Podtytuł: Walka o dusze narodu żydowskiwgo

Illustrated Sunday Herald, 8 lutego 1920 

https://en.wikisource.org/wiki/Zionism_versus_Bolshevism 


Fotokopia artykułu:  http://1.bp.blogspot.com/-uIwCQLJfKI4/VQBn8AiqciI/AAAAAAAAUv0/S6sLjgpnzf8/s1600/Zionism-vs-Bolshevism-Churchill.gif 

https://i0.wp.com/www.europeandefenceleague.com/wp-content/uploads/2018/04/zionismversusbolshevismchurchill.jpg 

Uwaga tłumacza:  W kontekście tego artykułu ważne może być, że sam Winston Churchill od 1948 roku był uprawniony do emigracji do Palestyny na podstawie „prawa o powrocie”. Matka Winstona była bogatą żydówką importowaną z Nowego Jorku, córką „inwestora giełdowego”. Churchill był żydem w sensie biblijnym, co oczywiście nie umniejsza wagi jego obserwacji, a może mieć wpływ na jego punkt widzenia.

NIEKTÓRZY ludzie lubią żydów, a inni nie; ale żaden myślący człowiek nie może kwestionować faktu, że są oni poza wszelką wątpliwość najbardziej budzącą grozę i najbardziej niezwykłą rasą, jaka kiedykolwiek pojawiła się na świecie.

Beniamin Disraeli, żydowski premier Anglii i lider Partii Konserwatywnej, który zawsze był wierny swojej rasie i dumny ze swojego pochodzenia   https://pl.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Disraeli - powiedział w znanej okazji: "Bóg zajmuje się narodami ziemi w taki sam sposób, w jaki narody zajmują się żydami".

Oczywiście, gdy patrzymy na nędzny stan Rosji, gdzie ze wszystkich krajów na świecie żydzi byli najbardziej okrutnie traktowani, który tak kontrastuje z losami naszego własnego kraju chronionego przez Opatrzność wśród strasznych niebezpieczeństw tych czasów, musimy przyznać, że nic, co stało się w historii świata, nie poddało w wątpliwość prawdziwości ufnego stwierdzenia Disraeli'ego.

Dobrzy i źli żydzi

Nigdzie indziej konflikt między dobrem a złem, który nieustannie rozgrywa się w duszy człowieka, nie osiąga takiej intensywności jak u przedstawicieli rasy żydowskiej. Dualistyczna konstrukcja ludzkiej natury nigdzie nie objawia się z większą i bardziej przerażającą siłą. To żydom zawdzięczamy w chrześcijańskim objawieniu system etyki, który, nawet gdyby był całkowicie oddzielony od sił nadprzyrodzonych, byłby nieocenionym najcenniejszym skarbem ludzkości, wartym w rzeczywistości wszystkich innych mądrości i nauk razem wziętych. W tym systemie i dzięki tej wierze na wraku Cesarstwa Rzymskiego zbudowano całą naszą istniejącą cywilizację.

Może się zdarzyć, że ta sama zdumiewająca rasa może być w obecnym czasie zajęta tworzeniem innego systemu moralności i filozofii, tak złowrogiego, jak chrześcijaństwo było dobroczynne – który - jeśli zdoła się rozwinąć, zniszczyć może bezpowrotnie wszystko, co chrześcijaństwo uczyniło możliwym. Może się stać tak że ewangelia Chrystusa i ewangelia Antychrysta narodzą się wśród przedstawicieli tego samego ludu; i że ta mistyczna i tajemnicza rasa została wybrana do dokonywania czynów zarówno najbardziej boskich jak i najbardziej diabolicznych.

Żydzi – narodowcy

Wielkim błędem jest przypisywanie każdemu przedstawicielowi narodu rozpoznawalnego udziału we wszystkich cechach, które składają się na charakter narodowy. Istnieje wiele rodzajów ludzi - dobrych, złych i, w większości, obojętnych - w każdym kraju i każdej rasie. Nie ma nic bardziej błędnego niż odmawianie jednostce, bez względu na rasę lub pochodzenie, jej indywidualnego prawa do osądzenia na podstawie osobistych zasług i postępowania. Wśród ludu o osobliwym geniuszu, takiego jak żydzi, kontrasty są bardziej żywe, ekstrema są jeszcze bardziej rozdzielone, konsekwencje tej dychotomii jeszcze bardziej rzucają się w oczy.

W bieżących fatalnych czasach istnieją trzy główne linie koncepcji politycznych wśród żydów, z których dwie mają dużą wartość dla ludzkości, a trzecia jest całkowicie destrukcyjna.

Pierwszą reprezentują żydzi, którzy zamieszkując w każdym kraju na całym świecie, identyfikują się z tym krajem, wchodzą w jego narodowe życie i wiernie wyznając swoją religię uważają siebie, w najpełniejszym znaczeniu, za obywateli państwa zamieszkania. Żyd reprezentujący tę grupę, mieszkający w Anglii, powiedziałby: "jestem Anglikiem praktykującym wiarę żydowską". Jest to godna pochwały koncepcja, użyteczna w najwyższym stopniu dla kraju zamieszkania. My, w Wielkiej Brytanii, wiemy, że podczas Wielkiej Wojny wpływ grupy, którą można nazwać "żydami narodowymi", był przyjazny Aliantom, a w naszej własnej armii żołnierze żydowscy odegrali znakomitą rolę, niektórzy dostali się do dowództwa armii, inni zdobyli Krzyż Wiktorii za męstwo.

Narodowi rosyjscy żydzi, pomimo dyskryminacji, jakiej doświadczali w swoim kraju, zdołali odegrać honorową i użyteczną rolę w życiu narodowym Rosji. Jako bankierzy i przemysłowcy usilnie promowali rozwój rosyjskich zasobów gospodarczych i przede wszystkim tworzyli rosyjską spółdzielczość. W polityce ich poparciem cieszyły się w większości ruchy liberalne i postępowe, i byli oni jednym z najbardziej zagorzałych zwolenników przyjaźni z Francją i Wielką Brytanią.

Międzynarodowi żydzi

W gwałtownej opozycji do całej tej sfery wysiłku obywateli żydowskich utożsamiających się z krajami zamieszkania pozostają plany międzynarodowych żydów. Zwolennikami tej złowrogiej konfederacji są głównie ludzie wychowani wśród nieszczęśliwych społeczności żyjących w krajach, w których żydzi są prześladowani ze względu na swoją rasę. Większość, jeśli nie wszyscy, opuścili wiarę swoich przodków i oderwali od swoich umysłów wszystkie duchowe nadzieje na następny świat. Ten ruch wśród żydów nie jest nowy. Od czasów Spartakusa-Weishaupta do czasów Karola Marksa i do Trockiego (Rosja), Beli Kuna, Róży Luksemburg (Niemcy) i Emmy Goldman (Stany Zjednoczone), ogólnoświatowy spisek na rzecz obalenia cywilizacji i rekonstytucji społeczeństwa w oparciu o swoiście upośledzony rozwój, zazdrosną wrogość i niemożliwą do osiągnięcia równość, stale rośnie w siłę. Grupa reprezentująca tą właśnie ideologię grała, jak to ukazywała współczesna pisarka, pani Nesta Webster https://en.wikipedia.org/wiki/Nesta_Helen_Webster - zdecydowanie rozpoznawalną rolę w tragedii rewolucji francuskiej. Był to również główny element każdego ruchu wywrotowego w XIX wieku; a teraz ta grupa nadzwyczajnych osobowości z podziemi wielkich miast Europy i Ameryki chwyciła Rosjan za włosy i stała się praktycznie niekwestionowanym panem tego ogromnego imperium.

Terrorystyczni żydzi

Nie ma potrzeby wyolbrzymiania roli odgrywanej w tworzeniu bolszewizmu i w rozpalaniu rewolucji rosyjskiej przez tych międzynarodowych i w większości ateistycznych Żydów. Z pewnością ich wkład jest bardzo wielki; prawdopodobnie przewyższa wszystkie inne. Z wyraźnym wyjątkiem Lenina większość czołowych postaci to żydzi. Co więcej, główna inspiracja i siła napędowa pochodzą właśnie od przywódców żydowskich. Tak więc Cziczerin, czysty Rosjanin, jest przyćmiony przez swojego nominalnego podwładnego Litwinowa, a wpływ Rosjan takich jak Bucharin czy Łunaczarski nie może być porównywany z mocą Trockiego, ani Zinowiewa, Dyktatora Czerwonej Cytadeli (Piotrogród), ani Krasina lub Radka - wszyscy to żydzi. W instytucjach sowieckich przewaga żydów jest jeszcze bardziej zadziwiająca. A znaczący, jeśli nie w istocie główny wkład w system terroryzmu stosowany przez Nadzwyczajne Komisje ds. Zwalczania Kontrrewolucji, został wniesiony przez żydów, a w niektórych godnych uwagi przypadkach przez żydówki. Tę samą złowrogą pozycję osiągnęli żydzi w krótkim okresie rewolucyjnego terroru, który Bela Kun urządził na Węgrzech. To samo zjawisko miało miejsce w Niemczech (zwłaszcza w Bawarii), kiedy szaleństwo to miało szansę ubiegać się o chwilowe uznanie narodu niemieckiego. Chociaż we wszystkich tych krajach jest wielu nie-żydów tak samo złych jak najgorszy z żydowskich rewolucjonistów, rola tych drugich w proporcji do ich liczby w populacji jest zadziwiająca.

"Obrońca żydów"

Nie trzeba dodawać, że najbardziej intensywne namiętności rewanżu i zemsty powstały w piersiach Rosjan. Gdziekolwiek mogła dotrzeć władza generała Denikina, przyznawano ochronę ludności żydowskiej, a jego oficerowie usilnie starali się zapobiegać represjom i karać winnych. Taka była reguła i petlurystyczna propaganda przeciwko generałowi Denikinowi potępiała go jako obrońcę żydów. Siostry Healy, siostrzenice pana Tima Healy'ego, opowiadając o swoich osobistych doświadczeniach w Kijowie, oświadczyły, że według ich wiedzy więcej niż raz oficerowie, którzy dopuścili się obrazy żydów, zostali zdegradowani i wysłani z miasta bezpośrednio na front. Ale hordy bandytów, które zaatakowały bezkresne Imperium Rosyjskie, nie wahają się zaspokoić swojej żądzy krwi i zemsty kosztem niewinnej ludności żydowskiej, kiedykolwiek pojawiają się sprzyjające okazje. Brygada Machno, hordy Petlury i Gregoriewa, które sygnalizowały każdy swój sukces najbardziej brutalnymi masakrami, wszędzie znalazły wśród na wpół oszołomionej, na wpół rozzłoszczonej ludności, gorliwą pomoc w najgorszych i najobrzydliwszych postaciach.

Fakt, że w wielu przypadkach żydowskie interesy i żydowskie miejsca kultu są wyłączone przez bolszewików z ich powszechnego szału niszczenia, coraz częściej kojarzą rasę żydowską w Rosji z tymi bestialstwami, które są obecnie popełniane. Jest to niesprawiedliwość dla milionów bezradnych ludzi, z których większość sama cierpi z powodu rewolucyjnego reżimu. Dlatego staje się szczególnie ważne, aby wspierać i rozwijać wszelkie mocno ukorzenione ruchy żydowskie, które oddalają nas od tych śmiertelnych skojarzeń. I właśnie tutaj w chwili obecnej nabiera znaczenia dla całego świata nowy ruch żydowski - syjonizm.

Dom dla żydów

Syjonizm oferuje trzecią drogę realizacji politycznych ambicji rasy żydowskiej. W przeciwieństwie do międzynarodowego komunizmu przedstawia żydowi autonomiczną ideę narodową. rządowi brytyjskiemu, w wyniku podboju Palestyny, przypadła możliwość i obowiązek zapewnienia żydowskiej rasie na całym świecie domu i centrum życia narodowego. Mądrość i wyczucie historycznej chwili pana Balfoura sprawiły, że wykorzystał on tę okazję. Ogłoszono deklarację, która nieodwołalnie nakreśliła kurs polityki Wielkiej Brytanii.

Energia doktora Weissmanna, przywódcy projektu syjonistycznego, popieranego przez wielu najbardziej znanych brytyjskich żydów i wspieranego autorytetem lorda Allenby'ego i Róży Luksemburg, przyczyniły się do osiągnięcia sukcesu tego inspirującego ruchu. Oczywiście Palestyna jest o wiele za mała, by pomieścić więcej niż ułamek rasy żydowskiej, ani też większość narodowych żydów nie zechce tam emigrować. Ale jeśli, jak może się zdarzyć za naszego życia, na brzegach Jordanu powstanie państwo żydowskie pod ochroną Korony Brytyjskiej, które przygarnie do trzech czy czterech milionów żydów, zdarzenie to będzie korzystne z każdego punktu widzenia i będzie szczególnie zgodne z najprawdziwszymi interesami Imperium Brytyjskiego.

Ideologia syjonizmu już stała się uczestnikiem politycznych konwulsji w Rosji, jako silnie konkurencyjna wobec międzynarodowego komunizmu. Trudno zignorować furię, z jaką Trocki atakował ogólnie syjonistów, a w szczególności dr. Weissmanna. Stan umysłu Trockiego nie pozostawia wątpliwości, że jego plany ogólnoświatowego komunistycznego państwa pod żydowską dominacją są bezpośrednio podminowane przez ten nowy ideał, który kieruje energie i nadzieje żydów w każdym kraju ku prostszemu, bardziej prawdziwemu i o wiele bardziej osiągalnemu celowi. Walka, która zaczyna się teraz między syjonistycznymi a bolszewickimi żydami, jest niczym innym, jak walką o duszę narodu żydowskiego.

Obowiązek lojalnych żydów

W tych okolicznościach szczególnie ważne jest, aby narodowi żydzi w każdym kraju, którzy są lojalni wobec kraju, który ich adoptował, przy każdej możliwej okazji, jak to już zrobiło wielu z nich w Anglii, brali udział w zwalczaniu bolszewickiej konspiracji. W ten sposób będą mogli potwierdzić honor żydowskiego imienia i wyjaśnić całemu światu, że ruch bolszewicki nie jest ruchem żydowskim, ale jest odrzucany gwałtownie przez wielką masę żydowskiego narodu. Ale pasywny opór wobec bolszewizmu w jakiejkolwiek dziedzinie to za mało. Potrzebne są pozytywne i praktyczne alternatywy zarówno w sferze moralnej, jak i społecznej; i budowanie z najwyższą możliwą prędkością żydowskiego centrum narodowego w Palestynie, które może stać się nie tylko ucieczką dla ciemiężonych z nieszczęśliwych krajów Europy Środkowej, ale które będzie także symbolem żydowskiej jedności i świątynią żydowskiej chwały. To zadanie, które jest przedmiotem marzeń i błogosławieństw niezliczonej masy ludzi.


Przetłumaczył:Metro


Deklaracja Balfoura, warto zwrócić uwagę na osobę adresata:

 

http://zionism-israel.com/balfour_declaration.gif

 

https://c8.alamy.com/comp/EC86PG/the-balfour-declaration-a-letter-from-the-united-kingdoms-foreign-EC86PG.jpg

 

https://www.thoughtco.com/thmb/3xxn1dgj2XL1E9hs7qV8VHXOpy4=/768x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/0508-balfour-56a616e55f9b58b7d0dfd73a.jpg