Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1217 postów 20141 komentarzy

Co się dzieje na świecie - 01.10.2017.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ukrytym celem wojny z gotówką jest konfiskata naszych pieniędzy podczas nieuchronnego następnego kryzysu bankowego, obojętnie czy przydarzy się on w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych czy w krajach rozwijających się, jak Indie.

 

A Sinister War on Our Right to Hold Cash

F. William Engdahl: UKRYTA WOJNA Z GOTÓWKĄ

Operacja, która rozpoczęła się jako zwykła dyskusja akademicka trzy lata temu, przekształciła się dzisiaj w potężną kampanię propagandową prowadzoną przez najpotężniejsze instytucje świata uprzemysłowionego. To jest właśnie wojna z gotówką.

Tak jak wojna z terrorem, wojna z rakiem, wojna z narkotykami, jej treść jest ukryta pod powierzchnią. Jeśli będziemy na tyle naiwni, aby uwierzyć w dobroczynne skutki całkowitej eliminacji gotówki i zastąpienia jej cyfrowym pieniądzem bankowym, to możemy już się pożegnać z pozostałościami naszej osobistej autonomii i prywatności. Nadejdzie „Rok 1984” Orwella na sterydach.

Postawmy sprawę jasno: nie dyskutujemy o różnych technologiach cyfrowych, tak zwanych kryptowalutach. Nie obchodzi nas tutaj żaden system płatności podobny do chińskiego “WeChat”, e-banking, używanie kart kredytowych Visa, Master Card czy innych. Chodzi o zupełnie co innego, o cichą wojnę z gotówką prowadzoną przez instytucje publiczne.

Mówimy o spisku, spisku kluczowych banków centralnych, wybranych rządów, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz głównych banków międzynarodowych, mającym na celu zmuszenie obywateli, czyli nas, do porzucenia nawyku dokonywania zakupów gotówką i przetrzymywania gotówki. Zamiast tego będziemy zmuszeni do używania cyfrowego pieniądza. Różnica może się wydawać subtelna, a jest olbrzymia. Tak jak w Indiach po szalonej demonetyzacji Modiego, przeprowadzonej w 2016 roku z amerykańskiej inspiracji, obywatele bezpowrotnie stracą swoje prawo do decydowania o sposobie dokonania płatności czy prywatności w dziedzinie pieniędzy. Jeśli chcę kupić samochód i zapłacić gotówką w celu uniknięcia opłat bankowych – to zostanę pozbawiony tej możliwości. Mój bank może ograniczyć ilość pieniędzy do wykorzystania każdego dnia. Jeśli zechcę zatrzymać się w ładnym hotelu, aby uczcić jakąś okazję i zapłacić gotówką w celu zachowania prywatności – to będzie niemożliwe. To widać już na powierzchni, spójrzmy głębiej.

Znalezione obrazy dla zapytania F. William Engdahl

F. William Engdahl

Do wojny przyłącza się Visa

W czerwcu bieżącego roku Visa International ogłosiła konkurs o nazwie “Bezgotówkowe wyzwanie Visy”. Używając marketingowego bełkotu o nowych technologiach zmieniających globalny handel Visa ogłosiła konkurs adresowany do właścicieli małych restauracji w Stanach Zjednoczonych. Mają oni odmawiać akceptacji gotówki od swoich klientów i poprzestać na kartach kredytowych. Strona Visy ogłasza: “do 500.000 USD nagrody. 50 restauracji. 100% płatności kartami kredytowymi”. Dla takiego mamuta jak Visa o przychodach rzędu 15 milardów dolarów rocznie pół miliona to tylko drobne. Próbują wprowadzić karty Visa do małych restauracji rodzinnych, tego segmentu rynku, który do dzisiaj preferuje rozliczenia gotówkowe.

Konkurs Visy, zachęcający do osiągnięcia poziomu 100% płatności bezgotówkowych, to nie jest przypadek. To część przemyślanej strategii wielkich graczy, w której uczestniczy nie tylko Visa, ale Europejski Bank Centralny, Bank Anglii, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Rezerw Indii i więcej podobnych instytucji.

Podobny obraz

Międzynarodowy Fundusz Walutowy i gotowane żaby

W marcu bieżącego roku MFW wydał raport o likwidacji gotówki (de-cashing). MFW rekomeduje likwidację gotówki w kilku etapach. Wiele z tych etapów zostało wprowadzonych w życie, niektóre już wiele lat temu i nie spotkały się z oporem, były to:

(1) wycofanie z obiegu banknotów o dużych nominałach,

(2) ustanowienie limitów na transakcje gotówkowe,

(3) procedury zgłaszania transgranicznych operacji gotówkowych. Etapy oczekujące na wprowadzenie to ekonomiczne zachęty do porzucania gotówki, upraszczanie otwierania i transferu depozytów i dalsza komputeryzacja systemu finansowego.

We Francji od 2015 roku ograniczenie na płatności za towary i usługi w gotówcce wynosi jeden tysiąc euro i zostało wprowadzone “w celu zwalczania prania brudnych pieniędzy i unikania opodatkowania”. Co więcej, każdy depozyt czy wycofanie gotówki w skali powyżej dziesięciu tysięcy euro miesięcznie jest automatycznie zgłaszane do Tracfin, agencji rządowej zajmującej się walką z praniem brudnych pieniędzy.

Raport MFW wspomina również o argumencie przemawiającym za eliminacją gotówki, ma to przyczynić się do poprawy ściągalności podatków dzięki redukcji zjawiska unikania opodatkowania. Innymi słowy przymuszenie ludzi do używania cyfrowego pieniądza doprowadzi do sytuacji w której rządy wszystkich krajów OECD będą miały dostęp do danych bankowych swoich obywateli.

W kwietniu, miesiąc po raporcie MFW, Komisja Europejska z Brukseli wydała oświadczenie o treści: “Płatności gotówkowe są szeroko rozpowszechnione w finansowaniu działalności terrorystycznej. W tym kontekście zasadność utrzymywania górnych limitów na płatności gotówkowe powinna zostać ponownie rozważona. Kilka krajów członkowskich utrzymuje limity powyżej przyjętego ograniczenia”.

Znalezione obrazy dla zapytania Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Nawet legendarna szwajcarska tajemnica bankowa, na skutek nieustających nacisków Waszyngtonu, doznała szeregu wyłomów pod pretekstem ułatwiania dochodzeń w sprawie finansowania terroryzmu. Rzut oka na tytuły europejskiej prasy piszącej o atakach terrorystycznych w Barcelonie, Monachium, Londynie czy Charlottesville wystarczy, aby uznać ten argument za fałszywy pretekst.

Dzisiaj w Unii Europejskiej w wyniku presji Waszyngtonu lokalne banki, w których przechowują depozyty obywatele amerykańscy, muszą składać raporty o wysokości tych depozytów do amerykańskiego Departamentu Skarbu. Nie dotyczy ten obowiązek Amerykanów przechowujących pieniądze w Stanach Zjednoczonych, które zyskują na znaczeniu jako raj podatkowy.

W 2016 roku Europejski Bank Centralny przerwał emisję banknotów o nominale 500 euro argumentując, że utrudni to finansowanie terroryzmu i zorganizowanej przestępczości. Ten dość żałosny argument implikuje, że wyrafinowane sieci przestępcze opierają się na rozliczeniach gotówkowych. W Stanach Zjednoczonych czołowi ekonomiści, tacy jak rektor Harvardu Larry Summers, opowiadają się za wyeliminowaniem z obrotu banknotu 100-dolarowego z tego samego powodu.

Limit 10 dolarów?

Rzeczywisty cel tej wojny z gotówką został ujawniony w Wall Street Journal przez harwardzkiego ekonomistę, byłego głównego ekonomistę Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Kennetha Rogoffa. Rogoff opowiada się za drastycznym obniżeniem emisji banknotów przez Rezerwę Federalną. Opowiada się za wycofaniem z obiegu banknotów o nominale powyżej 10 dolarów i zmuszeniem ludności do przejścia na rozliczenia bezgotówkowe. Powtarza obowiązującą mantrę, taka operacja ma na celu walkę z praniem brudnych pieniędzy oraz z oszustwami podatkowymi.

Ukrytym celem wojny z gotówką jest konfiskata naszych pieniędzy podczas nieuchronnego następnego kryzysu bankowego, obojętnie czy przydarzy się on w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych czy w krajach rozwijających się, jak Indie.

Już kilka banków centralnych prowadzi politykę ujemnych stóp procentowych, fałszywie twierdząc, że ma ona na celu pobudzenie wzrostu po kryzysie bankowym i finansowym z 2008 roku. Politykę tę prowadzą banki centralne UE, Japonii i Danii. Ich zdolność do obniżania stóp procentowych jest osłabiania przez powszechny dostęp do gotówki.

Wyżej cytowany raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego stawia kawę na ławę: “W szczególności, polityka ujemnych stóp procentowych staje się dostępną opcją w sytuacji, gdy oszczędzanie w gotówce będzie utrudnione czy niedostępne. W wyniku polityki eliminacji gotówki większość pieniądza będzie przechowywana w systemie bankowym i dlatego będzie podlegała ujemnemu oprocentowaniu, które stanowić będzie zachętę do konsumpcji…”. Stanie się tak dlatego, że wasz bank będzie was obciążał opłatą za “usługę” przechowywania pieniądza, którego mogą oni używać do zarabiania jeszcze większych pieniędzy. Dlatego mamy zacząć wydawać pieniądze tak, jakby nie było jutra.

Niemiecki ekonomista Richard Werner zauważa, że ujemne stopy procentowe podwyższają koszty ponoszone przez banki. “Banki odpowiedzą, przenosząc koszty na klientów. Ze względu na zerowe oprocentowanie depozytów banki poniosą stopy kredytów (…). W krajach prowadzących politykę negatywnych stóp procentowych takich jak Dania czy Szwajcaria, dane empiryczne wskazują, że ten instrument nie jest efektywny w pobudzaniu gospodarki. Wręcz przeciwnie. To dlatego że ujemne stopy procentowe narzucone są przez bank centralny bankom komercyjnym, a nie prywatnym kredytobiorcom.”

Werner zauważa, że ujemne stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego są skierowane przeciwko tradycyjnie konserwatywnym bankom oszczędnościowym takim jak niemieckie Sparkassy czy Volksbanki i przyniosą korzyści mega-bankom typu Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale, Royal Bank of Scotland, Alpha Bank w Grecji, Banca Monte dei Paschi di Siena we Włoszech i innym. Prezes EBC, Mario Draghi był już partnerem w Goldman Sachs.

Dlaczego teraz?

Nasuwa się pytanie: dlaczego teraz tak pilnie promują eliminację gotówki instytucje takie jak banki centralne czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy? – Intensywna kampania, prawdziwa wojna z gotówką rozpoczęła się od Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w styczniu 2016 roku, gdzie zebrały się tuzy z najważniejszych rządów, banków centralnych i korporacji ponadnarodowych.

Znalezione obrazy dla zapytania narendra modi

Premier Indii Narendra Modi

Kilka miesięcy później, w listopadzie 2016 roku, indyjski rząd Narendry Modiego, prowadzony przez ekspertów z USAID i VISA, ogłosił przymusowe wycofanie z obiegu banknotówo największych nominałach, 500 rupii i 1000 rupii (~32 i ~65 złotych). Rząd Modiego twierdził, że operacja miała na celu uderzenie w nielegalną gospodarkę, walkę z brudnymi pieniędzmi i finansowanie nielegalnych operacji i terroryzmu.

Warto wspomnieć że indyjski parlament ostatnio przeprowadził badanie skutków wojny z gotówką wypowiedzianej przez Modiego. Raport Parlamentarnego Komitetu Demonetyzacji stwierdził, że żaden z deklarowanych celów operacji nie został osiągnięty. Nie znaleziono żadnych “brudnych pieniędzy” i demonetyzacja nie miała wpływu na finansowanie terroryzmu, co było przecież pretekstem używanym przez rząd dla wprowadzenia tak drastycznej w skutkach społecznych operacji. W raporcie odnotowano, że choć bank centralny Indii rzekomo walczył z brudną gotówką poprzez demonetyzację, wielkie sumy nielegalnych pieniędzy ulokowanych w rajach podatkowych po prostu wróciły do Indii pod szyldem “inwestycji zagranicznych” w procesie podobnym do podróży na karuzeli.

Raport stwierdził dalej, że indyjska gospodarka poważnie ucierpiała wskutek demonetyzacji Modiego. Produkcja przemysłowa w kwietniu 2016 roku spadła o szokujące 10,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, gdyż tysiące małych przedsiębiorstw rozliczających się w gotówce zostało pozbawione funduszy. Rząd indyjski ostrzegł główne indyjskie mass-media przed publikacją raportu parlamentu.

Jeśli połączymy te wszystkie fakty, jasnym się stanie, że wojna z gotówką to wojna z naszą osobistą swobodą. Zmuszenie do rozliczania się w pieniądzu cyfrowym jest następnym krokiem w kierunku konfiskaty pieniędzy w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych czy w innym miejscu, gdzie wybuchnie następny wielki kryzys finansowy podobny do tego z lat 2007-08.

W drugiej połowie lipca tego roku w trakcie swojej prezydencji Estonia zgłosiła propozycję, która została poparta przez Niemcy, aby krajowi regulatorzy rynku mogli “tymczasowo” zatrzymać proces wycofywania funduszu z zagrożonego upadkiem banku przed nasileniem paniki. Precedens miał już miejsce na Cyprze oraz w Grecji, gdzie wprowadzono ograniczenia dziennych wypłat z bankomatów.

Doświadczony amerykański analityk bankowy Christopher Whelan zauważa że władze UE nie zdołały uporządkować sytuacji po ostatnim kryzysie finansowym z 2008 roku. Twierdzi że “pomysł odebrania dostępu do depozytów bankowych ludziom, którzy zwykle gromadzą fundusze o saldach znacznie niższych niż poziom objęty gwarancjami (często ~100 tys. euro) stanowi niemalże gwarancję wystąpienia runu na banki w przyszłości, kiedy banki znowu wpadną w kłopoty”. Whelan mówi, że dziewięć lat po kryzysie finansowym z 2008 roku europejskie banki znajdują się w fatalnym stanie, jeden bilion euro w systemie stanowią złe długi. To bardzo dużo, 6,7% europejskiego PKB, w Stanach Zjednoczonych i Japonii jest to odpowiednio 1,7% i 1,6%

Jeśli rządy, czy to w Unii Europejskiej czy w Indiach czy gdziekolwiek indziej, nie powstrzymają nieczystych praktyk swoich największych banków, które zmuszają ludzi do porzucenia gotówki na korzyść pieniądza elektronicznego całkowicie zależnego od systemu bankowego, to podczas następnego kryzysu nasze pieniądze zostaną skonfiskowane. Jeśli jesteśmy na tyle głupi aby to zaakceptować, to zasługujemy na utratę naszej finansowej autonomii. Na szczęście istnieje silny opór wobec likwidacji rozliczeń gotówkowych w krajach takich jak Niemcy. Niemcy przypominają hiperinflację tak 20-tych Republiki Weimarskiej i kryzysy bankowe z 1931 roku, które doprowadziły do Trzeciej Rzeszy. Taktyka Międzynarodowego Funduszu Walutowego oparta jest na chińskim przysłowiu o wolno gotowanej żabie. Tylko że ludzie to nie żaby.

A Sinister War on Our Right to Hold Cash
By F. William Engdahl

//www.williamengdahl.com/englishNEO21Aug2017.php

Przetłumaczył: Metro

KOMENTARZE

 • Zbliża się czipowanie goi
  "Tak jak wojna z terrorem, wojna z rakiem, wojna z narkotykami, jej treść jest ukryta pod powierzchnią. "
  Jest na odwrót, to psychopaci banksterscy sponsorują terroryzm, narkotyki
  i blokują leczenie raka. Depopulacja.
  "Kontrola populacji (model chiński)
  Kobiety będą musiały mieć pozwolenie na posiadanie dzieci, przekierowanie celu seksu i stanie się narzędziem dla rządu Nowego Świata, jednocześnie zachęcając do homoseksualizmu
  Rodziny będą znikać, celem będzie rozpad struktury rodziny
  Eutanazja i „pigułka śmierci” dla starszych i plan zmniejszenia witalności i poczucia celu pod pozorem ‚celebracji’
  Ograniczony dostęp do niedrogiej opieki zdrowotnej (to było w 1969, ale jest teraz)
  Planowanie i kontrola wszystkich leków i wyeliminowanie prywatnych gabinetów lekarskich. Wiele chorób nie będzie się leczyć i będzie się tłumić leczenie raka
  Stosowanie ataków serca ‚na zawołanie’ jako metodę egzekucji. Zob. Army Doc i Nasa War Plans
  Wykorzystywanie edukacji jako narzędzia do ulepszenia dojrzewania i rozwoju
  Opłacanie z podatków aborcji
  Restrukturyzacja edukacji jako indoktrynacja. Więcej czasu w szkole, ale dzieci nie będą zdobywać większej wiedzy. Jak mówi dokument Cicha broń…:
  „Kształcenie oferowane klasie niższej musi być najgorszej jakości, żeby była bariera ignorancji izolująca gorszą klasę od najwyższej i pozostawała niezrozumiała dla niższej klasy. Z takim początkowym upośledzeniem, nawet mądre osoby mają niewielką, jeśli w ogóle, nadzieję na wyrwanie się z przydzielonego im miejsca w życiu. Ta forma niewolnictwa jest niezbędna do utrzymania pewnego stopnia ładu społecznego, spokoju i ciszy dla wyższej klasy rządzącej”.
  Upadek klasy średniej, bo ona stanowi zagrożenie dla ‚ich’ suwerenności narodowej
  Wymyślona w latach 1950 Delphi Technique (metoda) przez Rand Institute/ Rand Corporation Strategy) była i nadal jest formą kontroli umysłu na każdą sytuację, albo ‚spotkanie’ ma z góry określony rezultat. To oznacza, że wszystkie spotkania mają strategię i oszukują ludzi by wierzyli, że mają głos, kiedy faktycznie wszystko jest już wcześniej postanowione. Tak jest na spotkaniach wojskowych, globalnej zmiany klimatu, lokalnych spotkaniach w ratuszu itp… Restrukturyzacja świata poprzez kontrolę umysłu o wcześniej zdecydowanych rezultatach
  Przewidywalne programowanie
  Promowanie nadużywania narkotyków i alkoholu
  Przemieszczanie dzikiej przyrody
  Utrudnianie podróży
  Częstotliwość mikrofal i wywoływana przez nie choroba podczas podróży i wokół naszych domów
  Upadek gospodarczy i wdrożenie ‚narodu usługowego’, co oznacza także, że nie będziemy posiadaczami swoich domów
  Większa ilość więzień wykorzystywana jako szpitale, oraz leki psychotropowe
  Częstotliwości tej broni (TETRA) – zob. także: Częstotliwości (TETRA): Ostrzeżenie dla CAŁEJ policji i pierwszych respondentów [Frequencies (TETRA): Warning to ALL Police and First Responders]
  Fałszowanie badań naukowych i wykorzystywanie terroryzmu do wywoływania strachu
  Całkowita inwigilacja
  Podziały między ludźmi i ustawianie jednego przeciwko drugiemu wywołujące skrajną paranoję i strach przy wykorzystywaniu chaosu i strachu
  i dużo więcej…
  W innym dokumencie zatytułowanym Podsumowanie RAPORTU Z ŻELAZNEJ GÓRY [IRON MOUNTAIN REPORT Summary], czytamy: „Iron Mountain to raport o tym jak obejść konstytucję. Jest to dokument zdrady sformułowany niewinnymi słowami i tytułami. Jest to raport o działaniach wobec mężczyzn, kobiet, dzieci i niemowląt w oparciu o „stado albo zarządzanie zwierzętami”, bez uwzględniania moralności. Konstytucja została skutecznie unieważniona przez Iron Mountain”."
  Link:http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/09/iii-wojna-swiatowa-i-cicha-bron-dla-cichych-wojen/
 • Zamach na koncercie w Las Vegas
  20 osób nie żyje, 100 rannych http://nczas.com/wiadomosci/ponad-20-zabitych-i-100-rannych-nowy-bilans-ofiar-masakry-w-las-vegas-video-ze-sceny-gdy-doszlo-do-zamachu-video/
  Wspólniczka zamachowca wygląda na Azjatkę.
 • @rysio 11:03:17
  "Zbliża się czipowanie goi". -

  --- Tak, zachodzą niepokojące, często okrutne, zjawiska. Czy ludzie oddadzą dobrowolnie swą wolność? - Wierzę, że nie oddadzą, że obudzą się w pewnym momencie.
 • 5*
  D.K.
 • @Rzeczpospolita 12:27:45
  Pozdrawiam :)
 • @All
  E-mail przesłany przez blogera Metro:

  Dzień dobry,

  To dobrze, bo przerwę Pan zrobił chyba dwutygodniową.

  Ja widziałem gdzies jakiś materiał o tej Katalonii. Wiadomo o co chodzi, żydom chodzi o wojnę. Tam akurat była mowa o pieniądzach Sorosa dla Katalonii. Czytałem coś u Jeznacha, Katalończycy są pod ostrzałem takiej propagandy, że jak zdobędą niepodległość, to dla wszystkich będzie życie wieczne, a dla chłopców dodatkowo wieczna erekcja. Cos podobnego do propagandy na Ukrainie, że jak zrobią Ukrainę od Donu po Krakiw, to będą żyć w raju.

  Tymczasem tak nie jest. Przed referendum w Szkocji jakis Irlandczyk napisał: mamy niepodległe państwo, a czym się różni nasze życie od życia Anglika? Lichwa, absurdalne ceny nieruchomoci, bezrobocie lub nie, propaganda zboczeń, narzucane płatnosci kartami kredytowymi, itp. System nadzoru wykorzystuje inne instytucje niż kastylijskie państwo.

  Jest inny kontrowersyjny temat. Napisałem o reparacjach. Komentarze pod tym tekstem: https://marucha.wordpress.com/2017/09/28/reparacje-czy-prezenty-dla-niemcow-3/
  Nie chciałby Pan tekstu na ten temat?

  Pozdrawiam,
  Metro
 • @All (II)
  Pod tekstem Lipińskiego w portalu Maruchy warto przeczytać komentarze blogera i tłumacza Metro na temat reparacji wojennych. Warto dla otrzeźwienia:

  „Metro said

  2017-09-28 (czwartek) @ 19:03:23

  Lipiński to prowokator.

  Na wewnątrzkrajowej „scenie politycznej” promowaną obecnie sprawę reparacji wiązałbym z umierającym powoli „kłamstwem smoleńskim”. Na jednym z ostatnich comiesięcznych spędów Mały Karakan ogłosił, że odbędzie się tylko kilka dodatkowych miesięcznic, a lud ma zaakceptować prawdę, „taka jaka ona jest”. To dość niecodzienna deklaracja bo wiemy że judaizm nie dopracował się koncepcji prawdy obiektywnej. O co więc Naczelnikowi chodzi?”.

  Komentarze Metro pod tekstem, link:
  https://marucha.wordpress.com/2017/09/28/reparacje-czy-prezenty-dla-niemcow-3/
 • Żydo-katolicy, zwłaszcza ci brylujący w żydo-mediach winni wsząć alarm - nie będą mogli dać jałmużny
  .
  5 lat temu na uczelni o.Rydzyka odbyła się konferencja n/t szkodliwości społecznej państwa opiekuńczego. Debatująca tam syjonistyczna zgnilizna, na wszelkie sposoby zachwala wolnorynkową demokrację kapitalistyczną, podkreślając jednocześnie, że „musi być ona ograniczona ramami chrześcijaństwa”, prawem naturalnym, żeby chronić słabych i tak winniśmy postrzegać i organizować właściwą rolę państwa opartego na tychże wartościach chrześcijańskich. Wartości te mają nas obligować do dobroczynności wobec biednych i najsłabszych - będziemy mogli - będziemy zobligowani wartościami - do wspierania ich jałmużną.

  Ciekawe jak tę jałmużnę wyobraża sobie syjonistyczna zgnilizna, gdy z obiegu zniknie pieniądz rzeczywisty -?
  http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/123823,katolickie-media-w-sluzbie-zydowskiego-kapitalizmu

  Szwecja przygotowuje się do wprowadzenia pieniądza elektronicznego juz w 2018r.
 • @Rzeczpospolita 13:06:31
  "Żydo-katolicy, zwłaszcza ci brylujący w żydo-mediach winni wsząć alarm - nie będą mogli dać jałmużny"
  Eee, czemu? A po co rubryka w PIT?
  Tacka może być z czytnikiem zbliżeniowym, tyle, że trudniej będzie "wyprać" lewą kasę u proboszcza... Ale coś wymyślą.
  "5 lat temu na uczelni o.Rydzyka odbyła się konferencja n/t szkodliwości społecznej państwa opiekuńczego"
  No opiekują się nami od pierwszego oddechu, faszerując truciznami "dla naszego dobra".
 • @Rzeczpospolita 13:06:31
  "Nasz Dziennik"; "Jak zauważył red. Stanisław Michalkiewicz, rezygnacja z nadopiekuńczości państwa nie jest tożsama z rezygnacją z podziału dochodu narodowego. Może on bowiem odbywać się bez udziału państwa, poprzez rynek". -

  --- Podział dochodu narodowego poprzez rynek?! - To przecież połowa obywateli umrze z głodu w dośc krótkim czasie. I tak piszą w katolickiej gazecie?
 • @zygmuntbialas 14:32:51
  Michalkiewicz ostatnio stwierdził, że "Cała ta Wielka Lechia to ubeckie rzygowiny"
  Nie przeszkodził mu napis na trzonie Kolumny Zygmunta III Wazy w Warszawie od strony zachodniej:
  "Zygmunt III na mocy wolnych wyborów król polski, z tytułu dziedziczenia, następstwa i prawa – król Szwecji, w umiłowaniu pokoju i w sławie pierwszy pomiędzy królami, w wojnie i zwycięstwach nie ustępujący nikomu, wziął do niewoli wodzów moskiewskich, stolicę i ziemie moskiewskie zdobył, wojska rozgromił, odzyskał Smoleńsk, złamał pod Chocimiem potęgę turecką, przez czterdzieści cztery lata panował, czterdziesty czwarty z szeregu królów, dorównał w chwale wszystkim, albo ogarnął całą."
  No, to jak to się ma do oficjalnej wersji? 44 Król?
  Ewidentnie realizuje jakąś "mądrość etapu", Opus Dei?
  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/10/31/napis-na-kolumnie-zygmunta-dokumentuje-ze-zygmunt-iii-waza-jest-44-krolem-polski-wiec-mieszko-nie-moze-byc-naszym-pierwszym-wladca/
 • 5* ..."Do wojny przyłącza się Visa"
  https://pdubyah.files.wordpress.com/2014/01/visa-666.jpg
 • Nawet na onecie o tym pisza
  Dotyczy: Radio ZET: pierwszy zarzut prania brudnych pieniędzy w śledztwie dot. Amber Gold
  Komentarze (223)
  Napisz komentarz

  Popularne Najnowsze Wątki Moje

  ~jan1 : Dlaczego o tym nikt nie pisze w mediach gownego nurtu to bedzie koniec swiata jak znamy patrz neon24.pl zygmunt bialas,,, co sie zieje w swiecie 1 10 2017,,,,art ,F. William Engdahl: UKRYTA WOJNA Z GOTÓWKĄ ,,, amber gold to pryszc o ktorym niewarto wspominac w poruwnaiu z tym o czym ... rozwiń całość
  30 minut temu
  odpowiedz
  oceń: -1 +1
 • @wercia 11:47:57
  Las Vegas

  Sie porobilo!
  W Las Vegas zginelo 58 ludzi a ponad 400 bylo rannych
  Jak zwykle w takich "przypadkach" rozpetaly sie spekulacje i domysly.
  A i troche tematow do przemyslenia.
  Morderca strzelal do uczestnikow festiwalu "Country Music".

  - "Country Music Festival" juz brzmi jak czarny humor.
  Te salwy z karabinu automatycznego rzeczywiscie zabrzmialy .. kultura "Country and Western".
  - Zaczela sie dyskusja na temat legalnego posiadania broni:
  W Chicago nie wolno miec broni - a przestepstwa sa na porzadku dziennym
  W Las Vegas kazdy moze nosic bron (teren festiwalu jest "gun free zone" - nie wolno miec broni na terenie samego festiwalu. W tym wypadku pozostawiono ludzi bezbronnych.)
  Mimo, ze w Las Vegas mozna miec bron palna - jakos nawet
  policji to nie pomoglo. Zanim wdrapali sie na 32 pietro skad strzelal bialy obywatel USA - karetki odwozily zabitych i rannych.
  - No wiec posiadanie broni nie zapewnia bezpieczenstwa.
  - Policja jak na razie twierdzi, ze zabojca nie byl notowany; jest bialy i nie islamista wobec czego nie moze byc terrorysta, mimo, ze sterroryzowal cale miasto i nie tylko miasto..
  - Z jakichs niewyjasnionych powodow, ten 64 letni Amerykanin mial "na skladzie' w pokoju hotelowym cos 10 karabinow automatycznych.
  - Mimo, ze sie go okresla jako ludobojce - samotnika, policja przeszukuje okolice w poszukiwaniu... wspolnikow?
  - Wiec ten zabojca nazywa sie Stephen Paddock i jak na razie nie moze byc uznany za terroryste bo nie jest ani murzynem ani muzulmaninem.
  I policja twierdzi (na razie) ze ma czyste papiery, bo nie byl noowany na policji.
  - Zaczely sie juz pierwsze spekulacje, informacje, wyjasnienia i podejrzenia.
  - na razie pierwsze propozycje dotycza zakazu posiadania broni
  - Wiadomo, ze obecny prezydent jest czlonkiem Zwiazkow strzeleckich, ktore bardzo glosno popieraly jego kandydature na prezydenta. Przypadek Las Vegas i Chicago troszke komplikuje jakakolwiek dyskusja za i przeciw posiadaniu broni.
  - Prezydent Trump osobiscie podpisal zarzadzenie, zeby nie wpuszczac do kraju obywateli niektorych -glownie muzulmanskich- krajow.
  Czy to znaczy, ze Obywatele USA powinni miec zabroniony wstep do roznych krajow?
  - Pierwsze podejrzenie padlo oczywiscie na Trumpa : jesli uda sie "udowodnic", ze tego ludobojstwa dokonal "zradykalizowany" 64-latek, to bedzie to znakomita okazja, zeby zwiekszyc aktywnosc na terenie Syrii.
  - Chodza takie domysly, ze to nie byl przypadek, ze facet przeszmuglowal do pokoju hotelowego 10 karabinow, a do tego pokoj mial bardzo wygodne polozenie; z widokiem na muszle koncertowa festiwalu.
  - Sam teren festiwalu jest "gun free zone'- strefa bez zezwolenia na bron. czy dlatego morderca strzelal z Mandalay Bay - teren gdzie bron jest dozwolona.
  - Juz sie podobno zglosilo panstwo islamskie z wielkim wyznanie, ze to PI /ISIS jest odpowiedzialne za ten atak. na razie wiele osob ma odwage glosno watpic.

  LARGEST SHOOTING IN US HISTORY 50+ DEAD 200+ INJURED…WITNESSES SAY MULTIPLE SHOOTERS AND WARNING – InvestmentWatch

  http://investmentwatchblog.com/largest-shooting-in-us-history-50-dead-200-injured-witnesses-say-multiple-shooters-and-warning/

  Antifa zapowiada, ze to dopiero poczatek, bo USA przygotowuje sie do wojny domowej:
  Vegas Is Only the Beginning- This is Antifa Along with MS-13 and ISIS Sympathizers – Dave Hodges – The Common Sense Show

  http://www.thecommonsenseshow.com/2017/10/02/vegas-is-only-the-beginning-this-is-antifa-along-with-ms-13-and-isis-sympathizers/

  Islamic State claims responsibility Las Vegas mass shooting | KFOR.com

  http://kfor.com/2017/10/02/islamic-state-claims-responsibility-las-vegas-mass-shooting/

  Is this how Trump plans to get the US back into Syria against Assad?
  Czy to tak Trump planuje atak na Syrie przeciwko Asadwi?

  Najwiekszy atak w historii USA. Swiadkowie opowiadaja ze byllo kilku-kilkunastu strzelajacych do tlumu.
  LARGEST SHOOTING IN US HISTORY 50+ DEAD 200+ INJURED…WITNESSES SAY MULTIPLE SHOOTERS AND WARNING – InvestmentWatch

  http://investmentwatchblog.com/largest-shooting-in-us-history-50-dead-200-injured-witnesses-say-multiple-shooters-and-warning/
 • @autor To rownolegly proces obok wycofywania gotowki.
  Kontrola przeplywu zywnosci stanie sie i obejmie wiekszosc ludzi beda oczywiscie wyjatki.

  patrz ,,Miliardy ludzi mają umrzeć z powodu wytycznych Codex Alimentarius,, na alexjones.pl
 • Katalonia
  Referendum w Katalonii prawnie legalne ale zastanawia nie tylko zdecydowana i agresywna postawa rzadu w Madrycie ale takze i milczenie Unii Europejskiej.
  Natomiast z wywiadu z szefem Katalonii wynika wyraznie, ze oderwany kawalek od Hiszpanii zglasza akces natychmiastowy do ... NATO.
  Facet tlumaczy to "strategicznym polozeniem Katalonii" do kontrolowania morza. Barcelona jest tez znaczacym portem.
  Z tego wynika, ze spod Madrytu , Katalonia przejdzie pod Bruksele.
  Wiadomo, ze Hiszpania wycofala wojska z Kosowa, Iraku, Afganistanu.

  Catalan Independence: 5 Things to Think About

  http://www.blacklistednews.com/Catalan_Independence:_5_Things_to_Think_About/61084/0/38/38/Y/M.html

  Prezydent Trump nie popiera niezaleznej Katalonii.
  Trump Says 'No' To Catalan Independence - 12160 Social Network

  http://12160.info/video/trump-says-no-to-catalan-independence

  A tak w ogole wiadomo, ze niewiele wiadomo
 • @Paulus Aquarius 19:10:15
  Nieeee no... daj spokój - visa i trzy szóstki to "na pewno" tylko spiskowa teoria dziejów, a najpewniej to tylko przypadek ;-/////

  Kuźwa, przeraziłeś mnie...

  Dzięki za info.

  Pozdro!
 • @ Autor
  Oczywiście i bezapelacyjnie 5*

  Ja tę całą walkę z gotówką odniosłem do Polski, a zwłaszcza do tej ułomnej oazy normalności (ale jednak oazy) jaką w Polsce jest... szara strefa, dzięki której Polacy jeszcze jako tako zipią - chociaż może już niedługo, bo ciężko używać zwrotu "jako tako" gdy prognozy na rok 2100 są ustalone nawet na 12 mln.
  Gdy łże-elitom uda się zlikwidować gotówkę to szara strefa padnie, a z nią kilkanaście milionów Polaków.
  Dziś w radio była dyskusja - dyskutowano między innymi, czy jeszcze gdzieś można zwiększyć podatki...

  Ukłony
 • Alex Jones przewidzial masakre w Las Vegas w ubiegly piatek.
  Pisalem o tym w komantarzu pod artykulem pana Boguslawa " Odbije sie nam czkawka".Oto przepowiednia Alexa w calosci:
  https://www.infowars.com/alex-jones-predicted-vegas-attack-on-friday/
 • @zygmuntbialas 14:32:51
  "Podział dochodu narodowego poprzez rynek?! - To przecież połowa obywateli umrze z głodu w dośc krótkim czasie. "

  - Skąd ma Pan pesymistyczne prognozy?
  - Co Pana i innych obywateli (w tym mnie) obchodzi dochód narodowy?
  Mam mieć swój. Pan też (oczywiście, życzę Panu żeby jak największy). Zadaniem rządzących jest zapewnić warunki, żeby każdy miał dochód i żeby ludziom żyło się tak dobrze, żeby nie było wiadomo co zrobić z nadwyżką... Ot i cała tajemnica :-)
 • @rysio 15:07:14
  "Zygmunt III - "przez czterdzieści cztery lata panował, czterdziesty czwarty z szeregu królów, dorównał w chwale wszystkim, albo ogarnął całą."
  No, to jak to się ma do oficjalnej wersji? 44 Król? -

  --- Faktycznie. I te 44. - W Dziadach, częsci III" Mickiewicza jest podane imię wyzwoliciela Poski spod zaborów: "A imię jego czterdzieści cztery". - Krytycy dokonywali później różnych cudów, by to miał być Piłsudski.
  No i 44. prezydentem USA był Obama. Nic szczególnego... Chyba że magiczność liczby 44 nie ma mocy w Ameryce :)
 • @Paulus Aquarius 19:10:15
  "Do wojny przyłącza się Visa". -

  --- Zdaje się skutecznie jak dotąd :)
 • @jan 19:32:05
  "Nawet na onecie o tym pisza". -

  --- W końcu to są bardzo ważne sprawy :)
 • @Tiamat 19:38:32
  Las Vegas: "Najwiekszy atak w historii USA. Swiadkowie opowiadaja ze byllo kilku-kilkunastu strzelajacych do tlumu". -
  --- Przejrzałem parę filmików-wideo i nie dostrzegłem nic, co dokumentowałoby tę tragedię (może już ślepnę z latami). Myślę, że byłoby warto śledzić tę sprawę, przeglądając filmy i czytając informacje mainstreamu i mediów alternatywnych.

  "Prezydent Trump osobiscie podpisal zarzadzenie, zeby nie wpuszczac do kraju obywateli niektorych -glownie muzulmanskich- krajow. Czy to znaczy, ze Obywatele USA powinni miec zabroniony wstep do roznych krajow?" -
  --- To powinno zaistnieć, ale świat nie-amerykański jest ciągle za słaby na takie posunięcie.
 • @Tiamat 19:38:32
  "na razie pierwsze propozycje dotycza zakazu posiadania broni"

  Tak tylko w ramach policyjnego porządku warto rzeczywiście sprawdzić, czy wersja, że się jakiś stary wojskowy na coś porządnie nie wq... hmmm... itd, zrobił co zrobił i się zastrzelił może jest prawdziwa - zwłaszcza jak się znajdzie jakiś wiarygodny list z wyjaśnieniami.

  Ale oczywiście nie można wykluczyć prowokacji.
  Kiedy się zacząłem zastanawiać co może być nie tak, to tak samo jak Pani pomyślałem o
  - tej dużej ilości broni i
  - właśnie o dyskusji na temat zakazu jej posiadania.
  - I to samobójstwo było takie "taktowne", że aż może wskazywać na strzał kontrolowany z zewnątrz, a kto wie czy nawet nie na coś w rodzaju MK Ultra... MK Ultra to niby duży kaliber, ale przecież liczba ofiar też nie mała a cel wręcz strategiczny.
  Facet miał jeszcze tyle broni i mógł nadal zabijać... mógł się nawet przecież przy tej ilości porwać na walkę z oddziałem SWAT...
  Ale przestał. I to definitywnie.

  Myślę, że na razie dla porządku warto nie wykluczać żadnej opcji.
  I modlić się żeby już żaden ranny nie zmarł oraz za dusze tych co zginęli.

  Ukłony
 • @jan 19:39:30
  "Kontrola przeplywu zywnosci stanie sie i obejmie wiekszosc ludzi". -

  --- To funkcjonuje wybiórczo poprzez tzw. sankcje. 'Dobrym' treningiem był chroniczny brak towarów w latach 1980 - 1982 w Polsce. Długo sądziłem, że wynikało to z niewydolności systemu tzw. komuny.
  A jak będzie w przyszłości? - Trudno mi powiedzieć.
 • @staszek kieliszek 20:28:47
  Dzięki za link.

  Skąd on ma takie newsy?
  Nigdy to Pana nie zastanawiało?

  Uprzejmie pozdrawiam
 • @Tiamat 19:52:32
  Katalonia - "... w ogole wiadomo, ze niewiele wiadomo". -

  --- No tak, niewiele wiadomo.
  Pod artykułami znajdowałem liczne wpisy o RAŚ i autonomii Śląska. Mogły się wygadać nacjonały śląskie. Tych nie ma wiele (nacjonałów), ale zawsze można liczby i nastroje podpompować.
 • @Jasiek 20:19:09
  "... do tej ułomnej oazy normalności (ale jednak oazy) jaką w Polsce jest... szara strefa, dzięki której Polacy jeszcze jako tako zipią". -

  --- Tak, zgadzam się z Panem w tej sprawie całkowicie. Jest to oaza :)

  Pozdrawiam.
 • @rysio 15:07:14
  Na temat "niebianskich Slowian" i bogatej kultury Slowian lazi po internecie tyle bzdur, ze az sie wierzyc nie chce.

  Bo skoro jestesmy starsi od pterodaktylow i zalozylismy kaste braminow w Indiach (sic!) to powinnismy wszyscy znac sanskryt i w sanskrycie powinny o nas byc sonety i rozne poematy. Czytam Upaniszady i nic tam nie ma o niebianskich Lechitach. A czyta sie cudnie bo to sliczna poezja i ladne bajania na temat filozofii zycia.
  Z tabliczek glinowych z Mezopotamii odczytano nawet recepty na rozne schorzenia, i porady dla rolnika jakie ojciec przekazuje synowi. A byly te porady pisane prawie 3000 lat pne. (2700 pne)

  W calej tej wielkiej propagandzie o Slowianach nie ma slowa o ... prawdziwych ludziach: jak zyli, czym sie zajmowali, jakie miasta zbudowali, jakie wzorki haftowaly panienki przed zamazpojsciem i co artysci malowali.
  Nie zostawilismy sladow pismiennictwa. Podobnie jak Ilirowie i wiele ludow, ktore zaginely w pomroce dziejow, bo nie umieli spisac swoich dziejow..

  A przeciez: Europa przed Mieszkiem nie byla pustynia!
  Zarowno Grecy jak i Rzymianie i Arabowie mieli bardzo , bardzo rozwiniete pismiennictwo. Vikingowie maja swoje sagi.
  W Marakeszu Arabowie produkowali papier -pomysl przywieziony z Chin a udoskonalony w Maroku. Wypisywali cale rozprawy naukowe, robili obliczenia i pisali piekne basnie i historie prawdziwe.
  Rozpisywali sie Egipcjanie w hieroglifach, Persowie pisali rozprawy naukowe a moj ulubiony poeta Omar Khayyam pisal piekne horacjanskie wiersze w XI wieku. A byl ci ten Omar Khayyam nie tylko poeta ale i matematykiem i astronomem a w wolnych chwilach pil wino i pisal poezje.

  Arabowie byli bardzo wscibscy. Wlazili wszedzie.
  Jak to sie stalo, ze o Lachach nikt np. w V wieku nie pisal? Rzymianie dotarli do Anglii, gdzie sie usadowili na 500 lat. Budowali twierdze i miasta, mury Hadriana, i castra (obozy zimowe) , walczyli z Piktami (Szkotami) i podziwiali celtyckie pozostalosci.
  Jest wrecz niemozliwe, zeby Slowianie sie nie otarli o te wielkie cywilizacje, ktore nauczylyby ich przynajmniej pisac i czytac.

  W XIX wieku powstal tez jakis ruch panslawizmu. Wiadomo bylo, ze chodzilo o wzbudzenie - zbuntowanie ruchow narodowo-wyzwolenczych do obalenia caratu i Monarchii Austro-Wegierskiej. Dziela dopelnil Lawrence of Arabia buntujac Arabow pustynnych przeciwko imperium Ottomanow.

  A nasi romantycy plus Byron pisali takie piekne poematy i sonety.
  Moje ulubione to "Poematy Arabskie " Juliusza Slowackiego.

  Teraz ten Ruch Slowianski przypomina raczej nieszczesna parodie :Bo jak sobie ktokolwiek wyobraza slowianska milosc Ukrow z Polakami i Rosjanami zusammen do kupy?

  I kiedy wreszcie Serbowie pokochaja Chorwatow, Bulgarow czy Ukraincow?
  A moze Polakow pokochaja Serbowie z wdziecznosci za Kosowo?
  Ukraincy walczyli tez przeciwko Serbom.
  Jakis chory dowcip z tymi "Bracmi Slowianami" - po tym, co Polacy opowiadaja o Putinie i Rosjanach.

  Osobiscie wierze, ze zanim powstalo panstwo Mieszka - to byly-zyly na tych terenach rozne plemiona - ale mysle, ze nie tylko slowianskie (np. Gotowie) .
  I choc nie bardzo zachwycam sie Michalkiewiczem, to prawda jest, ze dzieki przyjeciu chrzescijanstwa polskie plemiona zostaly uznane jako panstwo.
  Cywilizacje i pokolenia przechodza rozne koleje losu i rozne dzieje przeszli.
  Wystarczy poczytac Herodota ilez to plemion zylo na terenach Euro-Azji.

  Ja bylam dosc tolerancyjna gdy chodzi o ambicje slowianskiej pra-historii.
  Wszystko mi przeszlo po tym, jak sie nagle okazalo, ze Herodot pisal o Imperium Polonorum!!!
  Takiego bezecenstwa najstarsi gorale nie pamietaja!!
  I jeszcze do tego mam cala kolekcje map starozytnego swiata, bo mapy to moje hobby i zbieram je po antykwariatach w roznych krajach.

  "Historie Herodota" to moja ulubiona lektura. Fakty, legendy, baje przeplatane z nieprawdopodobna wiedza o zwyczajach roznych ludow. Pokrywaja sie z innymi historiami historykow starozytnosci. Nie ma tam nic o Polanach, niebianach, polskich zwyczajach i beletrystyce.

  My nawet nie mamy kompletnej historii panstwa polskiego. Od rozbicia dzielnicowego po rozbiory i powstanie mlodziutkiego panstwa polskiego dzieki carowi.
  I to bardzo mlode panstwo polskie przeszlo przez dwa ogromne fronty, ktore kompletnie nas zniszczyly.
  Sprobowalismy sie odbudowac i udalo sie po II-ej wojnie swiatowej odbudowac porzadne panstwo. Mielismy znakomita oswiate, porzadny przemysl, prawodawstwo (nie to co dzisiejsze awantury o konstytucje, trybunaly i skandaliczne wyroki )
  I co ??
  Przyszly do wladzy ubeckie mandryle , ktore te odrodzona, odbudowana Polske gospodarczo, kulturowo i naukowo rozwinieta traktuja jako "tyranie komunistyczna nielegalnego panstwa "!!

  Dwa fronty, ktore przelecialy przez Polske jak super cyklony nie zrobily takiego spustoszenia w naszym kraju jak obecne wladze ubeckie.

  I teraz jak juz wlasciwie Polska znow jest krajem sezonowym - to sie nam probuje wmowic wielkosc ... prehistorii??
  Limbus fatuorum?
 • @Jasiek 20:54:09
  Slucham goscia od samego poczatku( lata 90 ?).Czasami fantazjuje troche ale stara sie byc dokladny.Przez te lata (zaczynal bardzo skromnie), az do teraz gdy w zasadzie ma imperium medialne, poznal wielu ludzi z klucza.Zna sie dobrze np. z bylym kandydatem na prezydenta, kongresmanem Rand Paul i jego synem, obecnym kongresmanem Ron Paul, doradca ekonomicznym Reagana, Greg Roberts i wielu innych zajmujacych wysokie stanowiska.Przedewszystkim zna osobiscie obecnego prezydeta Trumpa.Daja mu cynki.Proste.
 • @Jasiek 20:30:16
  "Skąd ma Pan pesymistyczne prognozy?" -

  --- No przecież widzę to i owo.
 • @Tiamat 21:11:45
  "Jak to sie stalo, ze o Lachach nikt np. w V wieku nie pisal?"

  Może na tej samej zasadzie na jakiej teraz nie pisze się w głównym ścieku o suwerenności monetarnej albo o tym kto wywołał Majdan...
  A przecież gazet wścibskich co najmniej jak Arabowie (paparazzi) jest od groma...

  Proszę pamiętać, że przeszliśmy przez zabory jako Polska, a zaborcy... no cóż... a to wpływy masonów, a to City of London.
  Może komuś zależało?

  Sprawa nie jest prosta moim zdaniem.
  Kiedyś na YT widziałem wypowiedź historyka o czasach Popiela.
 • @zygmuntbialas 21:20:54
  "No przecież widzę to i owo."

  Ale problemu ZUS-u Pan nie zauważył ;-DDDDD
  Za mały problem? ;-)

  (No dobra, to wątek poboczny - w ramach samo-dyscyplinowania wstrzymuję się od kontynuacji)
 • @Jasiek 21:30:17
  "w ramach samo-dyscyplinowania wstrzymuję się od kontynuacji". -

  --- To dobre rozwiązanie. W sieci blogerzy zanadto nie patrzą, co ich łączy, lecz co ich dzieli. I to nie jest dobre - praktycznie nawet małej partyjki politycznej nie dałoby się tu stworzyć :)
 • @zygmuntbialas 21:41:18
  "praktycznie nawet małej partyjki politycznej nie dałoby się tu stworzyć :)"

  To wcale nie jest powód do " :) "

  Ale poza tym, to partie nie są chyba dobrym pomysłem... lepsze są chyba konfederacje - wspólne działanie, ale tylko w określonym celu. W innych konfederaci mogą się różnić.

  Znajdywanie różnic również może być konstruktywne. Dzięki temu można robić nowe odkrycia i spojrzenia na rzeczywistość.
  Tak myślę.
 • @Jasiek 21:54:42
  "Znajdywanie różnic również może być konstruktywne". -

  --- Na pewno. O ile oczywiście nie kończą się kłótniami i rozstaniem, a to zdaje się być częstym zjawiskiem. W życiu realnym patrzymy na osobę bardziej kompleksowo. Różnice w poglądach politycznych mogą być przyczyną napięć, ale nie w takim stopniu jak w sieci.
  Przykładów mógłbym podać wiele, ograniczę się do jednego. Przez ponad rok byłem wyraźnie preferowany przez admina Marxa. Pomagał mi w przygotowaniu notek (także przekonywał, bym nie ruszał sprawy uchodźców). I stało się: wyraźnie napisałem, co sądzę o medialno-politycznej hucpie sprzed dwóch lat. Zaczęły się kłótnie, byłem wyrzucony z NEON-u przez około 7 tygodni itd... Jego teraz tu chyba nie ma, ale są inne osoby, z którymi od tamtego czasu nie dyskutuję (choć czasem na innych blogach dostrzegam nie tylko różnice, ale i podobieństwa w poglądach na wiele spraw).
 • @Jasiek 21:27:07
  Z calym szacunkiem, panie Jasku. Wielkiego, poteznego krolestwa nie da sie schowac do mysiej dziury.
  W Belgradzie, na Kalemekdanie (Wzgorze) jest muzeum broni. I widzialam najstarsze mozliwe mapy. Ze zdumienia wyjsc nie mogla, ze Slowianie przyszli z Azji w VI-VII wieku . I tak przychodzili w 3-ch grupach.
  Bardzo mi sie to wtedy tez nie podobalo ale w Muzeum Brytyjskim sa podobne mapy. Potem w Krakowie probowalam zadreczac roznych historykow na okolicznosc Biskupina.
  Az jeden taki znany pan, Pawel Jasienica na takim otwartym spotkaniu w krakowie zapytal mnie wprost:
  A gdzie to pisze, ze Biskupin to slowianski grod? Palisady sa wszedzie jednakie.
  Zarowno symbole (slonca) malunki na skorupach i budowle drewniane sa charakterystyczne dla roznych ludow- niekoniecznie slowianskich.
  I pamietam jak biedak ubolewal nad brakiem dowodow: "Zeby choc na jednej skorupie, chocby w jakimkolwiek jezyku bylo napisane: "Polska .
  Ludy germanskie czy slowianskie mialy podobne symbole a nawet wspolne wierzenia. Nie mamy zadnej gwarancji ani zadnego dowodu".
  Wedrowki ludow nie sa niczym nowym. Przez Europe przeszlo wiele ludow, poczawszy od ludow celtyckich .
  Ale tez i wielu ciekawskich odkrywcow i handlarzy zapuszczalo sie w nie takie knieje po rozne rzeczy: od zwierza i skory po materialy budulcowe Szlaki handlowe tez prowadzily przez rzeki i lasy.
  Rzymianie podbijali Galie Zaalpejska i pedzili te ludy germanskie po lasach i gaszczach.
  Julisz Cezar w Komentarzach o wojnach z Galami opisywal z wielka zolnierska dokladnoscia bliskie nam stosunkowo tereny.
  Rzymianie musieliby zauwazyc potezne panstwo Slowian.
  A napewno doszloby do bitki.
 • @Tiamat 01:44:13
  "A gdzie to pisze, ze Biskupin to slowianski grod?"

  Yyyyyyyyyyyy..... to znaczy.... ale mi Pani dopiekła :-)))

  Aj! Waj! ;-DDD

  Dziękuję.
 • @Tiamat 21:11:45
  Można oczywiście twierdzić, że z małp na drzewach i trawy pod wpływem chrztu powstała Polska.
  Tyle, że jeśli ktoś umie myśleć, dość szybko odkryje, że historia jaką znamy, to stek bredni i niedomówień. Historia ludzkości, medycyna, ekonomia to zakłamane szambo. Ale to tylko moje spostrzeżenia.
 • @rysio 17:10:35
  "... jeśli ktoś umie myśleć, dość szybko odkryje, że historia jaką znamy, to stek bredni i niedomówień". -

  --- Niestety to prawda. Nie wnikam w odległe dzieje. Interesuje mnie dziś, które jakoś widzę. Ale nie wszystko dzisiejsze da się wytłumaczyć bez znajomości historii. Interesuje mnie to, co działo się w ostatnich 250 latach w Polsce. To musi mi wystarczyć na wyjaśnienie wielu (choć nie wszystkich) dzisiejszych zjawisk.
 • @zygmuntbialas 22:19:51
  250 lat ?
  My mamy klopoty z obecna historia.
  Kto nam wymordowal generalow? Kto odpowiada za katastrofe pod Miroslawcem?
  I co sie naprawde stalo w Las Vegas.
  Strzelal milioner, syn bandyty, bialy kochanek sniadej Filipinki; a celowal w tlumy z 32 -go pietra i tak byl mocarny -on i karabin- ze potrafil przez dziure w szybie zamordowac 59 osob i powaznie zranic okolo 500 osob.
  Jakis super-tytan musial byc bo wlasnie odkryto dziure w szybie w drugim oknie!.
  Oczywiscie ludzie gubia sie w domyslach, bo jakis Australijczyk co mieszkal w w sasiednim pokoju opowiada, ze widzial kilku strzelcow. Apodobno policja dopiero po godzinie wpada do tego pokou, z ktorego srzelali i samobojczo zastrzelila strzelca. A mial w tym pokoju kilkanascie bardzo mocarnych karabinow, I do tego ten hotel w kompleksie domow gry -kasyn przeoznych jest bardzo silnie zawsze strzezony, tak, zeby niktnie mogl wniesc do hotelu broni palnej.
  I jeszcze bardziej tajemnicza jest reakcja publicznosci: Jedni mowia, ze dobrze tak tym zabitym, bo dlaczego gloowali na Trumpa; inni opowiadaja, ze to Demokraci forsuja zalegalizowanie broni, czy odwrotnie.

  Tymczasem sondaz opinii publicznej pokazuje, ze 98% ankietowanych nie wierzy w oficjalna wersje zdarzen w La Vegas

  http://www.whatreallyhappened.com/content/do-you-trust-official-story-las-vegas-shooting#axzz4uWjanfpZ

  Do you trust the official story of the Las Vegas shooting?
  Cy wierzysz w oficjalna wersje strzelaniny w Las Vegas?

  YES Tak 2%
  2% (55 votes)
  NO Nie 98%
  98% (2236 votes)
  Total votes: 2291

  I tak za pare lat powstana cztery rozne wersje wielkiej strzelaniny w Las Vegas.

  Bo tak sie tworzy historia.
  Sama sie tworzy. Bo nikt sie nie chce przyznac.
  Przyznal sie wlasnie ISIS ale tym to juz nikt nie wierzy, bo wiadomo, ze zawsze klamia..
 • @Tiamat 18:37:16
  "250 lat?
  My mamy klopoty z obecna historia". -
  --- Tak, 250 lat, bo wszystkiego ogarnąć się nie da, więc muszę ograniczyć obszar swych zainteresowań i poszukiwań. 250 lat temu był okres rozbiorów Polski i - moim zdaniem - wszystko, a przynajmniej wiele, co potem nastąpiło, wypływało i wypływa z tego okresu.
  Odtąd datuje się też rozwój pśmiennictwa, które rejestruje te fakty, jak i wpływa na dzieje Polski i Polaków. To są bardzo interesujące sprawy, tak przecież jednostronnie przedstawione w naszej historiografii i historii literatury.

  "... co sie naprawde stalo w Las Vegas". -
  --- Już wcześniej (wyżej) wyraziłem swe wątpliwości, jeśli chodzi o przedstawienie wydarzeń w Las Vegas - zacytuję siebie: "Przejrzałem parę filmików-wideo i nie dostrzegłem nic, co dokumentowałoby tę tragedię (może już ślepnę z latami). Myślę, że byłoby warto śledzić tę sprawę, przeglądając filmy i czytając informacje mainstreamu i mediów alternatywnych".
  Napisałbym, co oni wyprawiają, ale nie chce to łatwo przejść, by czasem się nie skompromitować. Wspomnę tylko przy okazji, że w rocznicę wydarzeń w Nicej zebrały się tłumy premierów i innych oficjeli, a 'zapomniano' zaprosić mieszkańców tejże Nicei, czy też zabroniono im wstępu na imprezę. Niepoważnie nas traktują.
  .

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY

więcej