Przetrząsanie kieszeni Szwajcarów i Niemców - pisze Norman Finkelstein - było tylko wstępem do wielkiego finału, jakim jest ograbienie Europy Wschodniej.

Autor opisuje w swej książce "Przedsiębiorstwo holocaust", w jaki sposób organizacje żydowskie zmuszają banki szwajcarskie i niemieckie do zwrotu mienia bezspadkowego. Sposoby znane dociekliwemu Czytelnikowi, więc ominę ten temat, skupiając się na wątku polskim. Pisze Finkelstein:

Przetrząsanie kieszeni Szwajcarów i Niemców było tylko wstępem do wielkiego finału, jakim jest ograbienie Europy Wschodniej. Wraz z upadkiem bloku sowieckiego w dawnej ojczyźnie europejskich żydów pojawiły się kuszące możliwości. Ukryty pod świątobliwą maską 'ofiar holocaustu w trudnej sytuacji', przemysł holocaustu zaczął wymuszać miliony dolarów od tych już i tak ubogich państw.

 

Prof. Norman Finkelstein / autor: YT

Norman Finkelstein 

Przemysł holocaustu postawił się w roli jedynego legalnego pretendenta do całego komunalnego i prywatnego majątku ludzi, którzy stracili życie podczas nazistowskiego ludobójstwa. Przemysł holocaustu wezwał państwa byłego bloku sowieckiego do zwrotu całego przedwojennego majątku lub wypłacenia rekompensaty finansowej.

W celu rzekomego rzekomego 'promowania odbudowy' życia żydowskiego w Polsce Światowa Organizacja ds. Restytucji Mienia Żydowskiego żąda przekazania prawa własności do ponad 6 tysięcy przedwojennych żydowskich nieruchomości komunalnych, także tych, w których obecnie działają szpitale i szkoły.

Organizacja rości sobie prawo do setek tysięcy działek polskiej ziemi, wycenionych na dziesiątki tysięcy miliardów dolarów. 'Polscy urzędnicy obawiają się, że żądania takie mogłyby spowodować bankructwo całego narodu' - czytamy w 'Jewish Week'. Gdy polski Sejm w celu uniknięcia utraty płynności zaproponował przyjęcie limitów dla odszkodowań, Elan Steinberg potępił tę ustawę jako 'fundamentalnie antyamerykańską'.

Przykręcając śrubę Polsce adwokaci przemysłu holocaustu złożyli pozew zbiorowy o odszkodowania dla 'starzejących się i umierających ocalałych z holocaustu', a 57 członków Kongresu skierowało do Sejmu pismo, w którym domagali się 'wszechstronnego ustawodawstwa, które skutkowałoby zwrotem 100% całego majątku i aktywów przejętych podczas holocaustu. Ponieważ ludzie każdego dnia stają się starsi, kończy się czas na zadośćuczynienie dla skrzywdzonych' - głosiło pismo [z roku 1999].

W celu zmuszenia 'krnąbrnych'rządów do ustępstw przemysł holocaustu wymachuje pałką sankcji amerykańskich. 'Gdyby nie USA - zauważył trafnie działacz żydowski - miałyby dzisiaj miejsce tylko nieliczne działania, o ile w ogóle jakiekolwiek'.

Kłamstwa i obłuda są ważnymi elementami tej żydowskiej gry [to zdanie napisałem ja - ZB]. Norman Finkelstein pisze: W swoim zeznaniu przed Izbą Reprezentantów Hirschson odegrał melancholijną scenę, w której starzejące się 'ofiary holocaustu w trudnej sytuacji' z Polski 'codziennie przychodzą do mojego biura w Knesecie, błagając o zwrot tego, co do nich należy, o zwrot domów, które zostawili, o zwrot sklepów, które tam zostały'.

Biedna ta Polska! (Zygmunt Białas)