Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1242 posty 20454 komentarze

Co się dzieje na świecie - 06.11.2017.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Szejk Imran Hosein: System monetarny i bankowy tworzą fałszywy pieniądz, który bogaci tych, którzy go kontrolują kosztem wszystkich pozostałych ludzi na świecie.

Dadżdżal (Antychryst) i pieniądz cyfrowy – szejk Imran Hosein

Genewa, 27 lipca 2017 roku

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LwIrsrkgXis

  

Przekład z języka angielskiego:

Zaczynamy, przywołując błogosławione imię Boga, sławimy go i wychwalamy, modlimy się o pokój i błogosławieństwo dla wszystkich jego szlachetnych wysłanników, ojca Adama, ojca Abrahama, Mojżesza, Jezusa i jego matkę, Błogosławioną Marię Dziewicę, i ostatniego z nich, Błogosławionego Proroka Mahometa.

Zajmujemy się dzisiaj islamską odpowiedzią na system monetarny ustanawiany przez Dadżdżala (Antychrysta), wykorzystujący pieniądz elektroniczny czy cyfrowy.

Pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać, brzmi: Czym jest pieniądz elektroniczny? – To pieniądz używany do sprzedaży i zakupu towarów i usług. Oczekujemy jednak, że będzie to JEDYNY pieniądz używany do kupna i sprzedaży, bez niego nie będzie można dokonywać takich transakcji.

Znalezione obrazy dla zapytania pieniądz elektroniczny - zdjęcia

Będzie to też pieniądz BEZ ŻADNEJ SAMOISTNEJ WARTOŚCI, sztuczny pieniądz stworzony przez współczesną zachodnią cywilizację. Tak jak papierowy pieniądz Zachodu nie może być wymieniony na żaden rzeczywisty pieniądz. To pieniądz stwarzany z niczego.

W islamie przyjmujemy, że tylko Allah, Jedyny Bóg, może tworzyć z niczego. Pieniądz Zachodu, tworzony z niczego, jest ze swojej istoty podrabiany, fałszywy. Jedyny sposób na przetrwanie takiego fałszywego pieniądza to brak możliwości jego zastąpienia przez prawdziwy pieniądz. To dlatego we współczesnym świecie zakazuje się używania prawdziwego pieniądza, złota i srebra (przypis: Muamar Kadafi chciał zacząć sprzedawać ropę za dinary wymienialne na złoto).

Każdy żyd, chrześcijanin czy hinduista zgodziłby się z islamem, że Jedyny Bóg pozwolił nam używać złota i srebra jako pieniądza. Złota moneta to dinar, a srebrna moneta to dirham, ale w użyciu są inne nazwy. Kiedy Bóg na coś pozwala, a człowiek tego zakazuje, w islamie grzech ten nazywamy ‚szirk’, bluźnierstwem  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szirk

Statut Międzynarodowego Funduszu Walutowego zakazuje używania złota jako pieniądza. Dlaczego? – To proste! Jeśliby prawdziwy pieniądz dostałby się na rynek, to fałszywy pieniądz musiałby upaść. To dlatego zakazali używania złota jako pieniądza. Wprowadzając ten zakaz popełnili grzech bluźnierstwa, który powinni rozpoznać, oprócz muzułmanów, także żydzi i chrześcijanie. Jedyna różnica to fakt, że w islamie Bóg zadeklarował, że bluźnierstwo to jedyny grzech, którego nie wybaczy.

Znalezione obrazy dla zapytania żyd - lichwiarz - zdjęcia

Co więcej, taki fałszywy pieniądz, czy to papierowy czy elektroniczny, stworzony z niczego, funkcjonuje jako mechanizm wymuszania lichwy. Taki pieniądz przynosi nieuzasadnioną korzyść tym, którzy go wytwarzają – lichwę.

Czym więc jest lichwa i jak powinniśmy na nią odpowiedzieć? Pamiętajmy, że ostatnie objawienie Jedynego Boga, objawienie które przyniósł Mojżesz, potem Jezus i Mahomet, objawienie to dotyczy właśnie lichwy. Umieszczone jest w drugiej surze Koranu, wersy 2-74 do 2-81, i w tym objawieniu Jedyny Bóg wypowiedział wojnę lichwie. (…) Lichwa jest największym niebezpieczeństwem dla tych, którzy czczą Jedynego Boga.

To ostatnie objawienie definiuje lichwę jako pieniądze pożyczone przez lichwiarza, które muszą być zwrócone z nadwyżką. Dzisiaj nazywa się to oprocentowaną pożyczką czy kredytem. Ta nadwyżka to właśnie lichwa, każdy żyd to wie, każdy chrześcijanin kiedyś to wiedział, choć dzisiaj chrześcijanie chyba zapomnieli, że lichwa jest zakazana przez Boga.

Dlaczego Bóg zakazał pożyczania pieniędzy na procent? Odpowiada na to pytanie w Koranie. Po pierwsze: pożyczanie pieniędzy na procent nie może być uznane za prowadzenie działalności gospodarczej, za biznes. Pożyczanie pieniędzy na procent korumpuje i niszczy wolny rynek. Kiedy pieniądz jest pożyczany na procent, to uczciwy wolny rynek zostaje zniszczony w taki sposób, że bogactwo nie krąży już w gospodarce, a bogacze pożyczający na procent stają się permanentnie bogaci, a ubodzy w konsekwencji zostają uwięzieni w permanentnym ubóstwie.

Transakcja gospodarcza, aby być uznana za element działalności gospodarczej, biznesu, teoretycznie może doprowadzić do zysku lub straty. Jej elementem musi być RYZYKO. Pożyczanie pieniędzy na procent nie jest działalnością gospodarczą, gdyż lichwiarz może osiągnąć jedynie zysk, nigdy nie poniesie straty. Lichwiarz chce się uwolnić od ryzyka straty i dlatego potrzebuje zabezpieczenia. Jeśli pożyczkobiorca nie odda pieniędzy to lichwiarz i tak osiągnie zysk przejmując majątek.

Antychryst, który chce rządzić światem, wprowadził rządy lichwy nie tylko dla zapewnienia lichwiarzom władzy nad bogactwem świata, ale również dla zapewnienia bogaczom władzy nad światem.

Koran wyjaśnia, dlaczego zakazane jest pożyczanie pieniędzy na procent. Pierwszy powód: pożyczanie pieniędzy na procent to nie jest biznes, prawdziwa działalność gospodarcza. Lichwa niszczy wolny rynek, powoduje permanentne bogacenie się bogatych i ubożenie ubogich, w efekcie czego bogaci zdobywają władzę nad światem. Koran podaje drugi argument, w surze o Rzymie Koran ukazuje nam lichwę jako przeciwieństwo dobroczynności. Jeśli chcemy zrozumieć naturę lichwy, powinniśmy przeciwstawić ją dobroczynności.

Gdzie jest to przeciwieństwo pomiędzy lichwą a dobroczynnością? Akt dobroczynności polega na daniu czegoś bez żadnego wynagrodzenia. To jest właśnie istota dobroczynności: dawanie bez oczekiwania odpłaty w zamian, dawanie za darmo. Lichwa to dokładnie przeciwieństwo dobroczynności: lichwiarz zabiera i nic nie daje w zamian. Bóg w Koranie używa tego przykładu, aby uświadomić nam, dlaczego lichwa jest zakazana.

Lichwa to zwykły rabunek. W bardziej eleganckim języku lichwę należy uznać za transakcję, która przynosi lichwiarzowi zysk, do którego nie ma on żadnego tytułu. Pięcioksiąg Mojżesza mówi: nie kradnij! Lichwa to właśnie kradzież.

Różnicą pomiędzy zwykłą kradzieżą a pobieraniem procentów od pożyczek jest kara. Karą za kradzież jest obcięcie dłoni. Nie obetniemy dłoni osobie, która ukradła owoc mango. Nie obetniemy dłoni komuś, kto kradnie, bo jego dzieci są głodne. Jeśli jednak premier Pakistanu, multimilioner, kradnie, o co teraz oskarża go Sąd Najwyższy, złodziejowi należy obciąć dłoń. To jest właśnie kara za kradzież. Kara za lichwę jest inna. Karą jest deklaracja wojny złożona przez Boga i Jego Proroka.

Prorok, niech mu Bóg błogosławi, powiedział: Jeśli spotkasz człowieka zdążającego na targ w celu sprzedaży swoich towarów i kupisz jego towary przed targiem, a kiedy on dotrze na targ i zorientuje się, że na targu mógłby osiągnąć lepszą cenę, to jest rabunek (RIBA). To rabunek dlatego, że wykorzystałeś jego nieznajomość prawdziwej ceny rynkowej, taki zysk pochodzi z oszustwa. Tak samo jest z lichwą.

Oszustwo to istota działalności systemu monetarnego i bankowego współczesnej cywilizacji Zachodu. System monetarny i bankowy tworzą fałszywy pieniądz, który bogaci tych, którzy go kontrolują kosztem wszystkich pozostałych ludzi na świecie. Pieniądz jest tworzony z niczego, ponadto bank może pożyczyć pieniądze, których nie posiada. Ponadto bank pożycza te nieistniejące pieniądze żądając lichwy. Jeśliby w tej sprawie istniała jakaś wątpliwość, gubernator Bundesbanku kilka miesięcy temu otwarcie zaapelował: Pozbądźmy się tego nieporozumienia, bank nie pożycza pieniędzy z depozytów, bank pożycza fikcyjne pieniądze, na procent. To transakcja oparta na oszustwie, kredytodawca nie jest uprawniony do żądania odsetek i dlatego nazywa się to lichwą. Odpowiedzą na tę niegodziwość jest deklaracja wojny złożona przez Boga i jego Wysłannika.

Zastępowanie prawdziwego pieniądza przez fałszywy zajęło bardzo dużo czasu. Początki tego procesu zaobserwowaliśmy podczas czterech krucjat zorganizowanych przez Zachód. Potem byliśmy świadkami jeszcze bardziej złowieszczych zjawisk: rewolucji naukowo-technicznej, która ciągle się dzieje, unikalnej w całej ludzkiej historii, która zapewniła Zachodowi przewagę wojskową, której nie można przezwyciężyć, oraz potęgę przemysłową. Obydwie dały Zachodowi władzę nad całym światem.

Zachód skolonizował krwawym mieczem resztę świata. Bez tego nie można było zmienić pieniądza. Dopiero potem stopniowo wycofali prawdziwy pieniądz z obiegu i zastąpili go swoim, fałszywym. Do czasu II wojny światowej, do 1944 roku Zachód stał się gotowy, aby zinstytucjonalizować nowy system pieniężny według reguł ustanowionych w Bretton Woods. Fundamentem tego systemu był fałszywy, fikcyjny pieniądz.

Z zaskoczeniem dowiedziałem się, że w Bretton Woods Wielka Brytania była zwolennikiem systemu monetarnego z jedną, papierową walutą dla całego świata. Dopiero przedstawiciele Stanów Zjednoczonych powstrzymali ich apetyt. Dzięki Amerykanom porządek z Bretton Woods przewidział istnienie setek papierowych walut, wbrew stanowisku Brytyjczyków.

Drugą ważną sprawą, co oczywiście nie podobało się Brytyjczykom, był uprzywilejowany status amerykańskiego dolara w tym systemie. W 1944 roku amerykański dolar zastąpił brytyjskiego funta jako główną papierową walutę świata, ta zmiana stanowiła przejście od Pax Britannica do Pax Americana.

Zadajmy sobie pytanie: W ciągu półwiecza poprzedzającego 1944 rok, kiedy stopniowo dokonywano zmian mających na celu zastąpienie prawdziwego pieniądza pieniądzem fałszywym – gdzie byli wówczas islamscy, żydowscy, chrześcijańscy czy hinduistyczni uczeni? Dlaczego światowe religie nie protestowały przeciwko narzuceniu światu fałszywego pieniądza?

Porządek monetarny z Bretton Woods ostatecznie upadł w 1971 roku z powodu człowieka o nazwisku generał Charles de Gaulle – to był ostatni francuski przywódca. Generał zorientował się, że ten system jest oszukańczy i niesprawiedliwy, stawiał Stany Zjednoczone na uprzywilejowanej pozycji. Generał użył tego systemu, skorzystał z klauzuli dającej prawo innym bankom centralnym do umarzania amerykańskich dolarów według stałego kursu 35 dolarów za uncję złota. Amerykanom to się nie podobało, ale generał kontynuował umarzanie dolarów do czasu, kiedy amerykańskie rezerwy złota stopniały. W 1971 roku powiedzieli: DOŚĆ, daliśmy słowo, ale nie musimy go dotrzymywać. Stany Zjednoczone złamały dane słowo i zaprzestały wymiany dolarów na złoto po kursie 35 dolarów za uncję.

Od 1971 do 1973 roku amerykański dolar znajdował się na ziemi niczyjej, światowy system monetarny był niesłychanie wrażliwy na upadek, został ocalony, gdy Henry Kissinger przekonał saudyjskiego króla Fajsala
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fajsal_ibn_Abd_al-Aziz_Al_Su%E2%80%99ud
aby sprzedawał saudyjską ropę tylko za dolary. Przekonał on do tego kroku również innych arabskich liderów oraz cały OPEC. Wtedy to amerykański dolar otrzymał nowe życie jako światowa waluta, tym razem razem jako pertodolar.

Narodziny światowego systemu pieniężnego opartego na petrodolarze, który zastąpił system z Bretton Woods, zostały przewidziane przez Proroka Mahometa, niech mu Bóg błogosławi. Prorok powiedział w hadisie, że rzeka Eufrat odkryje górę złota, ludzie będą o to złoto walczyć, a 99 z każdych 100, którzy będą o to złoto walczyć – zginą. Każdy z nich będzie mówił – ja przetrwam. Jednak ci, którzy wierzą w Jedynego Boga, nie powinni tego złota dotykać.

Metodologia salaficka, islamski odpowiednik protestantyzmu, mówi że ten hadis powinien być rozumiany dosłownie, chyba że Bóg lub Prorok przedstawi inną interpretację. Dlatego salafici czekają na górę złotego metalu ukrytą pod dnem rzeki. My twierdzimy, że ten hadis używa symboliki religijnej. Kiedy król Fajsal zgodził się na sprzedawanie ropy tylko za dolary, wtedy dolar stał się wymienialny nie na złoto, jak w przeszłości, lecz na ropę naftową. Dlatego twierdzimy, że w 1974 morze ropy naftowej ukryte pod Eufratem zaczęło pełnić rolę góry złota, w ten sposób spełniła się przepowiednia Proroka Mahometa.

Znajdujemy się teraz w tym momencie dziejów, kiedy oni walczą o tę górę złota. Rosja, wspierana przez Chiny, prowadzi walkę ze światowym systemem pieniężnym opartym na petrodolarze. To będzie szczególna wojna dlatego, że 99% jej uczestników zginie. Dlatego sądzimy, że w tej wojnie zostanie użyta broń masowej zagłady, na przykład broń jądrowa. Będzie to więc wojna nuklearna. Innymi słowy, stawką w nadchodzącym Armageddonie nie będzie Syria, ISIS czy Ukraina, stawką w tej wojnie będzie światowy system monetarny.

Ponowię pytanie: gdzie są islamscy, żydowscy, chrześcijańscy czy hinduistyczni uczeni? Co się stało ze światowymi religiami? Dlaczego milczą, kiedy posuwamy się dalej w zmaganiach o rządy nad światem za pomocą kontrolowania światowego pieniądza?

Wiele znaków wskazuje, że kluczowe ośrodki władzy Zachodu czują się na tyle pewnie, że chcą dokonać następnego kroku w drodze do osiągnięcia władzy absolutnej. Tym krokiem jest wprowadzenie powszechnego i przymusowego obiegu bezgotówkowego, co będzie się wiązało z likwidacją pieniądza papierowego.

Pierwszym znakiem było wycofanie z obiegu dwóch największych nominałów rupii indyjskich, banknotów 1000 i 500 rupii. Zeszłoroczna operacja rządu Indii wskazuje, że Indie w całości przeszły do obozu Zachodu, a w przeszłości Indie przewodziły ruchowi państw niezaangażowanych, oraz że rząd Indii zdradził, porzucił hinduizm, swoją własną religię. Hinduizm, tak jak judaizm, chrześcijaństwo czy islam, żądają uczciwości w biznesie. Nietrudno jest znaleźć indyjskich biznesmenów, którzy przestrzegają rygorystycznych standardów uczciwości.

Kiedy kupujesz broń, to chcesz sprawdzić czy działa, dlatego idziesz postrzelać. To właśnie się stało. Rząd Indii dostał zadanie sprawdzić, jakie problemy napotka wycofanie gotówki z obiegu. W ten sposób Indie stały się świnką doświadczalną Wall Street. Teraz będziemy świadkami stopniowego wycofywania gotówki z obiegu, poczynając od największych nominałów, takich jak 500 euro czy właśnie 1000 rupii. Ich sposób działania jest oparty na wprowadzaniu drobnych, niemal niezauważalnych zmian.

Jakie będą konsekwencje wycofania całej gotówki z obiegu i zastąpienia jej pieniądzem elektronicznym? Posłużę się analogią: dzisiejszy świat to statek, statek który tonie. Niemożliwym jest odwrócenie tego procesu, jedynym sposobem na przetrwanie jest porzucenie tonącego statku. Kapitan chce utrudnić opuszczenie statku. Jeśli jednak masz serce we właściwym miejscu, i Bóg ci pomoże, to może ci się udać opuszczenie tego statku.

Posłużę się jeszcze drugą analogią. Rybak zarzuca sieć, zarzuca ją na całym oceanie. Ryby wpadają w sieć, którą rybak powoli wyciąga. Wraz z rytmem fal sieć przybliża się i oddala od brzegu, rybak ciągnie powoli, bardzo powoli. Ryby, które dały złapać w tą sieć, są stopniowo wyciągane – dały się złapać. Jedynymi, które przetrwają, są ryby, które znalazły się poza siecią. Ryby, które dały się złapać to ludzie, którzy przechowują swoje wszystkie pieniądze w systemie bankowym bo boją się, że pieniądze papierowe stracą wartość. Dlaczego chcą, abyśmy wszystkie pieniądze wpłacili na rachunek bankowy?

Kolejna analogia. W surze Saba przedstawiona jest śmierć proroka Salomona. Król Salomon zmarł siedząc na swoim tronie. Dżinn 
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCinn
który się tam znajdował, nie wiedział że Salomon zmarł i chodził wokół tronu. Tron był od dawna podgryzany przez termity. Zmarły Salomon siedział na tronie tak długo, aż osłabiony ciągłą pracą termitów tron rozpadł się i ciało króla Salomona upadło. To jest historia przedstawiona w Koranie.

Salomon był prorokiem i głową państwa, królem świętego Izraela, państwa rządzącego światem. Śmierć takiego człowieka właśnie w taki sposób, siedzącego na tronie, który potem przewrócił się wskutek podgryzania przez termity, byłaby najważniejszą wiadomością na świecie. Przeprowadziłem badanie tego zagadnienia i nie znalazłem nic w literaturze, co potwierdzałoby wersję przedstawioną przez Koran. Oznacza to, że tych wersów Koranu nie powinniśmy rozumieć dosłownie, wymagają one interpretacji.

Koran jest jak Biblia, Tora, jak pisma hinduistyczne. Są wersy, które powinny być rozumiane dosłownie oraz takie, które wymagają interpretacji, bo posługują się symboliką religijną. Jeśli nie znajdziemy w historii żadnego dowodu, że zdarzenie opisane w Koranie rzeczywiście miało miejsce, to jaka powinna być interpretacja tych wersów?

Koran mówi nam, że istnieje trup siedzący na tronie należącym do świętego Izraela. Ponieważ nikt jeszcze nie wie, że osoba siedząca na tronie już nie żyje, to wszyscy nadal oddają mu cześć. Nie wszyscy chcą jednak, aby to trwało w nieskończoność. Ci z kolei stopniowo podgryzają tron, na którym siedzi trup. Dzieje się to powoli aż do momentu, kiedy konstrukcja stanie się na tyle osłabiona, że tron się zachwieje i ciało upadnie na podłogę. Każdy bankier z Wall Street na pewno rozumie, co mówię, co symbolizuje to ciało. Ostatecznie ciało upadnie, interpretuję to w ten sposób, że będzie to upadek światowego systemu pieniężnego. Trup symbolizuje prawdziwy pieniądz, którego już nie ma, czego nikt nie zauważył. Dżinn krążący wokół tronu to świat, który ciągle używa fałszywego pieniądza, który to pieniądz, obciążony lichwą, działa na korzyść Izraela. Oni nie chcą, aby to działo się w nieskończoność, istnieje powód, dla którego chcą rozpadu tronu.

Najpierw chcę wyjaśnić, jakiego rodzaju korzyści oni odnoszą z utrzymywania trupa na tronie. Po drugie: dlaczego oni chcą upadku tego trupa. Następnie przejdę do kształtu systemu pieniężnego po upadku ciała z tronu.

Kiedy wszystek pieniądz papierowy zostanie zastąpiony przez bankowy pieniądz cyfrowy, jak się wsłuchacie, to usłyszycie cichy dźwięk zamykanego zamka – ‚klik’. To zamkną się drzwi pułapki. Jeśli będziecie się znajdować w środku, to nie ma dla was ucieczki. Jeśli jesteście inteligentni, to wystarczy, abyście czcili Antychrysta i przetrwacie. Wszystko, co musicie robić, to czcić nie-święty Izrael jak państwo rządzące światem w erze Pax Judaica.

Jeśli popełnicie błąd zachowania wierności Jedynemu Bogu i odmówicie czczenia Dadżdżala (Antychrysta) i dochowania wierności nie-świętemu Izraelowi, musicie być świadomi, że wasze pieniądze mogą zniknąć. Mogą zamknąć wasze rachunki bankowe bez waszego pozwolenia, bez żadnego uzasadnienia, bez waszej zgody. Tak już się robi. Jeśli więc znajdziecie w środku Systemu, jedynym sposobem na przetrwanie jest zdrada Jedynego Boga.

Dlaczego oni chcą upadku ciała, rozpadu aktualnego systemu monetarnego? Dadżdżal chce siedzieć na tronie, chce aby oddawano mu cześć jako Mesjaszowi (al Masih). Dadżdżal (Antychryst) chce być uznawany jako Mesjasz. Nawet jeśli stanie się władcą Izraela, a Izrael zastąpi Stany Zjednoczone jako państwo rządzące światem, żydzi nie zaakceptują go jako Mesjasza tak długo, jak długo Izrael używać będzie fałszywego pieniądza. Dadżdżal w celu przekonania żydów, że jest Mesjaszem, musi wprowadzić w Izraelu prawdziwy pieniądz. Dlatego trup musi spaść z tronu, stary system pieniężny musi upaść.

Każdy żyd wie, że papierowy czy elektroniczny pieniądz nie jest koszerny. Izrael będzie więc musiał powrócić do złotego i srebrnego pieniądza. W tym celu Izrael musi zgromadzić największe rezerwy złota na świecie. Pewnie dlatego tak wiele osób podejrzewa, że w Fort Knox
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_Knox
nie ma już złota?

Niemiecki rząd, chyba podczas II wojny światowej, wysłał 3 tysiące ton złota do przechowania w Fort Knox. W wyniku nacisku niemieckiego społeczeństwa rząd wielokrotnie próbował odebrać to złoto. Nie udało się. Rząd wysłał wniosek do Ameryki: pozwólcie nam chociaż wysłać audytora, który mógłby potwierdzić, że złoto tam jest. Nawet to okazało się niemożliwe. Niemiecki rząd prawdopodobnie powinien przyjąć, że to złoto już zniknęło.

Co powinniśmy więc zrobić, jeśli nie chcemy dać złapać się w sieć i skończyć jako czciciele Dadżdżala pod sankcją odebrania nam wszystkich pieniędzy?
Po pierwsze – Sura Al-Kahf. Człowiek w jaskini – 300 lat. Po tym czasie ciągle mógł kupić żywność za swoje pieniądze. Tak działa pieniądz o samoistnej wewnętrznej wartości.
Po drugie – Sura Al-Kahf. Człowiek pokładający nadzieję w Bogu umiera, mając trochę majątku, chce zabezpieczyć swoje osierocone dzieci. Wykopuje dół i chowa tam złoto, po czym na powierzchni buduje dom. Pieniądz w Końcu Czasów powinien mieć samoistną wartość, być zdolnym do przetrwania w czasie, na przykład 300 lat.
Kiedy byłem dzieckiem, poszedłem z ojcem na rynek i widziałem jak kupuje 100 pomarańcz za jednego dolara Trynidadu i Tobago. Dzisiaj, po 60-70- latach nie mogę kupić nawet jednej pomarańczy za jednego dolara! Pieniądz w surze Al-Kahf to pieniądz, który może przetrwać. Pieniądz można przechowywać w domu, tego nie można zrobić z pieniądzem elektronicznym. Tego pieniądza nie można zakopać. Sura Al-Kahf mówi o dinarach i dirhamach, złotych i srebrnych monetach.
Po trzecie – Sura Al-Kahf nakazuje nam ucieczkę z miast na tereny wiejskie całymi rodzinami. Tam mamy zbudować wspólnoty, handlować na rynku z użyciem prawdziwych pieniędzy.
Po czwarte – powinniśmy pamiętać, aby zachować twardy kręgosłup, aby konsekwentnie używać tylko złotego i srebrnego pieniądza oraz odrzucić pokusy życia w mieście.
Jeżeli nic innego nie zadziała, to Prorok jako ostatnią deskę ratunku doradza nam ucieczkę z rodziną w góry razem z owcami i kozami.

Pytania z sali:

Pytanie 1: Szejk mówił o migracji na wieś daleko od miast. Czy to mogą być okolice wiejskie w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy, czy to raczej powinien być Pakistan, Algieria czy Malezja?

Odpowiedź: W Koranie Bóg mówi, że żadne miasto nie umknie, wszystkie zostaną zniszczone, ukarani zostaną także uciekający z niszczonych miast. Bóg jest jednak sprawiedliwy, nie zniszczy miasta, które nie zasługuje na zniszczenie. Powinniśmy zajrzeć do Koranu aby sprawdzić, jakie miasta zasługują na zniszczenie.

Odpowiedź znajduje się w Koranie. Kiedy Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę tak, że nie został po nich żaden ślad. Oznacza to, że każde miasto, które powróci do homoseksualizmu w jego najbardziej wynaturzonej postaci, poprzez sankcjonowanie go prawem w drodze wydawania certyfikatów małżeństwa – takie miasto zostanie zniszczone.

Widzimy, że dzisiaj to Zachód w ten sposób wspiera homoseksualizm. Osoby, które mogą żyć w takim społeczeństwie, zapłacą za to cenę. Ci, którzy zwrócą się do Księgi, opuszczą takie społeczności. Osobiście kierowałbym się na odległą wieś do Pakistanu, Algierii czy Rosji, ponieważ islam i prawosławie opierają się propagandzie homoseksualnej.

Pytanie 2: Czy monety z wizerunkiem człowieka czy zwierzęcia mogą być używane w obrocie?

Odpowiedź: Kiedy Jezus, syn Marii, wszedł do Świątyni, to zobaczył cinkciarzy okradających ludzi  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oczyszczenie_%C5%9Bwi%C4%85tyni
Przeklął ich, powywracał ich stoły, wypędził ich ze Świątyni. Powiedział im: Weszliście do domu Boga i zmieniliście go w jaskinię zbójców!

Co oni robili? – Wymieniali pieniądze rzymskie na pieniądze świątynne. Świątynia biła swoją własną monetę bez ludzkiej podobizny [obowiązywał tam zakaz ludzkich podobizn na monetach używanych jako ofiara]. Każdy składający ofiarę musiał wymienić rzymskie monety z podobizną cesarza na pieniądze świątynne. Prorok mówi, że w trakcie wymiany pieniądza musi zachodzić równowartość, na przykład 25 gram rzymskiej monety za 25 gram monety świątynnej. Ponadto zamiana musi być gotówkowa. W Świątyni cinkciarze nie przestrzegali pierwszego warunku, dlatego Jezus ich przeklął.

Moneta z wizerunkiem ludzkiej głowy nie może być akceptowana przez Świątynię. Czy taka moneta może być używana w handlu – to osobna sprawa. Nie jestem muftim i nie mam kwalifikacji, aby orzec czy na naszym rynku taka moneta będzie akceptowana. Dzisiaj nigdzie nie ma wolnego i uczciwego rynku, dlatego osobiście używałbym takiej monety w handlu aż do czasu przywrócenia wolnego i uczciwego rynku.

Pytanie 3: Prawdopodobnie szejk wie, że pułkownik Kadafi planował przywrócić złotego dinara jako pieniądz przed interwencją Zachodu. Poproszę o komentarz.

Odpowiedź: Nie znaliśmy planów pułkownika Kadafiego, który chciał wprowadzić w Afryce pieniądz oparty na złocie. Niech mu Bóg za to błogosławi! Dopiero po tym, jak głupcy zaopatrzeni w broń, dolary i wsparcie logistyczne przez Świętego Mikołaja, rozpoczęli swój fałszywy dżihad przeciwko rządowi Libii celem zastąpienia go rządem posłusznym NATO, dopiero po tym dowiedzieliśmy się o tym planie. Wtedy zrozumieliśmy, że w ‚arabskiej wiośnie’ nie chodziło o kwiaty, lecz o przeszkodzenie Kadafiemu we wprowadzeniu jego systemu pieniężnego, który mógłby zniszczyć światowy system monetarny Dadżdżala. (…)

Przetłumaczył: Metro

KOMENTARZE

 • @Z.B
  Oficjalnie o złocie niemieckim. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,21354790,niemcy-szybko-sprowadzaja-swoje-zloto-do-kraju.html PZDR.
 • @ Autor
  Co się dzieje na świecie?

  Dziś rocznica rewolucji bolszewickiej w Rosji...

  Przepraszam, że nie na temat, ale to co się wtedy zaczęło... wolę nie myśleć :-(

  Ukłony

  Oczywiście 5*
 • @Repsol 00:26:56
  Witam Cię :)

  "Oficjalnie o złocie niemieckim". -

  --- Też miałem takie informacje.
  Metro twierdzi jednak inaczej.
  Za chwilę przeniosę jego komentarz z blog.pl.

  Pozdrawiam.
 • @Repsol 00:26:56 (II)
  Z blog.pl:

  ~Metro
  7 listopada 2017 o 07:53
  Piszę w sprawie komentarza na neon24.

  To jest typowy przykład „fake news”: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,21354790,niemcy-szybko-sprowadzaja-swoje-zloto-do-kraju.html

  Walery Piakin twierdzi, że Niemcy nie dostali i raczej nie dostaną żadnego złota ze Stanów Zjednoczonych: https://ruexperts.com/russian-expert-explains-repatriation-german-gold-valeriy-pyakin/

  Piakin twierdzi, że niemieccy urzędnicy i politycy mogą nawet publicznie deklarować otrzymanie (formalnie) niemieckiego złota z Ameryki a w rzeczywistości będzie to nieprawda.

  Niemieccy obywatele domagają się powrotu (formalnie) niemieckiego złota, więc zostanie wyprodukowane takie doniesienie w sektorze „fake news”. Żadne złoto do Niemiec, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, nie powróci bo Niemcy są krajem okupowanym.

  Złota zasada mówi: ten kto ma złoto, ustala zasady. Nikt nie odda złota okupowanemu krajowi, bo mógłby on próbować zmienić dotychczasowe zasady.
 • @Jasiek 07:37:45
  Napisałem pod dzisiejszą Pańską notką, link:
  http://jasiek.neon24.pl/post/140930,dzis-rocznica

  "@Autor
  "Zapowiedzią tego, co może się wydarzyć pewnie była inna rewolucja - ta antyfrancuska. I też przerażajaco krwawa". -

  --- Myślę, że i wcześniej zachodziły krwawe wydarzenia, np. wojny religijne w Niemczech, wybicie Indian w Ameryce Północnej. W ogóle I wojna światowa była w sumie krwawa i ludobójcza.

  Pozdrawiam.
  zygmuntbialas 07.11.2017 11:13:27".

  No i oczywiście oceniłem wysoko :)
 • Czy świat jest już tak otumaniony,
  że nie widzi tego KOsmicznego przekrętu, czy też "drukarze" mają taką SIłĘ, której już nie pokonamy ?
  Niewolnictwo za przyzwoleniem jelit politycznych, w łańcuchu pokarmowym lichwy jesteś na końcu i tak uwiązani, że jedynie bolesne odcięcie może nas wyzwolić...
 • @provincjał 14:56:14
  "Czy świat jest już tak otumaniony, (...) czy też "drukarze" mają taką SIłĘ, której już nie pokonamy".-

  --- Myślę, że oba zjawiska wpływają na siebie: jest świat otumaniony i "drukarze" są ogromnie silni.
 • @zygmuntbialas 21:24:02
  Przeczytalam dyskusje na temat Stalina u Jaska i Jezniacha i ... zwatpilam w przyciaganie ziemskie! Bo nagle zdalam sobie sprawe, ze kazdy moze miec racje i wszyscy moga byc w bledzie.

  Przeciez my nic nie wiemy o Stalinie a sie wymadrzamy jak najwieksze spece od historii Rosji.

  My - to znaczy ja tez.
  Mnie sie na przyklad wydaje, ze trudno jest dyskutowac na temat semityzmu/antysemityzmu Stalina nie wspominajc delegacji zony Bulganina, Birobidzanu, i awantury z zydami o Krym.
  Czy to znaczy, ze jak sie pokloce z zydem to jestem antysemita? Bo jak sie pokloce z Arabem - to tez jestem antysemita.
  Ale jak sie nasmiewam z Obamy - to juz nie jestem rasista.
  Jak to jest?

  Gomulka tez mial zone zydowke - i co z tego? Strasznie cos zydow nie
  lubil. A moze chodzilo tylko o to, zeby ulatwic zydom wyjazd tam, gdzie ich tesknota od wiekow ciagnela? Bo widac ciagnela ich za slabo i Izrael zaczal ustepowac Palestynczkom w rozrodczosci.
  Nigdy nie zgadne po co zydom dwa panstwa zydowskie: Jedno na granicy chinskiej a drugie w srodku pol naftowych.

  Mnie zdumiewa, ze mozna dyskutowac Stalina i zydow bez wspomnienia i Krymu, i Birobidzanu i delegacji zony Bulganina!!No i na przyklad sojuszu Stalina z Niemcami.
  No i nie wspomniec marszalka Zukowa po smierci Stalina..
  To przeciez Stalin wykrwawil narod rosyjski i zwyciezyl armie hitlerowska

  Okropnie to wszystko skomplikowane bo zarowno I wojna swiatowa jak i wybuch rewolucji jakos tak sie zazebily.

  Dniami i nocami mozna rozpatrywac przyczyny i skutki w sytuacji gdy natchnionych awanturnikow do wywolania kolejnej miedzynarodowej awantury nigdy nie brakowalo.
  Ilu dyskutantow- tyle opinii.

  Chodzi mi o to, czy mamy wspolna wiedze na temat swiatowych zdarzen?

  Bo np. I-a wojna swiatowa - to nie tylko Gawrilo Princip i Ferdynand.
  I co mialo wieksze znaczenie dla swiata: Zamordowanie Ferdynanda czy wyslanie Lawrence'a of Arabia na Bliski Wschod?
  Zniszczenie Imperium Ottomanskiego czy Rosji carskiej? A moze Monarchii Austriackiej?.
  Czy wiemy jakie byly zamierzone i nie zamierzone skutki wojny? Zwlaszcza te niezamierzone.?

  Rewolucja Pazdziernikowa to przeciez nie tylko Lenin- car - Rosja - Stalin.
  To tez pol ziemskiego globu awnturnikow i manipulatorow, napedzaczy i "wielkich wizjonerow"- a na samym poczatku i koncu- swiat wielkiego biznesu.

  Mnie sie akurat rewolucja pazdziernikowa raczej nie kojarzy z religijnymi bijatykami w Niemczech. Moze troche francuska - ale tez nie calkiem do konca.bardzo.

  Bylam w szkole podstawowej gdy ogladalam film Dr. Zhiwago.
  Wydawalo mi sie wowczas, ze wszystko juz wiem o rewolucji.

  W liceum przeczytalam Cichy Don. No to wtedy juz wiedzialam, ze Kozakom tak byla rewolucja potrzebna jak bogatemu bankructwo.
  Ale jak przeczytalam drugi tom...no to zaczelam wierzyc, ze swiat sie w druga strone obraca.

  A teraz wiem tyle, ze za duzo watkow i chetnych do krojenia cudzego tortu.
  Mam wielki podziw dla tych, ktorzy wiedza wszystko i o Stalinie i o Trockim.
  Ale chetnie czytam opinie innych.

  Moze wreszcie sie czegos naucze.

  Rosja jestpodobno bardzo slabym i niedorozwinietm panstwem; mniejszykm i slabszym od USa - stwierdzil barak Obama.
  Dlatego nalezy ja otoczyc opiekunczym kordonem amerykanskich baz, zeby nikt Rosji nie zrobil krzywdy..
  a moze chodzi o to, zeby w razie czego, nikt z Rosji nie mogl ..uciec??

  Rosja otoczona amerykanskimi bazami i rakietami

  http://s12.postimg.org/6er93hdf1/11863413_1602571303350174_2820345360710807514_n.jpg
 • @Tiamat 11:27:30
  "... nagle zdalam sobie sprawe, ze kazdy moze miec racje i wszyscy moga byc w bledzie". -

  --- Widziałem tylko wpis u Jaśka, bo tyle mi czasu starczyło. Pomyślałem, że trzeba będzie odświeżyć notkę, przygotowaną na podstawie Pani przemyśleń:

  http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/08/25/jozef-stalin-ludobojca-czy-bohater-25-08-2016/

  Tam trzeba będzie zmienić filmy, bo są już wyrzucone z sieci. Ale też powyższy Pani wpis jest bardzo wartościowy. Należałoby go przedstawić w formie notki. Jeszcze jest ważna sprawa o przestępstwach Polaków w Wielkiej Brytanii, a więc dwie notki + dwa ważne przekłady Metro.
  A ja jeszcze w czwartek i w piątek nie mogę wyjść ze spraw zawodowych. Dopiero w sobotę i w niedzielę będę mógł coś zdziałać w sieci.

  I jeszcze dwa słowa o Stalinie i okolicznościach. Jest tak, iż w internecie brak na ogół poważnych opracowań. Dominują ideologia i uprzedzenia, oparte na tej wiedzy, którą nam przekazano. A przekazano nazbyt jednostronnie: w sumie obraz jest taki, że "czerwoni /sowieci/ komuniści /Rosjanie dokonali mnogo morderstw, a Wielka Brytania działały i działają na rzecz ucywilizowania świata i demokracji".
  Jest nas niewielu, którzy piszą nieco inaczej. A w sumie jest tak jak Pani pisze: "Okropnie to wszystko skomplikowane".
 • @zygmuntbialas 20:20:39
  Wychodzapierwsze kwiatki w zwiazku z wojazami Trumpa po Azji. Poczekam az sie skonczy jego wizytq w Chinach, zeby"podsumowac" calosc..
  Dzis ogladalam "The heat" - chinski program w CGTN- chinskej TV.
  Trump, ktory lubi sie popisywac swoja urocza rodzina: corka-przechrzta zydowska, zieciem ortodokdem zydowskim i zona- zydowka slowenska, opowiada, ze jego wnuczka (ca 10 lat) czyta chinska poezje!!I pokazuje zdjecie dziecka, ktore cos mowi ale na zdjeciu nie slychac co mowi.
  Biznesman reklamujacy uslugi swojej wspanialej rodziny.

  W programie pokazali i te piekne przemowy Trumpa w czasie powitan; i "chocolate cake" w czasie bombardowania Syrii ("Wlasnie zaczelismy jesc ten pyszny tort czekoladowy..kiedy kazalaem ostrzelac Syrie) i pare "chinskich " wystapien Trumpa . Raz Trump zapewnia o wielkiej przyjazni USA z Chinami , innym razem sie odgraza i urzadza kolejne manewry na Morzu Chinskim.Innym razem pyskuje: "Chinczycy zabieraja nam miejsca pracy".
  W jednym ze swoich plomiennych przemowien prezydent USA glosno wyznaje: "Musimy dbac o dobro amerykanskiego robotnika!!".
  Na co Chiny: "Najlepiej to sprobowac na robotach!"

  Opuscil Trump Japonie z pustymi rekami, bo mu Japonczycy podziekowali za oferte handlowa i powedzieli ze sami sie beda bronic wlasna bronia.

  Glupie Japonczyki. Chiny nie moga sie doczekac na podpisywanie roznych kontraktow biznesowych!
  Zdaje sie, ze Amerykanie nie bardzo sobie zdaja sprawe z wrazenia jakie robia na Azjatach i krajach azjatyckich, z ktorymi USA musi sie liczyc - o czym zdaje sie jeszcze nie wie.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY

więcej