Tajemniczym nazwali szkoccy eksperci ds. zdrowia radykalny wzrost liczby tzw. ataków N-STEMI (zawałów serca bez uniesienia odcinka ST, czyli ataków serca bez typowych objawów zawału w EKG) w Szkocji.

Znany lekarz dr Peter McCullough nie przebiera w słowach: ostrzega przed pandemią ataków serca spowodowanych anty-covidowymi działaniami i kontrowersyjnymi szczepieniami.

W Golden Jubilee National Hospital w Clydebank w zachodniej Szkocji odnotowano nagły 25-procentowy wzrost liczby ataków serca typu N-STEMI w okresie letnim. Liczba dostępnych łóżek kardiologicznych w szpitalu musiała zostać zwiększona o 44 procent.

Zawał serca typu N-STEMI jest spowodowany częściowym zatkaniem tętnic, które przerywa dopływ krwi do serca. Chociaż uszkodzenia tkanek są zazwyczaj mniejsze niż w przypadku zwykłego zawału serca, konsekwencje mogą być równie śmiertelne.

Dla McCullougha jednak przyczyny są jasne: 'Ograniczanie kontaktów społecznych i pozbawianie ludzi środków do życia powoduje poważne skutki uboczne' - ostrzegał 6 października za pośrednictwem Telegramu. Lekarze w Szkocji podejrzewają również, że po prawie dwóch latach blokad ludzie popadli w siedzący tryb życia i nie byli w stanie poradzić sobie z nowymi stresami wywołanymi przez anty-covidowe środki zapobiegawcze.

Ponadto zaistniały obawy dotyczące izolacji: wielu pacjentów mogło zignorować objawy ataku serca, ponieważ nie chcieli jechać do szpitala, gdzie mogliby się zarazić, a następnie zostać rozdzieleni z rodziną.

Kolejnym ważnym aspektem są szczepienia przeciw covidowi. Dla McCullough jasny jest związek między zwiększoną zawałów serca i szczepionek. Pisze on:

Lekarze nie wspomnieli o roli szczepionek covid-19 w tym medycznym upadku. Szczepionki te powodują wykrywalne zakrzepy krwi i obciążają układ sercowo-naczyniowy zaszczepionych pacjentów. Według badań białko spike SARS-CoV-2 zaburza funkcję pericytów ludzkiego serca i przyczynia się do chorób mikronaczyniowych poprzez sygnalizację za pośrednictwem receptora CD147.

McCullough informuje, że zdrowie w obszarze sercowo-naczyniowym uległo znacznemu pogorszeniu na całym świecie: 'Zwiększona ilość pacjentów z zawałem serca doprowadziła do braku łóżek szpitalnych i długich opóźnień w izbach przyjęć', wyjaśnia. Te nowe, wywołane szczepionkami problemy zdrowia publicznego zagrażają opiece nad pacjentami w nagłych wypadkach.

Coraz więcej pacjentów potrzebuje operacji naczyniowych i tzw. stentów, aby utrzymać przepływ krwi do serca. Tak więc zamknięcie ludności i leczenie jej zastrzykami z białka kolczastego, które aktywuje krzepnięcie krwi, ma poważne (a w jego oczach nawet zamierzone) konsekwencje.

 
 
Opracował: Zygmunt Białas