciez to bzdura! Jesli w Rosji byl komunizm..
  To:
  W Rosji sowieckiej kwitly wszystkie republiki. Przykladem byly republiki narodowe: Gruzja, Litwa, Lotwa, Uzbekistan, Kazachstan, Ukraina. Kazda miala wlasny przemysl, wlasne uczelnie i wlasne zarzadzanie.
  obrze jest rzucic opinie.
  Nalezaloby ja jedna poprzec przykladami z zycia.
  A najlepszym przykladem jest ... Afganistan
  Dokad nie weszli tam Amerykanie. To amerykanie sprowokowali Sowietow do wejscia do Afganistanu. Stworzyli taliban (mudzahedinow) do obrony przed Rosja.
  I tak juz zostalo.

  Serdecznie pozdrawiam
 • @Tiamat 03:20:22
  "Nie mam zielonego pojecia jaki jest obecny system w Polsce."

  Ja mam :-( Ale jest to słowo niecenzuralne na literę "p".
  Niestety.
 • @Tiamat 03:20:22
  "obrze jest rzucic opinie.
  Nalezaloby ja jedna poprzec przykladami z zycia."

  Pani pisze, Pani ma: Unia Europejska.

  A co do Rosji, to komunizm tam wypalił - sobie w kolano - Ruscy wzięli się w garść i wytłukli trochę NKWD, trochę powyganiali za ocean. Trockiego i Banderę sięgnęli nawet za granicą.
  Założenie komunizmu się nie udało. I dobrze. Rosja się umacnia. Też dobrze.

  Ukłony
 • @zygmuntbialas 01:39:49
  "...ale nie realnie."

  Nie???????? A ponad 70% dochodów odbieranych ludziom pracującym na umowach na czas nieokreślony to na niby, nie realnie, tak?

  A może to jest kapitalizm? Nie? To może społeczna gospodarka rynkowa? Też nie? To co to jest?????

  Pan szuka komunizmu po wikipediach i definicjach, a wokół go nie dostrzega. Ile muszą zabierać, żeby Pan to dostrzegł? Błagam, niech Pan przejrzy na oczy.
  W UE już jeden budynek nosi imię włoskiego komucha Spinellego (kapitalizm?demokrata?) A w Polsce się walczy z komunizmem likwidując pomniki armii czerwonej! :DDDD Bu ha ha! :-DDDDD
 • @Tiamat 03:20:22
  "Prawde mowiac to komunizm jeszcze nie zaistnial tak naprawde."

  Nie, no wcale. Napiszę Pani to co Szanownemu Autorowi - jak ludziom pracującym na etacie zabiera się ponad 70% dochodów, to co to jest? Kapitalizm? Społeczna gospodarka rynkowa? Bo mi to trąci bolszewizmem. Realizowanym nie przy pomocy mordów i terroru, ale... podatków.

  Ale co tam mały Jasiek. Prawda została objawiona. Nie mi, tylko poecie. Został natchniony: Rymkiewicz powiedział, że komunizm nie umarł. On mutuje.
  A ja z natchnionym poetą dyskutować nie zamierzam, bo te słowa chyba tylko Dobry Bóg mu mógł włożyć do głowy.

  Ja twierdzę, że komunizm jest podobny w swym głównym sukcesie do diabła. I jednemu i drugiemu udało się przekonać niektórych ludzi, że nie istnieje.
  Pani i Szanowny Autor jesteście w tym gronie. Może mi się uda Państwa z tego wyciągnąć.

  Ponadto zaproponowałem metodę jego pomiaru. Da się. Pośrednio, ale się da.
 • @Tiamat 03:20:22
  "Najbardzielj mnie zszokowala informacja o likwidacji panstw narodowych w komunizmie."

  "Imagine"

  Prawda, że piosenka ma "piękne" słowa?

  "Wyobraź sobie, że nie ma państw, religii, własności,..."

  To chyba tak jakoś w niej szło, nieprawdaż? ;-)

  Spotkałem się z info, że to najczęściej grana piosenka na świecie. Ciekawe, kto decyduje, żeby ciągle puszczać ten manifest...?

  Linku oczywiście nie załączam - na przekór tym decydentom. Nie ma komuszego grania.
 • @Tiamat 03:20:22
  "Najbardzielj mnie zszokowala informacja o likwidacji panstw narodowych w komunizmie."

  Jeszcze raz ten cytat - przepraszam.

  To, że komunizm był gdzieś zakładany, to nie znaczy, że udało się go do końca założyć. Chłop jak raz dostanie ziemię to ciężko będzie mu ją wyrwać. Jak już się uda, to pójdzie w las i dołączy do innych ograbionych. Poza tym są nacjonaliści - oni też łatwo się nie poddają.

  ZSRR to były republiki, a nie niepodległe państwa. Rozbudowa przemysłu była zainicjowana przez Stalina, który chciał, aby ZSRR świecił przykładem dobrobytu. Na zachodzie komunizm miał bardziej nihilistyczne oblicze - to pod wpływem tego zachodniego kierunku znalazły się kręgi towarzyskie Michnika i dzisiejszego salonu, oraz obecne "elity" UE.
 • @
  Pani Tiamat, Panu Jaskowi pewnie chodzi o Eurokomunizm - nurt ideowy utworzony w drugiej połowie XX wieku w Europie, który charakteryzował się orientacją w kierunku zachodnich elit, krytyką kierownictwa KPZR i światowego ruchu komunistycznego, krytyką koncepcji dyktatury proletariatu i braku wolności politycznej w krajach, w których został przyjęty radziecki model socjalizmu. Jednocześnie, Eurokomunizm deklarował lojalność wobec marksizmu, lecz nie marksizmu-leninizmu, a formalnie nie identyfikował się z socjaldemokracją, choć i odrzucił szereg drugorzędnych kwestyj ideologicznych marksizmu.
 • @Tiamat 03:20:22
  Najpierw Pani napisała:

  "Mielismy kochac inne narody. Teraz nam kaza nienawidziec: i Rosjan i zydow i Arabow i muzulmanow i cyganow, i Serbow...
  A mamy kochac bandere i Prawy Sektor oraz ... dac sie zabic z milosci do Zachodu.Polak lata teraz od jednej wojny do drugiej mordujac cudze dzieci."

  A potem...

  "Najbardzielj mnie zszokowala informacja o likwidacji panstw narodowych w komunizmie."

  Więc jak jest? Czy sterowani zza oceanu przez ideowych spadkobierców Trockiego nie bierzemy czasem udziału w likwidacji państw narodowych?

  A widzi Pani.... coś jest na rzeczy, nieprawdaż?
 • @Jasiek 02:43:39 oraz 02:47: 17
  "Ufffffff..... jest postęp";
  "... jak się ludziom obierze pieniądze". -

  --- Jest wielkie nieporozumienie i przyprawianie mi gęby.
  W powyższej notce, napisanej przez Mariusza B., oraz w moich komentarzach nie ma nic o odbieraniu ludziom pieniędzy.
 • @zygmuntbialas 10:32:56
  "Jest wielkie nieporozumienie i przyprawianie mi gęby."

  Proszę tak nie myśleć. Mi chodzi o poglądy lub wyjaśnienie poszczególnych kwestii. Jeśli czymś Pana uraziłem to szczerze przepraszam.

  "W powyższej notce, napisanej przez Mariusza B., oraz w moich komentarzach nie ma nic o odbieraniu ludziom pieniędzy."

  Właśnie tym jest dla mnie PIT...

  Ukłony
 • @Jasiek 02:52:45 oraz 02:52:45
  "Więc po co progi? Żeby bogaci uciekli lub robili triki?";
  "... to już Pana zmanipulowali. Metoda bolszewików...". -

  --- A dokąd uciekali?! - A kto im pozwala uciekać? Bolszewicy? Czy raczej żydowski system gospodarczy, który tu nie ma nic wspólnego albo niewiele z bolszewikami. Już wyżej napisałem Zdzichowi, że nie wytłumaczymy bolszewizmem współczesnych zjawisk, np. bombardowania Syrii przez USA.
  Nie jestem adwokatem komunizmu. Chciałbym jednak, by trafniej szukać winnych aktualnego stanu. Jest tak, że wielu mówi komunizm, a jak komunizm to Moskwa, a jak Moskwa to Kreml, a jak Kreml to Rosja (współczesna), a jak Rosja to Putin.
  Można dalej tak ciągnąć, tylko oddalamy się od prawdy.
 • @Jasiek 03:00:32
  "Czy Pan z którymś z aspektów otaczającej rzeczywistości się nie zgadza?" -

  --- Zgadzam się i równocześnie twierdzę, że system podatkowy ma tylko trochę wspólnego z tą mizerią.
 • @Tiamat 03:20:22
  "Nie mam zielonego pojecia jaki jest obecny system w Polsce. Najblizsze okreslenie to jest stragan paskarza, ktory handluje kradzionym towarem". -

  --- Tak można wyrazić w jednym zdaniu :)
 • @Jasiek 06:03:25
  "Pan szuka komunizmu po wikipediach i definicjach, a wokół go nie dostrzega". -

  --- Dostrzegam - sądzę - wiele zjawisk, zachodzących wokół mnie. Można je różnie nazwać, ale nie komunizmem.
  Czy zrzucenie bomby na Hiroszimę to komunizm?
  Czy napuszczanie ludzi na Rosjan czy na uchodźców to też komunizm?
 • @Jasiek 06:11:08
  "Rymkiewicz [nazwisko rodowe Schulz] powiedział, że komunizm nie umarł"; "... komunizm jest podobny w swym głównym sukcesie do diabła". -

  --- Już napisałem sporo na ten temat.
 • @Jasiek 10:40:05
  "Właśnie tym jest dla mnie PIT...". -

  --- Zdaje się zagubiło się meritum sprawy. Jest wiele problemów w Polsce, bolesnych problemów. Jeśli chodzi o PIT (proszę wziąć pod uwagę, iż nie zajmuję się na co dzień tą sprawą), to jedno mnie na pewno boli. To, że są tak niskie progi bezpodatkowe, że ten przedostatni biedak musi płacić podatek, choć nie ma z czego wyżyć.
 • @zygmuntbialas 10:54:42
  "Czy napuszczanie ludzi na Rosjan czy na uchodźców to też komunizm?"

  Tu prym wiodą mocodawcy zza oceanu - ideowi spadkobiercy Trockiego i jego totalnie debilnej idei permanentnej rewolucji....

  Czerwona zaraza przybiera różne formy - w Rosji był to bolszewizm, w UE strategia Gramsciego, w USA trockiści.
 • @zygmuntbialas 10:45:11
  "Zgadzam się i równocześnie twierdzę, że system podatkowy ma tylko trochę wspólnego z tą mizerią."

  W sumie mogę się zgodzić - system podatkowy to tylko narzędzie. Ale cholernie skuteczne. Jak dodać do tego masowe ogłupianie w tv, radio, portalach i gazetach to wyjdzie co mamy.

  Ale fakt pozostaje faktem, że ludzie nie mają dzieci, bo "państwo" zabiera im prawie wszystko pod postacią różnych danin.

  Przez to właśnie nie ma popytu, pada gospodarka a potem demografia.
  Patologicznie wysokie podatki są bardzo ważne.

  A to, że nie było lustracji, to już inna sprawa - tyle, że nawet jeśliby się odbyła to wcale nie znaczy, że podatki zmaleją, bo naprawdę wielu myśli na czerwono.
 • @
  Ale muszę przyznać, że ci czerwoni umieją grać.
  https://www.youtube.com/watch?v=cXgdMmYG8aU
  Pozdro.
 • @Jasiek 11:40:03 oraz 11:45:26
  "Tu prym wiodą mocodawcy zza oceanu - ideowi spadkobiercy Trockiego". -
  --- Zza oceanu - tak. Czy to są spadkobiercy Trockiego? - Ci "spadkobiercy" zapewne nie wiedzą, kto to był Trocki.

  "... naprawdę wielu myśli na czerwono". -
  --- Myślenie o naprawie (nawet w przypadku pomyłki) nie jest na ogół myśleniem na czerwono. Wiele o tym jest w powyższej notce, wiele też napisałem w komentarzach.

  Pozdrawiam.
 • @fretka 12:29:44
  "... ci czerwoni umieją grać". -

  --- Tak, piękny utwór. W innych kulturach, w innych językach są też piękne kawałki, ale nie są propagowane w naszej strefie.

  Pozdrawiam.
 • @fretka 12:29:44
  Proszę zwrócić uwagę, że jak maszerują młotki, to na czarnych sztandarach są... biało - czerwone koła...

  (Może jestem przewrażliwiony?)
 • @zygmuntbialas 17:13:55
  "Myślenie o naprawie (nawet w przypadku pomyłki) nie jest na ogół myśleniem na czerwono."

  Podam zatem przykład "naprawiania" i "małej pomyłki" - bardzo popularny ostatnio - program "500+"

  Dzietność mamy na poziomie "jeden przecinek coś tam", a po zastosowaniu programu dzietność wzrośnie do poziomu "jeden przecinek coś tam" plus ułameczek procencika. A suma długów zwiększy się o kilkadziesiąt miliardów i trzeba będzie znów podnieść podatki. A to tylko jeszcze dorżnie demografię w większym stopniu, bo żeby spłacić "x" miliardów państwo w podatkach musi pobrać "1,4 x" miliardów.

  Inny przykład czerwonego debilizmu w wykonaniu PiS to akcyza na samochody - chcieli podnieść akcyzę na stare samochody (to normalne, czy już himalaje kretynizmu?) zamiast znieść akcyzę na wszystkie, bo wtedy staniałyby te nowe... Proste?

  Ale oczywiście "lepiej" odbierać ludziom okazję do nabycia własności.
  A pamięta Pan obietnice podniesienia kwoty wolnej od podatku? I co? łgali? Mogą się zadłużać na kretyńskie ekonomicznie w tych warunkach 500+ a kwoty wolnej podnieść nie mogą. Ciekawe dlaczego... może ich zadaniem jest "dorżnięcie watahy"... Polaków? Byłby Pan zdziwiony jakby w amerykańskich wojskach stacjonujących w Polsce większość stanu liczebnego stanowiły osoby pochodzenia ukraińskiego?
 • @zygmuntbialas 17:13:55
  "Czy to są spadkobiercy Trockiego? - Ci "spadkobiercy" zapewne nie wiedzą, kto to był Trocki."

  Pan wybaczy, ale dla mnie taki argument jest naprawdę śmieszny - co z tego czy wiedzą, czy nie? Jest permanentna rewolucja (róże, goździki, godność, pomarańcze, "solidarność", ciągłe judzenie na Rosję...) czy nie ma?

  Jak Pan widzi skutek jest.
 • @Jasiek 19:27:05
  Kolor młotków też dziwny
 • @fretka 20:03:12
  Fakt... a te biało - czerwone koła zwróciły moją uwagę - rok z małym hakiem i mieliśmy w Polsce... stan wojenny.

  Jakiś czas temu widziałem koleją cześć xmena - apokalipsa - jest kilka nawiązań do Polski, a to przecież fantasy/sf/keczapowo -popkornowo masówka. Jest Pruszków, likwidacja funkcjonariuszy bez Orzełków i guzików w lesie, jest biało - czerwony element ubioru... dziwne.
 • @zygmuntbialas 17:16:29
  "Tak, piękny utwór. W innych kulturach, w innych językach są też piękne kawałki, ale nie są propagowane w naszej strefie."

  Ma Pan rację - chciałbym jednak zwrócić uwagę na trochę inny aspekt sprawy - może trochę przytrolluję, ale to tak dla rozluźnienia atmosfery :-)

  Chodzi mi o UK i lata sześćdziesiąte - w tym czasie powstali The Beatles, TRS, Led Zeppelin, The Who, Pink Floyd, Animals, Cream... coś za bogato poszło ;-DDDD A jakby było niektórym za mało to Brytyjska Inwazja miała też w latach osiemdziesiątych drugą falę...

  Ale to tylko tak na marginesie :-)
 • @Jasiek 19:27:05
  "... na czarnych sztandarach są... biało - czerwone koła...". -

  --- A polska flaga jest biało - czerwona. Żeby było dosadniej, to flaga UPA jest czerwono - czarna.
 • @Jasiek 19:43:26
  "Dzietność mamy na poziomie "jeden przecinek coś tam", a po zastosowaniu programu dzietność wzrośnie do poziomu "jeden przecinek coś tam" plus ułameczek procencika. A suma długów zwiększy się o kilkadziesiąt miliardów". -

  --- Pomoc rodzinom, wychowującym dzieci jest obowiązkiem każdego porządnego państwa. Nie oceniam tu, czy te 500+ jest optymalnym rozwiązaniem. No i nie wiem, dlaczego wydatki na dzieci miałyby pochodzić akurat z zadłużenia.
 • @Jasiek 19:46:15
  "Jest permanentna rewolucja (róże, goździki, godność, pomarańcze, "solidarność", ciągłe judzenie na Rosję...) czy nie ma?" -

  --- Oczywiście, że są na świecie te wydarzenia. Są jeszcze bombardowania i wyganiania ludności arabskiej z ich domów. Są ciągłe prowokacje ze strony USA. O tym jest ciągle na moich blogach.
  Problemem tu jest to, że to nie komunizm jest temu winny. Zwalanie winy na komunizm i komunistów za obecne nieszczęścia ludzi w wielu miejscach na świecie nie zbliża nas do poznania; wręcz odwrotnie.
 • @Jasiek 22:18:18
  "... lata sześćdziesiąte - w tym czasie powstali The Beatles, TRS, Led Zeppelin, The Who, Pink Floyd, Animals, Cream... coś za bogato poszło". -

  --- Tak, w Polsce w tym czasie też był rozwój muzyki. Gdy dzisiaj posłucham, to właśnie tamtej dawnej, jednak polskiej (Klenczon, Grechuta,...). Ale to już chyba sprawa gustu.

  Pozdrawiam :)
 • @zygmuntbialas 22:38:33
  "Pomoc rodzinom, wychowującym dzieci jest obowiązkiem każdego porządnego państwa."

  To niezaprzeczalny fakt. Ponieważ jednak normalną sytuacją jest to, że niemal wszystkie normalne rodziny mają dzieci to... państwo powinno pomagać wszystkim rodzinom.

  Niestety - elementem naszej rzeczywistości jest to, że państwo przeszkadza wszystkim a tylko niektórym... przeszkadza ociupinkę mniej.
  Chodzi mi właśnie o zabieranie ponad 70% dochodów tym którzy są najbardziej finansowo predysponowani do posiadania dzieci- czyli tym pracującym na etatach oraz o brak "Ustawy Wilczka" i debilnie skonstruowany system emerytalny uwalający popyt i wolność gospodarczą.


  "No i nie wiem, dlaczego wydatki na dzieci miałyby pochodzić akurat z zadłużenia."

  Nie pamiętam ile miliardów kosztuje rocznie program 500+, ale zwiększa on deficyt budżetowy - suma takich rocznych deficytów to przecież DŁUG publiczny.

  A wystarczy rodzicom (i wszystkim innym) przestać zabierać PIT, porzucić system składkowy i wprowadzić na nowo "Ustawę Wilczka". Koszty zerowe - zysk to rozbujanie gospodarki i demografii, bo rodzice będą mieli na dzieci kilka razy 500+ z automatu.

  Przecież to proste
 • @zygmuntbialas 22:45:46
  "Zwalanie winy na komunizm i komunistów za obecne nieszczęścia ludzi w wielu miejscach na świecie nie zbliża nas do poznania; wręcz odwrotnie."

  Komunizm ma wiele mutacji. I działa na wielu płaszczyznach.To fakt. Ukształtował też sposób myślenia wielu ludzi. Niektórzy nie widzą np pułapki dla demografii w odbieraniu ludziom własności obojętne czy pod postacią danin czy tak jak robili to bolszewicy - mordem i terrorem. Pomimo dziesiątków lub setek milionów ofiar. Pan również nie dostrzegł możliwości porzucenia systemu składkowego jeśli chodzi o ZUS/FUS (ale to się odnosi do wszystkiego).
  A takich ludzi są w Polsce miliony a na świecie... obawiam się, że miliardy :-(
  To jest właśnie rozmiar czerwonej zarazy - niezależnie czy u władz w różnych krajach są neo-trockiści, socjaliści, chadecy, liberałowie, konserwatyści... To spośród właśnie setek milionów lub miliardów wywodzą się działacze polityczni, którzy często bezwiednie multiplikują swoimi poczynaniami czerwoną zarazę i jeszcze znajdują poklask, jak w przypadku 500+. Nie muszą być komunistami - po prostu zwiększają długi potem podatki, pozostawiają coraz mniej wolności i własności. To nas zbliża do... gułagu.
 • @Jasiek 07:28:19
  "A wystarczy rodzicom (i wszystkim innym) przestać zabierać PIT,..."

  Jego całkowita bezsensowność jest widoczna zwłaszcza w obliczu tych wymienionych przeze mnie wcześniej faktów:

  - zarobki brutto ok 500 Euro miesięcznie (wartość modalna to przecież 2,2tys. PLN... brutto)
  - brak kilku milionów mieszkań
  - katastrofalny średni wiek samochodu
  - katastrofa demograficzna
  - bogatych jest może 5% Polaków

  A składkowy system emerytalny jest zupełnie zbędny co jest jasne na przykładzie wielu krajów.

  Ufffff....
 • @Jasiek 08:05:54
  Z calej tej dyskusji jasno wynika, ze nie wiemy co to jest komunizm a tylko powtarzamy zachodnia propagande.
  Ja niestety, naleze do pokolenia, ktore mialo obowiazkowo na studiach tzw. MARLENE (marsksism -lenininzm) Wykladowca moim byl hrabia Adam Komornicki.
  (Rosyjskiego w szkole mnie uczyl inny arystokrata: Szyszko -Bogusz)
  Wiec te mity o komunie i polskieh "elitach' tez sie nie sprawdzaja.

  Marksizm i w konsekwencji teoria komunizmu powstaly na Zachodzie, a wlasciwie w Anglii i chodzilo o rozbicie caratu, czyli Rosji.
  Przeciez rewolucje - wbrew woli narodow w Rosji - przygotowali Anglicy i amerykanscy mormoni , ktorych dostawy okretowe w ostatniej chwili zadecydowy o klesce bialogwardzistow.
  Przeciez Rosjanie pobili bolszewikow i wlasciwie pokonali rewolucje!
  Przyszly "posilki" mormonskie z USA i zawazyly o losach Rosji.
  Reszta to historia.
  Kazdy, kto mial ochote przeczytac Szolochowa "Cichy Don", zwlaszcza dwa pierwsze tomy - dochodzi do wniosku ze Rosji i Rosjanom rewolucja byla potrzebna nie tylko jak piate kolo u wozu ale jak kula w leb! Przeciez miliony ludzi zginelo w czasie rewolucji!!!. W Rosji nikt jej nie chcial. Jesienia mialy byc wybory do Dumy!! Nalezalo sie spieszyc.

  To tylko w Polsce Solidarnosc za pieniadze CIA otumanila tlumy Polakow.
  Zadna rewolucja nie przychodzi z wewnatrz!

  Rowniez, moim zdaniem, nieporozumieniem jest nazywanie obecnego systemu na Zachodzie - komunizmem.
  Bzdura!
  Jest to najbardziej kastowy system jak znam. Przepasc spoleczna jest smiertelna.
  Przeciez tylko 1-2 % ludnosci ma dostep do swiadczen spolecznych, do majatku narodowego, do podzialu podatkow do bestialskiego pasozytowania na calej reszcie spoleczenstwa. Co to za wspolnota (communa)
  W zalozeniach, komunizm, jak sama nazwa wskazuje mial w programie wspolnote narodowego majatku: jednakowy dostep do wiedzy, lecznictwa, kariery.
  Oczywiscie blo duzo demagogii bo to nie Rosjanie wymyslili ten system dla siebie tylko zdeprawowany Zachod. Wiec trzeba bylo oszpecic carat i caly narod. (ze to niby car bogaty- powinien wszystko rozdac biednym)
  Socjalizm zakladal mieszana ekonomie prywatno-publiczna, przy czym uslugi dla ludnosci i zasoby kraju pozostawaly pod kontrola panstwa . Socjalizm - jak sama nazwa wskazuje- mial zapewnic uslugi socjalne, jednakowe dla wszystkich obywateli. Sprawdzil sie w Niemczech ale natychmiast nalezalo system kojarzyc z Hitlerem - i tak juz zostalo. Choc system ten sie sprawdza w Skandynawii.
  Kapitalizm - jak sama nazwa wskazuje polega na budwaniu i lokcaie kapitalu.
  Jest to najglupszy z systemow, na co wpadli juz starozytni. Niejaki Solon - Atenczyk pozbyl ie kapitalizmu w ciagu 23 godzin czym uratowal gospodarke Aten.
  Kapitalimz nalezy do tzw. systemow zamknietych, ktore nie maja wentyla bezpieczenstwa, poniewaz jest niereformowalny. Oligarchie, i koncerny zawziecie beda bronic monopolu zarabiania i magazynwania pieniadza, ktorzy z samej natury powinien byc w obiegu.
  Biedny John Lennon - the Beatles nie byl zadnym komunista!
  Beatlesom podobal sie buddyzm bo mozna bylo cpac narkotyki i miec rozne wizje milosci i pojednania oraz wolnego seksu. Nie mialo to nigdy zadnego zwiazku z politycznym system.
  Widac, ze obecne pokolenie nie bardzo pamieta, ze Beatlesi byli multimilionerami i prowadzili cyganskie zycie, wyspiewujac "rewolucyjne" teksty.
  Przeciez nawet zyd Che Guevara mial bardzo "bojowe' zadanie. Rozpirzyc dla Stanow Zjednoczonych cala Ameryke Poludniowa.
  Kuba byla biedna nie dlatego ze tam byl "komunizm" tylko okrutne, bestialskie amerykanskie sankcje jako kara za to, ze Kubanczycy wyrzulicli z wyspy wszystkie amerykanskie burdele i kasyna.
  Woleli cierpiec bez burdeli niz cierpiec jak obecnie Haitanczycy.

  My mozemy opowiadac rozne historie o kastach w Indiach. W porownaniu z apartheidem finansowym na Zachodzie - Indie sa szczytem demokracji.
  Daljit - czyli 'nietykalny' - z kasty tzw. uposledzonej, moze byc profesorem uniwersytetu, milionerem, w ogole krezusem. Nie wolno mu sie mieszac z braminami. A zaden bramin nie ozeni sie ani nie przespi z nietyklanym.

  Prace, tak zwane podle, wykonuja nie tylko nietykalni ale i rozne odlamy religijne. Zreszta w Indiach jest tyle wierzen i religii , ze trudno sie polapac. Czy trupy z ulicy sprzataja daljit czy Kashgar, czy tak jak w Varanasi - wierni, ktorzy wierza, ze kazdy kto umrze w Varanasi , idzie prosto do nieba . Wiec zjezdzaja i bogaci i biedn do najstarszego miasta swiata, zeby tam umrzec. A wyznawcy tej religii witaja sie zazwyczaj Zyczeniem: Obys umarl w Varanasi (Benares). Bogacze czekaja tam na smierc w ogromnych palacach. po ulicach Varanasi caly czas chodza "tragarze", ktorzy na noszach wynosza zmarlych an spalenie... wlasiwie na ulicy.
  Indie maja najwieksza ilosc milionerow per capita. A maja miliard mieszkancow.

  No wiec chce powiedziec, ze na Zachodzie sie utarlo, ze status majatkowy od razu okresla status spoleczny!!!
  To nie zaden ani komunizm, ani socjalizm ani nawet kapitalizm, skoro ponad 90% speczenistwa nie stac na kapital!

  Nie jest to komunizm, bo co glupszy Amerykanin - a tam jeden glupszy od drugiego- wierzy w tzw. indywidualizm. Czy sa slepi, ze nie widza ludzi dookola, od ktorych wszyscy jestesmy zalezni w kazdym spoleczenstwie?

  I nie jest to socjalizm, bo nawet tzw biedne bezdomne, bezrobotne Ameykany nie wierza w system uslug dla spoleczenstwa bo indywidualizm wyklucza wspolnote spoleczna.l

  Amerykanska odmiane systemu ekonomiczno-politycznego mozna nazwac kleptokracja.
  W wiekach srednich nazywalo sie to w staroangielszczyznie
  "Fara und Viking" - jedz (najezdzaj) i rabuj. Pal, morduj i rabuj

  Natomiast gdy chodzi o system podatkowy, to nie jest to "one size fits all" - jeden rozmiar ciucha, ktory pasuje wszystkim.

  Kazdy kraj powinien sobie wypracowac i przedyskutowac taki system podzialu dochodu narodowego jaki mu pasuje i jest odpowiedni dla danego kraju.
  Osobiscie nie wierze w uniwersalny system podatkowy.
  W krajach skandynawskich jak np. w Szwecjii przyjeto bardzo wysoki system opodatkowania, w zamian za uslugi socjalne. Ale uslugi socjalne w Szwecji sa rzeczywiscie wysokie i ostatnimi laty, za powazne - stad zydowskie zakusy na fundusz emerytalny wlasciwie w kazdym panstwie na Zachodzie.
  Co robia Amerykanie z pieniedzmi podatnika: oddaja caly niemal dochod narodowy prywatnym wielkim biznasoom: bankom i firmom zbrojeniowym.
  Nie bardzo rozumiem, jak mozna taki system nazwac komunizmem.

  Obywatele USA nie maja ze soba nic wspolnego a ich pozycja spoleczna zalezy od ilosci posiadanych pieniedzy.
  I te klamczuchy nazywaja wybory w USA - DEMOKRATYCZNYMI!!!
  Gielda wyborcza jest najwiekszym skandalem wszcechczasow!

  Kandydaci na prezydenta wystawieni na aukcje - laza po scenie jak pedalskie modele na catwalku , obracaja sie, kryguja, usmiechaja do kamer- robia glupie miny i obrzucaja przeciwnika inwektywami.

  Tresowane malpy w cyrku zachowuja sie podobnie.
  I tak przez 16 miesiecy!!! Kiedy ci ludzie pracuja?

  Zaden z tych kandydatow, ktorych ogromne pieniadze przepchnely do tzw. primaries - do czolowk,i nie umie podac programu wyborczego.
  Trump obiecywal: infrastructure, (ale nie powiedzial, ze to bedzie mur graniczny za meksykanskie pieniadze); obiecywal wizy Polakom, i ze postawi Ameryke na pierwszym miejscu! (Czego?)
  Zydom Trump obiecal przeniesienie ambasady USA do Jerozolimy!!
  Trzeba bylo poczytac wtedy prase izraelska!!
  Zeby miec stolice w Jerozilimie to chyba dobrze, zeby wypedzic wszystkich Palestynczykow z ich wlasnej stolicy.
  Ale z drugiej strony... wszystkie ambasady wtedy trzeba bedzie przeniesc do stolicy. Aj-waj, kto za to bedzie placic? I po co moskom tyle szpiegow w ciasnej Jerozolimie?.

  Clintonowa zas obiecywala "to obliterate Iran" - zrownac z ziemia Iran.
  I chyba nie potrzeba bylo Rosji, zeby zniechecic miliony Amerykanow, ktorzy gotowi byli glosowac na te zlodziejke i wlasciwie przestepczynie.
  Tymczasem podao do publicznej wadomosci, ze w samej Kaliforni glosowalo milion wyborcow wiecej niz bylo na liscie wyborczej.

  Wiec to targowisko wyborcze w USA nie miesci sie w ramach zadnego systemu politycznego i w zadnej konstytucji.
  Zarowno w 2008 roku jak i 2012, jak i w 2016 Z GORY bylo wiadomo, kto NIE moze byc prezydentem.
  W 2008 roku stary tetryk i lobuz McCain konkurowal z "mlodym, preznym, elokwentnym" wyksztalconym murzynkiem. W 2012 roku nie dopuscili dr. Rona Paula do primaries. Po prostu: przyszla policja, wzieli go pod pachy i nie wpuscili do sali kandydatow!!
  A mial najwieksza ilosc glosow!

  Podobnie zrobili z Sandersem w tamtym roku..
  Wiec nie jest to zaden system komunistyczny bo nie partia komunistyczna wybiera kandydatow. Takiej partii w ogole nie ma.
  Tymczasem, paru zaintresowanym przydaloby sie poczytac program partii komunistycznej Wloch i Francji.

  W 1948 roku we Wloszech wygrala wybory partia komunistyczna Wloch!
  Przyszedl walec i wyrownal!
  Amerykanie zrobili zamach stanu, sila i przemoca usuneli wybrane wladze i wstawili jakchs socjal-demokratow.

  No wiec nie mielismy okazji poznac na czym polega komunizm w wersji europejskiej.
  Ale teraz z ogromnym entuzjazmem rozprawiamy o "komuniscie" Trockim bo tak naprawde oprocz Lenina, Trockiego czy Stalina i Wandy Wasilewskiej to innych nazwisk nie znamy.
 • @Jasiek 07:28:19 oraz 07:40:53 oraz 08;)5:54
  "Przecież to proste". -

  --- Nie jest proste. I nie zawsze prawdziwe, np. mniemanie, że zwiększenie dochodu wpływa pozytywnie na tzw. dzietność.
  Wyszliśmy - zdaje się - daleko poza obszar tematyczny notki. No i pozostaje na pozostać przy swych poglądach, bo tu mnie Pan nie przekonana ani ja nie przekonam Pana.
 • @Tiamat 14:33:04
  "... nie mielismy okazji poznac na czym polega komunizm w wersji europejskiej". -

  --- Nie poznaliśmy też komunizmu w wersji środkowo-wschodnio-europejskiej. To, co było, przynajmniej po 1956 roku, w żadnym wypadku nie przypominało komunizmu, jak również - sądzę - nie mieliśmy do czynienia w ZSRR z tzw. homo-sovieticus. Ale cóż propaganda nie potrafi! Także zmusić Panią i mnie do prostowania faktoidów i myślowych kalek na ten temat, choć nie mamy na to ochoty.
 • @zygmuntbialas 16:58:44
  Milionerzy maja bardzo malo dzieci. Bogate panstwa maja maly przyrost naturalny.
  Dzieci rodza sie w atmosferze bezpieczenstwa i poczucia wiezi spolecznej.
  Dzieci rowniez rodza sie w poczuciu zagrozenia i obawa rodzicow przed staroscia.
  panstwach gdzie obowiazkiem religijnym jest utrzymanie rodzicow na starosc, przyrost jest duzo wiekszy.
  Wlasciwie, smiem twierdzic, ze ilosc urodzen zalezy od systemu w kraju i polityki rodzinnej panstwa.
  Reszte zalatwia dla nas natura i .... Monsanto.
 • @Tiamat 06:56:03
  "Bogate panstwa maja maly przyrost naturalny". -

  --- Tak właściwie jest, przynajmniej w Europie od czasu stosowania dość niezawodnej pigułki i znacznej swobody przerywania ciąży. Dzieci rodziły się, gdy rządziła w tym względzie natura. Potem człowiek potrafił i potrafi oszukać naturę, ale w ostatecznym rachunku wygra natura.
  Są oczywiście inne czynniki wzrostu populacji, ale tylko wtórne wobec wyżej wymienionego.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY

więcej